4 Aralık 2021 - 29 Rebiü'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 9. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velleżîne hum ‘alâ salevâtihim yuhâfizûn(e)

Ve öyle kişilerdir onlar ki namazlarını korurlar.

Onlar, salavâtını (bütün Kur’an ahkâmını ve İslami kurumları) da (titizlikle) korumak (için cehdü gayret gösterenlerdir). *

Onlar ki, namazlarını vaktinde ve devamlı kılarak muhafaza ederler.

Farz namazlarıyla ilgili sorumluluklarını edaya devam edenler ibadetlerini huşu içinde yapmayı, vakitlerini değerlendirmeyi, iktisadi nizamlarını, beline sahip olmayı, ailelerini, meşru ilişkiler içinde kalmayı, kamu düzenlerini, toplumdaki güven ortamını, dinlerini kesinlikle dayanışma halinde güç ve gönül birliği yaparak korurlar.

Onlar namazlarını da korurlar.

Onlar, namazlarını da (titizlikle) koruyanlardır.

Onlar ki, namazlarını gereği üzre devamlı kılarlar; emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler.

Onlar ki, ibadet ve namazlarını devamlı korurlar.

Namazlarını korurlar/eda ederler.

Namazların kılarlar

Onlar, salatlarını/haktan yana duruşlarını muhafaza ederler (şartlar ne olursa olsun taviz vermeden Hakkın yanında yer almaya devam ederler).*

9, 10. Namâz vakitlerinde muntazaman ’ibâdet idenler vâris olacaklardır.

Namazlarına riayet ederler.

Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler.

Ve onlar ki, namazlarına devam ederler.

Onlar ki namazlarını düzenli olarak gözetirler.

Ve onlar ki, namazlarını muhafaza ederler,

Onlar ki namazlarının üzerine muhafızlık ederler

Onlar, salatlarını¹ koruyan kimselerdir.*

(Öyle mü'minler) ki onlar namazlarına devam ederler.

Ve o kimseler ki, onlar namazlarını (erkânına riâyet ve ona devam ederek) korurlar.

Namazlarının kendilerine yüklediği sorumluluklarını muhafaza ederler.

O inananlar ki namazlarını kılmaktan geri durmazlar,

8, 9. O mü/minler ki emanetlerine, ahilerine riayetkârdırlar, namazlarını da muhafaza ederler [³].*

Onlar, namazlarını da (titizlikle) gözetenlerdir.

Onlar ki, namazlarını mekanik hareketlere dönüştürmeden, okuduklarını anlayıp özümsemeye çalışarak vaktinde ve gereği gibi, dikkatle ve özenle, mümkün mertebe cemaatle birlikte kılarlar; beş vakit namazı hayatın merkezine yerleştirerek, onun temel özellikleri ve ana görevini her türlü aşınmaya, pörsümeye karşı titizlikle korur ve böylece, Allah ile aralarındaki gönül bağını sürekli canlı tutmaya çalışırlar.

Onlar ki namazlarına devam ediyorlar.

Onlar, bütün ibadetlerini koruyanlardır.

8,9. Ve o (mü’minler) emanetlerini¹ ve sözlerini yerine getirirler ve namazlarına devam ederler.²*

salâtlarını [tüm dünyevî kaygılardan] uzak tutarlar.

Onlar ki ibadetlerine ve namazlarına titizlik gösterirler. 24/37, 22/41, 2/238- 239, 20/132

ve onlar ki, ibadetleri üzerine titizlenirler.[2893]*

Ve o mü'minler ki, onlar namazları üzerine muhafazada (muvazabette) bulunurlar.

Onlar namazlarını vaktinde eda edip zayi etmekten korurlar. *

Onlar namazlarını (vakitlerinde kılarak) korurlar.

Onlar namazlarına özen gösterirler.

Onlar, namazlarını koruyanlardır.

Onlar namazlarını da gözetir ve korurlar.

Namazlarını/dualarını korumaya devam ederler onlar.

daħı anlar kim anlar namāzları üzere śaķlayacılardur.

Daḫı anlar ki namāzlarına mülāzımlardur.

Namazlarına riayət edərlər (həmişə vaxtlı-vaxtında namaz qılarlar);

And who pay heed to their prayers.

And who (strictly) guard(2870) their prayers;-*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.