28 Ocak 2022 - 25 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velleżîne hum ‘ani-llaġvi mu’ridûn(e)

Ve öyle kişilerdir onlar ki boş şeylerden yüz çevirirler.

Onlar lağviyattan (boş ve nahoş söz ve işlerden, ömür ve gönül çürütücü ekran seyirlerinden) yüz çevirenler (hayırlı ve ihtiyaç karşılayıcı eylemlere yönelenler)dir. (Bütün okullarda, devlet kurumlarında, özel girişim ortamlarında, televizyon ve internet yayınlarında; yararsız, ayarsız ve hayâsız program ve davranışlardan vazgeçerek, her türlü gereksiz ve erdemsiz tavırlara, beyin ve vakit israfına muarız olup=itiraz edip bunlara muhalefete ve mücadeleye girişen, böylece verimli bir üretim sürecini ve sistemini gerçekleştirenlerdir.)

Onlar ki, boş ve anlamsız söz ve işlerden yüz çevirirler.

Mü'minler, bâtıldan, yalandan, taahhüde sadakatsizlikten, boş ve faydasız şeylerden yüz çevirip ilgilenmeyenler, engelleme tedbirleri alanlar, bunların savunuculuğunu, sözcülüğünü yapmayanlardır.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 25/72.

Onlar boş şeylerden yüz çevirirler.

Onlar, 'tümüyle boş' şeylerden yüz çevirenlerdir;

Onlar ki, boş sözden ve faydasız işten yüz çevirirler.

Onlar ki, boş ve anlamsız şeylerden yüz çevirirler.

Boş şeylerden yüz çevirirler.

1,2,3,4,5,6. Namazlarında gönülleri titreyen; boş işlerden kaçınan; zekât veren; eşleriyle, odalıkları olmadıkça, utanç yerlerin koruyanlar; inanlılar kurtulurlar, bunlar ayıplanmazlar

Onlar, boş ve anlamsız şeylerden uzak dururlar. 

Bkz. 25/72

1,2,3,4,5,6. Mü’minler, tevâzu’ ile namâz kılanlar, fenâ söz söylemekden ictinâb idenler, zekât virenler, ferclerini harâmdan muhâfaza idenler ve ihtiyâcât-ı nefsâniyelerini zevcelerine ve sağ el ile (yani helâl sûretde) tedârik itdikleri câriyelerine hasr idenler hiç bir levm ve ’itâba dûçâr olmazlar.

Onlar boş şeylerden yüz çevirirler.

Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.

Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler;

Boş sözlerden yüz çevirirler.

Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler,

Onlar ki bîyhude işe, boş lâfa bakmazlar

Onlar boş şeylerden yüz çevirirler.

(Öyle mü'minler) ki onlar boş (lâkırdılardan) ve fâidesiz şeylerden yüz çeviricidirler.

Ve o kimseler ki, onlar boş şeylerden (boş söz ve işlerden) yüz çeviricidirler.

Boş ve anlamsız şeylerden yüz çevirirler.

O inananlar ki boş sözlerden yüz çevirirler,

2, 6. O mü/minler ki namazlarında huşu/da bulunurlar [²]. Beyhude şeyden yüz çevirirler, zekâtlarını da verirler. Utanacak yerlerini de haramdan saklarlar. Meğer ki zevceleriyle cariyelerine karşı olsun. Çünkü bunlar ile kınanmazlar.

[2] Gözlerini sağa, sola çevirmezler, garaz, i'vaz mülâhaza etmezler. Yalnız hakka dönerler.

Onlar, tümüyle boş şeylerden yüz çevirenlerdir.

Onlar ki, boş ve yararsız her şeyden yüz çevirirler.

Boş şeylerden yüz çevirenler’dir;

içi boş laflara aldırış etmeyenler,

Faydasız işlerden, boş sözlerden yüz çevirirler.

Onlar boş (şeyler)den yüz çevirenlerdir.

2,3,4. O (mü’minler) namazlarında huşu¹ sahibidirler ve boş söz (ve yararsız şeyler)den yüz çevirirler, zekât² (görevlerini) yerine getirirler.

1 Huşû: Korkmak, boyun eğmek ve iltifatı terk etmek anlamlarına gelir. Terim olarak huşû: Allah’ın azameti karşısında kişinin kendi küçüklüğünü göster... Devamı..

onlar ki, boş ve anlamsız şeylerden yüz çevirirler;

Onlar ki, boş şeylerden ve işlerden uzak dururlar. 6/68, 25/63, 28/55

onlar ki, boş ve karalayıcı sözlerden yüz çevirirler;[2891]

[2891] Hem düşmanlarından gelen, hem de kendilerinden sâdır olan boş ve karalayıcı/yaralayıcı sözlerden... Lağv, amacı gerçekleştirmede herhangi bir ... Devamı..

Ve o mü'minler ki onlar, her lüzumsuz şeyden yüz çevirirler.

Onlar boş şeylerden uzak dururlar. [25, 72]

Onlar boş şeylerden yüz çevirirler.

Boş sözlerden de kaçınırlar,

Onlar, boş sözlerden ve işlerden yüz çevirenlerdir.

Onlar boş şeylerden yüz çevirirler.(1)

(1) Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi, onun Müslümanlığının güzelliğindendir.” (Tirmizî, Zühd: 11.)... Devamı..

Boş ve lüzumsuz sözden yüz çevirmişlerdir onlar.

daħı anlar kim anlar herzeden bāŧıldan yüz döndüricilerdür.

Daḫı anlar ki herze sözlerden yüz ḳaytarurlar.

O kəslər ki, lağlağıdan (lüzumsuz şeylərdən, qadağan olunmuş əməllərdən) üz döndərərlər;

And who shun vain conversation,

Who avoid vain talk;


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.