24 Eylül 2021 - 17 Safer 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 60. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-iżâ kîle lehumu-scudû lirrahmâni kâlû vemâ-rrahmânu enescudu limâ te/murunâ vezâdehum nufûrâ(n)

Onlara, secde edin rahmana dendi mi, rahman da nedir ki derler, bize emrettiğine mi secde edeceğiz? Ve bu, ancak uzaklaşmalarını arttırır.

Onlara: “Rahman (olan Allah)a secde edin” denildiği zaman, “Rahman da neymiş? Biz Senin bize emrettiğine mi secde edecekmişiz?” denilmektedir ve (bu) onların (sadece) nefretini arttırıverir.

Hal böyleyken onlara: “Rahman önünde secdeye varın” denildiğinde, “Rahman da kimmiş? Bize emrettiğin şeye secde mi ederiz?” derler. Secde emri, onların imandan ürküp uzaklaşmalarını artırdı.

Onlara:
“Rahmet sahibi Rahman'a secde ederek kulluğunuzu gösterin.” denildiği zaman:
“Rahman da ne? Şimdi, biz tanımadığımız, senin buyurduğun şeye kulluk için mi secdeye varalım yani?” derler. Bu davet onların nefretlerini artırır.
*

Onlara: "Rahman'a secde edin" dendiğinde: "Rahman da nedir? Senin bize emrettiğine secde eder miyiz?" derler. (Bu) onların nefretlerini artırır.

Onlara: 'Rahmana secde edin' denildiği zaman, 'Rahman da neymiş? Biz senin bize emrettiğine mi secde edecek mişiz?' derler ve (bu,) onların nefretini arttırır.

Kâfirlere: “- Rahmân'a secde edin.” denildiği zaman, derler ki: “- Rahman ne imiş, bize emrettiğin şeye secde mi ederiz?” (*) Rahmân'a secde emri de, büsbütün imandan uzaklaşmalarını artırdı.

Onlara: “Rahman olan Allah’a secde edin!” denildiği zaman: “Rahman da nedir? Bize emrettiğine mi secde edeceğiz?” derler. Ve bu emir, onların nefretini arttırır.

Onlara, “Rahmân'a secde ediniz!” denildiğinde, “Rahmân da neymiş! Bize emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç?” derler ve bu emir onların nefretini arttırır.

Onlar için: «Secde edin, esirgeyen Tanrıya!» denildiğinde; «Esirgeyen Tanrı kimdir, buyurduğun bir şeye secde mi ederiz biz?» demektedirler; bu onların ürkmesini artırır

Onlara: “Rahman (olan Allah)'a secde edin denildiği zaman; “Rahman da nedir/kimdir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz?” derler ve bu onların nefretini artırır.

Onlara: "Rahman'a secdeye varın" dendiği zaman "Rahman da nedir? Emrettiğine mi secdeye varacağız?" derler. Bu, onların nefretini artırır.*

Onlara, “Rahmân’a secdeye kapanın denildiğinde “Rahmân da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz?” derler ve bu onların nefretini artırır.

Onlara: Rahmân'a secde edin! denildiği zaman: «Rahmân da neymiş! Bize emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç!» derler ve bu emir onların nefretini arttırır.

Onlara, "Rahman'a secde edin," dendiği zaman, "Rahman da neymiş? Senin bize karşı savunduğun şeye mi secde edeceğiz?" derler. Ve bu, ancak onların nefretini arttırır.

Onlara "Rahmân'a secde edin" dendiği zaman, "Rahmân da neymiş? Senin bize emrettiğine secde eder miyiz hiç?" derler ve bu emir onların nefretini artırır.

Maamafih «Rahmâna secde edin» denildiği vkıt onlara «Rahmân ne imiş? Bize emrediyorsun diye secde mi ederiz?» dediler ve daha ziyade vahşetlerini artırdı

Ve onlara, “Rahman'a secde edin.” dendiği zaman, “Rahman da neymiş? Senin bize buyurduğun her şeye secde mi edeceğiz?” dediler. Bu çağrın onların nefretlerini arttırdı.

Onlara: «Rahmana secde edin» denildiği zaman «Rahman da neymiş? Senin bize emr edegeldiğine mi secde edeceğiz?» dediler ve (bu secde emri) onların (büsbütün îmandan) ürküb uzaklaşmalarını artırdı.

Onlara: “Rahmân'a secde edin!” denildiği zaman: “Rahmân da neymiş? Bize emrediyor olduğun şeye (sen dedin diye) secde mi edeceğiz?” dediler ve (bu da'vet) onların nefretini artırdı.(2)*

İnsanlara Rahmana secde edin denildiği zaman, nefretleri artarak, “Rahman da nedir? Emrettiğin şeye biz secde mi edeceğiz?” derler.

Onlara: "Esirgeyici’ye secde edin" denilince dediler: " Esirgeyici de kim oluyormuş? Biz senin secde edin dediğine mi secde edeceğiz?" Secde sözü onları büsbütün tiksindirdi.

Müşriklere esirgeyen Tanrı/ya secde edin denildiği zaman «— Esirgeyen nedir? Bize emrettiğin şeye secde mi edeceğiz» derler. Secde emri onların imandan nefretlerini artırmıştır.

Onlara: “Rahman'a secde edin” denildiği zaman, “Rahman da neymiş? Biz senin bize emrettiğine mi secde edecekmişiz?” derler ve (bu,) onların nefretini arttırıverir.

Ne var ki, onlara “Sonsuz şefkat ve merhamet sahibine, O Rahmânolan Allah’a yürekten boyun eğin ve yalnızca O’na secde edin!” denildiği zaman, “Rahmân da neymiş? Senin bize emrettiğin şeye hiç secde eder miyiz?” derler ve bu davranışları, hak dinden iyice uzaklaşmalarına sebep olur. Hem de, Rahmanın mûcizelerini her an her yerde gördükleri hâlde:

Onlara:
-“Rahmân’a secde edin!” denildiği zaman:
-“Rahmân da nedir?
Bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz?” dediler. * (S E C D E ) * Onların nefretlerini / kaçışlarını artırdı.

Onlara “Rahmân’a secde edin!” dendiği zaman, “Rahmân da neymiş! [*] Bize emrettiğine boyun mu eğecekmişiz!” demişler ve bu istek onların nefretini artırmıştı. [*]*

Onlara: “Rahman (olan Allah)’a secde edin!” denilince; “Rahman da neymiş! Sen bize emrediyorsun diye, secde mi edeceğiz yani?” derler ve bu emir onların (sadece) nefretini arttırır.

Hal böyleyken, onlara “Rahmân önünde secdeye varın” denildiğinde, “Rahmân da neymiş [ya da kimmiş?] Şimdi biz senin buyurduğun şeyin önünde mi secdeye varalım yani?” derler; ve böylece [senin çağrın] onların nefretini artırır.

Onlara: – Rahman’a secde edin, denildiğinde, onlar da “Rahman da neymiş” derler. “Sen neyi emredersen biz ona mı secde edeceğiz?” Derler. Bu onların sadece nefretini artırıyor. 68/42-43, 17/41...46-82, 35/42, 71/5- 6

Bir de kendilerine “Yalnızca Rahmân olana secde edin!” denildiğinde, “Rahmân da neymiş?[3149] Ne yani, şimdi sen bize neyi emredersen ona boyun mu eğeceğiz?” derler; üstelik bu onların kaçışını daha da artırır.*

Ve onlara «Rahman'a secde ediniz,» denildiği zaman, dediler ki: «Rahmân nedir? Bize emrettiğine biz secde eder miyiz?» Ve (bu emir) Onların daha ziyâde nefretlerini artırdı.

O müşriklere “Rahman'a secde edin! ” denildiğinde: “Rahman da ne imiş! Bize emrediyorsun diye secde mi edeceğiz? ” dediler ve bu dâvet onları imandan büsbütün uzaklaştırdı. [26, 23] {KM, Vahiy 3, 12; Resullerin işleri 17, 23}*

Onlara: "Rahman'a secde edin!" dendiği zaman: "Rahman nedir? Senin bize emrettiğine secde eder miyiz hiç?" derler. Ve (bu söz), onların nefretini artırır.

Onlara: “Rahman’a secde edin” dense “Rahman da kim? Sen istedin diye secde mi ederiz?” derler. Bu söz onların sadece nefretini artırır.

Onlara:-Rahman'a secde edin, denildiğinde, bu onların nefretini artırarak:-Rahman da nedir? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz? dediler.

Onlara “Rahmân'a secde edin” dendiğinde bu onların nefretlerini arttırır ve “Rahmân da neymiş? Senin emrettiğin şeye mi secde edecekmişiz?” derler.(10)*

Onlara, "Rahman'a secde edin!" dendiğinde şöyle derler: "Rahman da neymiş? Senin emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç?" Ve bu söz onların nefretini artırdı.

daħı ķaçan eyidildi anlara “secde eyleñ raḥmān’a” eyittiler “nedür raḥmān? iy secde mi eyleyelüm aña kim buyurursın bize?” daħı arturdı anlara ürkmek.

Daḫı ḳaçan eyidilse anlara ki secde eyleñüz Raḥmāna, eydürler ki: KimdürRaḥmān, secde mi ider‐biz sen bize buyurduġuñ nesneye? Daḫı ol söz anlaruñküfrin arturdı.

Onlara (müşriklərə): “Rəhmana (rəhmli olan Allaha) səcdə edin!” – deyildiyi zaman, onlar: “Rəhman nədir? Bizə əmr etdiyin şeyə səcdəmi edəcəyik?” – deyə cavab verərlər. Bu (səcdə əmri) onların (imana olan) nifrətini daha da artırar.

And when it is said unto them: Adore the Beneficent! they say: And what is the Beneficent? Are we to adore whatever thou (Muhammad) biddest us? And it increaseth aversion in them.

When it is said to them, "Adore ye ((Allah)) Most Gracious!", they say, "And what is ((Allah)) Most Gracious? Shall we adore that which thou commandest us?" And it increases their flight (from the Truth).(3120)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.