25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 58. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vetevekkel ‘alâ-lhayyi-lleżî lâ yemûtu vesebbih bihamdih(i)(c) vekefâ bihi biżunûbi ‘ibâdihi ḣabîrâ(n)

Ve dayan o daimi diriye ki hiç ölmez ve ona hamd ederek şanını tenzih et ve kullarının suçlarından haberdar olması yeter.

 Sen, daima diri (Hayy) olan (ve sonsuza dek) ölümsüz kalan (Allah)a tevekkül et ve O’nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından O’nun haberdar olması (Sana) yeterlidir.

Öyleyse, hep diri olup, hiç ölmeyecek Rabbine güvenip dayan. O'nun sınırsız yüceliğini övgülerle an ki, kullarının günahlarından O'nun haberdar olması yeter.

Ölmeyen, ebedî hayat ile diri olan Allah'a dayanıp güven, işlerini Allah'a havale et. Onu hamd ile överek, şükrederek tesbih et. Kullarının gizli açık günahlarından haberdar olup, cezalandırmaya tek başına O yeter.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 57/3; 67/29; 73/9.

Hiç ölmeyen daima diri olan (Allah)'a güven ve O'nu övgüyle tesbih et. O'nun kullarının günahlarından haberdar olması yeter.

Sen, asla ölmeyen ve daima diri olan (Allah)a tevekkül et ve O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından O'nun haberdar olması yeter.

Bir de, daima diri olup, hiç bir zaman ölmiyen Allah'a tevekkül et; ve O'na hamd ile (O'nu) yücelt. Kullarının günahlarından O'nun haberdar olması yeter.

Sen, hiç ölmeyecek ve daima diri olan Allah’a tevekkül et. Ona hamd ve tesbih et. (Onun kusursuzluğunu ve mükemmelliğini bildir.) Kullarının günahlarından O’nun haberdar olması yeter!

Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayanınız. O'nu övgü ile anınız! Kullarının günahlarını O'nun bilmesi yeter.

Diri olan, ölmeyen Tanrıya dayanasın, O'nu öğüşle tespih et; kullarının günahların görmeye Allah yetişir

Öyleyse hiç ölmeyen, daima diri olan (Allah'a) güven ve O'nu övgüyle tesbih et (O'nun istediği gibi yaşa)! Kimse kullarının günahlarından O'nun kadar haberdar değildir.

Dâimâ bâkî olan ve hiç bir vakit fenâ bulmayan Allâh’a tevekkül it, âna hamd ve şükr iyle. O ’ibâdının günâhlarına kâfî derecede âşinâdır.

Ölümsüz, diri olan Allah'a güven, O'nu överek tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak kendisi yeter.

Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah’a) tevekkül et. O’nu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak O yeter!

Asla ölmeyecek olan O diri varlığa (Allah’a) dayanıp güven ve O’na hamdederek yüceliğini dile getir. Kullarının günahlarından haberdar olma konusunda O kendi kendine yeterlidir.

Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarını O'nun bilmesi yeter.

Ölümsüz ve Diri olana güven; O'nu överek yücelt. Kullarının günahlarını, O'nun bilmesi yeter.

Sen, ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak O yeter.

Ve o hayyi lâ yemuta tevekkül (ve ı'timad) kıl da ona hamd ile tesbiyh eyle, kullarının günahlarına onun habîr olması yeter

Hiç ölmeyecek ve daima diri olan Allah’a tevekkül et. Onu, her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından O’nun haberdar olması yeter!

Ve sen, ölümsüz olana¹ güvenip dayan. Ve O'nu övgü ile yücelt. O'nun kullarının suçlarından haberdar olması sana yeter.

1- Allah.

Ölmek şanından olmayan O Baakıy (Tealâ) ya güvenib dayan, Ona hamd ile tesbîh (ve Onu tenzîh) et. Onun kullarının günâhlarından hakkıyle haberdâr olması yeter.

O hâlde (aslâ) ölmez olan o hayat sâhibine (Allah'a) tevekkül et ve O'na hamd ile tesbîh et! Kullarının günahlarından haberdâr olarak O yeter!

Hep diri olup, ölümsüz olan Rabbine güven ve yalnızca O nu överek, eksikliklerden tenzih et. Kulunun hatalarından haberdar olarak, O yeter.

Ölmek nedir bilmiyen o Diriye dayan, Onu öve öve ulula. Onun kullarının günahlarından bilgili olması yeter.

Hiç ölmeyen, daima diri olan Tanrı/ya mütevekkil ol, O/na hamdederek tespih et [¹]. O/nun, kullarının günahlarından haberdar olması elverir [²].

[1] Veya nimeti Bâri'ye şükrederek namaz kıl.[2] Artık başkasına muhtaç olmazsın. O, onları lâyıkıyle cezalandırır.

Sen o hiç ölmeyecek ve daima diri olana güvenip dayan ve O’nu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahından O’nun hakkıyla haberdar olması kâfidir.

Sen, asla ölmeyene ve daima diri olana tevekkül et ve O'nu hamd ile tesbihte bulun. Kullarının günahlarından O'nun haberdar olması yeter.

Ve bu mücâdelende, asla ölmeyecek olan O Hayat Sahibine güven; en içten minnet ve şükran duygularıyla Rabb’ine bağlanarak, O’nun sınırsız kudret ve yüceliğini övgüyle an! Unutma ki, kullarının bütün günahlarından haberdâr olan hikmet ve adâlet sahibi bir kudret olarak, Allah yeter! Öyle ki:

Ölmez Diri’ye tevekkül et!
O’nun hamdi ile tesbih et!
Kullarının günahlarından haberli olarak O yeter.

Sen, ölümsüz olan diriye güven. Hep onun erişilmezliğini dile getirip şükret. Çünkü kulların günahından haberdar olmak konusunda Allah, tek başına yeterlidir.

Hiç bir zaman ölmeyecek, sürekli diri kalacak Rabbine tevekkül et! Başkalarına güvenme! Başkalarına bel bağlama! Rabbinin adını yücelt! Düşünce ve davranışlarına ayetleri hâkim kıl! Rabbini hayatının otoritesi yap! Unutma! Her şeyi yöneten Allah senin de yöneticindir. Seni başkalarının yönetmesine izin verme! Seni başka düşüncelerin etkilemesine izin verme! Her zaman her konuda Allah’ı üstün tut! Allah’ın sözünün üstüne söz, hükmünün üstüne hüküm, yasasının üstüne yasa koyma! Seni yalanlayanların ne yaptığını Rabbinin bilmesi yeter. Onun için sakın inkârcılara kulak asma! Onlar cahilliklerinden ne yaptıklarını bilmiyorlar.

Ölümsüz diri olan (Allah)a güven ve O’nu [hamd] (övgü) ile [tesbih] et (yücelt)! Kullarının günahlarını bilen olarak O yeter.

(Ey Muhammed!) yalnız o ölmez diri (olan Allah’a) güvenip dayan. Onu hamd ile (sürekli olarak) an. Kullarının günâhlarını (hiç kimse bilmese de) Onun bilmesi yeter.

Öyleyse, ebediyyen ölmeyecek olan o mutlak diri Varlığa güven ve O’nun sınırsız kudret ve yüceliğini övgülerle an, ki kimse kullarının günahlarından O’nun kadar haberdar değildir.

Ve sen de hiç ölmeyecek ve daima diri olan Allah’a güvenip bağlan ve O’nu överek yüceliğini dillendir. Zira senin Rabbin, kullarının her günahından haberdar olması için yeter. 2/255, 4/31, 25/68...71, 39/53, 53/32

Nihayet ölümsüz olan O mutlak diri Zât’a yaslan ve hamd ile O’nun aşkın yüceliğini dillendir! Zira kullarının günahından haberdar olma konusunda kimse O’nunla boy ölçüşemez.[³¹⁴⁶]

[3146] Bir mübalağa kalıbı olan kefâlı cümleler Türkçeye en iyi deyimsel karşılıklarıyla yaklaşık olarak çevrilebilirler (Benzer bir kalıbın farklı bi... Devamı..

(Ey Muhammed) Hayy ve Kayyum olan Allah'a güvenip dayan ve O'nu, hamd ile tesbih et!.. Kullarının günahlarını (başkası bilmezse de) O'nun bilmesi yeterlidir. (Her şeyden haberdar olan Allah Teala, onların cezasını verir.)

Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah’a) dayan. O’nu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak O yeter!

Ve ölmeyecek olan bir hayat sahibine tevekkül et ve O'na hamd ile beraber tesbihte bulun ve kullarının günahlarına O'nun haberdar olması kifâyet eder.

Öyleyse sen ölmeyen, o mutlak hayat sahibi Allah'a dayan ve O'nu hamd ile tesbih et. Onun kendi kullarının günahlarından haberdar olması yeter. [57, 3; 73, 9; 67, 29]

Ve ölmeyen(diriy)e tevekkül et ve O'nu överek tesbih et. Kullarının günahlarını, O'nun bilmesi yeter.

Ve ölmez, hayy ve bâkî olan Allâh'a tevekkül it ve O'nı hamd ile tesbîh iyle. Kullarının günâhlarına haberdâr olarak o kâfîdir. (İhbâra hâcet yokdur).

Ölmeyen, hep diri olan Sahibine dayan, her şeyi güzel yapmasına karşılık ona boyun eğ. Kullarının günahlarından onun haberdar olması yeterlidir.

Ölümsüz olan hayat sahibine güvenip bağlan! Onu hamd ile tesbih et! Kullarının günahlarından O'nun haberdar olması yeter!

O ölümsüz hayat sahibi Allah'a tevekkül et; Onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından Onun haberdar olması kâfidir.

O hiç ölmeyecek diriye, o Hayy olana dayanıp güven, O'nu överek tespih et! Kullarının günahlarından O'nun haberdar olması yeter!

daħı tevekkül eyle ol diri üzere kim ölmez daħı tesbįḥ eyle ögmekligi-y-ile. [194b] daħı ŧapdur Tañrı ķullarınuñ yazuķlarını bilici.

Daḫı ṣıġın ol Allāha ki diridür, hīç ölmez. Daḫı tesbīh eyle anuñ şükri‐y‐le. Daḫı yiter ol ḳullarınuñ günāhların bilmege.

(Ya Rəsulum!) Ölməz, həmişə diri olana (Allaha) bel bağla və Onu həmd-səna ilə təqdis et (və ya Onun ne’mətlərinə şükür edərək namaz qıl). (Allahın) Öz bəndələrinin günahlarından xəbərdar olması (onları layiqincə cəzalandırmağa) kifayət edər.

And trust thou in the Living One Who dieth not, and hymn His praise. He sufficeth as the Knower of His bondmen's sins,

And put thy trust in Him Who lives and dies not; and celebrate his praise; and enough is He to be acquainted with the faults of His servants;-(3116)

3116 Allah knows our faults better than we or anyone else. It is no use hiding anything from Him. We must put our trust completely in Him. His care is... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.