25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 24. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ashâbu-lcenneti yevme-iżin ḣayrun mustekarran veahsenu mekîlâ(n)

Cennet ehli, o gün, en hayırlı bir yurttadır, en güzel bir dinlenme yerinde.

 O gün, cennet halkının kalacakları yer elbette çok daha hayırlı, dinlenecekleri (ve ebedi hayat sürecekleri) yer çok daha güzeldir.

O gün, cennetlikler kalınacak yerlerin en iyisinde, dinlenilecek yerlerin en güzelindedirler.

O gün Cennet ehlinin kalacakları yer çok huzurlu, çok hayırlı ve kuşluk vakti dinlenecekleri yer pek güzeldir.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 25/76; 59/20.

O gün cennetliklerin kalacakları yer daha iyi, dinlenecekleri yer daha güzeldir.

O gün, cennet halkının kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer çok daha güzeldir.

O gün (kıyamette) cennet ehlinin duracakları yer çok hayırlı ve dinlenip barınacakları yer çok güzeldir.

O gün Cennet ehlinin yeri ne kadar da yararlıdır ve onlar ne güzel bir söyleşi(*) içindedirler.

(*) Veya istirahat içindedirler.

O gün, cennetlikler en iyi bir karargâh ve en güzel bir konaktadırlar.

O gün cennetlikler iyi bir duraktalar, güzel bir eğlekteler

O gün cennet halkının kalacakları yer çok huzurlu ve dinlenecekleri yer de pek güzel olacak.

O gün ehl-i cennet güzel bir istirahat mahalline nâil olacaklar ve öğle sıcağında latîf bir mahalde istirahat iyleyeceklerdir.

O gün, cennetliklerin kalacağı yer çok iyi, dinlenecekleri yer çok güzeldir.

O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer daha güzeldir.

O gün cennetliklere kalınacak yerlerin en iyisi, dinlenme yerlerinin en güzeli bahşedilmiş olacaktır.

O gün cennetliklerin kalacakları yer çok huzurlu ve dinlenecekleri yer pek güzeldir.

O gün cennet halkının kalacağı yer çok daha iyi olup daha güzel haberler işiteceklerdir.

O gün cennetliklerin kalacakları yer çok iyi, dinlenecekleri yer pek güzeldir.

Eshabı Cennettir ki o gün eğlendiği yer hayırlı, dinlediği yer pek güzeldir

O gün, cennet halkının kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer çok daha güzeldir.

O gün, Cennet ehli en yararlı yerde eğlenecek ve en iyi yerde dinlenecek.

O gün cennet yaranının eğlenib duracakları yer çok hayırlı, dinlenecekleri yer çok güzeldir.

O gün Cennet ehli, kalacak yer i'tibâriyle en iyi ve istirâhat edecek yer cihetiyle de en güzel olan(lar)dır.

Cennet ashabı ise, o gün en hayırlı ve en güzel sözlerin söylendiği yerlerde kalacaklar.

O gün cennetliklerin duracakları yer iyi bir yer, dinlenecekleri yer güzel bir yerdir.

O gün Cennetliklerin en iyi karargâhları, en güzel istirahatgâhları bulunacak.

O gün cennet ehlinin kalacakları yer daha hayırlıdır ve dinlenecekleri yer daha güzeldir.

O gün, cennet halkının kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer çok daha güzeldir.

O gün cennetlikler hârika bir yurda yerleşecek ve güzelce dinlenip safa süreceklerdir.

Cennet arkadaşları, o gün yerleşim yeri bakımından en hayırlı ve dinlenme alanı bakımından en güzeldir.

O gün, en iyi konum ve en güzel dinginliğe sahip olanlar cennetliklerdir.

Hesap günü iman edip yasalarımıza göre yaşayanların mükâfatı cennet olacaktır. Orası cennet halkının huzurla sefa süreceği yerdir.

O gün, cennet halkına kalınacak yerlerin en hayırlısı ve dinlenilecek yerlerin de en güzeli (verilecektir).

O gün, cennetliklerin kalacakları yer, çok hayırlı ve dinlenecekleri yer, pek güzeldir.

[ama] o Gün, cennetliklere kalınacak yerlerin en iyisi, dinlenilecek yerlerin en güzeli, en rahatı bahşedilecektir. ²⁰

20 Lafzen, “cennetlikler, kaldıkları yer bakımından en mutlu, dinlenecekleri yer bakımından en iyi durumda olan kimseler olacaklar”.

O gün cennet ehline, kalınacak yerlerin en iyisi ve dinlenilecek yerlerin en güzeli verilecek. 7/43, 15/47, 19/85- 96, 36/55...59

O gün cennet ehli, kalınacak yerlerin en hayırlısına, istirahat mekânlarının en iyisine sahip olacak.

Cennetliklerin kalacağı yer o gün ne kadar huzurlu, dinlenecekleri yer ne kadar güzeldir.

(Cehennemlikler ile Cennetlikler hiç eşit olur mu? Elbette Cennetliklerdir kurtuluşa erenler" -Haşr/20-)

O gün cennet ehlinin kalacakları yer daha hayırlı, dinlenip safâ sürecekleri yer daha güzeldir.

O günde cennet ehli, karargâh itibariyle hayırlıdır, istirahatgâhca da daha güzeldir.

Ama o gün, cennetlikler, kalınacak yerlerin en iyisinde, dinlenme yerlerinin en güzelinde bulunacaklardır. [59, 20; 25, 76]

Cennette uyku olmadığından, makîl, “dinlenme yeri” anlamını ifade eder.

O gün cennet halkının kalacakları yer daha iyi, dinlenip safa sürecekleri yer daha güzeldir.

O günde ehl-i cennetin karâr iyledikleri mahal hayırlıdır. Yarım gün kadar müddetde hesâbları hitâm bulur, eyi bir halde geçer.

O gün cennet halkının yerleştiği yer pek iyi, dinlenme yerleri pek güzeldir.

O gün cennetlikler en hayırlı bir yurtta, en güzel bir dinlenme yerindedir.

Cennet ahalisi ise o gün daha hayırlı bir karar yerinde, daha güzel bir istirahat mevkiindedir.

O gün, konakladıkları yer çok hayırlı, dinlenip eğlendikleri yer çok güzel olanlar, cennet halkıdır.

uçmaķ işleri ol gün yigrekdür ŧuraķ yirindin yaña daħı görklürekdür dinlenecek yirdin yaña.

Cennet ehli ol günde yigrek ḳarār dutacaḳ yirlere yitişürler. Daḫı yaḫşı diñlenecek yirlere yitişürler.

O gün cənnət əhlinin qalacağı yer daha yaxşı, istirahət edəcəyi yer daha gözəl olacaqdır!

Those who have earned the Garden on that day will be better in their home and happier in their place of noonday rest;

The Companions of the Garden will be well, that Day, in their abode, and have the fairest of places for repose.(3081)

3081 The barrier which will shut out the evil ones will not exist for the righteous, who will have an abode of bliss and repose, for they will be in t... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.