26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 47. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vehuve-lleżî ce’ale lekumu-lleyle libâsen ve-nnevme subâten vece’ale-nnehâra nuşûrâ(n)

Ve öyle bir mabuttur o ki geceyi bir libas olarak yarattı size, uykuyu, bir dinlenme zamanı olarak ve gündüzü de, adeta yeni bir hayat olarak halketti.

 O (Allah), geceyi sizin için bir örtü elbisesi, uykuyu bir dinlenme (vesilesi) ve gündüzü de yayılıp-çalışma (vakti) kılandır.

Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu bir dinlenme vasıtası kılan ve gündüzü de yeni bir diriliş ve yayılıp çalışma zamanı yapan O'dur.

O, sizin için geceyi örtü, huzur ve mutluluk zamanı, uykuyu istirahat haline getiren; gündüzü de yeniden diriliş gibi, dağılıp çalışma zamanı olarak düzenleyendir.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 28/73; 78/10; 91/4.

O, sizin için geceyi bir örtü, uykuyu bir dinlenme, gündüzü yayılıp çalışma (vakti) kılandır.

O, geceyi sizin için bir elbise, uykuyu bir dinlenme ve gündüzü de yayılıp-çalışma (zamanı) kılandır.

O Allah'dır ki, geceyi size bir örtü, uykuyu da bir dinlenme yaptı; gündüzü ise, yeni bir hayat ve meşguliyet yaptı.

Geceyi bir örtü, uykuyu bir istirahat yapan, gündüzü dağılıp rızık aramanız için (bir meydan) kılan O’dur.

Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü de çalışıp rızık arama vakti yapan O'dur.

Genzinizi geysi, uykunuzu dinlence, gündüzü de yayan, yapan O'dur sizlere

O, geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır. 

Bkz. 28/73, 78/9-11

Giceyi libâs olarak ve uykuyı istirahat içün size viren Allâh’dır, gündüz hareket içündir.

Size geceyi örtü, uykuyu rahatlık kılan, gündüzü çalışma zamanı yapan Allah'tır.

O, geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır.

Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O’dur.

Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü de dağılıp çalışma (zamanı) yapan, O'dur.

Ve O, geceyi size bir örtü, uykuyu bir dinlenme ve gündüzü de bir dirilme zamanı yapandır.

Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü yayılıp çalışma (zamanı) yapan O'dur.

Odur o ki size geceyi bir geygi yaptı, uykuyu bir ta'til de, gündüzü bir nüşur kıldı (yeni bir hayat )

O (Allah) ki, geceyi sizin için bir örtü, uykuyu bir dinlenme ve gündüzü de çalışıp, rızık arama vakti yapandır.

Sizin için geceyi örtü, uykuyu dinlenme ve gündüzü çalışma zamanı kıldık.

O, geceyi sizin için (örtünecek) bir libas, uykuyu bir dinlenme, gündüzü de yeni bir hayaat (fa'âliyyet) yapandır.

Size geceyi bir örtü, uykuyu bir istirâhat kılan da; gündüzü (rızık için çalışmak üzere) dağılma (zamânı) yapan da, O'dur.

Geceyi üzerinize bir örtü gibi yapan, uykuyu da dinlenme vasıtası yapan ve gündüzü ortaya çıkaran da O dur.

O Allah ki sizin için geceyi örtü, uykuyu dinlenme, gündüzü de didinme zamanı yaptı.

Geceyi sizin için örtü, uykuyu istirahatinize sebep, gündüzü de maişet uğrunda kalkılacak vakit yapan, O/dur.

Geceyi sizin için bir örtü, uykuyu dinlenme ve gündüzü de diriliş/hareket ve çalışma [nuşûr] zamanı¹⁷ yapan O’dur.

17 Krş. Kasas, 28/73; Nebe, 78/9-11

O, geceyi sizin için bir elbise, uykuyu bir dinlenme ve gündüzü de dağılıp çalışma (zamanı) kılandır.

Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme zamanı kılan ve gündüzü, yeryüzüne yayılıp çalışma zamanı olarak düzenleyen de O’dur.

Gece’yi bir giyinme, Uyku’yu bir dinlenme ve Gündüz’ü de yeniden hayata yayılma olarak yapan O’dur.

Geceyi örtü, uykuyu dinlence yapan, gündüzü etkinlik zamanı kılan,

Geceyi gündüzü düşünün! Gece sizin için bir elbisedir. Sizi örtüyor. Geceleri uyuyorsunuz. Uyumanız sizi dinlendiriyor. Gündüzleri çalışıyorsunuz. Bunları size veren Rabbinizdir.

Geceyi sizin için örtü, uykuyu dinlenme (zamanı) kılan, gündüzü diriliş (çalışma zamanı) yapan da O’dur.

Sizin için geceyi (bir çeşit) ölüm, uykuyu dinlenme (hali)¹ kılan, gündüzü de yeni bir diriliş yapan, O (Allah)’tır.

1 Sübat: Rahatlık, dinlenme, uyku ve ölüm anlamına gelir. Nitekim ölüye de hayatı kesildiği için “mesbut” denilir. Yukarıdaki tercümenin tercih edilme... Devamı..

Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu bir dinlenme hali kılan ve her [yeni] günün (sizin için, adeta) yeni bir diriliş olmasını sağlayan O’dur.

Geceyi sizin için bir örtü, uykuyu dinlenmeniz için bir imkân ve gündüzü de kalkıp yeniden hayata başlama zamanı yapan O’dur. 6/96, 10/67, 14/33, 17/12

Hem sizin için geceyi bir tür örtü yapan, uykuyu istirahat yapan,[³¹³⁴] gündüzü de uyanıp kalkış vakti yapan O’dur.[³¹³⁵]

[3134] Cumartesi’ne sebt denmesi de kendisinde istirahat edildiği içindir. [3135] Gece ve gündüzüyle bir gün, insanın bu dünya ve öte dünya hayatın... Devamı..

Geceyi sizin için örtü, uykuyu istirahat kılan ve gündüzü çalışma zamanı yapan Odur.

O, geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket, didinme vakti yapandır.

O, o (Zât-ı Akdesdir) ki, sizin için geceyi bir örtü, ve uykuyu bir rahat, ve gündüzü de bir intişar zamanı kıldı.

Size geceyi örtü, uykuyu bir istirahat, gündüzü de dağılıp çalışma vakti kılan O'dur. [91, 4; 78, 10; 28, 73]

O, geceyi sizin için elbise, uykuyu dinlenme, gündüzü de kalkıp çalışma zamanı yaptı.

O Allâh ki sizin içün giceyi örtü ve uykuyı istirahat kıldı ve gündüzi de işlerinizi görmeniz içün vakt-i intişâr itdi.

Geceyi size örtü, uykuyu dinlenme, gündüzü de yeniden başlama vakti yapan odur.

Geceyi örtü, uykuyu dinlenme ve gündüzü de yeniden hayata başlayış yapan O'dur.

Geceyi bir örtü, uykuyu bir dinlenme yapan, gündüzü ise bir diriliş vakti olarak yaratan da Odur.

O'dur sizin için geceyi elbise, uykuyu dinlence yapan. Gündüzü, dağılıp yayılma zamanı yapan da O'dur.

daħı ol oldur kim eyledi size giceyi ŧon daħı uyķuyı dinlenmeklıķ daħı eyledi gündüzi dagılmaķ.

Daḫı ol Tañrı Ta‘ālā size giceyi ṭon eyledi ve uyḳu[yı] diñlenmek eyledi.Daḫı ḳıldı gündüzi kesb‐i ma‘īşet‐içün.

Sizin üçün gecəni örtük, yuxunu rahatlıq yaradan, gündüzü də (ruzi qazanmaqdan ötrü) həyat (iş, fəaliyyət vaxtı) yaradan Odur.

And He it is Who maketh night a covering for you, and sleep repose, and maketh day a resurrection.

And He it is Who makes the Night as a Robe for you, and Sleep as Repose, and makes the Day (as it were) a Resurrection.(3103)

3103 Here the symbolism presents a fresh point of view. It is still a contrast between Light and Shade; but the shade of Night is as a Robe to cover a... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.