25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 54. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vehuve-lleżî ḣaleka mine-lmâ-i beşeran fece’alehu neseben ve sihrâ(an)(k) vekâne rabbuke kadîrâ(n)

Ve öyle bir mabuttur o ki bir katre sudan insanı yaratmış ve ona anababa tarafından soysop, karıkoca tarafından akRabalık vermiştir ve Rabbinin, her şeye gücü yeter.

 Ve (Allah ki) insanı bir (damla) sudan yaratıp, onu nesep ve sihriyyet (sahibi) kılan (aralarında akrabalık bağı oluşturan) O’dur. Senin Rabbin (sonsuz güç sahibi olarak), her şeye Kâdir olandır.

Bir parça sudan, işiten ve gören bir insan yaratan O'dur. Sonra insanlar arasında erkek yönünden kan akrabalıkları, kadın yönünden de evlilik hısımlıkları meydana getiren O'dur. Çünkü Rabbin sınırsız kudret sahibidir.

O, sıvıdan, meniden bir insan yaratan, onu kan ve soy bağına, sıhrıyyet bağı ile akrabalığa dönüştürendir. Rabbinin her şeye gücü, kudreti yeter.

Sudan insanı yaratan ve onu bir soy ve hısımlık sahibi kılan O'dur. Senin Rabbin her şeye güç yetirendir.

İnsanı bir sudan yaratıp onu, neseb ve sihriyyet (sahibi) kılan O'dur. Senin Rabbin güç yetirendir.

Hem O Allah'dır ki, sudan bir insan yarattı da onu soy ve hısım diye ikiye ayırdı. Senin Rabbin her şeye kadirdir.

Sudan insanı yaratan, (onun neslinin devamını) nesep ve hısım olarak kılan O’dur. Şüphesiz O Rabbinin gücü her şeye yetendir.

İnsanı sudan yaratarak ona soy sop veren de O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter.

İnsanı sudan yaratan O'dur, onların arasında, hem dünürlük, hem de soy sop yaratan O; senin Tanrının gücü yetişir

İnsanı (nutfe olarak) sudan yaratıp da ondan soy sop ve hısımlık meydana getiren O'dur. Senin Rabbin, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

İnsanı sudan halk iden ve insânlar beynlerinde karâbet ve sıhriyet husûle getüren odur. Senin rabbin her şeye kâdirdir.

İnsanı sudan yaratarak, ona soy sop veren O'dur. Rabbin herşeye Kadir'dir.

O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

İnsan türünü sudan yaratıp onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O’dur. Rabbin üstün kudret sahibidir.

Sudan (meniden) bir insan yaratıp onu nesep ve sıhriyet (kan ve evlilik bağından doğan) yakınlığa dönüştüren O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter.

Ve O, sudan bir insan yarattı ve ona soy sop verdi. Rabbin her şeye gücü yetendir.

O (hakir) sudan, bir insan yaratıp ona bir neseb bahşeden ve sıhriyet bağı ile akraba yapan O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter.

Odur o ki sudan bir beşer yarattı da onu bir neseb ve bir sıhir kıldı, rabbın kadîr bulunuyor

O (Allah ki) sudan (nutfeden) bir insan yaratıp, ona bir nesep bahşeden ve sıhriyet (kan ve evlilik) bağı ile (birbirlerine) akraba (lar) yapandır. Rabbin, her şeye kâdirdir.

O, beşeri¹ sudan yarattı. Sonra onu, soy sop ve akraba sahibi kıldı. Senin Rabb'in her şeye güç yetirendir.

1- İnsanı.

O, sudan bir beşer yaratıb da onu soy sop yapandır. Rabbin (her şey'e) kemâliyle kaadirdir.

Ve yine, sudan bir insan yaratan, sonra onu neseb ve hısım (akrabâ sâhibi) kılan O'dur. Ve Rabbin, Kadîr (herşeye gücü yeten)dir.

İnsanı sudan yaratan, sonra üremesini sağlamak için soyunun devamını ve akrabalık duygusunu sağlayan da O dur. Senin Rabbin her şeyi yerli yerince planlayandır.

O Allah ki ademoğlunu sudan yarattı, sonra ona soy sop verdi. Senin çalabın her nesneye güç yetirici olandır.

İnsanı sudan yaratan, onların arasında hısımlık, damatlık yapan yine O/dur, senin Rabbin hakkıyle kaadirdir.

O, sudan bir beşer yaratarak aralarında soy sop ve akrabalık meydana getirendir. Rabbin her şeye gücü yetendir.²⁰

20 Krş. Enbiyâ, 21/30

Ve insanı bir sudan yaratıp onu, nesep ve evlilik bağından doğma akrabalık (sahibi) kılan O'dur. Senin Rabbin güç yetirendir.

Ve O Allah ki, insanı meni denilen bir damla sudan yaratıp ona, ana-baba tarafından akrabalık ve karı-koca tarafındanbir yakınlık ve hısımlık bahşetmiştir. Gerçek şu ki, Rabb’inin her şeye gücü yeter.

Su’dan beşer yaratan, ona soy ve hısımlık veren O’dur.
Senin rabbin kadîrdir / güç yetirendir.

insanı sudan yaratıp soylara ve boylara ayıran da Allah'tır. Senin Rabb'in her şeye kadirdir...

Rabbin insanı sudan yarattı. Dişi ve erkek olarak iki cinste yarattı. Sonra soylara ayırdı. Rabbinin gücü her şeye yeter.

Sudan bir insan yaratan, onu (kan) akrabalıkları ve (evlilik) hısımlıkları sahibi yapan da O’dur. Rabbin gücü yetendir.

Bu sudan bir insan yaratıp, ona soy sop veren, O (Allah)’tır. (Çünkü) Rabbinin gücü, her şeye yeter.

Ve insanı [işte bu] sudan yaratan ⁴³ ve onu soy-sop ve evlilik yoluyla kazanılan yakınlık, bağlılık [duygusuyla] donatan O’dur: ⁴⁴ (evet,) çünkü Rabbin sınırsız kudret Sahibidir.

43 Bkz. “bütün canlıların sudan” yaratıldığının belirtildiği 21:30’un ikinci yarısı; ayrıca, bu anlamda topyekün hayvanlar dünyasıyla (bu arada, şüphe... Devamı..

Yine sudan beşeri var eden ve ona kan ve evlilik yoluyla akrabalık bağları bahşeden O’dur, zaten senin Rabbin kudreti sonsuzdur/ölçü koyandır. 4/1, 16/4, 21/30, 22/5, 23/12...14, 24/45

Sudan insanı yaratan ve onun kan bağıyla soy-sop, evlilik bağıyla hısım sahibi olmasını sağlayan da O’dur: zira senin Rabbin sınırsız kudret sahibidir.

İnsanı sudan yaratarak ona soy-sop veren de O'dur. Rabbin herşeye kâdirdir.

Ve O, sudan bir beşer yarattı da onu nesep ve evlilikle akraba kıldı. Rabbin, her şeye gücü yetendir.

Ve O, o (Halık-i Kerîm)dir ki, sudan insan yaratmıştır, sonra onu erkek ve dişi kılmıştır ve Rabbin (her şeye) kemaliyle kâdirdir.

İnsanı bir parça sudan yaratıp da soy ve evlilik bağından oluşan bir sülale haline getiren de O'dur. Senin Rabbin her şeye kadirdir.

Ve O, sudan bir insan yarattı da onu nesep ve sıhr kıldı. Rabbin, her şeye gücü yetendir.

Yani insanı ikiye ayırdı. Çocukların kendisine nisbet edileceği erkek ile, evlenmek suretiyle hısımlık kurulacak kadın yaptı

O Allâh Te'âlâ'dır ki sudan (nutfeden) bir insân yaratdı ve ona evlâd ve 'ıyâl ve akrabâ kıldı. Rabbin her şeye kâdir oldı.

İnsanı sudan yaratan, soy ve evlilik bağını oluşturan odur. Ölçüyü senin Sahibin koyar.

Bir insanı sudan yaratan ve ona soy-sop veren de O'dur. Rabbin güçlüdür.

Sudan bir beşer yaratıp ona nesep ve akrabalık veren de Odur. Zira Rabbinin kudreti herşeye yeter.

Sudan bir insan yaratıp, onu nesep ve sıhriyet akrabaları halinde oluşturan O'dur. Rabbin çok güçlüdür.

daħı ol oldur kim yarattı śudan ya'nį menį ādemį pes eyledük anı neseb issi daħı düñürlıķ issi. daħı oldı çalabuñ güci yiter.

Daḫı Tañrı Ta‘ālā oldur kim ṣudan ādem yaratdı ve anı neseb issi eyledi.Daḫı Tañrı Ta‘ālā her nesneye ḳādirdür.

İnsanları sudan (nütfədən) yaradan, onları (bir-biri ilə) əsl qohum (qan qohumu) və sonradan qohum edən Odur. Rəbbin (hər şeyə) qadirdir! (Birinci, ata-ana tərəfdən, ikinci isə bacı, qız tərəfdən olan qohumluqdur).

And He it is Who hath created man from water, and hath appointed for him kindred by blood and kindred by marriage; for thy Lord is ever Powerful.

It is He Who has created man from water:(3113) then has He established relationships of lineage(3114) and marriage: for thy Lord has power (over all things).

3113 The basis of all living matter in the physical world, protoplasm, is water: Cf. 24:45 and 21:30 , and notes thereon. 3114 Water is a fluid, unsta... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.