1 Ekim 2020 - 13 Safer 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 52. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Felâ tuti’i-lkâfirîne vecâhidhum bihi cihâden kebîrâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Ey Resulüm!) Bu nedenle Sen (kat’iyen) kâfirlere (ve zalim rejimlerine) itaat etme (boyun eğme) ; onlara karşı bununla (Kur’an ile) büyük cihad et. (Kur’an’ın hükümlerine uygun bir adil düzen ortaya koyup savunarak; inkârcı ve münafık zalimlerle mücadele yürüt ki, huzur ve haysiyetiniz buna bağlıdır.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Artık kafirlere itaat etme ve onlara adamakıllı savaş.

Abdullah Parlıyan Meali

Bunun içindir ki sen, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kimselere boyun eğip uyma. Onlara karşı Kur'ân ile olanca kuvvetinle, büyük bir çaba göster ve savaşa devam et.

Ahmet Tekin Meali

Fakat âlemşümûl, evrensel uyarıcılık görevini sana verdik. Öyleyse hak dini inkâr eden kâfirlerin, nankörlerin keyfî ve bâtıl düşüncelerini, uygulamalarını, göstermelik hoşgörü taleplerini, senin şeraitine aykırı isteklerini kabul etme, onların düzenlerine uyma, onlara boyun eğme. Kur'ân ile, konuşarak, yazarak, hesapsız servet harcayarak, hayatını ortaya koyarak onlara karşı, olanca gücün ile büyük bir cihad ilân et.*

Ahmet Varol Meali

Öyleyse inkarcılara boyun eğme ve onlara karşı onunla (Kur'an'la) büyük bir cihad ver.

Ali Bulaç Meali

Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kur'an'la) büyük bir cihad ver.

Ali Fikri Yavuz Meali

(Madem ki bütün faziletleri sende topladık ve yalnız seni gönderdik), o halde, kâfirlere boyun eğme ve onlara karşı bu Kur'ân ile büyük bir cihad olarak mücadele yap.

Bahaeddin Sağlam Meali

Fakat sen, o kâfirlerin isteklerine boyun eğme! Ve bu Kur’an ile onlara karşı büyük bir mücadele ver.

Bayraktar Bayraklı Meali

Sen inkârcılara boyun eğme ve Kur'ân ile onlara karşı büyük cihad ile cihad et![373]*

Besim Atalay Meali

Kâfirlere başeğme, onlarla en büyük savaş edesin

Cemal Külünkoğlu Meali

(Ama seni âlemlere rahmet olarak gönderdik) o halde sakın inkârcılara boyun eğme! (Kur'an'a dayanarak) olanca gücünle onlarla mücadele et.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Sen, inkarcılara uyma, onlara karşı olanca gücünle mücadele et.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Öyle ise kâfirlere itaat etme, onlara karşı bu Kur’an’la büyük bir mücadele ver.

Diyanet Vakfı Meali

(Fakat evrensel uyarıcılık görevini sana verdik.) O halde, kâfirlere boyun eğme ve bununla (Kur'an ile) onlara karşı olanca gücünle büyük bir savaş ver!

Edip Yüksel Meali

Öyleyse, inkarcılara uyma ve bununla (bu Kuran ile) onlara karşı büyük bir cihad ile savaşım ver.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

(Madem ki yalnız seni gönderdik) Öyleyse kâfirlere boyun eğme ve bununla (Kur'ân ile) onlara karşı olanca gücünle büyük bir savaş ver!

Elmalılı Meali (Orijinal)

Mâdamki yalnız seni gönderdik o halde kâfirlere itaat eyleme de bununla onlara cihad et büyük cihad

Erhan Aktaş Meali

Öyleyse gerçeği yalanlayan nankörlere boyun eğme. Onunla1 onlara karşı var gücünle büyük bir mücadeleye giriş.*

Hasan Basri Çantay Meali

(Vazîfe yalınız senin üzerindedir). O halde kâfirlere boyun eğme de bununla (bu Kur'an ile) onlara karşı olanca savaşınla büyük bir mücâhede yap.

Hayrat Neşriyat Meali

Öyle ise kâfirlere uyma ve bununla (bu Kur'ân'la) onlara karşı büyük bir cihâd ile mücâhede et!

İlyas Yorulmaz Meali

Sakın ola gerçek doğruları kabul etmeyenlere itaat etme ve büyük bir gayretle onlarla mücadele et.

Kadri Çelik Meali

Öyleyse kâfirlere itaat etme ve bununla (Kur'an ile) onlara karşı cihad et, büyük bir cihad!

Mahmut Kısa Meali

Öyleyse, ey Peygamber, sakın o inkârcılara boyun eğme; Rabb’inin emirlerine sımsıkı sarıl ve onlara karşı bütün gücünü toparlayarak bu Kur’an ile büyük bir cihat hamlesi başlat.

Mehmet Türk Meali

O halde, (sakın) kâfirlere boyun eğme ve bu (Kur’an) ile onlara karşı olanca gücünle büyük bir savaş ver!1*

Muhammed Esed Meali

bunun içindir ki, sen hakkı inkara şartlanmış olan kimselere uyma; tersine, bu [ilahî mesajın] ışığında onlara karşı bütün gücünü ortaya koyarak büyük bir direnç ve çaba göster.

Mustafa Çavdar Meali

Öyleyse bu sorumluluğun farkında ol ve sakın gerçeği örtbas eden kâfirlere uyayım deme ve onlara karşı Kuran’la büyük bir gayretle mücadele et! 14/1, 21/45, 29/51, 43/5, 50/45

Mustafa İslamoğlu Meali

Madem öyle, artık sen inkârcılara uyma ve onlarla bu (vahiy) sayesinde[3140] tüm gayretini sarf ederek büyük bir cihada giriş.[3141]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Artık sen kâfirlere itaat etme ve onlara karşı bununla büyük bir cihad ile mücâhedede bulun.

Suat Yıldırım Meali

(Fakat evrensel uyarma görevini sana verdik) O halde sen asla kâfirlere itaat etme ve Kur'ân'a dayanarak onlarla büyük bir mücahede gerçekleştir. [9, 73]

Süleyman Ateş Meali

Kafirlere boyun eğme ve bu Kur'an ile onlara karşı büyük cihad et.

Süleymaniye Vakfı Meali

Öyleyse kendini doğrulara kapatanlara(kâfirlere) uyma; onlara karşı Kur’ân ile büyük bir mücadeleye giriş.

Şaban Piriş Meali

O halde sen, kafirlere itaat etme ve onlara karşı Kur'an'la büyük bir cihatla mücadele et.

Ümit Şimşek Meali

Kâfirlere boyun eğme. Bu Kur'ân ile, onlara karşı büyük bir gayretle cihad et.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Artık inkârcılara boyun eğme, onlara karşı Kur'an ile zorlu bir cihat aç.

M. Pickthall (English)

So obey not the disbelievers, but strive against them herewith with a great endeavour.

Yusuf Ali (English)

Therefore listen not to the Unbelievers, but strive against them with the utmost strenuousness, with the (Qur´an).(3110)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.