25 Haziran 2021 - 15 Zi'l-ka'de 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 58. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vetevekkel ‘alâ-lhayyi-lleżî lâ yemûtu vesebbih bihamdih(i)(c) vekefâ bihi biżunûbi ‘ibâdihi ḣabîrâ(n)

Sen, daima diri (Hayy) olan (ve sonsuza dek) ölümsüz olan (Allah) a tevekkül et ve O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından O'nun haberdar olması (Sana) yeterlidir.

Ve dayan o daimi diriye ki hiç ölmez ve ona hamd ederek şanını tenzih et ve kullarının suçlarından haberdar olması yeter.

Öyleyse, hep diri olup, hiç ölmeyecek Rabbine güvenip dayan. O'nun sınırsız yüceliğini övgülerle an ki, kullarının günahlarından O'nun haberdar olması yeter.

Ölmeyen, ebedî hayat ile diri olan Allah'a dayanıp güven, işlerini Allah'a havale et. Onu hamd ile överek, şükrederek tesbih et. Kullarının gizli açık günahlarından haberdar olup, cezalandırmaya tek başına O yeter.*

Hiç ölmeyen daima diri olan (Allah)'a güven ve O'nu övgüyle tesbih et. O'nun kullarının günahlarından haberdar olması yeter.

Sen, asla ölmeyen ve daima diri olan (Allah)a tevekkül et ve O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından O'nun haberdar olması yeter.

Bir de, daima diri olup, hiç bir zaman ölmiyen Allah'a tevekkül et; ve O'na hamd ile (O'nu) yücelt. Kullarının günahlarından O'nun haberdar olması yeter.

Sen, hiç ölmeyecek ve daima diri olan Allah’a tevekkül et. Ona hamd ve tesbih et. (Onun kusursuzluğunu ve mükemmelliğini bildir.) Kullarının günahlarından O’nun haberdar olması yeter!

Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayanınız. O'nu övgü ile anınız! Kullarının günahlarını O'nun bilmesi yeter.

Diri olan, ölmeyen Tanrıya dayanasın, O'nu öğüşle tespih et; kullarının günahların görmeye Allah yetişir

Öyleyse hiç ölmeyen, daima diri olan (Allah'a) güven ve O'nu övgüyle tesbih et (O'nun istediği gibi yaşa)! Kimse kullarının günahlarından O'nun kadar haberdar değildir.

Ölümsüz, diri olan Allah'a güven, O'nu överek tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak kendisi yeter.

Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah’a) tevekkül et. O’nu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak O yeter!

Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarını O'nun bilmesi yeter.

Ölümsüz ve Diri olana güven; O'nu överek yücelt. Kullarının günahlarını, O'nun bilmesi yeter.

Sen, ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak O yeter.

Ve o hayyi lâ yemuta tevekkül (ve ı'timad) kıl da ona hamd ile tesbiyh eyle, kullarının günahlarına onun habîr olması yeter

Ve sen, ölümsüz olana¹ güvenip dayan. Ve O'nu övgü ile yücelt. O'nun kullarının suçlarından haberdar olması sana yeter.*

Ölmek şanından olmayan O Baakıy (Tealâ) ya güvenib dayan, Ona hamd ite tesbîh (ve Onu tenzîh) et. Onun kullarının günâhlarından hakkıyle haberdâr olması yeter.

O hâlde (aslâ) ölmez olan o hayat sâhibine (Allah'a) tevekkül et ve O'na hamd ile tesbîh et! Kullarının günahlarından haberdâr olarak O yeter!

Hep diri olup, ölümsüz olan Rabbine güven ve yalnızca O nu överek, eksikliklerden tenzih et. Kulunun hatalarından haberdar olarak, O yeter.

Hiç ölmeyen, daima diri olan Tanrı/ya mütevekkil ol, O/na hamdederek tespih et [¹]. O/nun, kullarının günahlarından haberdar olması elverir [²].*

Sen, asla ölmeyene ve daima diri olana tevekkül et ve O'nu hamd ile tesbihte bulun. Kullarının günahlarından O'nun haberdar olması yeter.

Ve bu mücâdelende, asla ölmeyecek olan O Hayat Sahibine güven; en içten minnet ve şükran duygularıyla Rabb’ine bağlanarak, O’nun sınırsız kudret ve yüceliğini övgüyle an! Unutma ki, kullarının bütün günahlarından haberdâr olan hikmet ve adâlet sahibi bir kudret olarak, Allah yeter! Öyle ki:

Ölmez Diri’ye tevekkül et!
O’nun hamdi ile tesbih et!
Kullarının günahlarından haberli olması sebebiyle O yeter.

Ölümsüz diri olan (Allah)a güven ve O’nu [hamd] (övgü) ile [tesbih] et (yücelt)! Kullarının günahlarını bilen olarak O yeter.

(Ey Muhammed!) yalnız o ölmez diri (olan Allah’a) güvenip dayan. Onu hamd ile (sürekli olarak) an. Kullarının günâhlarını (hiç kimse bilmese de) Onun bilmesi yeter.

Öyleyse, ebediyyen ölmeyecek olan o mutlak diri Varlığa güven ve O'nun sınırsız kudret ve yüceliğini övgülerle an, ki kimse kullarının günahlarından O'nun kadar haberdar değildir.

Ve sen de hiç ölmeyecek ve daima diri olan Allah’a güvenip bağlan ve O’nu överek yüceliğini dillendir. Zira senin Rabbin, kullarının her günahından haberdar olması için yeter. 2/255, 4/31, 25/68...71, 39/53, 53/32

Nihayet ölümsüz olan O mutlak diri Zât’a yaslan ve hamd ile O’nun aşkın yüceliğini dillendir! Zira kullarının günahından haberdar olma konusunda kimse O’nunla boy ölçüşemez.[3146]*

Ve ölmeyecek olan bir hayat sahibine tevekkül et ve O'na hamd ile beraber tesbihte bulun ve kullarının günahlarına O'nun haberdar olması kifâyet eder.

Öyleyse sen ölmeyen, o mutlak hayat sahibi Allah'a dayan ve O'nu hamd ile tesbih et. Onun kendi kullarının günahlarından haberdar olması yeter. [57, 3; 73, 9; 67, 29]

Ve ölmeyen(diriy)e tevekkül et ve O'nu överek tesbih et. Kullarının günahlarını, O'nun bilmesi yeter.

Ölmeyen, hep diri olan Sahibine dayan, her şeyi güzel yapmasına karşılık ona boyun eğ. Kullarının günahlarından onun haberdar olması yeterlidir.

Ölümsüz olan hayat sahibine güvenip bağlan! Onu hamd ile tesbih et! Kullarının günahlarından O'nun haberdar olması yeter!

O ölümsüz hayat sahibi Allah'a tevekkül et; Onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından Onun haberdar olması kâfidir.

O hiç ölmeyecek diriye, o Hayy olana dayanıp güven, O'nu överek tespih et! Kullarının günahlarından O'nun haberdar olması yeter!

daħı tevekkül eyle ol diri üzere kim ölmez daħı tesbįḥ eyle ögmekligi-y-ile. [194b] daħı ŧapdur Tañrı ķullarınuñ yazuķlarını bilici.

Daḫı ṣıġın ol Allāha ki diridür, hīç ölmez. Daḫı tesbīh eyle anuñ şükri‐y‐le. Daḫı yiter ol ḳullarınuñ günāhların bilmege.

(Ya Rəsulum!) Ölməz, həmişə diri olana (Allaha) bel bağla və Onu həmd-səna ilə təqdis et (və ya Onun ne’mətlərinə şükür edərək namaz qıl). (Allahın) Öz bəndələrinin günahlarından xəbərdar olması (onları layiqincə cəzalandırmağa) kifayət edər.

And trust thou in the Living One Who dieth not, and hymn His praise. He sufficeth as the Knower of His bondmen's sins,

And put thy trust in Him Who lives and dies not; and celebrate his praise; and enough is He to be acquainted with the faults of His servants;-(3116)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.