29 Temmuz 2021 - 19 Zi'l-Hicce 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 92. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

‘Âlimi-lġaybi ve-şşehâdeti fete’âlâ ‘ammâ yuşrikûn(e)

(O Allah) Gaybı (görünmeyen âlemi) ve müşahede edilebileni (eksiksiz olarak) Bilendir; onların ortak koştuklarından (ve yakışıksız sıfatlardan) Beridir (Münezzehtir) ve Yücedir.

Gizliyi de bilir, görüneni de; gerçekten de yücedir şirk koşanların ona eş tanıdıkları şeylerden.

O, kullarının algı ve tasavvurlarının erişemediği şeyleri de, onların akıl ve duygularıyla algıladıkları şeyleri de tamamen bilir. Bunun içindir ki, onların kendisine yakıştırdıkları her türlü vasıftan ve ortaktan mutlak olarak yücedir.

Allah duyu ve bilgi alanı ötesini, gayb âlemini ve görülen âlemi bilir. O, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında kendisine ortak koşan müşriklerin, ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.*

Gaybı da görüneni de bilendir. Onların ortak koştuklarından yücedir.

Gaybı ve müşahede edilebileni bilendir; ortak koştuklarından yücedir.

Allah, gaybın ve hazırın âlimidir; O, müşriklerin koştukları şirklerden çok yücedir.

O, görünen ve görünmeyen âlemleri bilendir. O, kâfirlerin kendisine eş koşmalarından çok yücedir.

Allah, gaybı/görünmeyeni ve görüneni de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yücedir.

Bilir hem görüneni, hem de görünmiyeni, eş koşmuş oldukları nesneden; Allah yücedir

(O,) insanların algı ve tasavvurlarının erişemediği şeyleri de onların akıl ve duyu yoluyla tanıklık edebildikleri şeyleri de bilir. O, müşriklerin koştukları ortaklardan çok yücedir.

O, görülmeyeni de, görüleni de bilir. Koştukları ortaklardan yücedir.*

91,92. Allah, hiçbir çocuk edinmemiştir. O’nunla birlikte başka hiçbir ilâh yoktur. Öyle olsaydı, her ilâh kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da, görülen âlemi de bilen Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

Allah, gaybı da şehâdeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.  *

Tüm sırları ve tanık olunanları Bilendir; onların ortak koştukları şeylerden yücedir.

Allah, gaybı da, açık olanı da bilir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.

O gayb-ü şehadetin âlimi, binaenaleyh onların koştukları çok yüksek

O, gizliyi de açığı da bilir. Onların şirk koştuklarından çok yücedir.

(Öyle Allah ki) gizliyi de, aşikârı da bilendir O. İşte O, (kâfirlerin kendisine) katdıkları eşlerden (münezzehdir), çok yücedir.

Görünmeyeni ve görüneni hakkıyla bilendir; şirk koştukları şeylerden pek yücedir.

Allah bilinmeyenleri de, açıkta olanları da bilendir. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

O gizliyi, aşikârı bilir, onların şerik koştukları şeyden tamamıyle yücedir.

O görünmeyeni de görüneni de bilendir; onların ortak koştuklarından yücedir.

O Allah ki, yaratılmışların algılama sınırları ötesinde bir âlem olangayb’ı da bilir, akıl ve duyularla kavranabilen şehâdet âlemini de. Evet, Allah onların ilâhlık pâyesi vererek kendisine ortak koştukları her şeyin üzerinde ve ötesindedir, çok yücedir!
Bütün bu uyarı ve delillere rağmen, hâlâ inkârcılıkta ısrar ederlerse:

Şehadet’in ve Gayb’ın bileni, şirk koşacakları şeylerden uzaktır / çok yücedir.

Görünmeyeni ve görüneni bilendir. [*] (Müşriklerin) ortak koştuklarından yücedir.*

O görülmeyeni de görüleni de bilendir ve O, onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.

O kullarının algı ve tasavvurlarının erişemediği şeyleri de, onların akıl ve duyu yoluyla tanıklık edebildikleri şeyleri 55 de künhüyle bilir; ve bunun içindir ki, onların Kendisine yakıştırdıkları her türlü eşten ve ortaktan mutlak olarak yücedir!

O, bilinen ve bilinmeyen her şeyi bilendir. Allah onların ortak koştukları şirk unsurlarından münezzehtir, çok yücedir. 6/59, 10/18

O, insan idrakinin algılamaktan âciz olduğu şeylerin de, algılayabildiği şeylerin de sırrına vâkıftır: nitekim O, onların Zâtına yakıştırdıkları her türlü ortaktan berîdir.

Gaib olanı da, âşikâre bulunanı da bilendir. İşte onların şerik koştuklarından müteâlidir.

Görünmeyen ve görünen, gizli ve âşikâr her şeyi bilen Allah, onların iddia ettikleri şerikleri olmaktan yücedir. [10, 18]

(O), görünmeyeni ve görüneni bilir; onların ortak koştukları şeylerden yücedir.

Görünmeyeni de, görüneni de bilen odur. Allah, onların oluşturdukları ortaklardan uzaktır.

O, gizliyi de açığı da bilendir, onların koştukları şirklerden çok yücedir.

O, görünen ve görünmeyen âlemleri bilir; onların ortak koştuğu şeylerden de yücedir.

Gözle görülmeyeni de görüleni de bilendir O. Uzaktır onların ortak koştuklarından.

ġāybı bilici daħı ḥāżırı; daħı yüce oldı andan kim şirk eylerler.

Tañrı Ta‘ālā bilicidür gizlü ve āşikārı. Pes yüceldi anlar şirk getürgen nes‐neden.

O, qeybi də, aşkarı da bilir. Allah (müşriklərin) Ona qoşduğu şəriklərdən çox ucadır!

Knower of the invisible and the visible! and exalted be He over all that they ascribe as partners (unto Him)!

He knows what is hidden and what is open: too high is He for the partners they attribute to Him!(2932)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.