3 Mart 2024 - 22 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 52. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Felâ tuti’i-lkâfirîne vecâhidhum bihi cihâden kebîrâ(n)

Artık kafirlere itaat etme ve onlara adamakıllı savaş.

(Ey Resulüm!) Bu nedenle Sen (kat’iyen) kâfirlere (ve zalim rejimlerine) itaat etme (boyun eğme); onlara karşı bununla (Kur’an ile) büyük cihad et! (Kur’an’ın hükümlerine uygun bir adil düzen ortaya koyup savunarak; inkârcı ve münafık zalimlerle mücadele yürüt ki, huzur ve haysiyetiniz buna bağlıdır.)

Bunun içindir ki sen, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kimselere boyun eğip uyma. Onlara karşı Kur'ân ile olanca kuvvetinle, büyük bir çaba göster ve savaşa devam et.

Fakat âlemşümûl, evrensel uyarıcılık görevini sana verdik. Öyleyse hak dini inkâr eden kâfirlerin, nankörlerin keyfî ve bâtıl düşüncelerini, uygulamalarını, göstermelik hoşgörü taleplerini, senin şeraitine aykırı isteklerini kabul etme, onların düzenlerine uyma, onlara boyun eğme. Kur'ân ile, konuşarak, yazarak, hesapsız servet harcayarak, hayatını ortaya koyarak onlara karşı, olanca gücün ile büyük bir cihad ilân et.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 9/73.

Öyleyse inkarcılara boyun eğme ve onlara karşı onunla (Kur'an'la) büyük bir cihad ver.

Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kur'an'la) büyük bir cihad ver.

(Madem ki bütün faziletleri sende topladık ve yalnız seni gönderdik), o halde, kâfirlere boyun eğme ve onlara karşı bu Kur'ân ile büyük bir cihad olarak mücadele yap.

Fakat sen, o kâfirlerin isteklerine boyun eğme! Ve bu Kur’an ile onlara karşı büyük bir mücadele ver.

Sen inkârcılara boyun eğme ve Kur'ân ile onlara karşı büyük cihad ile cihad et![373]

[373] Kur’ân’ı anlatmanın en büyük cihad oluşu hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIII, 526-528.

Kâfirlere başeğme, onlarla en büyük savaş edesin

(Ama seni âlemlere rahmetimizin bir vesilesi olarak gönderdik) o halde sakın inkârcılara boyun eğme! (Kur'an'a dayanarak) olanca gücünle onlarla mücadele et!

Kâfirlere müsâ’id davranma, cihâd-ı kebîr i’lân it.

Sen, inkarcılara uyma, onlara karşı olanca gücünle mücadele et.

Öyle ise kâfirlere itaat etme, onlara karşı bu Kur’an’la büyük bir mücadele ver.

Öyleyse artık inkârcılara boyun eğme, bu Kur’an’la onlara karşı bütün gücünle mücadeleni sürdür.

(Fakat evrensel uyarıcılık görevini sana verdik.) O halde, kâfirlere boyun eğme ve bununla (Kur'an ile) onlara karşı olanca gücünle büyük bir savaş ver!

Öyleyse, inkarcılara uyma ve bununla (bu Kuran ile) onlara karşı büyük bir cihad ile savaşım ver.

(Madem ki yalnız seni gönderdik) Öyleyse kâfirlere boyun eğme ve bununla (Kur'ân ile) onlara karşı olanca gücünle büyük bir savaş ver!

Mâdamki yalnız seni gönderdik o halde kâfirlere itaat eyleme de bununla onlara cihad et büyük cihad

(Resûlüm!) Kâfirlere boyun eğme (den, onların eziyetlerine sabrederek, tebliğine devam et) ve bununla (Kur’ân ile) onlara karşı büyük cihat ile cihat et.

Âyet-i kerîme Mekke döneminde, cihat emrinden önce nâzil olmuştur. Âyet-i kerîmedeki “büyük bir cihat”tan kasıt, savaş meydanlarında yapılan cihat olm... Devamı..

Öyleyse gerçeği yalanlayan nankörlere boyun eğme. Onunla¹ onlara karşı var gücünle büyük bir mücadeleye giriş.

1- Furkan\la.

(Vazîfe yalınız senin üzerindedir). O halde kâfirlere boyun eğme de bununla (bu Kur'an ile) onlara karşı olanca savaşınla büyük bir mücâhede yap.

Öyle ise kâfirlere uyma ve bununla (bu Kur'ân'la) onlara karşı büyük bir cihâd ile mücâhede et!

Sakın ola gerçek doğruları kabul etmeyenlere itaat etme ve büyük bir gayretle onlarla mücadele et.

Öyleyse inanmazlara sakın boyun eğeyim deme, bu Kur’an ile onlara karşı en büyük savaşla savaş.

Artık kâfirlere itaat etme. Onlara karşı Kur/an/ın hükmüyle olanca cihat ile cihatta bulun.

Öyleyse sen kâfirlere boyun eğme ve onlara karşı bununla/Kur’an’la büyük bir mücadele [câhid]¹⁹ ver.

19 Ayette geçen “cihâd” emri, “savaşmak” anlamındaki farz olan cihad değildir. O, Medine döneminde farz olmuştur. Bu sûre ise Mekki’dir. Tercümeyi bu ... Devamı..

Öyleyse kâfirlere itaat etme ve bununla (Kur'an ile) onlara karşı cihad et, büyük bir cihad!

Öyleyse, ey Peygamber, sakın o inkârcılara boyun eğme; Rabb’inin emirlerine sımsıkı sarıl ve onlara karşı bütün gücünü toparlayarak bu Kur’an ile büyük bir cihat hamlesi başlat.

Bundan böyle Kâfirler’e itaat etme!
Onlara, bununla büyük bir cihad halinde çalış!

Bu nedenle sakın inkarcılara boyun eğme! Onlara Kuran’la karşılık ver.

İnkâr edenlere boyun eğme! Onlara karşı Kur’an ile mücadele et! Bu mücadelen Kur’an’daki öğütlerimle, Kur’an’daki terbiye kurallarımla olsun! Onlara güzel davran! İtici tepkisel olma! Amacın ayetlerimdeki gerçekleri açıklamak olsun! Başka bir şeye odaklanma! Onların inanıp inanmamaları seni ilgilendirmez. Onun için onların dediklerine karşı azimli kararlı ol! Asla tavizkar olma! Sözleri seni yıldırmasın! Onların ayetlere mutlaka inanacaklarını da sanma! Onlar ayetlerimle gördüğün gerçekleri senin gibi görmüyorlar! Onun için bırak! Ayetlerimi diledikleri gibi yorumlasınlar.

Kâfirlere boyun eğme! Bununla (Kur’an’la) onlara karşı büyük [cihad]ı gerçekleştir. [*]

Bu cümle asıl ve büyük cihadın Kur’an’ı anlatmak olduğunun delilidir. Çünkü cihad, insan öldürmek değil, savaş ortamlarında bile olsa bir kişiyi olsun... Devamı..

O halde, (sakın) kâfirlere boyun eğme ve bu (Kur’an) ile onlara karşı olanca gücünle büyük bir savaş ver!¹

1 Bu sûre, henüz savaş emri verilmezden önce indirilmiştir. O esnada Hz. Peygamber (a.s)’ın elinde, Kur’an’dan başka silâh yokken, büyük cihadla emrol... Devamı..

bunun içindir ki, sen hakkı inkara şartlanmış olan kimselere uyma; tersine, bu [ilahî mesajın] ışığında onlara karşı bütün gücünü ortaya koyarak büyük bir direnç ve çaba göster.

Öyleyse bu sorumluluğun farkında ol ve sakın gerçeği örtbas eden kâfirlere uyayım deme ve onlara karşı Kuran’la büyük bir gayretle mücadele et! 14/1, 21/45, 29/51, 43/5, 50/45

Madem öyle, artık sen inkârcılara uyma ve onlarla bu (vahiy) sayesinde[³¹⁴⁰] tüm gayretini sarf ederek büyük bir cihada giriş.[³¹⁴¹]

[3140] İbn Abbas’a göre bihi’deki zamirle “Kur’an vahyi” kastedilmiştir (Taberî). [3141] Âlemlere rahmet olmak için, âlemlerin zahmetini yüklenmek ... Devamı..

Öyleyse sen, kafirlere boyun eğme (onlara karşı Kur'an'la) olanca gücünle mücadele et. (Onları doğru yola davet et)

Kâfirlere boyun eğme ve bu Kur’ân ile onlara karşı büyük cihâd et.

Artık sen kâfirlere itaat etme ve onlara karşı bununla büyük bir cihad ile mücâhedede bulun.

(Fakat evrensel uyarma görevini sana verdik) O halde sen asla kâfirlere itaat etme ve Kur'ân'a dayanarak onlarla büyük bir mücahede gerçekleştir. [9, 73]

Kafirlere boyun eğme ve bu Kur'an ile onlara karşı büyük cihad et.

İmdi kâfirlere itâ'at itmeve onlarla büyük cihâd ile mücâhede it.

Öyleyse kendini doğrulara kapatanlara(kâfirlere) uyma; onlara karşı Kur’ân ile büyük bir mücadeleye giriş.

O halde sen, kafirlere itaat etme ve onlara karşı Kur'an'la büyük bir cihatla mücadele et.

Kâfirlere boyun eğme. Bu Kur'ân ile, onlara karşı büyük bir gayretle cihad et.

Artık inkârcılara boyun eğme, onlara karşı Kur'an ile zorlu bir cihat aç.

pes virme kāfirlere daħı çalış eyle anlaruñ-ıla ķur’ān-ıla çalış eylemek ulu.

Pes uyma yā Muḥammed kāfirlere. Daḫı ġazālıḳ eyle anlar‐ıla ulu ġazālıḳ.

(Ya Rəsulum!) Kafirlərə itaət etmə və onlara qarşı (Qur’anla) böyük bir cihad et! (Var gücünlə vuruş!)

So obey not the disbelievers, but strive against them herewith with a great endeavour.

Therefore listen not to the Unbelievers, but strive against them with the utmost strenuousness, with the (Qur´an).(3110)

3110 The distribution of Allah's Signs being universal, the Prophet of Allah pays no heed to carping critics who reject Faith. He wages the biggest Ji... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.