3 Haziran 2023 - 14 Zi'l-ka'de 1444 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 22. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yevme yeravne-lmelâ-ikete lâ buşrâ yevme-iżin lilmucrimîne veyekûlûne hicran mahcûrâ(n)

Melekleri görecekleri gün, mücrimlere hiçbir müjde yok ve melekler, müjde sözü bile mücrimlere haram diyecekler.

(Oysa) Melekleri görecekleri (kıyamet ve ahirete bizzat şahitlik edecekleri) gün, suçlu-günahkârlara (facir utanmazlara artık hiç)bir müjde yoktur. Ve o gün (melekler onlara: "Size sevinçli haber) yasaktır, yasak!" diyerek (bunları tersleyeceklerdir).

Fakat melekleri görecekleri gün, işte o gün günahkarlara, hiçbir sevinçli müjdeli haber yoktur. Size sevinmek haramdır, yasaklanmıştır diyecekler.

Melekleri görecekleri gün, suçlulara:
“Bugün İslâm'a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsilere, suçlulara hiçbir sevinçli haber yok” denilecek. Onlar da:
“Aman bu azap dağlara taşlara, bizden ırak olsun” diyecekler.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 6/93; 8/50; 15/8; 41/30-32.

Melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara müjde yoktur ve (melekler onlara): "(Müjde) size yasaktır yasak!" derler.

Melekleri görecekleri gün, suçlu-günahkarlara bir müjde yoktur. Ve o gün (melekler onlara) derler ki: '(Size sevinçli haber) Yasaktır, yasak.'

(O zalimler ölüm zamanında) Melekleri görecekleri gün, mücrimlere o gün müjde yoktur. Melekler onlara: “- Size müjde yasak, yasak!...” diyeceklerdir.

Onlar melekleri gördükleri gün (Melekler:) “Suçlular için, bugün hiçbir müjde yoktur ve siz mahrum kalacaksınız mahrum!” derler. (*)

(*) “Onlar melekleri gördükleri gün, suçlular için hiçbir müjde olmayacaktır. Ve “Eyvah! Bizi koruyan yok mu, Allah bizi korusun” diyecekler” şeklinde... Devamı..

Melekleri görecekleri gün, işte o gün, suçlulara hiçbir sevinç haberi yoktur. Melekler, “Müjde size yasaktır, yasak!” derler.

Gördükleri günde melekleri, müjde yok günahlı bulunanlara, melekler diyecekler ki: « Size büyük yasak var !»

Melekleri görecekleri günde, o günahkârlara hiçbir müjdeli haber yoktur. Ve o gün (melekler onlara:) “Sevinmek size haramdır, haram!” diyecekler.

Melekler geldikleri gün ânlar tarafından mücrimlere tebşîr idilecek hiç bir şey yokdur "Nereye ilticâ idelim?" diyu bağıracaklar.

Melekleri gördükleri gün, işte o gün, suçlulara iyi haber yoktur. Melekler: "İyi haber size yasaktır, yasak!" derler.

Fakat melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur. “Eyvah! Biz Allah’ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız”[391] diyecekler.

Âyetin son kısmı, “Melekler de onlara, ‘Size bugün sevinçli hiçbir haber yok’ diyecekler” şeklinde de tercüme edilebilir.

Melekleri görecekleri gün, işte o zaman, günahlara boğulmuş olanlar için hiçbir iyi haber olmayacak ve onlar (meleklere), “Her şeyden mahrum olduk!” diyecekler.

(Fakat) melekleri görecekleri gün, günahkârlara o gün hiçbir sevinç haberi yoktur ve: (Size, sevinmek) yasaktır, yasak! diyeceklerdir.  

 Bu sözü müşriklerin kendi kendilerine söyleyip hayıflanacakları manası düşünülebileceği gibi, zamirin meleklere gönderilmesi ve bu sözün melekler tar... Devamı..

Melekleri gördükleri gün, suçlular için iç açıcı bir gün olmayacaktır. "Tümüyle kuşatıldık," derler.

Melekleri görecekleri gün, işte o gün, günahkarlara hiçbir sevinç haberi yoktur. Ve yasak yasak, diyeceklerdir.

Melâikeyi görecekleri gün, mücrimlere o gün müjde yoktur, yasak yasak diyeceklerdir

Melekleri görecekleri gün, suçlulara (kâfirlere) bir müjde yoktur. Ve o gün (melekler onlara) derler ki: “(Size, sevinçli haber) yasak edilmiştir, yasak!”

Suçları kendilerini kuşatmış olanlar, melekleri görecekleri gün, onlar için hiç de sevindirici olmayacak, melekler onlara: “Boşuna beklemeyin size sevindirici haber imkânsız.” diyecekler.

(Azâb) melekleri (ni) görecekleri gün, (evet) o gün günahkârlara hiçbir sevinc haberi yokdur. (Melekler onlara: «Size) müjde yasak edilmişdir, yasak!» diyeceklerdir.

(Fakat) melekleri görecekleri gün, işte o gün, günahkârlara müjde yoktur ve(melekler onlara): “(Size müjde) yasaktır, yasaklanmıştır!” diyeceklerdir.

Melekleri gördüklerinde, suçlular için o gün hiç de sevinilecek bir gün olmayacaktır. “Kaçacak bir yer var mı?” diyecekler.

O gün melekleri görecekler, o gün suçlulara verilecek hiç bir ceza yoktur. Melekler onlara: "Sizlere müjde yasaktır, yasak" diyecekler.

Melekleri görecekleri gün melekler «— Bugün günahkârlar için müjde yoktur. Size müjde büsbütün yasaktır» diyecekler [¹].

[1] Yahut melekleri görecekleri gün günahkârlara müjde olunmaz. Onlarsa «— Allah'tan bu halin büsbütün men olunmasını isteriz» derler.

Melekleri gördükleri gün, işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur. Hatta (melekler) onlara, “(Allah’ın rahmeti size) tamamen yasaktır yasak!” [hicrân mahcûrân] derler.

Melekleri görecekleri gün, suçlu günahkârlara bir müjde yoktur. Ve o gün (meleklere) derler ki: “Bu ay beni öldürmek sana yasak kılınmıştır, yasak!”

(Cahiliye döneminde bir kimse haram aylarda, kendisini öldüreceğinden korktuğu birini görünce hemen, “Bu ay beni öldürmek sana haramdır!” der ve kendi... Devamı..

Melekleri gördükleri gün, işte o gün, suçlulara hiç de sevindirici haberler verilmeyecek! Tam tersine melekler, Artık sevinç ve mutluluk yasak size, yasak!” diyecekler. Yaptıkları sözde iyilikler de —doğru bir inanç ve samimiyet ürünü olmadığı için— onları kurtaramayacak:

Melekler’i gördükleri gün, işte o gün Suçlular için iyi bir haber / müjde yoktur.
-”Yasaktır, yasak!” derler.

Elbet melekleri görecekleri gün de gelecek, ama o gün melekler, suçlulara hiç de hayırlı bir haber veremeyecek: " haberler hiç de iyi değil " diyecekler.

Bilsinler ki melekleri gördükleri gün, işte o gün, suçlulara hiç bir sevinçli haber yoktur. Onlara "Size sevinmek yasaktır!" denilir.

Melekleri görecekleri gün -işte o gün- suçlulara hiçbir müjde yoktur ve (o suçlular) “(Her yerden) tamamen engellenmişiz!” [*] diyeceklerdir.

Bu cümlede müşriklere cennetin yasak olduğu, kendilerine yüz güldürecek hiçbir haberin gelmeyeceği, bütün bu nimetlerin kendilerine haram kılındığı if... Devamı..

Melekleri görecekleri gün (var ya) işte o gün; günâhkârlara hiçbir müjdeli haber yoktur ve (onlar meleklere): “Aman bizim yanımıza yanaşmayın, ötelere gidin”¹ derler.

1 (حِجْراً مَّحْجُوراً) sözünün meleklere ait olduğu düşünülürse âyetin tercümesi, “(Melekler onlara): size iyi haber yasaktır yasak, derler.” olabili... Devamı..

[Oysa,] melekleri görecekleri Gün ¹⁹ (gelip çatınca), o Gün, günaha gömülüp gitmiş olanlar için asla iyi haberler olmayacak; ve (o Gün böyleleri:) “(Vah bize, meğer) dönüşü olmamacasına [Allah’ın rahmetinden] kovulmuşuz!” diyecekler.

19 Yani, Hesap Günü’nde, “her şeyin artık karara bağlanmış olacağı” gün (karş. 6:8).

Evet bir gün melekleri görecekler ama o gün günahkârlara hiç de iyi haberler verilmeyecek ve onlar, “Eyvah her taraftan sarıldık” diyecekler. 6/158, 15/7- 8, 45/32...34

Onlar bir gün melekleri görecekler, fakat o gün günahkârlar için hiç de iç açıcı olmayacak.[³¹⁰⁶] Ve onlar “(Eyvah), her yandan sarılmışız!” diyecekler.[³¹⁰⁷]

[3106] Lafzen: “..müjde taşıyıcı olmayacak.” [3107] Veya: “ve (melekler) “Yasaktır! (Size cennet) yasaklanmıştır!” diyecekler.” Dahhâk ve Katâde bu... Devamı..

(Onlar acele etmesinler er-geç melekleri göreceklerdir, fakat) Melekleri görecekleri gün o günahkarlara iyi haberler yoktur. Çünkü, melekler onlara: "Size, iyi haber yasak, yasak!" derler! (O zaman melekler onlara, Cebbar olan Allah'ın gazabını ve cehennemi müjdeleyeceklerdir.)

Melekleri gördükleri gün, işte o gün suçlulara müjde yoktur ve onlar; (Allah’ın Rahmetinden) bir uzaklıkla uzak kalanlarız derler.

Melekleri görecekleri gün mücrimler için o gün de bir müjde yoktur ve derler ki: (Müjde) «Haram, memnu.»

Gün gelecek, melekleri görecekler; fakat o gün o suçluları sevindirecek hiçbir haber olmayacak ve melekler onlara: “Sevinmek size haram! haram! ” diyecekler. [15, 8; 8, 50; 6, 93; 41, 30-32]

Melekleri gördükleri gün, işte o gün suçlulara müjde yoktur ve onlar; (Size sevinmek) yasaktır, yasak!" derler.

Bu sözü müşrikler kendi kendilerine söylüyorlar. Onlarda âdet idi, kötü bir şeyle karşılaştıkları zaman: "Hicran mahcûrâ: Sevinmekten tamamen mahrum k... Devamı..

Onların melekleri gördükleri günde mücrimler içün beşâret yokdur. Melekler onlara: "Cennet size kat kat harâm oldı." dirler.

Melekleri görecekleri gün de olacak. O gün suçluları sevindirecek bir şey olmayacak. Melekler onlara: “(Her şey size)Yasak! Yasaklanmıştır! (Artık size rahat yüzü yok)” derler.

Melekleri gördükleri gün, işte o gün günahkarlara iyi bir haber yoktur. Melekler onlara şöyle der:-Yasaktır, yasak! (bütün iyiliklerden mahrumsunuz!)

Melekleri gördükleri gün, mücrimler için hiç de müjdeli bir gün olmaz; “Uzak olsun, uzak!” deyip dururlar.

Melekleri görecekleri günde, o günahkârlara hiçbir müjde yoktur. Şöyle diyecekler: "Yasaktır, yasaklanmıştır!"

ol gün kim göreler firişteleri muştılamaķ yoķdur ol gün kāfirlere daħı eyideler firişteler “ḥaramdur ḥaram olınmışdur.

Ol gün ki feriştehleri göreler, beşāret yoḳdur ol günde yaman kişilere. Daḫıeyideler feriştehler anlara: Cennet size ḥarāmdur, diyeler.

Mələkləri görəcəkləri gün – həmin gün günahkarlara (Cənnətlə) heç bir müjdə olmaz. (Mələklər onlara: ) “(Sizə şad xəbər eşitmək) haramdır!” – deyərlər.

On the day when they behold the angels, on that day there will be no good tidings for the guilty; and they will cry: A forbidding ban!

The Day they see the angels,- no joy will there be to the sinners that Day: The (angels) will say: "There is a barrier forbidden (to you) altogether!"(3079)

3079 They will not be allowed to enjoy any of the felicity or peace which will be the normal state of the new world of Reality. Their own past will st... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.