25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 23. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vekadimnâ ilâ mâ ‘amilû min ‘amelin fece’alnâhu hebâen menśûrâ(n)

Ne yaptılarsa hepsini ele aldık da zerreler haline getirip dağıttık.

(Zahiren iyi de sanılsa) Onların yaptıkları her işin önüne geçeriz (boş ve geçersiz hale getiririz), böylece onu (imansız ve ihlassız amelleri) savurulmuş toz zerreleri kılıveririz.

Çünkü biz, o gün kâfirlerin bütün yapıp ettikleri işlerin üzerine varacak ve onları toza toprağa çevireceğiz. İman etmediklerinden dolayı tüm yaptıklarını boşa çıkaracağız.

Onların işledikleri amel denilebilecek şeylerin her birini ele alırız. Onları saçılmış zerreler haline getirir, değersiz kılarız.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/264; 14/18; 24/39.

Onların işlediği her ameli ele alıp savrulmuş toz haline getiririz.

Yaptıkları her işin önüne geçtik, böylece onu savurulmuş toz zerreleri kılıverdik.

Hem biz, onlar (hayır diye dünyada) ne amel işledilerse, onu kasd edib saçılmış zerre haline getirmişizdir, (artık hiç bir kıymeti kalmamıştır).

Onların yaptıkları her şeyi ele alırız. O yaptıklarını tozduman haline getiririz.

Yaptıkları her işi ele alıp, hepsini değersizleştireceğiz.

Yaptıkları işi ele alarak, onları dağılır toz yapacağız!

Onların (dünyada hayır namına) yaptıkları her işin üzerine varıp, hepsini toz duman edeceğiz (çünkü iman olmadan hiçbir şeyin değeri yoktur).

Bkz. 2/264, 14/18, 24/39

O vakit her birinin a’mâlini meydâna çıkarub hâk ile yeksân ideceğiz.

Yaptıkları her işi ele alır, onu toz duman ederiz.

Onların yaptıkları bütün amellerine yöneldik ve onları dağılmış zerreciklere çevirdik.

Onların yaptığı her işi ele almış ve onu savrulup giden toz toprak haline getirmiş olacağız.

Onların yaptıkları her bir (iyi) işi ele alırız, onu saçılmış zerreler haline getiririz (değersiz kılarız).  

 Kâfirlerin, misafire ikram, akrabayı ziyaret gibi güzel davranışlarının, iman etmemiş olmaları sebebiyle boşa gideceği, işe yaramaz telakki edileceği... Devamı..

Yapmış oldukları işlere bakar ve onları tamamıyla etkisiz hale getiririz.

Onların yaptıkları her bir iyi işi dikkate alırız, fakat onu saçılmış zerreler haline getiririz.

Hem varmışızdır da her ne amel işledilerse onu bir hebâi mensûre çevirmişizdir

Biz, onların (kâfirlerin, dünyada iken) işledikleri her (iyi) ameli, (hükmümüzle geçersiz kılarak, etrafa) saçılmış toz zerreleri haline getiririz.

Âyet-i kerîme, kâfirler hakkındadır. Îmân olmaksızın yapılan hiçbir iyi amelin Allah nezdinde bir değeri yoktur.

Ve onların yaptıklarının tamamını savrulmuş toz zerresi gibi boşa çıkaracağız.¹

1- Yaptıkları, toz gibi savrulup gidecek ve onları kurtaramayacak.

Biz onların herhangi bir amel (ve hareket) yapdılarsa (hepsinin) önüne geçdik de bunları saçılmış (ve hiçbir değeri olmayan) zerreler yapdık.

(O vakit artık) her ne amel işlemişlerse ele almışız da, onu (etrâfa) yayılmış toz zerreleri hâline getirmişizdir.

Onların yaptıkları amelleri onların önlerine koyduğumuzda, yapmış oldukları amellerini darma dağın ederek işe yaramaz hale getiririz.

Biz onların bütün iyiliklerini önledik, hepsini de kül gibi savurduk.

Onların yaptıkları iyi işleri ele alarak zerre gibi dağılmış toza çevireceğiz [²].

[2] Yani misafirlere ikram eylemek, akrabayı gözetmek, mazlumlara yardım etmek gibi iyilikleri kabul etmeyeceğiz.

O gün Biz yaptıkları bütün amellerin üzerine yönelir ve onları savrulmuş küle/toza dumana çeviririz [hebâ’en mensûra].

Onların yapmakta oldukları her işin önüne geçtik, böylece onu savrulmuş toz zerreleri kılıverdik.

Biz, yaptıkları her işin önüne geçmiş, hepsini toz duman etmişizdir!
İman edip salih amel işleyenlere gelince:

İşledikleri her bir işin önünü aldık.
Onları toz duman ettik.

Biz de onların yaptıkları her işi ele alıp didik didik edeceğiz.

Onların yaptıkları her işi atarız. Yaptıkları işleri toz zerreleri haline getirerek etrafa dağıtırız. Artık yaptıklarının içinde güzel şeyler varsa da kendilerine bir yarar sağlamaz.

Yaptıkları her bir işi ele alacağız ve onu saçılmış zerreler hâline getireceğiz.

Onların (dünyada) yaptıkları bütün işleri ele alırız ve onu havada uçuşan toza dönüştürürüz.¹

1 Heba: Pencereden güneş ışığı vurunca uçuşan toz, Mensur: saçılmış demektir. Burada bir istiâre-i temsiliyye vardır. Yani; kâfirlerin âhiretteki duru... Devamı..

Çünkü, Biz (o Gün) bütün o edip-eyledikleri işlerin üzerine varacak ve onları toza toprağa çevireceğiz;

O gün biz onların yaptıklarının hepsini toz duman edip boşa çıkaracağız. 18/103...106, 47/1- 28

Zira Biz (o gün) yapıp ettikleri ne varsa hepsinin üzerini çiğneyeceğiz; ve onu yel savurmuş küle çevireceğiz.

Yaptıkları her ameli tek tek ele alırız ve o amelleri -içlerinde iyileri de olsa- değersiz kılarız.

(Çünkü iman en büyük sevabdır, kişinin ameli iman ile değer kazanır. Kafir, yaptığı iyilikleri Rabbinin rızasını elde etmek için değil, dünya menfaati... Devamı..

Yaptıkları bütün amellerini öne çıkardık ve onu heba olan saçılmış toz zerreleri kıldık.

Ve onlar amelden ne işlemiş bulundular ise, o güne geçtik de onu bir saçılmış ince zerreler kıldık.

Onların yaptıkları her işin üzerine varıp, hepsini toz duman edeceğiz. [14, 18; 2, 264; 24, 39]

Yaptıkları her işin önüne geçmişiz de onu (etrafa) saçılmış toz zerreleri haline getirmişizdir.

İnanmadıklarından dolayı kendilerinin yaptıkları bazı güzel işleri de sildik, boşa çıkardık. Çünkü güzel iş, ancak imanla makbuldür.... Devamı..

Kâfirlerin işledikleri a'mal-i hayriyeyi biz kasden hebâen mensûr, hevâya uçan toz gibi iyleriz.

Onların bütün yaptıklarını ele almış, kül gibi savurmuş olacağız.

Onların yaptıklarının hepsini ele aldık ve onları kül gibi savurduk.

Sonra onların yaptıkları ne iş varsa hepsini alır, toz edip savururuz.

Yaptıkları her işin önüne geçmiş, onu un-ufak hale getirip silmişizdir.

daħı ķaśd eyledük işledüklerindin yaña işden pes eyledük anı ŧoz ŧaġılmış.

Daḫı ḳaṣd eyledük anlaruñ işledügi ‘amelleri, ṭaġılmış toz eyledük.

Onların etdikləri hər hansı bir (yaxşı) əməli Biz qəsdən (havadan uçan) dağınıq zərrələrə (toz dənələrinə) döndərərik! (Onların qohum-əqrabaya, yoxsullara göstərdikləri köməyin, qonağa, qəribə etdikləri hörmətin və dünyada gördükləri digər yaxşı işlərin zərrə qədər qiyməti olmaz!)

And We shall turn unto the work they did and make it scattered motes.

And We shall turn to whatever deeds they did (in this life), and We shall make such deeds as floating dust scattered about.(3080)

3080 The false hopes they built on in this life, and the deeds they did under the shadow of such false hopes will be dissipated as if they were dust f... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.