26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 25. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veyevme teşakkaku-ssemâu bilġamâmi venuzzile-lmelâ-iketu tenzîlâ(n)

Ve o gün, gök yarılıp beyaz bir bulutla örtülecek ve melekler, boyuna indirilecek.

 Göğün bulutlar gibi parçalanacağı ve meleklerce arka arkaya (amel defterlerinin) indirilip (ortaya konulacağı) gün; (kesindir.)

Ve o gün, gök yarılıp beyaz bir bulutla örtülecek ve melekler de bölük bölük inecekler.

Gökyüzünün beyaz bulutlarla yarılacağı, meleklerin bölük bölük indirilecekleri gün, mülk ve hükümranlık Allah'ındır.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 69/15-16.

O gün gök beyaz bulutlarla parçalanır ve melekler akın akın indirilirler.

Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün;

Semanın, (gökten çıkacak) bulutla yarılacağı ve arkasından meleklerin (ellerinde kulların amel defterleri olduğu halde) arka arkaya indirildiği kıyamet günü.

Ve göğün bulutlar halinde yarıldığı(*) ve meleklerin indirildiği gün;

(*) Kıyamet günü, aşırı sıcaktan her şey buharlaşıp bulut haline gelecektir. Dünyanın göğü sayılan atmosfer tabakası da, bulut şeklinde buharlaşıp gid... Devamı..

O gün gök yarılıp parçalanır, bulutlar ortaya çıkar ve melekler bölük bölük indirilirler.

O gün bir ak bulutla gökyüzü yarılarak, melekler inerler

O gün gök parçalanarak beyaz bulut kümelerine dönüşecek ve melekler gruplar halinde inecekler.

Bkz. 2/210

O gün semâ bulutlar ile yarılub melekler nâzil olacaklar.

O gün, gök beyaz bulutlar halinde parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir.

O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir.

O gün semayı örten bulutlar (perdeler) açılacak, melekler peş peşe indirilecek.

O gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.

Göğün bulut kütleleri halinde parçalanacağı ve meleklerin topluca indirildiği gün,

O gün gökyüzü beyaz bulutlar halinde yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.

Hem o, Semânın gamâm ile yarılacağı ve Melâikelerin peyderpey indirildiği gün

O gün (bütün) semâ (lar, beyaz bir) bulutla parçalanır ve (kulların amellerini içeren, amel defterlerini taşımakla görevli) melekler bölük bölük (bulundukları makamdan, mahşer arazisine) inerler.

O gün, gök beyaz bulutlar şeklinde parçalanacak ve melekler ardı sıra indirilecek.

O gün semâ, bulutlar (çıkıb), parçalanacak, melekler (ellerinde amel defterleri bulunduğu halde hesâb için) indirilecek, indirilecek.

O gün gökyüzü, bulutlarla yarılacak ve melekler bölük bölük indirilecektir.

O gün gökler bulutlarla birlikte parça parça olacak ve melekler yeryüzüne indirilecekler.

Yine o gün gökyüzü beyaz bulutlara parçalanacak, melekler de indirildikçe indirilecektir.

O gün, beyaz bulutla [³] gök yarılacak, melekler yere inecekler.

[3] Veya bembeyaz bulutun çıkmasından dolayı.

O gün gökyüzü bulutlarıyla beraber paramparça olacak ve melekler de indirileceklerdir.

Bulutlu göğün parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün.

Gökleri ve yeri içinde barındıran şu koskoca evren bir toz bulutu hâlinde paramparça olduğu ve birbiri ardınca meleklerin mahşer alanına indirildiği Gün;

Beyaz Bulut’lu Göğün yarılacağı ve Melekler’in kısım kısım indirildiği gün;

O gün, melek indirmesi de yaptığımız için, gökyüzü, toz dumandır.

Kıyamet vakti gelince gökyüzünü beyaz bir bulut kaplar. Sonra bulutlar parçalar halinde dağılır. Bulutların arasından bölükler halinde melekler yeryüzüne iner.

25,26. Göğün bulutlarla yarılacağı ve meleklerin de bölük bölük indirilecekleri o gün, [*] gerçek otorite Allah’a aittir. [*] kâfirler için o gün çok zordur. [*]

Göğün [inşikâk]’ı yani “yarılması” tıpkı [İnfitâr]’ı gibi sanıldığı gibi bu sistemin yıkılışının değil, yeni sistemin yani mahşerin yapılışının bir pa... Devamı..

O gün gökyüzü (beyaz) bulutlarla (beraber)¹ yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.

1 (Celâleyn)

O Gün ki, gök bulutlarla birlikte, bütün yüküyle parçalanacak ve birbiri ardından melekler indirilecektir;

O gün gökyüzü parçalanıp bulutsu bir şekle dönüşecek ve melekler bulutların arasından bölük bölük indirilecek. 41/11, 14/48, 78/19

İşte o gün, tüm bulutlarıyla birlikte gökyüzü paramparça olacak;[³¹⁰⁸] ve melekler bölük bölük indirilecek;

[3108] Tekil olarak kullanılan “gök”, Kur’an’da birbirinden farklı olarak geçen üç kozmoğrafyadan en yakını olan atmosfer içi semaya tekabül etse gere... Devamı..

O gün, gök bembeyaz bulutlar haline getirilip parçalanacak, Melekler bölük bölük indirileceklerdir.

Ve O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir.

Ve o gün ki, gök bir bulutla parçalanacaktır, melekler de indirilmekle indirilecektir.

Gün gelecek gök, beyaz bulutlar şeklinde yarılıp dağılacak, melekler bölük bölük indirilecek. [69, 15-17]

Göğün bulutları parçalayıp meleklerin bölük bölük indirildiği gün;

O günde gökyüzi bulutlar gibi yarılub melekler peyderpey nâzil olurlar.

Göğün beyaz bulut kümeleri halinde bölüneceği ve meleklerin bölük bölük indirileceği gün[*];

[*] Gökyüzü, yaratılmadan önce duman halindeydi. (Fussilet 41/11) "Yerin başka yere dönüştürüldüğü, göklerin de dönüştürüldüğü günde. (İbrahim 14/48) ... Devamı..

O gün gök, beyaz bulutlar gibi parçalanacak ve melekler durmadan indirilecektir.

O gün gökyüzü bulutlarla yarılır; melekler peş peşe indirilir.

Gün olur, gök, bulutlarla yarılır ve melekler ardarda indirilir.

daħı ol gün kim yarıla gök bulud-ıla daħı indürile firişteler indürmeklık.

Ol gün ki gökler yarıla bulıtlar‐ıla, daḫı feriştehler ile inmek ṣaḥāyif‐i a‘mālbile.

Göyün (yeddi qat səmanın yuxarısından enən ağ) buludla parçalanacağı, mələklərin bölük-bölük (yerə) endirələcəyi gün -

A day when the heaven with the clouds will be rent asunder and the angels will be sent down, a grand descent.

The Day the heaven shall be rent asunder with clouds,(3082) and angels shall be sent down, descending (in ranks),-

3082 It will be a new world, and the symbolism to describe it must necessarily draw upon our present experience of the finest things in nature. The sk... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.