3 Haziran 2023 - 14 Zi'l-ka'de 1444 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 34. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Elleżîne yuhşerûne ‘alâ vucûhihim ilâ cehenneme ulâ-ike şerrun mekânen ve edallu sebîlâ(n)

Yüzüstü sürünerek cehennemde haşredilenlerin yerleri de en kötü yerdir, yolları da en sapık yol.

O yüzükoyun cehenneme doğru sürülüp-toplanacak olanlar (müşrikler ve münafıklar); işte onlar, (ahirette) yer ve değer bakımından en kötü ve ürkütücü durumdalardır, (çünkü dünyada iken de) yol bakımından en sapmış olanlardır.

O yüzleri üstü cehenneme sürülüp toplanacaklar yok mu? Onların yeri, çok kötü, yolları da çok sapıktır.

Haşrolup, yüzükoyun sürüklenerek Cehenneme doldurulacak olanlar, işte onlar, yerleri en kötü, hiçbir çıkış yolu bulamayacak derecede hak yoldan uzak, başlarına buyruk yaşayanlar, dalâleti, bozuk düzeni, helâki tercih edenlerdir.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 17/98; 54/48.

O yüzüstü cehenneme sürülecek olanlar, işte onlar daha kötü yerde ve daha sapık yoldadırlar.

O yüzükoyun cehenneme doğru sürülüp-toplanacak olanlar; işte onlar, yer bakımından çok kötü, yol bakımından sapmış olanlardır.

O yüzleri üstü cehenneme sürüklenenler, işte bunlar, yer bakımından çok fena, yolca da en sapıktırlar.

Yüzükoyun Cehenneme sürülüp toplanacak olanlar, işte onların yerleri çok kötüdür ve onlar tamamıyla yoldan sapmışlardır (helak olmuşlardır.)

Yüzüstü cehenneme sürülüp toplanacak olanlar; işte onların yerleri en kötü yer, yolları en sapık yoldur.

Yüzün yüzün sürünerek, onlar cehenneme toplanırlar, işte bunlar, yerce çok kötüdürler, yolca dahi çok sapıklar

O yüzüstü (süründürülerek) cehenneme atılacak olanlar var ya; işte en kötü yer onların yeridir ve en sapık yol da onların yoludur.

Kâfirler yüzleri üzere sürinerek sevk olacaklar en fenâ mekâna nâil olacaklar ve hak yolundan pek uzak bulunacaklardır.

Cehennemde yüzü koyun toplanacak olanlar, işte onların yerleri en kötü ve yolları da en sapıktır.*

Yüzüstü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya; işte onlar konumları itibariyle daha kötü, tuttukları yol itibariyle daha sapıktırlar.

Yüzüstü cehenneme sürülecek olanlar, evet işte onların yerleri en kötü yer, yolları da en yanlış yoldur.

Yüzükoyun cehenneme (sürülüp) toplanacak olanlar; işte onlar, yerleri en kötü, yolları en sapık olanlardır.

Cehenneme zorla sürülenler, en kötü yere ve en çarpık yola sahip olanlardır

O yüzleri üstü cehenneme toplanacaklar var ya! işte onlar, yerleri en kötü, yolları en sapık olanlardır.

O yüzleri üstü Cehenneme haşrolunacaklar, onlar mevkı'ce çok fena, yolca da en sepıktırlar

O yüzleri üstü (sürünerek) cehenneme toplanacak olanlar yok mu? (İşte) onlar, yerleri en kötü ve yolları en sapık olanlardır.

Yüzüstü Cehennem'e toplanacak olanlar; işte onlar, yerce çok kötü ve yolca çok sapkınlardır.

O yüzleri üstü cehenneme (sürülüb) toplanacaklar (yok mu?) Onların yeri çok kötü, yolu çok sapıkdır.

O yüzleri üstü Cehenneme (sürülüp) toplanacak olanlar yok mu, işte onlar, yerce en kötü ve yolca en sapık olan(lar)dır.

Cehennem de yüzleri üstü toplanılanların kaldıkları yer çok belalı, kötü bir yer ve takip ettikleri yol olarak da en sapkınıdır.

O kimseler ki yüzüstü Cehennem’e sürüleceklerdir, işte onlar yerleri en kötü, yolları en sapık olanlardır.

Onlar ki yüz üstü sürünerek Cehenneme kaldırılacaklardır. İşte onlar en kötü yerde bulunan, yoldan en ziyade çıkan kimselerdir.

Cehennemde yüzüstü toplanacaklar var ya, işte onların konumları daha kötü ve yolları daha sapıktır.

O yüzükoyun cehenneme doğru sürülüp toplanacak olanlar (var ya), işte onlar yer bakımından çok kötü, yol bakımından da en sapık olanlardır.

Yüzüstü cehenneme sürülecek olanlar var ya; onlar, inanç ve ahlâk bakımından en kötü yerde bulunan ve doğru yoldan en çok sapan kimselerdir. Oysa insanlık tarihini ibret nazarıyla inceleseler, vahiyden uzaklaşan toplumların akıbetinin ne olduğunu göreceklerdi:

Cehennem’e yüzleri üzeri sürülüp toplananlar, işte onlar, yer olarak en şerli ve yol olarak en sapkındır.

Yere bakan yüzlerle cehenneme sürülenlerin, hem yerleri kötü, hem yolları sapa ve ıssızdır ...

Onların dediklerine aldırış etme! Onları yüzükoyun cehenneme toplarız. Onlar için cehennem tahmin edemeyecekleri kadar kötüdür. Cezamız onların kötülüklerinin sapkınlıklarının cezasıdır.

Yüzüstü cehenneme (sürülüp) toplanacaklara (gelince), konumları çok kötü olanlar ve yolu en şaşkınlar işte onlardır. [*]

Benzer mesajlar: Tâhâ 20:29-30; Şu‘arâ 26:13; Kasas 28:34.

Yüzükoyun cehenneme toplanacak olan kimseler (var ya) işte onlar, yerleri en kötü, yolları en sapkın olanlardır.

[Öyleyse, hakkı inkara kalkışan o kimselere söyle ki] yüzleri üstüne ³⁰ sürüler halinde cehenneme tıkılacak olanlar (var ya); [öte dünyadaki] yerleri en kötü olanlar ve halen [doğru] yoldan en fazla sapmış bulunanlar işte böyleleridir! ³¹

30 Yani, ruhen tam bir alçalma, aşağılanma içinde (Râzî ve onun kendilerinden nakilde bulunduğu öteki bazı müfessirler).31 Karş. 17:72 ve ilgili 87. n... Devamı..

Yüz üstü sürünerek cehenneme tıkılacak olanlar var ya, işte onlar en kötü konumda ve en berbat bir durumda olacaklar. 6/70, 10/96, 21/97...99, 42/16

Yüzüstü sürünerek cehenneme tıkılacak olan kimselere gelince: En şerli konumda bulunanlar ve yoldan en çok sapanlar işte bunlardır.[³¹²¹]

[3121] Krş: 5:60.

İşte kıyamet günü yüzleri üzerine cehenneme sürülecek olanlar bunlardır. Onların (sonsuza dek kalacakları) yerleri burasıdır ve onların (dünyadayken takip ettikleri) yolları da en çok sapık olan bir yoldur.

(Ey Muhammed, evvelki kavimler de peygamberlerini yalan saydılar ama, sonunda helake uğradılar. O müşrikler bu kıssalardan hiç ibret almazlar mı? Nite... Devamı..

O yüzükoyun cehenneme toplanacak olanlar, işte onlar, yerce şerli ve yolca sapıktırlar.

(onlar) O kimselerdir ki, yüzleri üzerine cehenneme haşrolunurlar. İşte onlar mevkice en fena ve yolca en sapkındırlar.

O halde sen o kâfirlere de ki: “Yüzleri üstünde sürünen sürüler halinde cehenneme tıkılacak olanlar yok mu, işte onlar yerce en fena, yolca da en sapıktırlar. ” [17, 98; 54, 48]

O yüzükoyun cehenneme toplanacak olanlar, işte onlar, yerce çok kötü ve yolca çok sapıktır.

O müşrikler cehenneme yüzleri üstüne sürünerek sevk olunurlar. Onlar, mekânları en şerli ve yoları azgın olanlardır.

Başlarını öne eğmiş olarak cehennemde toplanmaya aday olan bu kimselerin konumu ne kötü, yolları ne sapıktır!

Yüzüstü cehenneme toplanacak olanlar, işte onlar, yeri en kötü ve yolu en sapık olanlardır.

Yüzüstü Cehenneme sürülenlere gelince, onlar da en kötü mevkide, hidayetten en uzak yoldadırlar.

O yüzleri üstü cehenneme sevk edilecek olanlar, mekân bakımından en şerli, yol bakımından en sapık kişilerdir.

anlar kim ķoparmalar yirden yüzleri üzere cehenneme degin anlar yavuzıraķdur yirdin yaña daħı azġunıraķdur yoldın yaña.

Ol kişiler ki sürülürler yüzleri üstine cehenneme. Anlaruñ yirleri yaman‐raḳdur. Daḫı anlar doġru yoldan azupdurlar.

Onlar (qiyamət günü) Cəhənnəmə üzüstə sürüklənib gətiriləcək kəslərdir. Onlar ən pis yerdə olan, ən çox yoldan azan kimsələrdir.

Those who will be gathered on their faces unto Hell: such are worse in plight and further from the right road.

Those who will be gathered to Hell (prone) on their faces,-(3090) they will be in an evil plight, and, as to Path, most astray.(3091)

3090 That is, in ignominy. 3091 This verse may be compared and contrasted with 25:24 above. Here the argument is rounded off about the distinction bet... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.