25 Eylül 2021 - 18 Safer 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 48. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fekeżżebûhumâ fekânû mine-lmuhlekîn(e)

Dediler de ikisini de yalanladılar ve onlar, helak edilenlerdi zaten.

Böylece o ikisini de (elçilerimizi) yalanlamışlar ve yıkıma uğrayanlardan olup gitmişlerdi.

İşte böyle diyerek bu iki elçiyi yalanladılar da, böylece yok edilenlerden oldular.

Mûsâ ve Hârûn'u yalanladılar. Helâk edilenlerden oldular.*

Böylece onları yalanladılar ve helâk edilenlerden oldular.

Böylece onları yalanladılar ve yıkıma uğrayanlardan oldular.

Böylece onları (Musâ ve Harûn'u) yalanladılar da helâk edilenlerden oldular, (denizde boğuldular).

Firavun ve kavmi, Musa ve Harun’u yalanladılar, helakete uğrayanlardan oldular.

Böylece onları yalanladılar ve bu sebeple helâk edilenlerden oldular.

Hemencek onları yalanladılar, ardınca da yok oldular

Böylece ikisini de yalanladılar, bu yüzden de yıkıma uğrayanlardan oldular.

47,48. Bu yüzden: "Milletleri bize kul iken, bizim gibi iki insana mı inanacağız?" deyip onları yalancı saydılar. Bu yüzden yok edildiler.

Böylece ikisini de yalanladılar, bu yüzden de helâk edilenlerden oldular.

Böylece onları yalanladılar ve bu sebeple helâk edilenlerden oldular.  *

İkisini yalanladılar ve sonuç olarak yok edilenlerden oldular.

Böylece onları yalanladılar, bu yüzden de helâk edilenlerden oldular.

Bu suretle onları tekzib ettiler de helâk edilenlerden oldular

Onları yalanladılar. Ve helak edilenlerden oldular.

İşte onları tekzîb etdiler ve helak edilenlerden oldular.

Böylece o ikisini yalanladılar da helâk edilenlerden oldular.

Musa ve Harun’u yalanladılar ve helak olanlardan oldular.

Böylece o ikisini yalancı saydılar. Onun için onlar da yokedildiler.

Artık o ikisini yalancı saydılar da helâk olanlardan oldular.

Böylece onları yalanladılar ve yıkıma uğrayanlardan oldular.

Böylece, bu iki elçiyi yalanlamaya kalkıştılar fakat sonunda, helâk olup gittiler.

Bu sebeple o ikisini yalanladılar; Helâk Edilenler’den oldular.

Böylece o ikisini yalanlamış ve helak edilenlerden olmuşlardı.

Böylece o ikisini yalanladılar ve helâk edilenlerden oldular.

İşte böyle [diyerek] bu iki (elçiyi) yalanladılar ve böylece helak edilenlerin arasındaki yerlerini aldılar: 24

Böylece onları yalanladılar ve sonunda helak olup gittiler. 10/90...92

Böylece onları yalanladılar; bu yüzden de helâke uğrayanlardan oldular.

Bu cihetle onları tekzîp ettiler de artık helâk olmuş olanlardan oldular.

Böyle deyip onları yalancı saydılar. Kendileri de helâk edilenler gürûhuna dahil oldular. [28, 43]*

Onları yalanladılar ve helak edilenlerden oldular.

Böylece ikisini de yalancı saydılar ve ortadan kaldırılanlardan oldular.

Bu sebeple onları yalanladılar da helak edilenlerden oldular.

Onları yalanladılar ve helâk olup gittiler.

İkisini de yalanladılar, böylece helâk edilenler arasına katıldılar.

pes yalan duttılar ol ikiyi pes oldılar helāk olınmışlardan.

Yalanladılar ikisini, pes helāk olıcılardan oldılar.

Beləliklə, onları yalançı saydılar və nəticədə məhvə düçar edilənlərdən oldular.

So they denied them, and became of those who were destroyed.

So they accused them of falsehood, and they became of those who were destroyed.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.