26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 26. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Elmulku yevme-iżin(i)-lhakku lirrahmân(i)(c) vekâne yevmen ‘alâ-lkâfirîne ‘asîrâ(n)

O gün, saltanat ve tasarruf, gerçekten de rahmanındır ve kafirlere, çok güç bir gündür o.

 İşte o gün, gerçek mülk ve hükümranlığın, (tek egemenlik hakkının) Rahman (olan Allah)ın (olduğunu herkes görüp bilecektir). İnkâr edenler için ise oldukça zorlu bir gün (gerçekleşecektir).

İşte o gün, gerçek saltanat ve egemenliğin yalnızca Rahman olan Allah'a ait olduğu, bütün açıklığıyla ortaya çıkacaktır. O gün, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler için çetin bir gündür.

İşte o gün gerçek hükümranlık, devlet ve mülk Rahmet sahibi, Rahman olan Allah'ındır. Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirler, nankörler için pek zor bir gündür o gün.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/210; 21/103; 40/16; 69/17; 74/9-10.

O gün gerçek mülk [5] Rahman'ındır ve o, kâfirler için oldukça zor bir gün olur.

5.Hükümranlık, hakimiyet.

İşte o gün, gerçek mülk, Rahman (olan Allah)ındır. İnkâr edenler için oldukça zorlu bir gündür.

O gün, mevcut olan bütün mülk Rahman'ındır. Kâfirlere ise, bugün, çok çetin bir gün olur.

İşte o gün, gerçek ve hak olan idare ve iktidar, Rahman olan Allah’ındır. Ve o kâfirler için de zor bir gün olacaktır.

O gün gerçek egemenlik sadece Rahmân'a aittir. İnkârcılara çok zor bir gün olacaktır.

Hak olarak o gün mülk, esirgeyen Tanrınındır, o gün sarptır kâfirlere !

O gün, gerçek egemenliğin (yalnızca) Rahman (olan Allah)'a ait olduğu (bütün açıklığıyla ortaya çıkacak) ve inkârcılar için çok zor bir gün olacak.

Rahmân’ın hakîki hükümdar oldığı görilecek ve kâfirler içün pek fenâ olacakdır.

O gün gerçek hükümdarlık Rahman'ındır. İnkarcılar için yaman bir gündür.

O gün gerçek hükümranlık Rahmân’ındır ve kâfirlere zorlu bir gün olacaktır.

İşte o gün gerçek egemenlik Rahmân’ındır ve o gün inkârcılar için çok zor bir gün olacaktır.

İşte o gün, gerçek mülk (hükümranlık) çok merhametli olan Allah'ındır. Kâfirler için de pek çetin bir gündür o.

İşte o gün, yönetim tümüyle ve mutlak olarak Rahman'ındır. İnkarcılar için zor bir gün olacaktır.

İşte o gün gerçek hükümranlık, çok merhametli olan Allah'ındır. Kâfirler için ise o, pek çetin bir gündür.

Mülk o gün elhak rahmânındır, kâfirlere ise o pek zorluklu bir gün olur

(Her daim olduğu gibi) O gün (de) gerçek mülk (mutlak hükümranlık) Rahmân’ındır ve o gün kâfirler için oldukça zor bir gün olur.

İzin Günü egemenlik yalnızca Rahman'a aittir. O gün, gerçeği yalanlayan nankörler için zor bir gündür.

O gün hak (ve sabit olan) mülk çok esirgeyen (Rabbin) dir. Kâfirler için ise o, pek yaman bir gün olmuşdur.

O gün, gerçek mülk (hâkimiyet) Rahmân'ındır. Kâfirlere ise, zor olan bir gündür!

O gün hak tamamıyla Rahmana aittir ve yeryüzünde iken doğruları inkâr edenler için, çok zor bir gün olacak.

O gün gerçek hakanlık yalnız Esirgeyici’nin elinde olacak, yine o gün tanımazlar için güç bir gün olacaktır.

İşte o gün, hakikî mülk [⁴] yalnız esirgeyen Tanrı/nındır, o gün kâfirler hakkında güç bir gündür.

[4] Zeval bulmaz hakimiyet, saltanat-ı kahire.

O gün gerçek hükümranlık Rahmân’ındır. Fakat kâfirler için zorlu bir gün olacaktır.

İşte o gün gerçek mülk, Rahman'ındır. Küfre sapanlar için de oldukça zorlu bir gündür.

İşte o Gün, kulların tercih ve irâdeleri ellerinden alınacak ve gerçek hükümranlık, tamamen ve yalnızca Rahmânın olacaktır. Bugün otorite sahibiymiş gibi görünenlerin, gerçekte ne kadar zayıf ve âciz oldukları anlaşılacak ve hâkimiyetin, yalnızca Allah’a ait olduğu apaçık ortaya çıkacaktır. İşte bunun içindir ki o Gün, kâfirler için gerçektençetin bir gün olacaktır! Öyle ki:

İşte o gün Gerçek Mülk / Yönetim Rahmân’ındır.
Kâfirler için pek zorlu bir gündür.

O gün her şeye Sevgi hakimdir. O gün inkarcılar için gerçekten zor bir gündür.

İşte o gün hâkimiyet ve otorite sadece Rahman’ındır. O gün dünyaya hâkim olduğunu, dünyayı yönettiğini zannedenlerin dünyası başlarına yıkılır. Dünyanın gerçek sahibinin, gerçek yöneticisinin kim olduğunu öğrenirler.

25,26. Göğün bulutlarla yarılacağı ve meleklerin de bölük bölük indirilecekleri o gün, [*] gerçek otorite Allah’a aittir. [*] kâfirler için o gün çok zordur. [*]

Göğün [inşikâk]’ı yani “yarılması” tıpkı [İnfitâr]’ı gibi sanıldığı gibi bu sistemin yıkılışının değil, yeni sistemin yani mahşerin yapılışının bir pa... Devamı..

İşte o gün, mutlak hükümranlık, çok merhametli olan (Allah)’ındır ve o (gün), kâfirler için pek zor bir gündür.

o Gün ki, gerçek egemenliğin [yalnızca] Rahmân’a ait olduğu [bütün açıklığıyla ortaya çıkacaktır]; ve bunun içindir ki, (o Gün) hakkı inkara şartlanmış olanlar için çok zor bir Gün olacaktır;

İşte o gün, gerçek hükümranlığın yalnız Rahman’a ait olduğu açıkça görülecek ve kâfirler için çok çetin bir gün olacak. 18/49, 40/16, 54/52- 53

gerçek hâkimiyet o gün, Rahmân olan (Allah’a) ait olacak: ve zaten o (gün) inkâr edenler için çok zor bir gün olacak.[³¹⁰⁹]

[3109] Çevirimiz için bkz: 74:10, not 9.

O gün, mülk ve hükümranlık Rahman’ındır!.. Kafirler için ise o gün, pek çetin bir gündür.

(Zira o gün -adaletin gerçekleşeceği hükümlerin verilip, cennetlikler ile cehennemliklerin ayrılacağı gündür)

İşte o gün, gerçek olarak mülk, Rahmânın’dır ve o (gün), kâfirler için zor bir gündür.

O gün sabit olan mülk, Rahmân'ındır. Kâfirlere ise gayet güç bir gün olmuştur.

İşte o gün tam hâkimiyetin Rahman'a ait olduğu iyice açığa çıkacaktır. Kâfirler için o gün, çok çetin bir gün olacaktır. [69, 17; 2, 210; 40, 16; 74, 9-10; 21, 103]

İşte o gün, gerçek mülk, Rahmanın'dır, (bütün hükümranlık yalnız O'na aittir) ve o (gün), kafirler için çetin bir gündür.

O günde mülk ve tasarruf hak olarak rahmet-i Rahmân'a mahsûsdur. Ve kâfiler üzerine de çok güç bir gün olur.

İşte o gün değişmez hakimiyet yine Rahman’ındır. Kendini doğrulara kaptanlara(kâfirlere) pek çetin bir gün olacaktır.

O gün, gerçek hakimiyet Rahman'ındır. Kafirler için pek zorlu bir gündür.

O gün gerçek egemenlik bütün hakikatiyle Rahmân'ındır. Ve o gün, kâfirler için zorlu bir gündür.

O gün gerçek mülk/yönetim Rahman'ındır. Ve o, kâfirler için çok zorlu bir gündür.

pādişāhlıķ ol gün ḥaķ rahmān'uñdur daħı oldı gün kāfirler üzere śarp.

Girçek pādişāhlıḳ ol günde Tañrı Ta‘ālānuñdur. Daḫı ol günde kāfirler üstine ḳatı düşvār gündür.

O gün həqiqi hökmranlıq (mülk) ancaq Rəhmana məxsusdur; o, kafirlər üçün isə çətin bir gün olacaqdır.

The Sovereignty on that day will be the True (Sovereignty) belonging to the Beneficent One, and it will be a hard day for disbelievers.

That Day, the dominion as of right and truth, shall be (wholly) for (Allah)(3083) Most Merciful: it will be a Day of dire difficulty for the Misbelievers.

3083 See last note.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.