16 Ağustos 2022 - 18 Muharrem 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 80. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vehuve-lleżî yuhyî veyumîtu velehu-ḣtilâfu-lleyli ve-nnehâr(i)(c) efelâ ta’kilûn(e)

Ve o, bir mabuttur ki diriltir ve öldürür ve geceyle gündüzün uzanıp kısalması da onun tedbiriyledir, akıl etmez misiniz?

O (Allah) hayat veren ve öldürendir; gece ile gündüzün sürekli değişip (art arda gelişi) de O’nun (düzeni)dir. Yine de aklınızı kullanmayacak mısınız?

O ki, hayat veren ve ölüme hükmedendir. Geceyle gündüzün değişip durması, O'nun buyruğuyladır. Öyleyse artık aklınızı kullanmayacak mısınız?

O, hayat veren, yaşatan, eceller gelince ölümü gerçekleştirendir. Gecenin ve gündüzün değişmesi, O'nun eseridir. Hâlâ eşyanın hakikatini kâinatın yaratılışındaki nihai sebebi kavrayıp, aklınızı başınıza almayacak mısınız?

bk. Kur’ân-ı Kerim, 25/62; 36/40.

Dirilten ve öldüren O'dur. Gece ve gündüzün değişmesi O'nun (eseri)dir. Akıl etmiyor musunuz?

O, yaşatan ve öldürendir; gece ile gündüzün aykırılığı (veya ardarda gelişi) da O'nun (kanunu)dur. Yine de aklınızı kullanmayacak mısınız?

Öldükten sonra dirilten O, dünyada öldüren O. Gece ile gündüzün birbiri ardınca değişmesi (karanlık ve aydınlık farkları) hep O'na aittir. (Bunlarda başkasının tasarrufu olamaz). Artık akıllanmıyacak mısınız?

O’dur dirilten ve öldüren. Gece ve gündüzün değişikliği, yalnızca O’nun elindedir. Artık idrak etmeyecek misiniz?

Dirilten de, öldüren de O'dur. Gece ile gündüzün birbiri ardından gelmesi de O'nun eseridir. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?

O diriltir, o öldürür, gece ile gündüzün ayrışması da, onun buyrumuyladır, anlamıyor musunuz?

O, yaşatandır, öldürendir. Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi de O'na aittir. Hâlâ aklınızı işletmeyecek misiniz?

Sizi yaşatan ve öldüren odur, gice ve gündüzün biri birini te’âkibini o yapar. Anlamıyacak mısınız?

Dirilten de, öldüren de O'dur. Gece ile gündüzün birbiri ardından gitmesi de O'nun emrine bağlıdır. Düşünmez misiniz?

O, diriltendir, öldürendir. Gece ile gündüzün birbirini takib etmesi de O’na aittir. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?

Ve O, yaşatan ve öldürendir; gecenin ve gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hâla aklınızı kullanmaz mısınız!

O'dur yaşatan ve öldüren; gecenin ve gündüzün değişmesi O'na bağlı. Aklınızı kullanmaz mısınız?

Ve O, yaşatan ve öldürendir; gecenin ve gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hâlâ aklınızı kullanmaz mısınız?

Ve o öldüren ve dirilten o, gece ve gündüzün ıhtilâfı da hep onun için, artık akıllanmıyacak mısınız

Hayat veren de ve öldüren de O'dur. Gece ve gündüzün oluşması O'nun yasalarına göredir. Siz hala aklınızı kullanmayacak mısınız?”

O, hem dirilten, hem öldürendir. Gece ile gündüzün ihtilâfı da Onun (eseri) dir. Haalâ aklınızı kullanmayacak mısınız?

Ve yine O, hayâtı veren ve öldürendir; gece ile gündüzün ihtilâfı (ard arda gelmesi) de ancak O'na âiddir.(1) Hiç akıl erdirmez misiniz?

(1)“Kur’ân-ı Mu‘cizü’l-Beyân (ifâdesi mu‘cize olan Kur’ân) pek çok harâretle ve şiddetle ve halâvetle(tatlılıkla) şükür ve ibâdete sevk ediyor. Ve ibâ... Devamı..

Yaratan ve öldüren O dur. Geceyi ve gündüzü farklı yapmakta Ona aittir. Aklınızı kullanmıyor musunuz?

Dirilten de, öldüren de Odur. Gece ile gündüzün biribiri ardından gelmesi de Onun buyruğu ile olur. Yine de aklınız yatmıyor mu?

Dirilten de öldüren de O/dur. Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gitmesi O/nun emriyledir. Hâlâ buna aklınız ermiyor mu?

Yaşatan ve öldüren O’dur. Gece ve gündüzün ardı ardına gelmesi/birbirini takip etmesi O’na aittir. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?

O, yaşatan ve öldürendir; gece ile gündüzün birbiri ardından gitmesi de O'na aittir. Yine de aklınızı kullanmayacak mısınız?

O Allah ki, hem yaşatır, hem öldürür; nitekim, geceyle gündüzünmükemmel bir sistem uyarınca, hiç şaşmadan birbiri ardınca gelmesi O’nunsınırsız kudret ve sanatının eseridir; hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?

Öldüren de, dirilten de O’dur.
Gece ve Gündüz’ün ihtilafı / birbirini izlemesi O’nun içindir.
Akletmez misiniz?

yaşatıp öldüren de odur. Gece gündüz devridaimini yapan da odur. Düşünsenize bir.

Rabbiniz öldüren ve diriltendir. Rabbinizin yasasına göre gece ile gündüz birbirini takip eder. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?

O, yaşatan ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün (birbiri ardınca) değişmesi yalnızca O’na aittir. [*] Akıl etmiyor musunuz?

Benzer mesajlar: Bakara 2:164; Âl-i İmrân 3:190; Yûnus 10:6; Nûr 24:44; Furkân 25:62; Câsiye 45:5.

Yaşatan da Odur, öldüren de. Gece ile gündüzün ardı ardına gelişi de Onun bir (kanunu)dur. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?

Hayatı bağışlayan ve ölüme hükmeden O’dur; geceyle gündüzün birbirini kovalaması O’nun buyruğuyladır. Öyleyse, artık aklınızı kullanmayacak mısınız?

Size hayat veren ve sizi öldürecek olan da O’dur. Gece ve gündüzün birbirini izlemesi onun emriyledir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? 25/3, 80/17...42

Yine O hayat verir ve ölümü takdir eder; gece ve gündüzün birbirinin yerine geçmesi de O’nun eseridir: peki, hâlâ akletmeyecek misiniz?

Ve O, o (Hâlık-i Azîm)dir ki, diriltir ve öldürür ve gecenin ve gündüzün ihtilâfı da O'nundur. (dilemesiyledir.) Hâlâ âkilâne düşünmez misiniz?

Hayatı veren de, öldüren de O'dur. Gece ile gündüzü peş peşe getiren de O'dur. Öyleyse hâlâ aklınızı başınıza alıp bunları bir düşünmez misiniz? [36, 40; 25, 62]

O'dur ki yaşatıyor, öldürüyor. Gecenin ve gündüzün değişmesi O'nun(eseri)dir. Aklınızı kullanmıyor musunuz?

O'dur ki dirildir ve öldirir. Gice ve gündüzün ihtilâfı onun emriyledir. Te'akkul itmez misiniz?

Hayat veren odur; öldüren de o. Gece ile gündüzü farklılaştırma onun işidir. Aklınızı kullanmayacak mısınız?

Dirilten de öldüren de O'dur. Gece ve gündüzün ardarda gelmesi de O'na bağlıdır. Hala, aklınızı kullanmıyor musunuz?

Dirilten de, öldüren de Odur. Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişi de Onun eseridir. Hiç akıl etmiyor musunuz?

O hayat veriyor, O öldürüyor. Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişi O'nun için. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?

daħı ol oldur kim dirürür daħı ol öldürür daħı anuñdur birirbiri ardınca gelmegi gicenüñ daħı gündüzüñ iy añlamaz misiz?

Tañrı Ta‘ālā oldur kim dirildür ve öldürür. Daḫı anuñ emri‐y‐iledür giçe‐y‐ile gündüzüñ gelüp gitmegi. Pes niçün ‘aḳl bile te’emmül eylemezsiz?

Dirildən də, öldürən də Odur. Gecə və gündüzü bir-birinin ardınca gedib-gəlməsi də Onun əmrilədir. Məgər (Allahın qüdrətini, ibadətə bütlərin deyil, məhz Onun layiq olduğunu) dərk etmirsiniz?

And He it is Who giveth life and causeth death, and His is the difference of night and day. Have ye then no sense?

It is He Who gives life and death, and to Him (is due) the alternation(2925) of Night and Day: will ye not then understand?

2925 The alternation of Night and Day stands here as a symbol for all the beneficent processes of Nature provided by Allah for the comfort and growth ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.