26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 61. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Tebârake-lleżî ce’ale fî-ssemâ-i burûcen vece’ale fîhâ sirâcen vekameran munîrâ(n)

Ne yücedir şanı gökte burçlar yaratanın ve orada bir ışık ve aydınlatıcı bir ay halk edenin.

(Düşünmez ve idrak etmezler mi ki:) Gökte burçlar kılan, onların içinde bir sirac-aydınlık (ısı ve ışık kaynağı Güneş) ve (ışığını Güneş’ten alıp yansıtan) nurlu bir Ay var edip (yaratan Allah) ne Yücedir.

Göğe büyük takım yıldızları serpiştiren ve orada parlak bir ışık ve ısı kaynağı, güneşi ve aydınlatıcı ayı yerleştiren Allah, ne yüce ve ne cömerttir.

Gökte burçları vücuda getiren, onların içinde ışık saçan, ısıtan bir güneş ve parlayan bir ay var eden Allah, yüceler yücesidir.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 10/5; 15/17; 67/5; 71/16.

Gökte burçlar vareden, orada bir kandil (güneş) ve aydınlatıcı bir ay yaratan (Allah) ne yücedir!

Gökte burçlar kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay vareden (Allah) ne yücedir.

Ne yücedir O Allah ki, gökte burçlar (gezegenler) yaratmış ve içerisine bir kandil (güneş), bir de nurlu ay koymuştur.

Gökte burçlar kılan, onlarda parlak bir lamba (güneş) ve aydınlatıcı bir ay yaratan Allah, her nevi kusurdan münezzehtir.

Gökte burçları var eden, onların ortasında bir ışık kaynağı ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler yücesidir.

Gökyüzünde, nice burçlar yaratan, orda çırağ, orda nurlu ay yapan pek yücedir

Göğe burçlar (takımyıldızları) yerleştiren, orada bir ışık kaynağı (güneş) ve aydınlatıcı bir ay yaratan (Allah) ne yüce bir bereket kaynağıdır.

Bkz. 15/16 ve dipnotu, 17/12, 28/71, 36/37

Göklerde yıldızları tenvîr iden, güneş ve kameri halk idene hamd olsun.

Gökte burçlar vareden, orada ışık saçan güneş ve aydınlatan ayı yaratan Allah, yücelerin yücesidir.

Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı (güneş) ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir.

Gökte yıldız kümeleri oluşturan, yine orada bir ışık kaynağı ve aydınlatan bir ay yaratan (Allah) mübarektir, cömerttir.

Gökte burçları var eden, onların içinde bir çerağ (güneş) ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler yücesidir.

Göğe takımyıldızlar vareden ve ona bir lamba ve parlayan bir ay yerleştiren çok yücedir.

Gökte burçları var eden, onların içinde bir kandil (güneş) ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler yücesidir.

ne yücedir o ki Semâda burclar yapmış, hem içlerinde bir kandil, bir de nûrlu bir ay asmış

Gökte burçlar var eden, orada bir kandil (güneş) ve aydınlatıcı bir ay yaratan (Allah’ın şanı) ne yücedir!

Gökte burçlar yapan ve orada bir Çerağ¹ ve aydınlatan Ay'ı yapan ne mübarektir.

1- Işık saçan, ışık kaynağı, Güneş.

Gökde burçlar yaratan, onların içinde bir çerağ ve nurlu bir ay barındıran (Allah) ın şânı ne yücedir!

Ne yücedir O (Allah) ki, gökte burçlar yaptı ve içlerinde bir lâmba (olan güneş),(3)bir de aydınlatıcı bir ay kıldı.

(3)“Lâmba ta‘bîriyle şöyle bir üslûba pencere açar ki, şu âlem bir saray ve içinde olan eşyâ(varlıklar) ise insana ve zîhayâta (canlılara) ihzâr edilm... Devamı..

Gökte yıldızları var eden Allah, her şeyden yücedir. Göğe ışık saçan bir lambayı (güneşi) ve aydınlık veren ayı, O var etmiştir.

Kutludur o Allah ki göklerde o küme yıldızları yarattı, onların arasında ışıldayan güneşle ayı da yarattı.

Gökte burçları yaratan, orada bir çırağ (güneş) ile geceye ışık veren bir ay yapan Zat/ın şanı pek yücedir.

Gökte burçlar var eden, orada ışık saçan bir güneş [sirâcen]²³ ve aydınlatıcı bir ay vücuda getiren (Allah) ne yücedir!

23 Krş. Nebe, 78/13

Gökte burçlar kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden (Allah) kesintisiz bereket sahibidir.

Gökyüzünü yıldız kümeleriyle donatan ve oraya, bir kandil gibi ışık saçan bir Güneş ve o kandilden yayılan ışığı yansıtan aydınlatıcı bir Ay yerleştiren Allah ne kutlu, ne yücedir!

Gök’te burçlar yapan, orada bir sirâc / ışık kaynağı ve bir aydınlatıcı ay kılan ne mübarektir!

Gökyüzünü burçlarla donatan, tam ortaya bir ışık ve ışıl ışıl uydular yerleştiren bu güç, her türlü iyiliğin kaynağıdır.

Hâlbuki onların seyrettikleri, gerçekliklerine şahit oldukları gökyüzündeki burçları, güneşi, ayı yaratan Allah yüceler yücesidir. Onlar Allah’ı yüceltseler ne olur yüceltmeseler ne olur?

Gökte burçlar var eden, orada bir kandil (güneş) ve aydınlatan bir ay yaratan (Allah) yüceler yücesidir.

Gökyüzünde burçları¹ yaratan ve orada bir ışık kaynağı² (güneş) ve bir aydınlatıcı ay yaratan Allah’ın şânı çok yücedir.³

1 Burç: Bakanların gözüne çarpacak kadar yüksek köşk, şehir surlarının, kalelerin yüksek yerleri demektir. Gökyüzündeki yıldız takımlarından her birin... Devamı..

GÖĞE büyük takım yıldızları serpiştiren, ve yine oraya [parlak] bir ışık kaynağı ve ay (gibi) bir aydınlatıcı yerleştiren (Allah) ne yüce, ne cömerttir. ⁴⁸

48 Bkz. güneşten “parlak bir ışık [kaynağı]” olarak söz eden 10:5 ve ilgili açıklayıcı 10. not. Burûc tabiri için benimsediğimiz “takım yıldızları” ka... Devamı..

Gökte burçlar yıldız kümeleri var eden ve oraya parlak güneşi ve ışıltılı ayı yerleştiren Rahman ne yüce bir bereket kaynağıdır. 15/16, 67/5, 85/1, 86/1- 2

GÖĞE büyük yıldız kümeleri serpiştiren, yine oraya (güneş gibi) bir ışık kaynağı ve ay (gibi) bir ışık yansıtıcı[³¹⁵⁰] yerleştiren Allah ne yüce bir bereket kaynağıdır!

[3150] Hem “başkası tarafından aydınlanan nesne” hem de “başkasını aydınlatan özne” anlamına gelen munîrin, çift boyutlu dilsel yapısına dayanarak. (K... Devamı..

Gökte burçları var eden, onların içinde bir kandil (güneş) ve nurlu bir ay barındıran Allah yücelerin Yücesidir.

Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı (güneş) ve aydınlatan bir ay yaratan (Allah) ne mübarektir.

Pek müteâlidir O (Hâlık-ı Azîm) ki, gökte burçlar vücuda getirmiştir ve orada bir çırağ ve bir nûrani ay yaratmıştır.

Gökte burçlar yaratan, onların içinde bir kandil (güneş) ve nurlu bir ay yerleştiren Allah, yüceler yücesidir, hayır ve ihsanı sınırsızdır. [15, 17; 71, 16; 67, 5; 10, 5]

Yücedir O ki gökte burçlar yaptı ve orada bir kandil ve aydınlatıcı bir ay var etti.

Semâda burcları yaradan ve onlarda 'âlemi tenvîr içün güneşi sirâc ve kameri de ziyâ-nisâr kılan Allâh Te'âlâ 'âlî ve mübârek olsun.

Gökte burçlar (yıldız kümeleri) oluşturan, içine bir kandili (Güneşi) ve ışık yansıtan Ay’ı koyan Allah bereketin ve iyiliğin kaynağıdır.

Gökte burçlar yaratan, aralarında bir lamba ve aydınlatıcı Ay'ı yaratan ne kadar yücedir.

Şânı ne yücedir Onun ki, gökyüzünde burçlar yaratmış,(11) onda bir kandil ile nurlu bir ay yerleştirmiştir.

(11) Burçlar için 15:16’nın açıklamasına bakınız.

Şanı yücedir o kudretin ki; gökte burçlar yarattı, orada bir kandil ve ışık yansıtıcı bir ay oluşturdu.

çoķ ħayırlu oldı ol kim eyledi göklerde burçlar ya'nį on iki daħı eyledi anda çıraķ ya'nį gün daħı ay rūşan eyleyici.

Yüceldi ol Allāh kim göklerde burclar yaratdı, daḫı anda güneş yaratdı,daḫı anda nurlu ay yaratdı.

Səmada bürclər yaradan, orada bir çıraq (günəş) və nurlu ay vücuda gətirən (Allah) nə qədər (uca, nə qədər) uludur!

Blessed be He Who hath placed in the heaven mansions of the stars, and hath placed therein a great lamp and a moon giving light!

Blessed is He Who made constellations in the skies, and placed therein a Lamp(3121) and a Moon giving light;

3121 The glorious Lamp of the skies is the Sun; and next to him is the Moon, which gives borrowed light. The Constellations of course, include the Sig... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.