9 Mayıs 2021 - 27 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 38. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve ’âden ve śemûde ve ashâbe-rrassi vekurûnen beyne żâlike keśîrâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ad'ı, Semud'u, Ress halkını ve bunlar arasında birçok nesilleri (de aynı akıbete uğrattık).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Âd'ı da helak ettik, Semud'u da, Ress ashabını da ve bunların arasında daha birçok soyları da.*

Abdullah Parlıyan Meali

Ve Âd toplumunu, Semûd toplumunu Ress halkını ve bunların arasında gelip geçen daha nice günahkar nesilleri, topluca cezalandırdık.

Ahmet Tekin Meali

Âd'ı, Semûd'u, Res halkını (kuyuların bulunduğu bölgenin halkını) ve bunlar arasında daha birçok nesilleri inkârları yüzünden helâk ettik.*

Ahmet Varol Meali

Ad'ı, Semud'u, Ress ahalisini ve bunların aralarında pek çok nesilleri de (helak ettik).

Ali Bulaç Meali

Ad'ı, Semud'u, Ress halkını ve bunlar arasında birçok nesilleri (yok ettik).

Ali Fikri Yavuz Meali

Âd kavmini de, Semûd kavmini de, (Şuayb'ın) Ress Ashabını da, bunların arasında geçen bir çok ümmetleri de helâk ettik.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ad, Semud kavimlerini, Ress halkını(*) ve bu arada nice çağları da helak ettik.*

Bayraktar Bayraklı Meali

‘Âd kavmini, Semûd kavmini, Ress halkını ve bunlar arasında birçok nesli de hatırla!

Besim Atalay Meali (1962)

Âd'i de, Semud'u da, Resi ileri de, orada bir hayli ulusları da yok eyledik biz!

Cemal Külünkoğlu Meali

Ad ve Semud toplumunu da Ress halkını ve bunların arasında (gelip geçen) daha nice (isyankâr) nesilleri de (yaptıkları yüzünden topluca cezalandırdık).*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Ad, Semud milletleri ile Ress'lileri ve bunların arasında birçok nesilleri de yerle bir ettik.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Âd ve Semûd kavimlerini, Ress halkını[393] ve bunların arasında pek çok nesilleri de helâk ettik.*

Diyanet Vakfı Meali

Âd'ı, Semûd'u, Ress halkını ve bunlar arasında daha birçok nesilleri de (inkârcılıklarından ötürü helâk ettik).  *

Edip Yüksel Meali

Ad, Semud, Res halkı ve bunların arasında bir çok nesilleri de...

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ad'ı, Semud'u, Ress halkını ve bunlar arasında daha bir çok nesilleri de (inkârcılıkları yüzünden helak ettik)

Elmalılı Meali (Orijinal)

Âdi de, Semûdu da, Eshabı ressi de bunların arasında daha bir çok kurunu da

Erhan Aktaş Meali

Âd'ı, Semûd'u, Ress yandaşlarını ve bunlar arasında yaşayan daha birçok nesilleri de;

Hasan Basri Çantay Meali

«Aad» i de, «Semuud» u da, «Ress ashaabı» nı da ve bunların arasında (geçen) bir çok (nesilleri) de (helak etdik).

Hayrat Neşriyat Meali

Âd ve Semûd (kavimlerin)i, Ress halkını ve bunların arasında daha birçok nesilleri de (bu yüzden helâk ettik).(2)*

İlyas Yorulmaz Meali

Ad, Semud, Resi halkı ve bununla beraber pek çok şehirler (ibret olarak helak edildi)

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Âd/ı, Semud/u, Ress/ilîleri [¹], bunların aralarında yetişen çok insan tabakalarını da yok ettik.*

Kadri Çelik Meali

Ad'ı, Semud'u, Ress halkını ve bunlar arasında birçok kuşakları da (yok ettik).*

Mahmut Kısa Meali

Âd, Semûd kavmini ve Ress halkını da günahlarından dolayı cezalandırdık ve bunlar arasında gelip geçen daha nice nesilleri…

Mehmet Okuyan Meali

38,39. Âd, Semûd, Ress halkı* ve bunlar arasında daha birçok nesle de örnekler vermiştik; (reddettikleri için) hepsini kırıp geçirmiştik.*

Mehmet Türk Meali

Ad, Semûd ve Ress1 halkını ve bunlar arasında (gelip geçen) daha birçok kuşakları da (inkârları sebebiyle) helâk ettik.*

Muhammed Esed Meali

Ve ‘Âd toplumunu, Semûd toplumunu, Ress 33 halkını ve bunların arasında (gelip geçen) daha nice [günahkar] nesilleri [topluca cezalandırdık];

Mustafa Çavdar Meali

Öte yandan Ad kavmini, Semud kavmini ve Ress halkını ve bunlar arasında gelip geçen daha nice nesilleri de helak ettik. 9/70, 22/42...44, 38/12- 13, 50/12...14

Mustafa İslamoğlu Meali

Ve ‘Âd ve Semud kavmi, Ress sakinleri[3125] ve bunlar arasında yaşamış olan bir çok nesil de (öyle oldu).*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve Âd'i de, Semûd'u da ve Re's ashâbını da ve bunların arasında bir nice çok asırlar erbâbını da (helak ettik).

Suat Yıldırım Meali

Âd'ı, Semûd'u, Ress halkını, bu arada daha birçok nesilleri de inkârda ısrarları sebebiyle helâk ettik. [17, 17; 23, 31]

Süleyman Ateş Meali

Ad'ı, Semud'u, Res halkını ve bu arada daha birçok nesilleri (inkarları yüzünden helak ettik).*

Süleymaniye Vakfı Meali

Ad’ı, Semud’u, Res’liler[*]i ve bunların arasında yaşayan nice nesilleri de yok ettik.

Şaban Piriş Meali

Ad'ı da, Semud'u da, Ress halkını da, bunların arasında daha bir çok nesilleri de...

Ümit Şimşek Meali

Âd ve Semud'u, Ress halkını(2) ve bunlar arasında daha nice nesilleri de böylece helâk ettik.*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Âd'ı, Semûd'u, Ress, halkını ve bunlar arasında birçok nesilleri yere batırdık.

Eski Anadolu Türkçesi

[193b] daħı 'ād ķavmın ya'nį helāk eyledük daħı ŝemūd’i daħı res ķuyusı işlerini daħı bölükler anuñ arasında çoķ.

Bunyadov-Memmedeliyev

Biz Adı da, Səmudu da, (Şüeybin) Rəss əhlini də, həmçinin onların arasında olan bir çox nəsilləri də (yerlə yeksan etdik).

M. Pickthall (English)

And (the tribes of) Aad and Thamud, and the dwellers in Ar-Rass, and many generations in between.

Yusuf Ali (English)

As also ´Ad and Thamud, and the Companions(3094) of the Rass, and many a generation between them.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.