16 Ağustos 2022 - 18 Muharrem 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 86. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kul men rabbu-ssemâvâti-sseb’i verabbu-l’arşi-l’azîm(i)

De ki: Kimdir Rabbi yedi göğün ve Rabbi pek büyük arşın.

De ki: “Yedi göğün Rabbi ve büyük Arş’ın Rabbi kimdir?”

De ki: Peki kimdir yedi kat göğün Rabbi ve yüce kudret tahtının Rabbi?

“Yedi kat göklerin yaratıcısı, düzeninin hâkimi, Rabbi ve Büyük Arş'ın, sınırsız kudret ve iktidar makamının Rabbi kimdir?” de.

De ki: "Yedi göğün Rabbi ve ulu arşın Rabbi kimdir?"

De ki: 'Yedi göğün Rabbi ve büyük Arş'ın Rabbi kimdir?'

Yine de ki: “- O yedi göğün Rabbi kim? O çok büyük arşın Rabbi kim?”

“Yedi göğün ve Arş-ı Azam’ın(*) sahibi kimdir?” diye sor.

(*) Kâinat ve idare merkezi..

“Yedi göğün Rabbi ve büyük hükümranlık tahtının sahibi kimdir?” de!

De ki: «Yedi kat göğün, ulu arşın, Tanrısı kimdir?»

De ki: “Peki, kimdir yedi kat göğü yerinde tutan ve yüce kudret tahtında hükümran olan?”

Yedi göğün ve ’arş-ı ’azîmin rabbi, (sâhibi) kimdir? diyu sor.

"Yedi göğün de Rabbi, yüce arşın da Rabbi kimdir?" de.

De ki: “Yedi kat göklerin Rabbi, büyük Arş’ın Rabbi kimdir?”

Yedi kat göklerin Rabbi, azametli Arş'ın Rabbi kimdir? diye sor.

De ki, "Yedi göğün Rabbi, büyük yönetimin Rabbi kimdir?"

"Yedi kat göklerin Rabbi, azametli Arş'ın Rabbi kimdir?" diye sor.

Kim o yedi Semânın rabbı ve o azametli Arşın rabbı? De

De ki: “Yedi göğün ve muazzam arşın¹ Rabb'i kimdir?”

1- Evrenin yöneticisi, düzenleyicisi, koruyucusu ve egemeni.

(Yine) de ki: «Kim o yedi göğün Rabbi ve o büyük arşın saahibi»?

De ki: “Yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir?”

Yine onlara sor “Yedi göğün ve büyük arşın Rabbi kimdir?”

De ki: " Yedi kat göğün, ulu egeliğin çalabı kimdir?"

De ki yedi göğün Rabbi, büyük arşın sahibi kimdir?

De ki: “Yedi göğün Rabbi ve Yüce Arş’ın sahibi kimdir?”

De ki: “Yedi göğün Rabbi ve büyük egemenlik tahtının Rabbi kimdir?”

Yine sor onlara: “Kimdir yedi kat göğün Rabb’i ve kimdir, kâinâta hükmeden yüce saltanat ve hükümranlığın sahibi?”

De ki: -“Yedi Göğün rabbi ve Çok Büyük Arş’ın rabbi kimdir?”.

Peki yedi göğün sahibi, tüm evreni çekip çeviren kim? "

Onlara tekrar sor; "Yedi kat göklerin Rabbi, büyük Arş’ın sahibi kimdir?"

De ki: “Yedi kat göklerin [*] Rabbi, yüce [arş]ın Rabbi kimdir?”

Göklerin “yedi kat” oluşuyla ilgili bkz. Bakara 2:29; İsrâ 17:44; Mü’minûn 23:86; Fussilet 41:12; Talâk 65:12; Mülk 67:3; Nûh 71:15. Bununla birlikte ... Devamı..

(Ey Muhammed! Onlara): “Yedi göğün Rabbi ve kâinatın (kudret ve hüküm tahtının) Rabbi kimdir?” diye sor.

De ki: “Peki, kimdir yedi kat göğü yerinde tutan ve yüce kudret tahtında hükümran olan?” ⁴⁹

49 Lafzen, “kimdir, yedi göğün Sahibi (rabb)?” -bkz. 2:29 hk. 20. not- “ve yüce arşın (kudret ve hüküm tahtının) Sahibi?” karş. 9:129 ve ayrıca 7:54 h... Devamı..

De ki: – Peki, şu uçsuz bucaksız evrenin ve yüce hükümranlık makamının Rabbi/sahibi kimdir? 2/255, 7/185

De ki: “Hem yedi göğün, hem de mutlak hükümranlık tahtının yegâne Rabbi kimdir?”

De ki: «Yedi semanın Rabbi ve Azîm arşın Rabbi kimdir?»

“Peki, yedi kat göğün ve yüce arşın Rabbi kimdir? ” diye sor.

Yedi göğün Rabbi ve büyük Arş'ın Rabbi kimdir? de.

Di ki: "Yedi kat göklerin ve 'arş-ı 'azîmin rabbi kimdir?"

Onlara bir de; “Yedi kat göğün ve yüce Arşın[*] sahibi kimdir?” diye sor.

[*] Arşın yönetimini anlayabiliriz.

Yedi göğün Rabbi kimdir? Ya büyük hükümranlığın Rabbi? de!

De ki: “Yedi göğün Rabbi ve Büyük Arş'ın Rabbi kimdir?”

Sor: "Yedi göklerin Rabbi ve o büyük arşın Rabbi kimdir?"

eyit kimdür yidi gökler çalabısı daħı ulu 'arş çalabısı

Eyit: Kimdür tañrısı yidi ḳat göklerüñ, daḫı kimdür ulu ‘arşı yaradan tañrı?

De: “Yeddi (qat) göyün Rəbbi, o (böyük) əzəmətli ərşin Rəbbi (sahibi) kimdir?”

Say: Who is Lord of the seven heavens, and Lord of the Tremendous Throne?

Say: "Who is the Lord of the seven heavens, and the Lord of the Throne (of Glory) Supreme?"(2928)

2928 Cf. 9:129.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.