25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 14. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Lâ ted’û-lyevme śubûran vâhiden ved’û śubûran keśîrâ(n)

Bugün, bittik, helak olduk diye bir kere bağırmayın, birçok kere bağırın bittik, helak olduk diye.

(Kendilerine:) “Bugün yok oluşu bir kere (arzulayıp) yalvarmayın, (hatta) birçok (kere) yok oluşu isteyip-çağırın!” (Ama feryadınız boşunadır, siz bu cezayı hak ettiniz, denilecektir.)

Ama o zaman onlara denecek ki: “Bugün bir defa yok olup gitmek için değil, defalarca yok olup gitmek için yakarın bakalım!”

Onlara:
“Bu gün, yalnız bir defa yok olmayı istemeyin. Birçok defalar yok olmayı isteyin.” denir.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 14/21; 52/16.

"Bugün bir tek yokoluşu değil pek çok (kere) yokoluşu çağırın."

Bugün bir yok oluşu çağırmayın, bir çok (kere) yok oluşu isteyip-çağırın.

Onlara denir ki, bugün yalnız bir helâke çağırmayın, birçok helâklere çağırın (çünkü size türlü türlü azab vardır).

(Onlara:) “Siz bir kere yok olmakla kurtulacağınız bir işe düşmediniz… Müteaddit defa yok olmayı isteyeceğiniz bir durumdasınız.” (denilir.)(*)

(*) Nesefi.

Onlara şöyle denir: “Bugün yalnız bir defa yok olmayı istemeyiniz. Aksine birçok defa yok olmayı isteyiniz.”

Onlara denilir ki: «Yok olmayı bir kez istemeyiniz, çok kez isteyesiniz!»

(Orada kendilerine:) “Bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin!” (denecek). 

Bkz. 4/56, 14/21, 20/74, 52/16, 87/13 “Bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin!” söylemi, vurguyu güçlendirmek için, tari... Devamı..

Ânlara "Bir dürlü ölüm istemeyin, bir kaç dürlü ölüm isteyin" dinilecekdir.

"Bir kere yok olmayı değil, birçok defa yok olmayı isteyin" denir.

(Kendilerine) “Bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin!” (denir.)

Bugün boşuna bir defada yok olmayı istemeyin! Defalarca yok olmak için yalvarın!

(Onlara şöyle denir:) Bugün (yalnız) bir defa yok olmayı istemeyin; aksine birçok defalar yok olmayı isteyin!  

 Bu hitap ile, bütün azabın karşılaşılan azaptan ibaret olmadığı, daha çok çeşitli azapların kendilerini beklediği bildirilmiş olmaktadır. Bir de, ceh... Devamı..

Bu gün bir ölüm değil, birçok ölüm çağırın.

(Onlara şöyle denilir) Bu gün bir yok olmayı değil, nice yok olmaları isteyin!

Bir helâke haykırmayın bugün çok helâke haykırın

(Azap melekleri tarafından onlara,) “Bugün yok olmayı bir kere değil, birçok defa temenni edin!” (denilecek).

Bugün bir kez değil, defalarca yok olmayı isteyin.

(Onlara denilir ki:) «Bu gün bir (kerre) helâk (olmayı) çağırmayın, birçok (defalar) helâk (olmayı) çağırın»!

(Onlara şöyle denir:) “Bugün helâki (sâdece) bir def'a çağırmayın, birçok def'alar helâki çağırın!”

Onlara “Bu gün atacağınız bir çığlık değil, daha çok çığlıklar atacaksınız” denir.

"Bugün siz yalnız bir tek ölümü değil, birçok ölümleri birden isteyin."

Onlara «— Bugün bir kere beddua etmeyin, bilâkis çok çok beddua edin» denilecek [³].

[3] İstihza ile «bir kere (vaveyla) demeyin, azabınızın devamı için bin kere (vaveyla) deyin» denecek.

(Onlara denir): “Bugün bir kere yok olup gitmeyi değil, birçok kere yok olup gitmeyi isteyin.”⁵

5 Krş. Nisâ, 4/56

Bugün bir defa yok oluşu dileyip çağırmayın, birçok (kere) yok oluşu dileyip çağırın.

Bunun üzerine azap melekleri onlara, “Bugün bir kerecik ölmeyi değil, defalarca ölmeyi isteyin! Çünkü bu azap hiçbir zaman bitmeyecek, yanıp kavrulan vücudunuz her defasında yeniden yaratılacak ve artık ölmek isteseniz de ölemeyeceksiniz!diyecekler.

O Gün yok olmak üzere yalvarmayın; çokca yok olmak üzere yalvarın!

Bugün artık sadece bir ölüm değil, ölümlerden ölüm beğeneceksiniz.

Onlara; “Ölüp yok olmak için ölümü bir kere çağırmanız yetmez. Defalarca ölümü çağırın. Göreceksiniz ne kadar ölümü çağırırsanız çağırın size fayda etmeyecek, ateşte ebedi kalacaksınız.” Denilir.

(Kendilerine) “Bugün (yalnız) bir kez değil, defalarca yok olmayı isteyin!” (denecektir).

(O gün onlara): “Bugün (sadece) bir defa yok olmayı istemeyin, (aksine) defalarca yok olmayı isteyin!” denilir.

[Ama o zaman onlara denecek ki:] “Bugün bir defada yok olup gitmek için değil, defalarca yok olup gitmek için yakarın, bakalım!” ¹¹

11 “Yok olup gitmek” (sübûr) kavramı her ne kadar bir son bulmayı, tükenip gitmeyi ve dolayısıyla tekrarı olmayan bir olguyu ifade ediyor ise de, güna... Devamı..

Bu gün ölüp yok olmak için bir defa değil defalarca yalvarın! 11/106- 107, 14/17, 20/74, 43/74...77, 69/25...27

Yoo, bugün tek bir yok oluşu çağırmayın, aksine bir çok yok oluşu çağırın![³⁰⁹⁶]

[3096] Veya: “bir tek yok edici ölüm için yalvarmayın, aksine bir çok yok edici ölüm için yalvarın”. Krş: “N’olaydım, keşke bir toprak olaydım” (78:40... Devamı..

(Bu feryadlarına karşılık onlara) "Bu gün bir kere değil, bir çok kereler -ölerek- yok olup gitmeyi dileyin." (Bu asla mümkün değildir, çünkü sizler sonsuza dek, hak ettiğiniz bu azabı tadacaksınız) diye nida olunacaktır.

Bugün bir ölüm çağırmayın, birçok ölüm çağırın.

(Onlara denilir ki:) «Bugün bir helâk davet etmeyiniz, birçok helâki davet ediniz.»

Kendilerine “Bugün bir kere değil, defalarca dövünüp durun, ölümü isteyin” denilecek. [52, 16; 14, 21]

Bugün bir ölüm çağırmayın, birçok ölüm çağırın.

Çünkü ölüm derecesine gelip yine dirileceksiniz, pişen derileriniz yeniden tazelenecek, her defasında ölümü çağırın.

Onlara "Bugün bir helâki değil bir çok helâkleri isteyin" dinilür.

“Bugün bir kere yok olmak istemeyin, bin kere yok olmak isteyin” (denir)

-Bugün bir kere yok olup gitmeyi dilemeyin. bir Çok kere yok olmayı dileyin.

Bugün bir helâk istemeyin; tekrar tekrar helâk olmayı isteyin.

Bugün bir ölüm çağırmayın, birçok ölümü davet edin.

“ķıġırmañ bugün helāklıķ diyü bir gez daħı ķıġıruñ helāklıķ diyü çoķ.”

Eyidile anlara: Du‘ā eylemeñüz bu gün bir helāk olmaġı ve du‘ā eyleñüz çoḳ helāk olmaġı.

(Onlara istehza ilə deyilər: ) “Bu gün özünüzə bir ölüm diləməyin, çox ölüm diləyin!” (Belə bir gündə bir dəfə vaveyla deməkdən, bir dəfə özünə ölüm istəməkdən heç nə çıxmaz. Allahın əzabı intəhasız və dəhşətli olduğu üçün dəfələrlə vaveyla deyib, dəfələrlə özünüzə ölüm diləməlisiniz!)

Pray not that day for one destruction, but pray for many destructions!

"This day plead not for a single destruction: plead for destruction oft- repeated!"


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.