26 Ekim 2021 - 20 Rebiü'l-Evvel 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 89. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Seyekûlûne li(A)llâh(i)(c) kul feennâ tusharûn(e)

Diyecekler ki: Bunlar da Allah'ın. De ki: Ne diye hala boş şeylere kapılmadasınız?

(Onlar) “Kesinlikle Allah’tır” diyecekler. De ki: “Öyleyse nasıl oluyor da böyle büyülenmiş (gibi Hakk’tan ve hayırdan yüz çevirmektesiniz?)

Allah, diye cevap vereceklerdir. De ki: Peki o halde nasıl hayallere kapılıp büyüleniyorsunuz?

“Allah'tır” diyecekler.
“Öyle ise, nasıl olup da büyülenerek aklı etki altına alınanlar gibi aldatılıyorsunuz?” de.

"Allah'ındır" diyecekler. De ki: "Öyleyse nasıl büyüleniyorsunuz?"

'Allah'ındır' diyecekler. De ki: 'Öyleyse nasıl oluyor da (böyle) büyüleniyorsunuz?'

Yine “-Allah'ındır” diyecekler. Onlara de ki: “- O halde nereden aldatılıyorsunuz (da hakkı inkâr, ediyorsunuz)?”

Onlar (ister istemez) “Allah” diyecekler. De ki: “Madem öyledir, nedir bu büyülendiğiniz? (Gerçeği görmemeniz?)”

“Allah'tır” diyecekler. “Öyleyse nasıl büyüleniyorsunuz?” de!

«Allah'dır» diyecekler, de ki: «Neden büyüklenirsiniz?»

(Sana) “Bu yetki Allah'a aittir” diyecekler. De ki; “O halde nasıl oluyor da yanıltılıyorsunuz?”*

"Allâh’dır" diyecekler. Öyle ise niçün iğfâl olunuyorsunuz?" cevâbını vir.

"Allah'tır" diyecekler; "Öyleyse nasıl aldanıyorsunuz" de.

“Allah’ındır” diyecekler. “Öyle ise nasıl aldanıyorsunuz?” de.

«(Bunların hepsi) Allah'ındır» diyecekler. Öyle ise nasıl olup da büyüye kapılıyorsunuz? de.  *

"ALLAH.," diyeceklerdir. De ki, "O halde nasıl da aldanıyorsunuz?"

"(Bunlar da) Allah'ındır." diyecekler. "Öyle ise nasıl olur da büyülenirsiniz?" de.

Allahın diyecekler, o halde nereden büyüleniyorsunuz? De

““Allah'tır.” diyecekler. De ki: “Öyleyse nasıl oluyor da aldanıyorsunuz?”

(Buna karşı da yine «Hepsi) Allahındır» diyecekler. De ki: «O halde nasıl olub da böyle büyüleniyorsunuz»?

“(Bunlar hep) Allah'a âiddir!” diyecekler.(2) De ki: “Öyleyse (asıl siz) nasılbüyüleniyorsunuz (ki Kur'ân'a sihirdir diyorsunuz)?”*

Diyecekler ki “Allah dır” O zaman nasıl da etki altında kalıyorsunuz!

Diyecekler: " Allah’tır" De ki: " Öyleyse niçin aldanıyorsunuz?"

Onlar «— Bu evsaf Allah/ındır» diyecekler. Sen de de ki neye hayâle kapılıyorsunuz da Hak/tan dönüyorsunuz?

“(Bütün bunlar) Allah'ındır” diyecekler. De ki: “Öyleyse nasıl oluyor da siz böyle büyüleniyorsunuz?”

Yine tereddütsüz, “Allah’tır!” diyecekler. Sen de onlara de ki: “O hâlde, nasıl oluyor da, inkârcıların süslü propagandalarına kanıp göz göre göre aldatılıyorsunuz?”

-“Allah içindir” diyecekler.
-“Öyleyse nasıl da büyüleniyorsunuz?” de!

“Allah’a aittir.” diyeceklerdir. De ki: “Öyle ise nasıl da büyüleniyorsunuz?”

Onlar elbette: “Allah’tır.” diyecekler. (Sen de) onlara: “Nasıl (ve nereden) büyüleniyorsunuz?” de.

“Allah!” diye cevap vereceklerdir. De ki: “Peki, o halde, nasıl böyle aldatılabilirsiniz?” 50

“Allah’tır!” diyecekler. “Öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz?” De! 10/31- 32

“Allah’tır” diyecekler. De ki: “O halde, nasıl büyülenmiş (gibi) davranabiliyorsunuz?”[2946]*

Hemen diyeceklerdir ki: «Allah içindir.» De ki: «Artık siz nereden büyüleniyorsunuz?»

Elbette, “Allah'tır” diyecekler. Sen de ki: Öyleyse nasıl oluyor da büyülenip gerçekten uzaklaşıyorsunuz? ”*

(Her şeyin yönetimi) Allah'a aittir diyecekler. "O halde nasıl büyüleniyorsunuz?" de.

“Allah’tır” diyeceklerdir. De ki: “O halde nereden büyüleniyorsunuz?”

“Allah'tır” diyecekler. “Öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz?” de!

Diyecekler ki: “Hepsi Allah'ındır.” De ki: “Öyleyse nasıl aldanıyorsunuz?”

"Allah'tır!" diyecekler. De ki: "Nasıl oluyor da büyüleniyorsunuz?"

tįz eyideler Tañrı’nuñdur eyit pes nite bügülenürsiz.

Eyideçeklerdür: Tañrı Ta‘ālādur. Eyit: Pes niçün doġru yoldan azışursız?

Onlar mütləq: “(Bu qüdrət, bu vəsflər yalnız) Allahındır!” – deyə cavab verəcəklər. Sən də de: “Bəs elə isə (Şeytana aldanıb haqqa boyun qoymaqdan, Allahın ayələrinə inanmaqdan və yalnız Ona ibadət etməkdən) nə cür (aldanılıb) döndərilirsiniz?

They will say: Unto Allah (all that belongeth). Say: How then are ye bewitched?

They will say, "(It belongs) to Allah." Say: "Then how are ye deluded?"(2930)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.