22 Haziran 2021 - 12 Zi'l-ka'de 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nûr Suresi 56. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veakîmû-ssalâte veâtû-zzekâte veatî’û-rrasûle le’allekum turhamûn(e)

(O halde) Namazı (huzurla ve şuurla) ikâme edip (yerine getirin), zekâtı (hakkıyla) verin ve Resule (Elçiye) itaat edin. (Böyle yaparsanız) Umulur ki rahmete eriştirilirsiniz.

Ve namaz kılın, zekat verin ve Peygambere itaat edin de acınmışlardan olun.

Öyleyse ey insanlar! Namaza karşı devamlı ve duyarlı olun, zekatı verin, peygambere itaat edin, böylece rahmete layık görülürsünüz.

Namazı erkanına, şartlarına, vaktine riayet ederek âşikâre kılın. Vicdanlarınızı, servetinizi, sosyal bünyenizi arındıran, berekete vesile olan zekâtı verin. İlâhî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur tek yetkili Rasulullah'a itaat edin, tebliğine, teşriine, sünnetine uyup uygulayın. Bunlar rahmete ve merhamete mazhar olmanıza vesiledir.

Namazı kılın, zekatı verin ve Peygambere itaat edin; umulur ki rahmet olunursunuz.

Dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve elçiye itaat edin. Umulur ki, rahmete kavuşturulmuş olursunuz.

Namazı gereği üzre kılın, zekâtı verin ve peygambere itaat edin ki, rahmete kavuşturulasınız.

İşte (Ey müminler!) Namazı tam kılın, zekâtı verin, Allah’ın Resulüne itaat edin ki; rahmete mazhar olasınız.

Namazı kılınız, zekâtı veriniz, Peygamber'e itaat ediniz ki merhamet göresiniz.

Namaz kılın, zekât verin, Peygambere başeğin, ki yarlığa kılınasınız

Namazı ikame edin, zekâtı verin, resule itaat edin ki size merhamet edilsin.*

Namaz kılın, zekat verin, Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Resûle itaat edin ki size merhamet edilsin.

Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber'e itaat edin ki merhamet göresiniz.

Namazı gözetiniz, zekatı veriniz ve elçiye uyunuz ki merhamet edilesiniz.

Hem namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete eresiniz.

Hem namazı kılın, zekâtı verin ve Peygambere itaat edin ki rahmete irdirilesiniz

Salâtı ikame edin, zekâtı verin. Ve Resûl'e itaat edin. Umulur ki merhamet edilirsiniz.

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, o resule itaat edin. Tâki ilâhî rahmete kavuşdurulasınız.

Namazı hakkıyla edâ edin, zekâtı verin(3) ve peygambere itâat edin ki merhamet olunasınız!*

Namazı kılın, zekâtı verin ve elçiye itaat edin ki merhamet olunasınız.

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Peygambere itaat edin ki merhamet olunasınız.

Dosdoğru namazı kılın, zekâtı verin ve peygambere itaat edin; umulur ki rahmete erdirilirsiniz.

O hâlde, beş vakit namazı hayatın merkezine yerleştirerek, onu dikkatle ve özenle, mümkün mertebe cemaatle birlikte kılın, refah ve zenginliği toplumun tüm katmanlarına yaymak üzere zekâtı verin ve Kur’an’ın pratik hayata uygulanmasında mükemmel bir örnek olan Peygambere itaat edin ki, ilâhî lütuf ve merhamete lâyık olabilesiniz.

“Namaz’ı kılın, Zekât’ı verin, Rasûl’e itaat edin!
Umulur ki merhamet edilirsiniz”.

Namazı kılın, zekâtı verin! Elçi’ye itaat edin ki merhamete ulaştırılasınız.

Rabbinizin size rahmet etmesi için1 namazı dosdoğru ve devamlı kılın, zekâtı verin ve Peygambere itaat edin.*

Öyleyse, [ey inananlar,] salâtta devamlı ve duyarlı olun; arınmak için verilmesi gerekeni verin 75 ve Rasûl'e itaat edin ki esirgenip korunasınız.

Allah’ın merhametine mazhar olabilmek için namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah’ın mesajlarını tebliğ eden elçiye itaate devam edin! 2/177, 14/31, 6/16, 9/60, 40/9

Şu halde, namazı hakkını vererek kılın, zekâtı gönülden gelerek verin ve Rasul’ü izleyin ki merhamete mazhar olmayı umut edebilesiniz.

Ve namazı dosdoğru kılın ve zekâtı verin ve Peygambere itaat edin, tâ ki rahmete erdirilesiniz.

Öyleyse ey müminler, siz namazı hakkıyla ifa etmeye devam edin, zekâtı verin, Peygambere itaat edin ki merhamete nail olasınız!

Namazı kılın, zekatı verin, Elçiye ita'at edin ki size acınsın.

Namaz tam kılın, zekâtı verin ve bu elçiye boyun eğin ki ikram bulasınız.

Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Peygamber'e itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Peygambere itaat edin; böylece rahmete erişirsiniz.

Namazı/duayı yerine getirin, zekâtı verin, resule itaat edin ki, rahmete erdirilesiniz.

daħı dururuñ namāzı daħı virüñ zekātı muŧį' oluñ yalavaca ola kim siz raḥmet ķılınasız.

Durġuruñuz namāzı, virüñüz zekātı, muṭī‘ oluñuz peyġambere. Ola kimsize raḥmet ola.

Namaz qılın, zəkat verin və Peyğəmbərə itaət edin ki, sizə rəhm olunsun!

Establish worship and pay the poor due and obey the messenger, that haply ye may find mercy.

So establish regular Prayer and give regular Charity; and obey the Messenger. that ye may receive mercy.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.