26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 33. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velâ ye/tûneke bimeśelin illâ ci/nâke bilhakki veahsene tefsîrâ(n)

Onlar, sana bir örnek getirdiler mi biz, gerçek olarak ve daha da güzel bir açıklıkla bir örnek veririz sana.

(Ey Resulüm!) Onların (inkârcıların ve münafıkların) Sana getirdikleri hiçbir örnek (temsil) yoktur ki, Biz (ona karşı) Sana Hakkı ve en güzel açıklama tarzını (tefsirini yapmayı) getirmiş olmayalım. (Bu nedenle gönlünü ferah tutman lazımdır ve Sana bu yaraşır.)

Bunun içindir ki, hangi soruyla karşına çıkarlarsa çıksınlar, biz sana mutlaka asıl doğru olan neyse, onu ve en güzel açıklamayı getirmekteyiz ve böylelikle de Kur'ân, parça parça indirilmiş olmaktadır.

Senin İslâm'a davetini baltalamak için, hangi sual ve değerlendirmelerle karşına çıkarlarsa çıksınlar, biz onların bütün safsatalarını çürütecek dini hakikatların delillerini, gerekçelerini, insani ve ahlaki değerlerin zaruretini; bunların en güzel izahını kesinlikle sana bildireceğiz.

Sana her ne örnek getirseler mutlaka biz de (ona karşı) sana hakkı ve daha güzel açıklamayı getiririz.

Onların sana getirdikleri hiç bir örnek yoktur ki, biz (ona karşı) sana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirmiş olmayalım.

(Ey Rasûlüm, müşriklerin) Sana getirdikleri tuhaf ve bâtıl bir soruları yoktur ki, hak olan cevabını ve en güzel tefsirini getirmiş olmıyalım.

Onlar sana hiçbir benzetmede bulunmazlar ki, Biz onun gerçek bir cevabını ve daha güzel bir yorumunu sana getirmiş olmayalım.

Onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki, sana doğrusunu ve daha açığını getirmeyelim.

Onlar sana bir söz söylediğinde, sana hakla birlikte, en güzel yorumu getirmekteyiz

Onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki, biz (ona karşı) sana hakkı/doğruyu ve çok daha güzel olan açıklamayı getirmiş olmayalım.

Kur’ân içün ne vakit mesel îrâd iderler ise biz hakîkati sana bildiririz ve ahsen sûretle tefsîr ideriz.

Sana bir misal vermezler ki, Biz onun gerçeğini ve en iyi anlaşılanını sana vermemiş olalım.

Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki (buna karşılık) sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım.

Onlar ne zaman bir talep ileri sürseler biz sana mutlaka kesin gerçeği ve en güzel açıklamayı bildiririz.

Onların sana getirdikleri hiçbir temsil yoktur ki, (onun karşılığında) sana doğrusunu ve daha açığını getirmeyelim.

Onların sana yönelttikleri her teze karşı, biz sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getiririz.

Hem onlar sana karşı herhangi bir mesel ile gelmezler ki, biz sana (onun karşılığında) doğrusunu ve tefsirin daha güzelini getirmiş olmayalım.

Hem onlar sana her hangi bir mesel ile gelmezler ki mutlak biz sana hakkı ve tefsirin daha güzelini getirmiş olmıyalım

(O kâfirler) sana (her) ne zaman (Kur’ân’ı inkâr etmek amacıyla) bir örnek getirseler (bâtıl bir soru sorsalar), biz mutlaka (o meselenin iç yüzünü/hakikatini ortaya koyarak) o konuda yapılması gereken en güzel açıklamayı yapıyoruz.

Onların sana verecekleri her örneğe karşılık, biz sana hakkı en iyi şekilde açıklarız.

Onlar sana bir misâl getirmeye dursunlar, biz sana hakkı ve tefsirin daha güzelini getirdik.

Hem sana (da'vânı ibtâl için) getirdikleri hiçbir temsil yoktur ki, (biz) sana hakkı(onun doğru cevâbını) ve açıklama cihetiyle daha güzelini getirmiş olmayalım.(1)

(1)“(Kur’ân) ehl-i dalâletin (haktan sapanların) bütün aksâmını (kısımlarını) susturur ve şübehâtın(şübhelerin) bütün menşe’lerini (kaynaklarını) kapa... Devamı..

Onlar sana doğru misalleri getiremezler, ancak en doğru misalleri ve en güzel sonuçları sana biz getiririz.

Onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki Biz ona karşı doğruyu, yorumun da en güzelini getirmiş olmıyalım.

Onlar, hakkında hiçbir misal ve itiraz ortaya koymadılar ki biz ona doğru bir cevap vermiş, en güzel bir surette tefsir ve izah etmiş olmayalım.

Onlar sana bir misal getirmemiş olsunlar ki, Biz gerçeğini ve daha güzel yorumunu getirmemiş olalım.

Onların sana getirdikleri hiç bir örnek yoktur ki biz (ona karşı) sana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirmiş olmayalım.

Onlar Kur’an’ı inkâr etmek amacıyla sana ne zaman bir örnek getirseler, Biz mutlaka o meselenin içyüzünü ifâde ederek gerçeği ortaya koyuyor ve o konuda yapılması gereken en güzel açıklamayı yapıyoruz. O hâlde, başka yerlerde hikmet arayışlarına gitmemeli, her konuda olduğu gibi, tebliğ ve irşâd konusunda da kendine Kur’an’ı esas almalısın.
Bütün bu açıklamalara rağmen, yine de inat edip yüz çevirirlerse, o zaman şunu iyi bilsinler ki:

Sana bir misâl ile gelmeye görsünler; biz de sana tefsir olarak en güzeli ve Hakk’ı getiririz.

Onların bir örneğine mukabil biz sana, sözün en güzelini en güzel yorumuyla sunuyorduk.

Unutma ki inkârcıların sana getirdiği her örneğe, her soruya, her muhakemeye karşılık, biz sana daha güzelini, daha gerçeğini, en açık delilleriyle getiririz. Onları tahmin edemeyecekleri şekilde sorgularız. Onların verdikleri örnekler karşılığında daha güzel örnekler veririz.

Onlar sana örnek getirdiklerinde biz de sana gerçeği ve en güzel tefsiri (açıklamayı) mutlaka getirmişizdir. [*]

Bu ayet en güzel tefsirin Yüce Allah’a ait olduğunun delilidir. Kur’an’ın Yüce Allah tarafından açıklanmış oluşuyla ilgili benzer mesajlar: İsrâ 17:41... Devamı..

Biz, sana onların getirdikleri bütün temsillerin,¹ hemen en doğrusunu ve en güzel açıklamasını getirdik.

1 Mesel: Bir şeyin benzeri, bir olay veya tecrübe sebebiyle söylenmiş dilden dile dolaşan sözler, atasözleri demektir. Bunlara “darb-ı mesel” denilir.... Devamı..

Bunun içindir ki, hangi soruyla karşına çıkarlarsa çıksınlar, ²⁸ Biz sana mutlaka asıl doğru olan neyse onu ve en güzel açıklamayı getirmekteyiz. ²⁹

28 Lafzen, “sana bir misal (mesel) vermezler ki, Biz (o konuda) sana gerçeği getirmeyelim ... ilh.” -Burada meselden ya da misalden kasıt, Muhammed (s... Devamı..

Şimdi onlar seni zora sokmak için hangi örneği getirirse getirsin, biz o konuda sana hem hakkı/gerçeği hem de en güzel tefsiri getiririz. 2/176- 213, 10/94, 22/54

Ayrıca onlar senin karşına hangi masalla[³¹¹⁹] çıkarlarsa çıksınlar, kesinlikle Biz sana o konudaki gerçeği ve en doğru açıklamayı getiririz.[³¹²⁰]

[3119] Lafzen: “mesel” (Bkz: 18:54, not 65) [3120] Kur’an’ın 23 yıllık süreçte hayatın içine inişinin hikmeti ilâhî maksadın doğru anlaşılmasını te... Devamı..

Onlar sana (itiraz için hikmete aykırı) bir örnek getirmeyedursunlar (Kur'an ona toplu halde indirilmeli değil miydi?" desinler) Biz sana onun gerçeğini ve tefsirin en güzelini bildiririz.

(Böylece sen hasımlarını susturur, en mükemmel cevabları vererek onları uyarıp aydınlatırsın yine de onların bir çoğu, şirk ve küfürlerinde direnirler... Devamı..

Onlar sana hiçbir misal getirmiyorlar ki (buna karşılık) sana hakkı ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım.

Ve onlar sana herhangi bir mesel ile gelmezler ki, illâ Biz sana hakkı ve tefsirce daha güzelini getirmiş oluruz.

Onların sana itiraz için getirdikleri hiç bir temsil, hiç bir soru olmaz ki, ona karşı Biz sana gerçek durumu bildirmeyelim ve en güzel açıklamayı yapmayalım.

Onların sana getirdiği her misale (her batıl soruya) karşı mutlaka biz sana, (o batılı yok edecek) gerçeği ve en güzel açıklamayı getiririz.

O müşrikler her ne zamânki sana ta'n ve kadh içün bir mesel getirseler biz onı hakk-ı cevâb ve en güzel bir beyân ile red iyleriz.

Sana hangi örnekle gelseler, biz sana onun gerçeğini ve konuyu daha iyi açıklayanını getiririz.

Sana bir örnek getirmeye görsünler, biz onun gerçeğini ve en iyi anlaşılanını getiririz.

Onlar sana ne zaman bir misal getirecek olsalar, Biz sana gerçeği getirir ve en güzel açıklamayı yaparız.

Onlar sana bir mesel getirdikçe, biz sana hakkı ve en güzel yorumu getiririz.

daħı getürmeyeler illā kim bir meŝel illā kim getürdük saña ḥaķķı daħı görklürek beyān eylemekdin yaña.

Daḫı saña nice ki bir meẟel getürseler, biz saña ḥaḳḳı getüren‐biz andanyaḫşı beyān bile.

(Ya Rəsulum! Müşriklər) sənin yanına gəlib elə bir məsəl çəkməzlər ki, Biz sənə (onun) doğrusunu və (onların gətirdikləri misallardan) izahatca daha yaxşısını gətirməyək.

And they bring thee no similitude but We bring thee the Truth (as against it), and better (than their similitude) as argument.

And no question do they bring to thee but We reveal to thee the truth and the best explanation (thereof).(3089)

3089 Divine knowledge is a fathomless ocean. But glimpses of it can be obtained by any individuals sincerely searching for the Truth. Their progress w... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.