20 Eylül 2021 - 13 Safer 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 14. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Lâ ted’û-lyevme śubûran vâhiden ved’û śubûran keśîrâ(n)

Bugün, bittik, helak olduk diye bir kere bağırmayın, birçok kere bağırın bittik, helak olduk diye.

(Kendilerine:) “Bugün yok oluşu bir kere (arzulayıp) yalvarmayın, (hatta) birçok (kere) yok oluşu isteyip-çağırın.” (Ve kendinizi hırpalayın ki, bu cezayı hak ettiniz, denilecektir.)

Ama o zaman onlara denecek ki: “Bugün bir defa yok olup gitmek için değil, defalarca yok olup gitmek için yakarın bakalım!”

Onlara:
“Bu gün, yalnız bir defa yok olmayı istemeyin. Birçok defalar yok olmayı isteyin.” denir.
*

"Bugün bir tek yokoluşu değil pek çok (kere) yokoluşu çağırın."

Bugün bir yok oluşu çağırmayın, bir çok (kere) yok oluşu isteyip-çağırın.

Onlara denir ki, bugün yalnız bir helâke çağırmayın, birçok helâklere çağırın (çünkü size türlü türlü azab vardır).

(Onlara:) “Siz bir kere yok olmakla kurtulacağınız bir işe düşmediniz… Müteaddit defa yok olmayı isteyeceğiniz bir durumdasınız.” (denilir.)(*)*

Onlara şöyle denir: “Bugün yalnız bir defa yok olmayı istemeyiniz. Aksine birçok defa yok olmayı isteyiniz.”

Onlara denilir ki: «Yok olmayı bir kez istemeyiniz, çok kez isteyesiniz!»

(Orada kendilerine:) “Bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin!” (denecek). *

"Bir kere yok olmayı değil, birçok defa yok olmayı isteyin" denir.

(Kendilerine) “Bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin!” (denir.)

(Onlara şöyle denir:) Bugün (yalnız) bir defa yok olmayı istemeyin; aksine birçok defalar yok olmayı isteyin!  *

Bu gün bir ölüm değil, birçok ölüm çağırın.

(Onlara şöyle denilir) Bu gün bir yok olmayı değil, nice yok olmaları isteyin!

Bir helâke haykırmayın bugün çok helâke haykırın

Bugün bir kez değil, defalarca yok olmayı isteyin.

(Onlara denilir ki:) «Bu gün bir (kerre) helâk (olmayı) çağırmayın, birçok (defalar) helâk (olmayı) çağırın»!

(Onlara şöyle denir:) “Bugün helâki (sâdece) bir def'a çağırmayın, birçok def'alar helâki çağırın!”

Onlara “Bu gün atacağınız bir çığlık değil, daha çok çığlıklar atacaksınız” denir.

"Bugün siz yalnız bir tek ölümü değil, birçok ölümleri birden isteyin."

Onlara «— Bugün bir kere beddua etmeyin, bilâkis çok çok beddua edin» denilecek [³].*

Bugün bir defa yok oluşu dileyip çağırmayın, birçok (kere) yok oluşu dileyip çağırın.

Bunun üzerine azap melekleri onlara, “Bugün bir kerecik ölmeyi değil, defalarca ölmeyi isteyin! Çünkü bu azap hiçbir zaman bitmeyecek, yanıp kavrulan vücudunuz her defasında yeniden yaratılacak ve artık ölmek isteseniz de ölemeyeceksiniz!diyecekler.

O Gün bir kere yok olmak üzere yalvarmayın; birçok kere yok olmak üzere yalvarın!

(Kendilerine) “Bugün (yalnız) bir kez değil, defalarca yok olmayı isteyin!” (denecektir).

(O gün onlara): “Bugün (sadece) bir defa yok olmayı istemeyin, (aksine) defalarca yok olmayı isteyin!” denilir.

[Ama o zaman onlara denecek ki:] “Bugün bir defada yok olup gitmek için değil, defalarca yok olup gitmek için yakarın, bakalım!” 11

Bu gün ölüp yok olmak için bir defa değil defalarca yalvarın! 11/106- 107, 14/17, 20/74, 43/74...77, 69/25...27

Yoo, bugün tek bir yok oluşu çağırmayın, aksine bir çok yok oluşu çağırın![3096]*

(Onlara denilir ki:) «Bugün bir helâk davet etmeyiniz, birçok helâki davet ediniz.»

Kendilerine “Bugün bir kere değil, defalarca dövünüp durun, ölümü isteyin” denilecek. [52, 16; 14, 21]

Bugün bir ölüm çağırmayın, birçok ölüm çağırın.*

“Bugün bir kere yok olmak istemeyin, bin kere yok olmak isteyin” (denir)

-Bugün bir kere yok olup gitmeyi dilemeyin. bir Çok kere yok olmayı dileyin.

Bugün bir helâk istemeyin; tekrar tekrar helâk olmayı isteyin.

Bugün bir ölüm çağırmayın, birçok ölümü davet edin.

“ķıġırmañ bugün helāklıķ diyü bir gez daħı ķıġıruñ helāklıķ diyü çoķ.”

Eyidile anlara: Du‘ā eylemeñüz bu gün bir helāk olmaġı ve du‘ā eyleñüz çoḳ helāk olmaġı.

(Onlara istehza ilə deyilər: ) “Bu gün özünüzə bir ölüm diləməyin, çox ölüm diləyin!” (Belə bir gündə bir dəfə vaveyla deməkdən, bir dəfə özünə ölüm istəməkdən heç nə çıxmaz. Allahın əzabı intəhasız və dəhşətli olduğu üçün dəfələrlə vaveyla deyib, dəfələrlə özünüzə ölüm diləməlisiniz!)

Pray not that day for one destruction, but pray for many destructions!

"This day plead not for a single destruction: plead for destruction oft- repeated!"


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.