7 Mart 2021 - 23 Receb 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 41. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-iżâ raevke in yetteḣiżûneke illâ huzuven ehâżâ-lleżî be’aśa(A)llâhu rasûlâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Onlar Seni gördükleri zaman, Seni sadece alay konusu edinmektedirler: "Allah'ın elçi olarak gönderdiği bu mu?" (diyerek kendi akıllarınca ve ayarlarınca güya dalga geçilmektedir.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Seni, gördükleri zaman da Allah bunu mu peygamber olarak gönderdi diye alaya alıyorlar.

Abdullah Parlıyan Meali

Onlar seni gördükçe: “Allah'ın peygamber olarak gönderdiği bu mu?” diye hep seni alaya alıyorlar.

Ahmet Tekin Meali

Seni gördükleri zaman:
“Bu mu, Allah'ın özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere, Rasul olarak görevlendirdiği!” diyerek hep seni alay konusu yapıyorlar.
*

Ahmet Varol Meali

Seni gördüklerinde, ancak alaya alırlar: "Allah'ın Peygamber olarak gönderdiği bu mu?

Ali Bulaç Meali

Seni gördükleri zaman, seni yalnızca alay konusu edinmektedirler: 'Allah'ın, elçi olarak gönderdiği bu mu?'

Ali Fikri Yavuz Meali

(Ey Rasûlüm, Mekke kâfirleri) seni gördükleri vakit, seni yalnız bir eğlence yerine tutuyorlar: “- Bu mu, Allah'ın peygamber diye gönderdiği?” diyorlar...

Bahaeddin Sağlam Meali

Seni gördükleri zaman, ancak alaya alıyorlar. “Allah’ın elçi olarak gönderdiği adam bu mudur?”

Bayraktar Bayraklı Meali

Seni gördüklerinde, seni alaya almaktan başka bir şey yapmazlar ve şöyle derler: “Allah'ın, peygamber olarak gönderdiği bu mu?”

Besim Atalay Meali (1962)

Seni gördüklerinde: «Allahın, peygamber olmak üzere gönderdiği bu mudur?» diye alay ederler

Cemal Külünkoğlu Meali

41-42. Seni gördükleri zaman, seninle yalnızca alay ediyorlar ve “Allah'ın, resul olarak gönderdiği bu mudur? Eğer onlara (putlarımıza) sıkıca sarılmasaydık, bizi neredeyse tanrılarımızdan uzaklaştıracaktı!” (diyorlar.) Fakat azabı gördükleri zaman (doğru) yoldan uzaklaşan kişinin kim olduğunu bilecekler!

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Seni gördükleri zaman, "Allah'ın gönderdiği elçi bu mudur?" diye alaya almaktan başka birşey yapmazlar.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

41,42. Onlar seni görünce ancak eğlenceye alırlar. “Allah’ın peygamber olarak gönderdiği adam bu mu? Biz, ilâhlarımıza sımsıkı sarılmasaydık neredeyse bizi ilâhlarımızdan uzaklaştıracaktı” (derler.) Onlar yakında azabı gördükleri zaman, yolca kimin daha sapık olduğunu görecekler.

Diyanet Vakfı Meali

Seni gördükleri zaman: «Bu mu Allah'ın peygamber olarak gönderdiği!» diyerek hep seni alaya alıyorlar.

Edip Yüksel Meali

Seni her gördüklerinde seni alaya alırlar: "ALLAH'ın elçi olarak gönderdiği kişi bu mu?"

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Seni gördükleri zaman "Bu mu Allah'ın Peygamber olarak gönderdiği?" diye hep seni alaya alıyorlar.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Senide gördükleri vakıt sırf bir eğlence yerine tutuyorlar, bumu o Allahın Peygamber diye gönderdiği? diyorlar

Erhan Aktaş Meali

Seni gördükleri zaman: “Allah'ın resul olarak gönderdiği bu mu?” diye alay konusu ediniyorlar.

Hasan Basri Çantay Meali

Seni gördükleri vakit «Bu mu Allahın peygamber olarak gönderdiği?» (derler), seni bir eğlenceden başka bir şey edinmezler.

Hayrat Neşriyat Meali

Seni gördükleri zaman, seni ancak alaya alıyorlar da: “Bu mu Allah'ın peygamber olarak gönderdiği?” (diyorlar).

İlyas Yorulmaz Meali

Seni ne zaman görseler “Allahın elçi olarak gönderdiği bu mu? Diye hemen alaya alıyorlar.

İsmail Hakkı İzmirli

41, 42. Onlar seni görünce eğlenceye almaktan başka bir şey yapmazlardı: «— Allah/ın gönderdiği peygamber bu mu? Mâbutlarımızın ibadetinde sabır ve sebat göstermeseydik az kaldı bizi onların ibadetinden saptıracaktı» derlerdi. Onlar yakında azabı görecekleri zaman yoldan sapanların kim olduğunu anlayacaklardır.

Kadri Çelik Meali

Seni gördükleri zaman, yalnızca alay konusu edinmektedirler. “Allah'ın, peygamber olarak gönderdiği bu mu (demektedirler)?”

Mahmut Kısa Meali

Ey Peygamber! İnkârcılar seni her gördüklerinde, “Bu mu Allah’ın elçi olarak gönderdiği?” diyerek seni alaya alıyorlar.

Mehmet Türk Meali

(Ey Muhammed! Onlar,) seni her gördüklerinde: “Allah’ın Peygamber olarak gönderdiği (adam) bu mu?” diyerek, sürekli seninle alay ediyorlar.

Muhammed Esed Meali

Bunun içindir ki, [ey Muhammed,] ne zaman senden söz etseler, mutlaka, “Allah'ın bize rasûl olarak gönderdiği kişi bu mu?” diyerek, seni alay, eğlence konusu yapıyorlar.

Mustafa Çavdar Meali

Bir de ne zaman seni görseler sırf seninle alay etmek için: Allah elçi göndermek için bula bula seni mi bulmuş? 11/12, 15/6, 17/45...47, 38/8, 43/31

Mustafa İslamoğlu Meali

Bir de ne zaman seni görseler, sırf seninle alay etme amacıyla “Ne yani, Allah Elçi diye bunu mu gönderdi?[3129]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve seni görünce de seni ancak bir eğlence yerine tutuyorlar, «Allah'ın peygamber gönderdiği bu mudur?» diyorlar.

Suat Yıldırım Meali

Seni gördüklerinde mutlaka seni alaya alır ve: “Allah'ın, elçi olarak gönderdiği bu şahıs mı imiş! Bula bula bunu mu bulmuş? ” [21, 36; 13, 32]

Süleyman Ateş Meali

Seni gördükleri zaman, mutlaka seni eğlence konusu yapıyorlar; "Allah bunu mu elçi göndermiş?"

Süleymaniye Vakfı Meali

Seni görünce sadece hafife alıyor; “Allah elçi olarak bunu mu görevlendirmiş?” diyorlar.

Şaban Piriş Meali

Seni gördükleri zaman:-Bu mu Allah'ın gönderdiği elçi? diye alay etmekten başka bir şey yapmazlar.

Ümit Şimşek Meali

Seni ne zaman görecek olsalar alaya alır ve derler ki: “Allah bula bula bunu mu peygamber gönderdi?

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Seni gördüklerinde, şu şekilde alaya almaktan başka şey yapmazlar: "Allah, resul olarak şunu mu gönderdi?!"

Eski Anadolu Türkçesi

daħı ķaçan kim gördiler seni dutmazlar seni illā yañśuya “ay uşbu mıdur ol kim viribidi Tañrı yalavaç?”

Bunyadov-Memmedeliyev

(Ya Rəsulum!) Onlar səni gördükdə ancaq məsxərəyə qoyur (və belə deyirlər): “Allahın peyğəmbər göndərdiyi şəxs budurmu?

M. Pickthall (English)

And when they see thee (O Muhammad) they treat thee only as a jest (saying): Is this he whom Allah sendeth as a messenger?

Yusuf Ali (English)

When they see thee, they treat thee no otherwise than in mockery: "Is this the one whom Allah has sent as a messenger?"


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.