3 Mart 2021 - 19 Receb 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nûr Suresi 46. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Lekad enzelnâ âyâtin mubeyyinât(in)(c) va(A)llâhu yehdî men yeşâu ilâ sirâtin mustakîm(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Andolsun Biz, (kullarımıza her konuda yararlı ve) açıklayıcı ayetler indirdik. Allah, dilediğini (Kur’an’ın izinden gideni) doğru yola hidayet edip yöneltir-iletir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Andolsun ki biz, her şeyi açıklayan deliller indirdik; ve Allah, dilediğini doğru yola sevk eder.

Abdullah Parlıyan Meali

Gerçek şu ki, biz gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koyan mesajlar indirdik; fakat yine de Allah, doğru yola ulaştırılmak isteyen kimseyi, istediği şekilde doğru yoluna eriştirir.

Ahmet Tekin Meali

Andolsun biz hakları ve sorumlulukları, Allah'a kulluk görevlerini, birbirlerinize ve toplumlarınıza karşı mükellefiyetleri, dînî hükümleri, kainattaki ilâhî kanunları, ilâhî kudretin büyüklüğünü açıklayan delilli, gerekçeli âyetler, helâli, haramı, şer'î hükümleri, ahlâkî kuralları içinde bulunduran Kur'ân'ı indirdik. Allah sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu varlıkları doğru, muhkem, güvenli yola, İslâmî hayata iletir.

Ahmet Varol Meali

Andolsun ki biz, açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir.

Ali Bulaç Meali

Andolsun biz, açıklayıcı ayetler indirdik. Allah, dilediğini doğru yola yöneltip-iletir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Gerçekten biz, (emir ve yasaklarımızı bildiren) apaçık ayetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola (İslâm dinine) iletir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Andolsun! Biz açıklayıcı ayetler indirdik. Evet, Allah, (bu ayetlerle) istediğini doğru yola iletiyor.

Bayraktar Bayraklı Meali

Andolsun ki biz her şeyi güzelce açıklayan âyetler indirdik. Allah, dileyeni doğru yola iletir.

Besim Atalay Meali

Açıklayan birçok âyetleri indirdik, Allah dilediğin doğru yola iletir

Cemal Külünkoğlu Meali

Andolsun ki biz gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koyan ayetler indirdik. Allah dileyeni doğru yola iletir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

And olsun ki, açıklayıcı ayetler indirmişizdir. Allah dilediğini doğru yola eriştirir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Andolsun, biz açıklayıcı âyetler indirdik. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.

Diyanet Vakfı Meali

Andolsun biz (bilmediklerinizi size) açık seçik bildiren âyetler indirdik. Allah, dilediğini doğru yola iletir.

Edip Yüksel Meali

Apaçık ayetler indirmiş bulunuyoruz. ALLAH dilediğini/dileyeni dosdoğru yola iletir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Andolsun biz (her şeyi) apaçık bildiren âyetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Kasem olsun ki cidden beyan edici âyetler indirdik ve kimi dilerse Allah, doğru bir caddeye hidayet eyler

Erhan Aktaş Meali

Ant olsun ki apaçık ayetler indirdik. Allah, dileyen kimseyi dosdoğru yola iletir.

Hasan Basri Çantay Meali

Andolsun ki biz açık açık âyetler indirdik. Allah, kimi dilerse onu doğru yola iletir.

Hayrat Neşriyat Meali

And olsun ki, (biz size hakikati) açıklayıcı âyetler indirdik. Allah ise, dilediği kimseyi (hikmetine binâen kendi lütfundan) dosdoğru bir yola hidâyet eder.

İlyas Yorulmaz Meali

Allah açıklayıcı ayetlerini indirmiş olup, onlarla dileyen kimseleri doğru yola iletir.

İsmail Hakkı İzmirli

* Biz hakikat beyan eden âyetleri indirdik. Allah dilediğini doğru yola erdirir.

Kadri Çelik Meali

Şüphesiz biz, açıklayıcı ayetler indirdik. Allah, dilediğini doğru yola hidayet eder.

Mahmut Kısa Meali

İşte Biz, ey insanlar, hakîkati açıkça ortaya koyan ayetler gönderdik. Fakat yine de haktan yüz çevirenler var. Fakat Allah,yalnızca güzele, doğruya yönelmek isteyenleri doğru yola iletir. Basit dünyevî menfaatleriyle uyuşmadığı için hakîkati reddedenlere gelince:

Mehmet Türk Meali

Yemin olsun ki Biz (her şeyi) apaçık bildiren âyetler indirdik. Allah, dilediğini doğru yola iletir.

Muhammed Esed Meali

GERÇEK ŞU Kİ, Biz gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koyan mesajlar indirdik; fakat, yine de Allah [doğru yola gerçekten ulaştırılmak] isteyen kimseyi doğru yola eriştirir. 64

Mustafa Çavdar Meali

Andolsun ki biz hakikati apaçık ortaya koyan ayetler indirmişizdir. Zira Allah, dileyen kimseyi bu ayetlerle dosdoğru yola yöneltir. 2/99, 6/97- 114, 10/15, 54/17, 4/174- 175

Mustafa İslamoğlu Meali

DOĞRUSU Biz, hakikati bütün açıklığıyla ortaya koyan âyetler indirmişizdir; bununla Allah tercih eden/tercih ettiği kimseyi dosdoğru bir yola yöneltir.[3040]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Kasem olsun ki, açık açık beyan eden âyetler indirdik ve Allah dilediği kimseyi dosdoğru bir yola iletir.

Suat Yıldırım Meali

Gerçekten Biz hükümlerimizi açıklayan âyetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola hidâyet eder.

Süleyman Ateş Meali

Andolsun biz, (gerçekleri) açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini, doğru yola iletir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Biz açıklayıcı âyetler indirdik. Allah doğruları terci edeni doğru bir yola yöneltir.

Şaban Piriş Meali

Apaçık ayetler indirmişizdir. Allah, dilediği kimseyi dosdoğru yola yöneltir.

Ümit Şimşek Meali

Doğrusu Biz herşeyi açıklayıcı âyetler indirmiş bulunuyoruz. Böylece, Allah, dilediğini dosdoğru bir yola iletir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yemin olsun, biz açık-seçik bilgiler veren ayetler indirdik. Allah, dilediğini/dileyeni dosdoğru yola iletiyor.

Eski Anadolu Türkçesi

bayıķ indürdük āyetler bellü eyleyiciler. daħı Tañrı yol gösterür kime diler ise ŧoġru yoldın yaña.

Bunyadov-Memmedeliyev

Həqiqətən, Biz (hökmlərimizi, halal və haram buyurduqlarımızı, haqq yolu) açıq-aydın (bildirən) ayələr nazil etdik. Allah dilədiyini doğru yola (islam dininə) yönəldər.

M. Pickthall (English)

Verily We have sent down revelations and explained them. Allah guideth whom He will unto a straight path.

Yusuf Ali (English)

We have indeed sent down signs that make things manifest: and Allah guides whom He wills to a way that is straight.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.