26 Şubat 2021 - 14 Receb 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nûr Suresi 64. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elâ inne li(A)llâhi mâ fî-ssemâvâti vel-ard(i)(s) kad ya’lemu mâ entum ‘aleyhi veyevme yurce’ûne ileyhi feyunebbi-uhum bimâ ‘amilû(k) va(A)llâhu bikulli şey-in ‘alîm(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Artık gözünüzü açın ve) Dikkatle anlamaya çalışın ki; göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. (Öyle ise aklı ve imanı olanlar, her arzusunu O’na sunmalıdır ve her sorununu Kur’an ve Sünnet merkezli çözmeye çalışmalıdır.) O, üzerinde bulunduğunuz her şeyi (ve halinizi) elbette bilip durmaktadır. Ve O’na döndürüleceğiniz gün bütün yaptıklarınızı size haber verecek (ve her şeyin hesabını soracaktır) . Allah her şeyi (hakkıyla) Bilir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bilin ki Allah'ındır ne varsa göklerde ve yeryüzünde. Neyle oyalandığınızı mutlaka bilir ve dönüp tapısına vardığınız gün, ne yaptıklarını mutlaka haber verecek ve Allah, her şeyi bilir.

Abdullah Parlıyan Meali

Unutmayın ki, göklerde ve yerde var olan herşey Allah'ındır ve dolayısıyla O, sizin içinizde bulunduğunuz durumu ve güttüğünüz amacı çok iyi bilmektedir. Ve bugün yaşayan herkes, bir gün O'na geri dönecek ve o zaman hayattayken yapıp ettikleri herşeyi, kendilerine haber verecektir. Çünkü Allah, herşeyi bütün gerçekliğiyle bilir.

Ahmet Tekin Meali

Bilmiş olun ki, göklerdeki ve yerdeki varlıkların ve imkânların tamamı Allah'ındır, Allah'ın tasarrufundadır. Allah, sizin hangi halde, ne yolda olduğunuzu, ne yaptığınızı, hâkimi olduğunuz düzenin meşrû, gayri meşrû icraatlarını, günahlarını, isyanlarını ve zulümlerini bilir. Hesap vermek için O'nun huzuruna varacakları gün, işledikleri amelleri birer birer ortaya koyarak onları hesaba çekecektir. Her şey Allah'ın ilmi, iradesi, planı dâhilinde gerçekleşmektedir.*

Ahmet Varol Meali

İyi bilin ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. O, sizin ne üzere olduğunuzu muhakkak bilir. O'na döndürüldükleri gün ne yaptıklarını kendilerine haber verir. Allah her şeyi bilendir.

Ali Bulaç Meali

Dikkatli olun; göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. O, üzerinde bulunduğunuz şeyi elbette bilir. Ve O'na döndürülecekleri gün, yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Dikkat edin! Muhakkak ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O, sizin hangi inanç üzerinde olduğunuzu biliyor. Kendisine döndürülecekleri kıyamet gününde de, Allah onların dünyada yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilir.

Bahaeddin Sağlam Meali

İyi bilin ki göklerdeki ve yerdeki her şey, hiç şüphesiz Allah’ındır. O, üzerinde olduğunuz durumu, çok iyi bilir. Allah’a döndükleri gün, O, onların ne yaptıklarını onlara haber verecektir. Çünkü O, bütün her şeyi bilendir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Dikkat ediniz, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O, sizin ne durumda olduğunuzu bilir. O'na döndürüldükleri gün ne yaptıklarını insanlara haber verecektir. Allah, her şeyi bilir.[369]*

Besim Atalay Meali

İyi bilin! Göklerde, yerde olan Allahın, ne halde olduğunuzu, münafıkların, kendisine ne gün döneceklerin şüphe yok iyi bilir, onlara yaptıkların bildirecektir, Allah bilir her şeyi

Cemal Külünkoğlu Meali

Bilmiş olun ki, göklerde ve yerde olan her şey şüphesiz Allah'ındır. O, içinde bulunduğunuz durumu (ne yaptığınızı ne yapmak istediğinizi, nasıl bir niyet taşıdığınızı) çok iyi bilmektedir. (Yaşayan herkes) bir gün O'na döndürülecek ve o zaman O, (hayattayken) yaptıkları her şeyi kendilerine haber verecektir. Çünkü Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Dikkat edin; göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. O, içinde bulunduğunuz durumu da, kendisine döndürüleceğiniz günü de gerçekten bilir. Onlara işlediklerini haber verir. Allah herşeyi bilir.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bilmiş olun ki şüphesiz göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. O, içinde bulunduğunuz durumu gerçekten bilir. Allah’a döndürülecekleri ve yaptıklarını Allah’ın onlara haber vereceği günü hatırla. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

Diyanet Vakfı Meali

Bilmiş olun ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. O, sizin ne yolda olduğunuzu iyi bilir. İnsanlar O'nun huzuruna döndürüldükleri gün yapmış olduklarını onlara hemen bildirir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

Edip Yüksel Meali

Göklerde ve yerde olanlar hep ALLAH'a aittir. İçinde bulunduğunuz her durumu bilir. Nitekim kendisine döndürülecekleri gün, yaptıkları her şeyi onlara bildirecektir. ALLAH her şeyi bilendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Bilmiş olun ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. O, sizin ne yolda, ne durumda olduğunuzu iyi bilir. Huzuruna döndürülecekleri günde ise, yapmış olduklarını hemen kendilerine haber verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir..

Elmalılı Meali (Orijinal)

Uyanın! her halde Göklerde ve Yerde ne varsa hep Allahındır, muhakkak o, sizin ne üzerinizde bulunduğunuzu bilir, hele ona irca' olunacakları gün ki ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir, ve Allah her şeye alîmdir

Erhan Aktaş Meali

Unutmayın! Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. O sizin ne üzerinde olduğunuzu kesinlikle bilir. O'na döndürüldükleri gün, onlara yaptıklarını haber verecektir. Allah, Her Şeyi En İyi Bilen'dir.

Hasan Basri Çantay Meali

Gözünüzü açın: Şübhesiz göklerde ve yerde ne varsa Allahındır. O, sizin ne üzerinde bulunduğunuzu ve (muhaaliflerin) kendisine döndürü (lüb götürü) lecekleri günü muhakkak biliyor. Onlara neler yapdıklarını haber verecekdir O. Allah her şey'i hakkıyle bilendir.

Hayrat Neşriyat Meali

Dikkat edin! Şübhesiz ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. (O,) sizin ne hâlde olduğunuzu gerçekten biliyor. O'na döndürülecekleri gün ise, yaptıklarını artık onlara bildirecektir. Çünki Allah, herşeyi hakkıyla bilendir.

İlyas Yorulmaz Meali

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allaha ait değil mi? Sizin üzerinizde olduğunuz şeyleri O biliyor. O
a döndürüldükleri gün yaptıklarını onlara haber verecektir. Allah her şeyi bilendir.

İsmail Hakkı İzmirli

Haberiniz olsun ki göklerde, yerde ne varsa hep Allah/ındır. O, ne halde bulunduğunuzu ve münafıkların kendi tarafına dönecekleri günü muhakkak bilir de o gün onlara işlediklerini haber verir. Allah her şeyi hakkıyle bilir.

Kadri Çelik Meali

Bilmiş olun ki göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. O, sizin üzerinde bulunduğunuz şeyi kuşkusuz bilmektedir ve de O'na döndürülecekleri gün, yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. Allah, her şeyi bilendir.

Mahmut Kısa Meali

Çünkü; göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır! O, sizin içinde bulunduğunuz durumu ve bütün duygu, düşünce ve davranışlarınızı gâyet iyi bilmektedir. İnsanlar hesaba çekilmek üzere O’nun huzuruna çıkarıldıkları Gün, dünyadayken yapıp ettikleri her şeyi onlara bir bir haber verecektir. Çünkü Allah, her şeyi en mükemmel şekilde bilmektedir.

Mehmet Türk Meali

İyi bilin ki göklerde ve yerde olanların tamamı, Allah’ındır.1 O, sizin ne yolda olduğunuzu kesinlikle bilir. Ve huzuruna döndürüldükleri gün, yaptıklarını kendilerine tek tek haber verir. Ve Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. *

Muhammed Esed Meali

Unutmayın, göklerde ve yerde var olan her şey Allah'a aittir; (ve dolayısıyla) sizin içinde bulunduğunuz durumu ve güttüğünüz amacı çok iyi bilmektedir O! 93 Ve [yaşayan herkes] bir gün O'na geri dönecek; ve o zaman O, [hayattayken] yapıp-ettikleri her şeyi kendilerine haber verecek; çünkü, Allah her şeyi bütün gerçeğiyle bilir.

Mustafa Çavdar Meali

Şunu iyi bilin ki: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. O, sizin hangi durumda olduğunuzu elbette bilir. Gün gelecek herkes hesap vermek üzere O’nun huzuruna çıkarılacak. O da onların yaptıklarını kendilerine bir bir haber verecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. 6/50- 51, 14/2, 16/52, 43/80, 18/49, 58/6, 82/10

Mustafa İslamoğlu Meali

BAKIN! Göklerde ve yerde olanların hepsi kesinlikle Allah’a aittir; O sizin içinde bulunduğunuz gerçek durumu elbette biliyor; öyle ki, O’na döndürülecekleri gün, evet (o gün) yaptıkları her şey kendilerine haber verilecektir: zira Allah her şeyi bütünüyle bilendir.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Haberiniz olsun, iyi biliniz. Göklerde ve yerde ne varsa şüphe yok ki, Allah'ındır. Muhakkak ki, sizin üzerinde olduğunuz hâli ve ona döndürülecekleri günü bilir. Artık onlara yapmış olduklarını haber verecektir. Ve Allah her şeyi bihakkın bilendir.

Suat Yıldırım Meali

Dikkat edin! Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. O şu anda içinde bulunduğunuz durumu da pek iyi biliyor. İnsanların kendi huzuruna götürülecekleri büyük duruşma günü, yapmış oldukları şeyleri tek tek kendilerine bildirip karşılığını verecektir. Allah her şeyi pek iyi bilir. [2, 144; 26, 218-220; 10, 61; 11, 5; 18, 49; 75, 13]

Süleyman Ateş Meali

İyi bilinki göklerde ve yerde olanlar hep Allah'ındır. O, sizin ne iş üzerinde bulunduğunuzu, (ne yaptığınızı, içinizde nasıl bir niyet taşıdığınızı) bilir. O'na döndürülüp götürüldükleri gün, ne yaptıklarını onlara haber verir. Allah, her şeyi bilendir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Unutmayın ki, göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Ne durumda olduğunuzu gayet iyi bilir. Ona döndürüleceğiniz gün, yaptıklarınızı size[*] bildirecektir. Allah her şeyi bilir.*

Şaban Piriş Meali

Şunu iyi bilin ki; Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sizin ne üzerinde olduğunuzu bilir. O'na döndürülecekleri gün, ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah, her şeyi bilmektedir.

Ümit Şimşek Meali

İyi bilin ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sizin ne halde olduğunuzu O bilir. Onun huzuruna döndüklerinde, bütün yaptıklarını kendilerine O bildirecektir. Çünkü Allah herşeyi hakkıyla bilir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Gözünüzü açın! Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız Allah'ındır. O sizin ne hal üzere olduğunuzu bilir. Bir gün O'na döndürülecekler de, O, onlara, yapıp ettiklerini haber verecektir. Allah her şeyi iyice bilmektedir.

Eski Anadolu Türkçesi

bayıķ Tañrı’nuñdur ol kim göklerdedür daħı yirde. bayıķ bilür anı kim siz anuñ üzeresiz. daħı ol gün kim döndürileler andın yaña pes ħaber vire anlara işledüklerini. daħı Tañrı her neseneyi bilicidür.

Bunyadov-Memmedeliyev

Bilin və agah olun ki, göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allahındır. O, həqiqətən, sizin nə əməl sahibi olduğunuzu (hansı məzhəbə qulluq etdiyinizi) bilir. Allah (məxluqatın, yaxud münafiqlərin dirilib) Onun hüzuruna qaytarılacaqları gün (qiyamət günü) onlara (dünyada) nə etdiklərini bildirəcəkdir. Allah hər şeyi biləndir!

M. Pickthall (English)

Lo! verily unto Allah belongeth whatsoever is in the heavens and the earth. He knoweth your condition. And (He knoweth) the Day when they are returned unto Him so that He may inform them of what they did. Allah is Knower of all things.

Yusuf Ali (English)

Be quite sure that to Allah doth belong whatever is in the heavens and on earth. Well doth He know what ye are intent upon:(3050) and one day they will be brought back to Him, and He will tell them the truth of what they did:(3051) for Allah doth know all things.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.