26 Şubat 2021 - 14 Receb 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nûr Suresi 44. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yukallibu(A)llâhu-lleyle ve-nnehâr(a)(c) inne fî żâlike le’ibraten li-ulî-l-ebsâr(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Allah, gece ile gündüzü evirip çevirir. (Dünya’nın ve kâinatın düzenini, hayata en uygun hale getirir ve bizzat yönetir.) Gerçekten bunlar basiret sahipleri için birer ibret ve delildir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve Allah, geceyle gündüzü, uzatıp kısaltmada, getirip götürmededir. Şüphe yok bunda, can gözü açık olanlara ibret var.

Abdullah Parlıyan Meali

Allah, geceyle gündüzü evirip çeviriyor ve bunda da, görmesini bilenler için, şüphesiz çıkarılacak bir ders vardır.

Ahmet Tekin Meali

Allah gece ile gündüzü uzatarak kısaltarak, sıcaklık derecelerini yükselterek, düşürerek, aralıksız değiştiriyor. Akıl ve basiret sahipleri için bunda yaratıcının varlığı, yüce kudreti, ilmi, iradesi, düzeni konusunda açık deliller, ibretler vardır.*

Ahmet Varol Meali

Allah gece ile gündüzü çevirir [6]. Bunda gözleri olanlar için ibret vardır.*

Ali Bulaç Meali

Allah, gece ile gündüzü evirip çevirir. Gerçekten bunda basiret sahipleri için birer ibret vardır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Allah, gece ile gündüzü arka arkaya çevirerek uzatıb kısaltıyor. Şüphe yok ki, bütün bunlarda akıl sahibleri için birer ibret vardır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Allah, gece ve gündüzü çeviriyor. Muhakkak bunda, göz sahipleri için önemli bir ibret vardır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah geceyi ve gündüzü birbiri ardından getirir. Doğrusu, gözlem yapanlar için bunda dersler vardır.

Besim Atalay Meali

Geceyi, gündüzü Allah döndürür, bunda gözü görenlerçin ibret var

Cemal Külünkoğlu Meali

Allah, (uzatıp kısaltarak) geceyi gündüze ve gündüzü geceye dönüştürür. Hiç kuşkusuz dikkatli gözlemcilerin bu olaydan alacakları dersler vardır.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Doğrusu, görebilenler için bunda ibretler vardır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Allah, geceyi ve gündüzü döndürüp duruyor. Şüphesiz bunda basiret sahibi olanlar için bir ibret vardır.

Diyanet Vakfı Meali

Allah, gece ile gündüzü birbirine çeviriyor. Şüphesiz bunda basiret sahipleri için mutlak bir ibret vardır.

Edip Yüksel Meali

ALLAH gece ile gündüzü çevirip kontrol eder. Gözleri olanlar için elbette bunda bir ders vardır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Allah gece ile gündüzü evirip çeviriyor. Şüphesiz bunda (hakikatı gören) gözlere sahip olanlar için mutlak bir ibret vardır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Allah, geceyi gündüzü taklib ediyor, şübhe yok ki bunlarda gözü olanlar için muhakkak bir ıbret vardır

Erhan Aktaş Meali

Allah, geceyi ve gündüzü sürekli değiştirir. Kuşku yok ki, elbette bunda basiret¹ sahipleri için ibretler vardır.*

Hasan Basri Çantay Meali

Allah gece ile gündüzü evirib çeviriyor. (Bütün) bunlarda (görür) gözlere mâlik olanlar için elbette birer ibret vardır.

Hayrat Neşriyat Meali

Allah, gece ile gündüzü (ard arda) evirip çevirir. Şübhesiz ki bunda, basîret sâhibleri için elbette bir ibret vardır.

İlyas Yorulmaz Meali

Allah geceyi ve gündüzü çeviriyor. Elbette ki görebilenler için bunda alınacak ibretler var.

İsmail Hakkı İzmirli

Allah geceyi ve gündüzü dolandırır [¹]. Bunda basiret sahipleri için ibret vardır.*

Kadri Çelik Meali

Allah, gece ile gündüzü evirip çevirir. Hiç şüphesiz bunda basiret sahipleri için birer ibret vardır.

Mahmut Kısa Meali

Gece ile gündüzü şaşmaz bir düzen içerisinde birbiri ardınca getiren, Allah’tır. Hiç kuşkusuz bunda, gönül gözüyle hakîkati görebilenler içinAllah’ın muhteşem sanat ve kudretini ortaya koyan nice deliller, nice ibretler vardır.

Mehmet Türk Meali

Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye çevirir1. Şüphesiz bunda, (Allah’ın kudretini) görebilenler için ibretler vardır.*

Muhammed Esed Meali

Geceyle gündüze yer değiştiren Allah'tır; ve bunda da görmesini bilenler için, şüphesiz, (çıkarılacak) bir ders vardır!

Mustafa Çavdar Meali

Allah, gece ve gündüzü birbiri ardınca döndürüp durmaktadır. Şüphesiz ki bunda basiret sahipleri için alınacak bir ibret vardır. 3/189, 7/185, 28/71...73

Mustafa İslamoğlu Meali

(işte böyle), gece ve gündüzü de Allah evirip çevirmektedir. Bakın, bütün bunlarda görecek gözü olanlar için mutlaka alınacak bir ibret vardır.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Allah geceyi ve gündüzü çeviriyor. Şüphe yok ki, bunda gözleri olanlar için elbette bir ibret vardır.

Suat Yıldırım Meali

Allah gece ile gündüzü birbirine çeviriyor, geceyi gündüze, gündüzü geceye dönüştürüyor, sürelerini uzatıp kısaltıyor. Elbette bunda görebilenler için alınacak bir ders vardır. [3, 190]

Süleyman Ateş Meali

Allah gece ile gündüzü çevirir. Kuşkusuz gözleri olanlar için bunda bir ibret vardır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah gece ile gündüzden birini sürekli diğerinin yerine koyar. Gözleri olanlar için bunda tam bir ibret vardır.

Şaban Piriş Meali

Allah, gece ve gündüzü ters çevirir. Doğrusu gözleri olanlar için bunda ibretler vardır.

Ümit Şimşek Meali

Allah gece ile gündüzü birbirine çevirir. Görecek gözü olanlar için işte bunda bir ibret vardır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah, gece ile gündüzü evirip çeviriyor. Gözleri olanlar için bunda elbette bir ibret vardır.

Eski Anadolu Türkçesi

döndürür Tañrı giceyi daħı gündüzi bayıķ anuñ içinde 'ibretdür göñül gözleri işlerine.

Bunyadov-Memmedeliyev

Allah gecəni gündüzə (gündüzü də gecəyə) çevirər. Həqiqətən, bunda (gecə və gündüzün bir-birinin ardınca gedib-gəlməsində) bəsirət sahibləri üçün bir ibrət vardır.

M. Pickthall (English)

Allah causeth the revolution of the day and the night. Lo! herein is indeed a lesson for those who see.

Yusuf Ali (English)

It is Allah Who alternates the Night and the Day:(3020) verily in these things is an instructive example for those who have vision!*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.