26 Şubat 2021 - 14 Receb 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nûr Suresi 48. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-iżâ du’û ila(A)llâhi verasûlihi liyahkume beynehum iżâ ferîkun minhum mu’ridûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne (ve onların öğretilerine uygun Adil bir Düzen’e) çağrıldıkları zaman, onlardan bir grup (Hakk’tan ayrılıp) tersine dönerler.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Onlar, aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Peygamberine çağrıldıkları zaman içlerinden bir kısmı, derhal yüzlerini döndürür.

Abdullah Parlıyan Meali

Aralarında hüküm vermek için onlar, Allah'a ve Rasûlü'ne çağrılsa, onlardan bir gurup hemen yüz çevirir.

Ahmet Tekin Meali

Aralarında hüküm vermesi, hakem olması, idarî düzen uygulamaları için Allah'a ve Rasûlüne, emir ve hükümlerine itaate, Kur'ân ve sünnetin uygulayıcılarının huzuruna davet edildikleri zaman, bakarsın ki, içlerinden bir grup yüz çevirip, azılı düşmanlarla işbirliği içine giriyorlar, Kur'ân öğretimine, Kur'ân ilkelerinin toplumda yaşanmasına engelleyici tedbirler alıyorlar.*

Ahmet Varol Meali

Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Peygamber'e çağrıldıklarında içlerinden bir grup hemen yüz çevirir.

Ali Bulaç Meali

Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman, onlardan bir grup yüz çevirir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Aralarında hüküm vermek için, o münafıklar, Allah'ın kitabına ve peygamberine çağrıldıkları vakit bir de bakarsın, onlardan bir fırka yüz çeviriyor.

Bahaeddin Sağlam Meali

Kendi aralarında hüküm vermek için, Allah’a ve Resulüne çağrıldıkları zaman, bakarsın, onlardan bir grup sırt çevirirler.

Bayraktar Bayraklı Meali

47,48. Onlar “Allah'a ve peygambere inandık, itaat ettik” derler; ondan sonra bir kısmı yüz çevirir. İşte bunlar inanmamışlardır. Aralarında hüküm vermek üzere Allah'a ve Peygamberine çağrıldıkları zaman, bir kısmı hemen yüz çevirir.

Besim Atalay Meali

Bunların arasında hükmetmek isteyip de, Allah ile peygambere çağırıIsa, onlardan bir bölük yüz çevirirler

Cemal Külünkoğlu Meali

Aralarında hüküm vermesi için Allah'(ın mesajın)a ve resulün (davetine) çağırıldıkları zaman, bir de bakarsın ki içlerinden bir grup hemen yüz çevirip uzaklaşır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Aralarında hüküm vermek üzere Allah'a ve Peygamberine çağırıldıkları zaman, bir takımı hemen yüz çevirirler. İşte bunlar inanmış değillerdir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Aralarında hüküm vermesi için Allah’a (Kur’an’a) ve peygambere çağırıldıkları zaman, bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir.

Diyanet Vakfı Meali

Onlar, aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Peygamber'e çağırıldıklarında, bakarsın ki içlerinden bir kısmı yüz çevirip dönerler.

Edip Yüksel Meali

Aralarında hüküm vermesi için ALLAH'a ve elçisine çağrıldıkları zaman onlardan bir grup hoşlanmaz.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman, bakarsın ki, içlerinden birkısmı yüz çevirip dönerler.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Aralarında hukmetmesi için Resulü ile Allaha da'vet olundukları vakıt da bakarsın bunlardan bir kısmı çekinirler

Erhan Aktaş Meali

Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resûlüne çağrıldıkları zaman, onların bir kısmı bundan kaçınır.

Hasan Basri Çantay Meali

Onlar, aralarında hükmetmesi için, Allahın resulüne da'vet edildikleri vakit (bakarsın ki) bir fırkası hemen yüz çevirib dönücüdürler.

Hayrat Neşriyat Meali

Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resûlüne çağırıldıkları zaman, bir de bakarsın ki, onlardan bir tâife yüz çeviricidirler.

İlyas Yorulmaz Meali

Aralarında hükmedilmesi için Allaha ve Elçisine çağırıldıkları zaman, bir gurup hemen yüz çevirir.

İsmail Hakkı İzmirli

Aralarında hükmolunmak üzere Allah/a ve resûl/üne çağırıldıkları vakit onlardan bir güruh derhal muhakemeden dönüp gider.

Kadri Çelik Meali

Aralarında hüküm verilmek üzere Allah'a ve resulüne çağrıldıkları zaman, onlardan bir grup yüz çevirir.

Mahmut Kısa Meali

Onlar, anlaşmazlığa düştükleri konularda aralarında adâletle hükmetmesi için Allah’ın kitabına ve bu kitabın uygulayıcısı olarak O’nun Elçisine çağırıldıkları zaman, içlerinden bir kısmı derhal yüz çevirir. Çünkü Kur’an’ın istediği hayat tarzının, istedikleri gibi yaşamalarına engel olacağını çok iyi bilirler.

Mehmet Türk Meali

Aralarında hükmetmesi için Allah’a ve Rasûlüne çağrıldıkları zaman, bir de bakarsın ki onlardan bir kısmı hemen yüz çevirip dönerler.1*

Muhammed Esed Meali

Ve (böyleleri) aralarında [ilahî kitap hüküm versin diye Allah'a ve O'nun Rasûl'üne çağırıldıklarında, 65 onlardan bir kısmı hemen yüz çevirir;

Mustafa Çavdar Meali

Nitekim bu kimseler aralarında Allah’ın kitabına göre hüküm verilmesi için elçinin huzuruna çağrıldıklarında onlardan bir grup hemen yüz çevirirler. 2/213, 4/105, 5/48- 49, 38/26

Mustafa İslamoğlu Meali

Zira onlar aralarında hüküm versin diye Allah’a ve Rasulü’ne çağrıldıklarında, hiç değilse bir kısmı hemen yüz çeviriverirler;

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resûlüne dâvet olundukları vakit de onlardan bir fırka kaçıverirler.

Suat Yıldırım Meali

Aralarında hükmetmesi için Allah'ın ve Resulünün hükmüne dâvet edildiklerinde, bir de bakarsın onlardan bir kısmı yüz çeviriyor! [4, 60-61; 105]

Süleyman Ateş Meali

Elçinin, aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Elçisine çağırıldıkları zaman hemen onlardan bir grup yüz çevirirler.

Süleymaniye Vakfı Meali

Aralarında hükmünü versin diye Allah’a ve Elçisine çağrılınca onlardan bir takımı yan çizer.

Şaban Piriş Meali

Aralarında hüküm vermesi için, Allah'a ve Peygamberine çağrıldıkları zaman, onlardan bir grup hemen kaçar.

Ümit Şimşek Meali

Aralarında hüküm vermek için Allah'a ve Resulüne(15) çağırıldıkları zaman, onlardan bir kısmı bundan kaçınır.*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah'a ve aralarında hüküm versin diye elçiye çağrıldıklarında, içlerinden bir fırka hemen yüz çevirenler oluveriyor.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı ķaçan oķınsalar Tañrı’dın yaña daħı yalavacındın yaña tā hükm eyleye aralarında bir bölük anlardan yüz döndüricilerdür.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Münafiqlər) aralarında hökm etmək üçün Allahın (Allahın kitabının) və Peyğəmbərinin yanına çağırıldıqda onlardan bir dəstə (onun yanına gəlməkdən, haqqa boyun qoymaqdan) dərhal üz çevirər.

M. Pickthall (English)

And when they appeal unto Allah and His messenger to judge between them, lo! a faction of them are averse;

Yusuf Ali (English)

When they are summoned to Allah and His messenger, in order that He may judge between them, behold some of them decline (to come).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.