20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 57. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kul mâ es-elukum ‘aleyhi min ecrin illâ men şâe en yetteḣiże ilâ rabbihi sebîlâ(n)

De ki: Ben, Kur'an'ı tebliğ ettiğimden dolayı sizden bir ücret istemiyorum, ancak yolunu Rabbine doğrultan adamlar istiyorum.

De ki: "Ben buna karşılık, Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen (insanlar olmanız) dışında, sizden bir ücret istemiyorum." (Bu nedenle bütün bahaneniz geçersizdir.)

Söyle onlara: Ben bu hizmetime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ben ancak dileyen kişinin, Rabbine doğru yol tutmasını istiyorum.

“Kur'ân'a ve tebliğe karşılık Allah'ın sünnetinin, düzeninin yasaları ve iradesinin tecellisi içinde sizden, kendi iradesi ve tercihi ile Rabbine giden doğru bir yol, İslâmî bir hayat tarzı tutmayı dileyen kimseler olmanızın dışında herhangi bir ücret istemiyorum” de.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 26/89; 38/86.

De ki: "Ben Rabbine yol edinmek isteyen (kimseler) dışında buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. [7]

7.Yahut: "Sizden buna karşılık bir ücret istemiyorum. Ancak Rabbine bir yol tutmak isteyen (malını Allah yolunda harcayabilir)."

De ki: 'Ben buna karşılık, Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen (insanlar olmanız) dışında sizden bir ücret istemiyorum.'

(Ey Rasûlüm), de ki: “-Ben bu yaptığım tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum, ancak Rabbine bir iman ve itaat yolu tutmak isteyen kimseler istiyorum.”

De ki: “Ben bu hizmetime karşı, sizden bir ücret istemiyorum. Ben ancak, dileyen kişinin Rabbine doğru bir yol tutmasını istiyorum.

De ki: “Bunun için, sizden, Rabbine doğru bir yol tutmayı isteyen kimseler olmanız dışında herhangi bir karşılık istemiyorum.”

Diyesin ki: «Bir kimsenin istiyerek, Allahın yolunu tutmasından başka, sizden ücret istemem!»

De ki: “Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Ancak, Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızı istiyorum.”

Bkz. 6/90, 23/72, 34/47, 36/21, 38/86, 42/23“Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum” cümlesi, tebliğ hizmetinin bedelsiz ve karşılıksız olması... Devamı..

Ânlara di ki: "Ben sizin Allâh yoluna dâhil olmanızdan başka ücret istemem."

De ki: "Ben buna karşı sizden bir ücret değil, ancak, Rabbine doğru bir yol tutmak dileyen kimseler olmanızı istiyorum."

De ki: “Ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin, Rabbine giden yolu tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum.”

De ki: “Bu görevimden dolayı, dileyenin rabbine giden bir yol izlemesi dışında, sizden bir karşılık istemiyorum.”

De ki: Buna karşılık, sizden, Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler (olmanız) dışında herhangi bir ücret istemiyorum.

De ki, "Ben görevime karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Sadece, Rabbine ulaşacak yolu arayanlar olmanızı istiyorum."

De ki: "Ben, buna karşı sizden bir ücret değil, ancak Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler (olmanızı) istiyorum."

«Ben buna karşı sizden bir ecir değil, ancak rabbına bir yol tutmak istiyen kimseler istiyorum» de

De ki: “Buna (yapmış olduğum tebliğe) karşılık, ben, sizden bir ücret istemiyorum. Ancak, Rabbin (iz) e (îmân etmenizi ve sâlih ameller işleyerek), doğru bir yol tutan, kimseler olmanızı istiyorum.”

De ki: “Yaptığım çağrı için; sizden, Rabbinizin yolunu seçmenizi istemekten başka bir ücret istemiyorum.”¹

1- Hiçbir nebi, dini geçim kaynağı yapmadı. Nebi\nin yolunu izlediklerini iddia edenler, bu iddialarında samimi iseler; din üzerinden para kazanmaktan... Devamı..

De ki: «Ben bu (teblîğıma) karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ancak Rabbine (doğru) bir yol tutmayı dileyen adamlar (istiyorum).

De ki: “(Ben) sizden buna (tebliğ vazîfeme) karşılık bir ücret değil, ancak Rabbisine bir yol tutmak isteyen kimse (olmanızı) istiyorum.”

De ki “Ben bu elçiliğim karşılığında, sizden bir ücret istemiyorum. Ancak dileyen kimse Rabbine bir yol edinsin.”

De ki: "Ben bu iş için sizden bir karşılık beklemiyorum. Ancak, ben sizin çalabınıza eriştiren doğru yolu tutmak istiyen kimseler olmanızı istiyorum, okadar."

Onlara de ki infak ederek Rabbine yol edinmeyi istemekten başka peygamberliği tebliğ üzerine sizden hiçbir ücret istemiyorum.

De ki: “Buna karşılık sizden bir ücret değil, ben sadece Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler olmanızı istiyorum.”

De ki: “Ben buna karşılık, Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen (insanlar olmanız) dışında sizden bir ücret istemiyorum.”

Öyleyse onlara de ki: “Ben, Kur’an’ı sizlere açıkça tebliğ ediyor ve buna karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum; ancak Rabb’ine doğru yol tutmayı isteyen kimseler olmanızı istiyorum.

De ki:
-“Buna karşı sizden, kendi rabbine bir yol tutmayı dileyen kimse olmanız dışında hiçbir ücret istemiyorum”.

Şöyle de: " ben bu hizmetimden dolayı sizden bir ücret değil, sadece gerçek Sahib’ine varmak isteyen birilerini arıyorum. "

İnkâr edenlere de ki; “Allah’ın ayetlerini tebliğ etmemin, anlamadığınız şeyleri açıklamamın karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Ayetleri dinlemenizi, gereken öğütleri almanızı, Rabbinizin emrine uyarak doğru bir yol tutmanızı istiyorum!”

De ki: “Buna karşılık sizden, Rabbine (giden) bir yol tutmayı dileyen kimse(ler olmanız) dışında herhangi bir ücret istemiyorum.” [*]

Benzer mesajlar: En‘âm 6:90; Yûnus 10:72; Hûd 11:29, 51; Yûsuf 12:104; Şu‘arâ 26:109, 127, 145, 164, 180; Sebe’ 34:47; Yâsîn 36:21; Sâd 38:86; Şûrâ 42... Devamı..

(İnsanlara): “Buna karşılık ben, sizden bir ücret değil, Rabbine giden hak yolu tutmak isteyen kimseler olmanızı istiyorum.“ de.

De ki: “Bunun için sizden, dileyen kimsenin Rabbine giden yolu bulmasından başka bir karşılık istemiyorum!”

De ki: – Ben, bu görevime karşılık, dileyenin Rabbine varan bir yol tutması dışında sizden herhangi bir ücret istemiyorum. 12/104, 34/47, 36/21, 38/86

(Ey Peygamber!) “Ben bu (davet) karşılığında, tercih eden kimsenin[³¹⁴⁵] Rabbine doğru bir yol tutması dışında sizden herhangi bir ücret talep etmiyorum” de!

[3145] Beşerî iradenin, ilâhî hidayeti celbetmedeki belirleyici rolüne atıf. Burada yalnızca insana atfen kullanılan “tercih etme” eyleminin, çift özn... Devamı..

De ki: Ben tebliğime karşılık, bir ücret değil, Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimselerden olmanızı istiyorum.

De ki: "Ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin, Rabbine giden yolu tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum. "

De ki: «Ben bunun üzerine sizden bir ücret istemiyorum, ancak Rabine doğru bir yol ittihaz etmek isteyen kimseyi istiyorum.»

De ki: “Benim bu hizmet için sizden istediğim hiç bir ücret yoktur. Tek isteğim, dileyen kimsenin Rabbine giden yolu bulmasıdır. ” [38, 86; 26, 89; 42, 23]

Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; ancak Rabbine varan yola girmek isteyene yol gösteriyorum de.

Di ki: "Ben sizden teblîğ-i risâletim içün ücret istemem. Ancak rabbinin yoluna sâlik olmağı isteyen bana bir ücretdir."

De ki: “Kimseden bir şey beklemiyorum[*]. Benim beklediğim sadece gayret gösterenin Sahibine giden yola girmesidir.

[*] قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاء (أي كون أثر التبليغ في نفسه) أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (اتخاذ السبيل إليه) ف... Devamı..

De ki:-Ben, bu göreve karşılık sizden bir ücret değil; ancak, Rabbine giden yolu tutan kimseler olmanızı istiyorum.

De ki: Hizmetim için sizden bir ücret istemem; ben ancak Rabbine doğru bir yol tutmak isteyene yol gösteriyorum.

De ki: "Onun karşılığında sizden bir ücret istemiyorum; ancak Rabbine varmak için bir yol tutmayı dileyenler istiyorum."

eyit: “dilemezin sizden anuñ üzere hįç giri illā anı kim diledi kim duta çalabı’sındın yaña yol.”

Eyit: Ben sizden istemezem anuñ üstine ücret, illā kim dilese yol idinmege Tañrı Ta‘ālā ḥażretine.

De: “Mən sizdən buna (dini, peyğəmbərliyi təbliğ etməyə) görə heç bir muzd (əvəz) istəmirəm, ancaq Rəbbinə tərəf doğru yol tapmaq diləyən kimsələr istəyirəm. (Mən öz peyğəmbərliyimə görə sizdən heç bir şey istəmirəm, lakin iman gətirmiş bir şəxs malını Allah yolunda sərf etsə, ona da mane olan deyiləm).

Say: I ask of you no reward for this, save that whoso will may choose a way unto his Lord.

Say: "No reward do I ask of you for it but this: that each one who will may take a (straight) Path to his Lord."


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.