26 Şubat 2021 - 14 Receb 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 54. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vehuve-lleżî ḣaleka mine-lmâ-i beşeran fece’alehu neseben ve sihrâ(an)(k) vekâne rabbuke kadîrâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ve (Allah ki) insanı bir (damla) sudan yaratıp, onu neseb ve sihriyyet (sahibi) kılan (aralarında akrabalık bağı oluşturan) O’dur. Senin Rabbin (sonsuz güç sahibi olarak), her şeye Kâdir olandır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve öyle bir mabuttur o ki bir katre sudan insanı yaratmış ve ona anababa tarafından soysop, karıkoca tarafından akRabalık vermiştir ve Rabbinin, her şeye gücü yeter.

Abdullah Parlıyan Meali

Bir parça sudan, işiten ve gören bir insan yaratan O'dur. Sonra insanlar arasında erkek yönünden kan akrabalıkları, kadın yönünden de evlilik hısımlıkları meydana getiren O'dur. Çünkü Rabbin sınırsız kudret sahibidir.

Ahmet Tekin Meali

O, sıvıdan, meniden bir insan yaratan, onu kan ve soy bağına, sıhrıyyet bağı ile akrabalığa dönüştürendir. Rabbinin her şeye gücü, kudreti yeter.

Ahmet Varol Meali

Sudan insanı yaratan ve onu bir soy ve hısımlık sahibi kılan O'dur. Senin Rabbin her şeye güç yetirendir.

Ali Bulaç Meali

İnsanı bir sudan yaratıp onu, neseb ve sihriyyet (sahibi) kılan O'dur. Senin Rabbin güç yetirendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Hem O Allah'dır ki, sudan bir insan yarattı da onu soy ve hısım diye ikiye ayırdı. Senin Rabbin her şeye kadirdir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Sudan insanı yaratan, (onun neslinin devamını) nesep ve hısım olarak kılan O’dur. Şüphesiz O Rabbinin gücü her şeye yetendir.

Bayraktar Bayraklı Meali

İnsanı sudan yaratarak ona soy sop veren de O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter.

Besim Atalay Meali

İnsanı sudan yaratan O'dur, onların arasında, hem dünürlük, hem de soy sop yaratan O; senin Tanrının gücü yetişir

Cemal Külünkoğlu Meali

İnsanı (nutfe olarak) sudan yaratıp da ondan soy sop ve hısımlık meydana getiren O'dur. Senin Rabbin, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

İnsanı sudan yaratarak, ona soy sop veren O'dur. Rabbin herşeye Kadir'dir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Diyanet Vakfı Meali

Sudan (meniden) bir insan yaratıp onu nesep ve sıhriyet (kan ve evlilik bağından doğan) yakınlığa dönüştüren O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter.

Edip Yüksel Meali

Ve O, sudan bir insan yarattı ve ona soy sop verdi. Rabbin her şeye gücü yetendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

O (hakir) sudan, bir insan yaratıp ona bir neseb bahşeden ve sıhriyet bağı ile akraba yapan O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Odur o ki sudan bir beşer yarattı da onu bir neseb ve bir sıhir kıldı, rabbın kadîr bulunuyor

Erhan Aktaş Meali

O, beşeri¹ sudan yarattı. Sonra onu, soy sop ve akraba sahibi kıldı. Senin Rabb'in her şeye güç yetirendir.*

Hasan Basri Çantay Meali

O, sudan bir beşer yaratıb da onu soy sop yapandır. Rabbin (her şey'e) kemâliyle kaadirdir.

Hayrat Neşriyat Meali

Ve yine, sudan bir insan yaratan, sonra onu neseb ve hısım (akrabâ sâhibi) kılan O'dur. Ve Rabbin, Kadîr (herşeye gücü yeten)dir.

İlyas Yorulmaz Meali

İnsanı sudan yaratan, sonra üremesini sağlamak için soyunun devamını sağlayan akrabalık duygusunu yaratan da O dur. Senin Rabbin her şeyi yerli yerince planlayandır.

İsmail Hakkı İzmirli

İnsanı sudan yaratan, onların arasında hısımlık, damatlık yapan yine O/dur, senin Rabbin hakkıyle kaadirdir.

Kadri Çelik Meali

Ve insanı bir sudan yaratıp onu, nesep ve evlilik bağından doğma akrabalık (sahibi) kılan O'dur. Senin Rabbin güç yetirendir.

Mahmut Kısa Meali

Ve O Allah ki, insanı meni denilen bir damla sudan yaratıp ona, ana-baba tarafından akrabalık ve karı-koca tarafındanbir yakınlık ve hısımlık bahşetmiştir. Gerçek şu ki, Rabb’inin her şeye gücü yeter.

Mehmet Türk Meali

Bu sudan bir insan yaratıp, ona soy sop veren, O (Allah)’tır. (Çünkü) Rabbinin gücü, her şeye yeter.

Muhammed Esed Meali

Ve insanı [işte bu] sudan yaratan 43 ve onu soy-sop ve evlilik yoluyla kazanılan yakınlık, bağlılık [duygusuyla] donatan O'dur: 44 (evet,) çünkü Rabbin sınırsız kudret Sahibidir.

Mustafa Çavdar Meali

Yine sudan beşeri var eden ve ona kan ve evlilik yoluyla akrabalık bağları bahşeden O’dur, zaten senin Rabbin kudreti sonsuzdur/ölçü koyandır. 4/1, 16/4, 21/30, 22/5, 23/12...14, 24/45

Mustafa İslamoğlu Meali

Sudan insanı yaratan ve onun kan bağıyla soy-sop, evlilik bağıyla hısım sahibi olmasını sağlayan da O’dur: zira senin Rabbin sınırsız kudret sahibidir.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve O, o (Halık-i Kerîm)dir ki, sudan insan yaratmıştır, sonra onu erkek ve dişi kılmıştır ve Rabbin (her şeye) kemaliyle kâdirdir.

Suat Yıldırım Meali

İnsanı bir parça sudan yaratıp da soy ve evlilik bağından oluşan bir sülale haline getiren de O'dur. Senin Rabbin her şeye kadirdir.

Süleyman Ateş Meali

Ve O, sudan bir insan yarattı da onu nesep ve sıhr kıldı. Rabbin, her şeye gücü yetendir.*

Süleymaniye Vakfı Meali

İnsanı sudan yaratan, soy ve evlilik bağını oluşturan odur. Ölçüyü senin Sahibin koyar.

Şaban Piriş Meali

Bir insanı sudan yaratan ve ona soy-sop veren de O'dur. Rabbin güçlüdür.

Ümit Şimşek Meali

Sudan bir beşer yaratıp ona nesep ve akrabalık veren de Odur. Zira Rabbinin kudreti herşeye yeter.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Sudan bir insan yaratıp, onu nesep ve sıhriyet akrabaları halinde oluşturan O'dur. Rabbin çok güçlüdür.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı ol oldur kim yarattı śudan ya'nį menį ādemį pes eyledük anı neseb issi daħı düñürlıķ issi. daħı oldı çalabuñ güci yiter.

Bunyadov-Memmedeliyev

İnsanları sudan (nütfədən) yaradan, onları (bir-biri ilə) əsl qohum (qan qohumu) və sonradan qohum edən Odur. Rəbbin (hər şeyə) qadirdir! (Birinci, ata-ana tərəfdən, ikinci isə bacı, qız tərəfdən olan qohumluqdur).

M. Pickthall (English)

And He it is Who hath created man from water, and hath appointed for him kindred by blood and kindred by marriage; for thy Lord is ever Powerful.

Yusuf Ali (English)

It is He Who has created man from water:(3113) then has He established relationships of lineage(3114) and marriage: for thy Lord has power (over all things).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.