2 Mart 2021 - 18 Receb 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nûr Suresi 34. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velekad enzelnâ ileykum âyâtin mubeyyinâtin vemeśelen mine-lleżîne ḣalev min kablikum vemev’izaten lilmuttekîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Andolsun, size (ihtiyaç duyduğunuz her konuyu) açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden (ibretli) örnekler ve takva sahipleri için düşündürücü öğütler (ve prensipler içeren bu Kur’an’ı) indirdik.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Andolsun ki biz, size apaçık deliller, sizden önce gelip geçenlere ait örnekler ve çekinenlere öğütler indirdik.

Abdullah Parlıyan Meali

Andolsun ki, size çok açık seçik ayetler, sizden önce gelip geçenlerden birtakım misaller, yolunu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışanlar için de, nice öğütler indirdik.

Ahmet Tekin Meali

Andolsun, biz size haklarınızı ve sorumluluklarınızı, Allah'a kulluk görevlerinizi, birbirlerinize ve toplumlarınıza karşı mükellefiyetlerinizi, dînî hükümleri, kainattaki ilâhî kanunları, ilâhî kudretin büyüklüğünü açıklayan delilli, gerekçeli âyetler; sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler; Allah'a sığınıp, emirlerine yapışarak günahlardan arınıp, cezadan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü'minler, takvâ sahipleri için öğütler, sorumluluklarıyla ilgili uyarılar indirdik.

Ahmet Varol Meali

Andolsun size açıklayıcı ayetler, sizden önce geçmiş olanlardan örnek(ler) ve takva sahipleri için öğüt(ler) indirdik.

Ali Bulaç Meali

Andolsun, size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir örnek ve takva sahipleri için bir öğüt indirdik.

Ali Fikri Yavuz Meali

Muhakkak ki size, din hükümlerini apaçık bildiren ayetler, sizden önce gelib geçen kimselerden misaller ve takva sahibleri için bir takım öğütler indirdik.

Bahaeddin Sağlam Meali

Andolsun! Biz açıklayıcı ayetler (hükümler) ve sizden önce geçmiş olanlardan bir misal ve kendilerini koruyanlar için bir öğüt indirdik. [Onun için evlilik, insanlarla ilişkiler ve dünya faydalarını elde etmek konusunda ne yapacağınızı bilmiş oldunuz. Ona göre sorumlusunuz.]

Bayraktar Bayraklı Meali

Andolsun ki size, açıklayıcı âyetler, sizden önce gelip geçenlerden bir örnek ve saygılı olanlara bir öğüt indirdik.

Besim Atalay Meali

Biz sizlere, açıkçana âyetlerle, sizden önce geçenlerin üzerine örnekler, sakınçlara öğütler de göndermişiz

Cemal Külünkoğlu Meali

Andolsun ki, Biz size hakikati açık ve net olarak dile getiren mesajlar, sizden önce gelip geçenlerden örnekler (kıssalar) ve Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşamak isteyenler için öğüt(ler) indirdik.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

And olsun ki, size apaçık ayetler, sizden önce geçenlerden misal ve sakınanlara öğüt indirdik.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Andolsun, biz size açıklayıcı âyetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik.

Diyanet Vakfı Meali

Andolsun ki biz size (gerekeni) açık açık bildiren âyetler, sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvâya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik.

Edip Yüksel Meali

Size apaçık ayetler, sizden önce geçmiş kimselerden örnekler ve erdemliler için bir öğüt indirmiş bulunuyoruz

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Andolsun ki biz size açık açık bildiren âyetler, sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvaya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Kasem olsun ki size beyan edici âyetler ve sizden evvel geçenkilerinki kabîlinde bir mesel ve müttekıler için bir mev'ıza indirdik

Erhan Aktaş Meali

Ve ant olsun ki size gerçeği apaçık gösteren ayetler, sizden önce yaşamış olan kuşaklardan örnekler ve takva sahipleri için bir vaaz¹ indirdik.*

Hasan Basri Çantay Meali

Andolsun ki biz (dîn hükümlerini) açık açık bildiren âyetler, sizden evvel gelib geçmiş olanlardan misâl (ler), takvaya erenler için de öğüd (ler) indirdik.

Hayrat Neşriyat Meali

And olsun ki, (biz) size açıklayıcı âyetler, hem sizden önce gelip geçenlerden bir misâl ve takvâ sâhibleri için bir nasîhat indirdik.

İlyas Yorulmaz Meali

Allah açıklayıcı ayetleri ve sizden önce gelip geçmiş olanların misallerini, sakınıp korunanlar için bir öğüt olarak indirmiştir.

İsmail Hakkı İzmirli

* Biz, size ahkâmı beyan eden âyetler, sizden evvelkilere ait misaller ve kıssalar, sakınanlara öğüt indirdik.

Kadri Çelik Meali

Şüphesiz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir örnek ve takva sahipleri için de bir öğüt indirdik.

Mahmut Kısa Meali

Doğrusu Biz, size muhtaç olduğunuz inanç, ahlâk ve temel hukuk prensipleriniaçıklayan ayetler, sizden önce gelip geçen toplumların yaşadığı nîmet ve felâketlerden ibret verici örnekler ve kötülükten sakınan kimseler için hikmet dolu öğüt ve uyarılar gönderdik.

Mehmet Türk Meali

Yemin olsun ki, size (bu Kur’an’da) açıklayıcı âyetler,1 sizden önce gelip geçenlerden örnekler ve Allah’tan hakkıyla sakınanlar için de öğütler indirdik. *

Muhammed Esed Meali

VE GERÇEK ŞU Kİ, Biz size gerçeği bütün açıklığıyla gösteren mesajlar, sizden önce geçip gitmiş toplumlar[ın başına gelenler]den bir [nice] ders ve Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan kimseler için bir [nice] öğüt indirdik.

Mustafa Çavdar Meali

Doğrusu size apaçık ayetler/hükümler, sizden önce gelip geçenler ile ilgili nice örnekler ve sakınıp korunmak isteyenler için de öğütler indirmişizdir. 31/1...5, 10/57, 54/17, 12/111, 20/128, 30/42

Mustafa İslamoğlu Meali

Ve doğrusu Biz size hakikati açık ve net olarak dile getiren mesajlar, sizden önce geçip gitmiş olanlara ilişkin bir nice mesel, sorumluluk bilincine sahip olanlar için de her türden öğüt indirmişizdir.[3017]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Kasem olsun ki, size ap-açık beyan eden âyetler ve sizden evvel gelip geçmiş olanlardan bir mesel ve muttakîler için bir öğüt indirdik.

Suat Yıldırım Meali

Muhakkak ki size dinin hükümlerini açıklayan âyetler, sizden önce gelip geçenlerin hallerinden misaller ve Allah'a karşı gelmekten sakınacaklar için birtakım öğütler indirdik.

Süleyman Ateş Meali

Andolsun ki size, açıklayıcı ayetler ve sizden önce gelip geçenlerden bir temsil ve korunanlar için bir öğüt indirdik.

Süleymaniye Vakfı Meali

Şurası bir gerçek ki size açıklayıcı ayetler, sizden önce yaşayanlardan örnekler, korunanlar içinde öğütler indirdik.

Şaban Piriş Meali

Size apaçık ayetler, sizden önce geçenlerden örnekler ve takva sahipleri için de öğütler indirmişizdir.

Ümit Şimşek Meali

Doğrusu, Biz size herşeyi açıklayan âyetler, sizden önce gelip geçmiş olanlara dair misaller ve takvâ sahipleri için öğütler indirdik.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yemin olsun ki, size, gerçeği açık-seçik anlatan ayetler, sizden önce gelip geçmiş olanlardan örnekler, korunanlar için de bir öğüt indirdik.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı bayıķ indürdük size āyetler bellüler daħı beñdeş anlardan kim geçdiler sizden ilerü daħı ögüt şaķınıcılara.

Bunyadov-Memmedeliyev

Həqiqətən, Biz (Qur’anda) sizə (haqqı nahaqdan ayırd edən) açıq-aşkar ayələr, sizdən əvvəl gəlib-gedənlər (keçmiş ümmətlər) barəsində məsəllər (hekayətlər) və müttəqilər üçün öyüd-nəsihət nazil etdik.

M. Pickthall (English)

And verily We have sent down for you revelations that make plain, and the example of those who passed away before you. An admonition unto those who ward off (evil).

Yusuf Ali (English)

We have already sent down to you verses making things clear, an illustration from (the story of) people who passed away before you, and an admonition for those who fear (Allah).(2995)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.