24 Eylül 2023 - 9 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 55. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Eyahsebûne ennemâ numidduhum bihi min mâlin vebenîn(e)

Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlat vererek mükafatlandırmadayız, yardım etmedeyiz onlara.

 Onlar sanıyorlar mı ki, kendilerine verdiğimiz mal ve çocuklar (gibi dünyalık geçici nimetler ve yetkiler) ile;

Kendilerine mal, mülk ve çocuklar vermekle sanıyorlar mı ki,

Kendilerine verdiğimiz servet ve oğullar ile, kendilerine yardım ettiğimizi mi sanıyorlar?

Onlar sanıyorlar mı ki kendilerine verdiğimiz mal ve oğullarla,

Onlar sanıyorlar mı ki, kendilerine verdiğimiz mal ve çocuklarla

55,56. Onlara dünyada verdiğimiz mal ve evlâddan dolayı, biz onların hayırlarına acele ediyoruz, zannında mı bulunuyorlar? Hayır, anlamıyorlar, (dünya haline aldanıyorlar, ahiretteki perişanlığı düşünmüyorlar).

55, 56. Yoksa onlara verdiğimiz mal ve evlatlar ile, yararlı işlerde onlar için koşturduğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkında değiller.

55,56. Kendilerine mal ve çocuklar vererek, onlara iyiliklerde bulunmaya acele ettiğimizi mi sanıyorlar? Hayır, farkında değiller.

55,56. Onlara verdiğimiz mallarla, oğullarla iyilik ettiğimizi sanıyorlar mı? Onlar anlamıyorlar!

55-56. Kendilerine verdiğimiz mal ve evlatlarla onlara iyilik için can attığımızı mı sanıyorlar? Hayır, onlar ne yaptıklarının farkında değiller!

Bkz. 9/55Yani, kendilerine mal mülk ve çocuklar vermekle, Allah’ın onlara özel muamele ettiğini mi sanıyorlar? Bu nimetlerden bir gün gelip hesaba çek... Devamı..

Bir çok seneler ânlara emvâl ve evlâd virecek miyiz zan idiyorlar?

55,56. Kendilerine mal ve oğullar vermekle, iyiliklerde onlar için acele ettiğimizi mi zannederler? Hayır; farkında değiller.

55,56. Kendilerine bol bol verdiğimiz mal ve evlatla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar farkına varmıyorlar!

55-56. Sanıyorlar mı ki, onlara mal ve evlâtlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz! Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.

55, 56. Sanıyorlar mı ki, onlara verdiğimiz servet ve oğullar ile kendilerine faydalar sağlamak için can atıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.

Sanıyorlar mı ki, kendilerine bağışladığımız paralar ve çocuklar ile,

Sanıyorlar mı ki, onlara verdiğimiz servet ve oğullar ile,

Kendilerine imdad ettiğimiz mal ve evlâd ile sanıyorlar mı ki

55-56. (Yoksa o kâfirler) kendilerine (bolca) mal ve oğullar vermemizden dolayı, onlara iyiliklerde bulunduğumuzu mu sanıyorlar? Hayır! (Durum hiç de öyle değil. Onlar nasıl bir akıbete ve musibete doğru sürüklendiklerinin) farkında değiller.

Mal ve oğullarla onlara iyilik yaptığımızı mı sanıyorlar?

55,56. Onlar kendilerine imdâd etdiğimiz (verdiğimiz) mal ve evlâd ile bizim hayırlarına acele etdiğimizi mi sanıyorlar? Hayır, onlar (işin) farkına varmıyorlar.

55,56. (Onlar,) kendilerine vermekte olduğumuz mal ve oğullar ile, onların hayırlarınamı koşuyoruz sanıyorlar? Hayır! (Onlar işin) farkına varmıyorlar!(2)

(2)“ ‘Dünyanın, Cenâb-ı Hakk’ın yanında bir sinek kanadı kadar kıymeti olsa idi, kâfirler bir yudum suyu ondan içmeyecek idiler’ hakīkati şudur ki: عِ... Devamı..

Bizim onlara verdiğimiz mallar ve oğullardan dolayı, kendilerinin güçlü olduklarını mı zannediyorlar?

Bizim onlara mal, çocuk vermemizi ne sanıyorlar,

55, 56. Onlara dünyada verdiğimiz malla, evlâtla, kendilerinin hayırlarına mı müsaraat ediyoruz [⁷] sanıyorlar. Hayır, o nimet değildir, belki derece derece onları azaba yaklaştırıyoruz, onlar ise işin farkında değillerdir.

[7] Kendilerinden hoşnut olup onların iyi amellerine karşı, onları çabuk çabuk verdik mi sanıyorlar.

Sanıyorlar mı ki, onlara mal ve çocuklar vermekle,

Onlara mal ve çocuklarla yardım ettiğimizi mi sanıyorlar?

Yoksa bu zâlimler, kendilerine bolca mal ve evlat vermekle,

Hesap mı ediyorlar; onlara bolca mal ve oğullardan veriyoruz?

Acaba onlar, mal ve asker olarak kendilerine desteğimizin süreceğini mi sanıyor?

İnkâr edenler şöyle mi sanıyorlar? Malları ve evlatları onları hesabımızdan kurtaracak! Yaşadıkları inkârın karşılığını mükâfat olarak alacaklar!

55,56. Onlara verdiğimiz servet ve çocuklar ile kendilerine iyilik noktasında yardım ettiğimizi mi sanıyorlar! Hayır! Onlar (işin) farkına varamıyorlar.

Onlar mal ve çocuk vererek, kendilerine yardım ettiğimizi mi zannediyorlar?

Kendilerine mal mülk ve çocuklar vermekle, sanıyorlar mı ki,

Şimdi bunlar, zannediyorlar mı ki, biz kendilerine mal ve evlatlar verdik diye. 2/126, 3/178...180

şimdi onlar, bol bol servet ve evlat verdik diye

(Senin hak davetini kabul etmeyen müşrikler) Zannederler mi ki; kendilerine mal ve oğullar vermekle,

55-56. Kendilerine bol bol verdiğimiz mal ve evlatla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar şuurunda değiller.

Zannediyorlar mı ki, onlara kendisiyle imdad ettiğimiz mal ve evlat ile.

55, 56. Kendilerine verdiğimiz servet ve evlatlarla iyiliklerine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkında değiller! [9, 55; 3, 178; 68, 44-45; 74, 11-16]

Onlar sanıyorlar mı ki kendilerine verdiğimiz mal ve oğullar ile,

55,56. Bizim onlara virdiğimiz mal ve evlâd ile onların hayırlarına müsâra'ât iylediğimizi mi zan idiyorlar? Belki bunı anlamazlar.

Onları mal ve oğullarla desteklemiş olmamızı nasıl değerlendiriyorlar?

Zannediyorlar mı ki kendilerine mal ve oğullar sunduk diye.

Onlar, kendilerine verdiğimiz servet ve oğullarla,

Sanıyorlar mı ki, kendilerine verdiğimiz mal ve oğullarla güçlendiriyoruz onları,

55-56. ay, śanurlar mı, bayıķ ol kim meded eylerüz anlara māldan daħı oġlanlardan iverüz anlaruñ içün ħayrlar içinde belki bilmezler.

Anlar ṣanurlar mı ki biz özlerine virdügümüz nesneler māldan ve oġulḳızdan

Məgər (kafirlər) elə zənn edirlər ki, onlara (dünyada) verdiyimiz var-dövlət və övladla

Think they that in the wealth and sons wherewith We provide them

Do they think that because We have granted them abundance of wealth and sons,


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.