7 Mart 2021 - 23 Receb 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nûr Suresi 18. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veyubeyyinu(A)llâhu lekumu-l-âyât(i)(c) va(A)llâhu ‘alîmun hakîm(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ve Allah size ayetleri açıklıyor (ve şöyle uyarıyor); Allah (her şeyi ayrıntılarıyla) Bilendir, Hüküm ve Hikmet sahibidir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve Allah, size delillerini apaçık bildirmededir ve Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.*

Abdullah Parlıyan Meali

Çünkü Allah, size mesajlarını apaçık bildiriyor. Çünkü Allah, herşeyi hakkıyla bilir ve yaptığı herşeyi yerli yerince yapar.

Ahmet Tekin Meali

Allah âyetleri, şer'î hükümleri, üstün ahlâk kurallarını size açıklıyor. Allah işin iç yüzünü çok iyi bilir. Hikmet sahibi ve hükümrandır.

Ahmet Varol Meali

Allah size ayetleri açıklıyor. Allah bilendir, hakimdir.

Ali Bulaç Meali

Allah size ayetleri açıklıyor; Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Allah size ayetlerini (emir ve yasaklarını) böyle açıklıyor. Allah Alîm'dir= her şeyi bilir, Hakîm'dir=hükmünde hikmet sahibidir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Allah ayetlerini size açıklıyor. Şüphesiz Allah sonsuz ilim ve hikmet sahibidir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah bu suretle âyetlerini size açıklıyor. Allah, her şeyi bilir; hikmet sahibidir.

Besim Atalay Meali (1962)

Allah size âyetlerin açıklar, Allah bilicidir, Allah bilgedir

Cemal Külünkoğlu Meali

Allah mesajlarını size apaçık bildiriyor. Zira Allah her şeyi tam bilen, her işi hikmetle yapandır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah size ayetleri açıkça bildirir. Allah bilendir, Hakim'dir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Allah, size âyetleri açıklıyor. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet Vakfı Meali

Ve Allah âyetleri size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Edip Yüksel Meali

ALLAH size ayetlerini böyle açıklıyor. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ve Allah âyetlerini size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve sizin için âyetleri beyan buyuruyor ki Allah alîmdir hakîmdir

Erhan Aktaş Meali

Allah, size ayetlerini beyan¹ ediyor. Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.*

Hasan Basri Çantay Meali

Ve (işte) size âyetlerini açık açık bildiriyor. Allah (her şey'i) hakkıyle bilendir, tam bir hüküm ve hikmet saahibidir.

Hayrat Neşriyat Meali

Ve Allah size âyetleri açıklıyor. Çünki Allah, Alîm (herşeyin içyüzünü bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

İlyas Yorulmaz Meali

Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Allah her şeyi bilen ve her şeye hüküm verendir.

İsmail Hakkı İzmirli

Allah size âyetleri belli ediyor. Allah hakkıyle âlimdir, hakimdir [⁵].*

Kadri Çelik Meali

Allah size ayetleri açıklıyor. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Mahmut Kısa Meali

İşte bunun içindir ki, Allah size ayetlerini böyle açıkça ve ayrıntılı olarak bildiriyor. Unutmayın ki, Allah her şeyi bilendir, her konuda en doğru ve en adâletli hükmü veren bir hakîmdir.

Mehmet Türk Meali

İşte Allah, size âyetlerini böylece açıklıyor. (Çünkü) Allah hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibidir.

Muhammed Esed Meali

çünkü Allah mesajlarını size apaçık bildiriyor; çünkü Allah, doğru hüküm ve hikmetle edip-eyleyen mutlak ve sınırsız bilgi Sahibidir!

Mustafa Çavdar Meali

Ve Allah size, hükümlerini açıklıyor. Allah, her şeyi bilen ve doğru hüküm verendir. 6/59, 10/61, 13/9, 58/6

Mustafa İslamoğlu Meali

Zira Allah size mesajlarını açıkça bildirir: nitekim her hükmünde tam isabet kaydeden Allah, (bu olayda kimin nerede durduğunu) çok iyi bilmektedir.[2990]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve Allah sizin için âyetleri apaçık beyan ediyor, ve Allah alîmdir, hakîmdir.

Suat Yıldırım Meali

Ve Allah âyetleri size açık açık bildiriyor. Allah alîm ve hakîmdir (her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

Süleyman Ateş Meali

Allah size ayetleri(ni) açıklıyor. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah bu ayetleri size açıkça bildiriyor. Allah bilir, doğru karar verir.

Şaban Piriş Meali

Ve Allah size,ayetlerini açıklıyor. Allah, âlimdir, hakimdir.

Ümit Şimşek Meali

Allah size âyetlerini de açıklıyor. Zira Allah herşeyi bilir, her işi hikmetle yapar.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah size ayetleri iyice açıklıyor. Allah Alîm'dir, Hakîm'dir.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı bellü eyler Tañrı size āyetleri daħı Tañrı bilicidür dürüst işlü.

Bunyadov-Memmedeliyev

Və Allah sizin üçün ayələrini (belə ətraflı, açıq-aydın) izah edir. Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!

M. Pickthall (English)

And He expoundeth unto you His revelations. Allah is knower, Wise.

Yusuf Ali (English)

And Allah makes the Signs plain to you: for Allah is full of knowledge and wisdom.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.