10 Mayıs 2021 - 28 Ramazan 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elleżîne hum fî salâtihim ḣâşi’ûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Onlar namazlarında (Hacclarında ve tüm dua ve niyazlarında) huşû halindedirler. (Allah’a karşı ürkek ve boyun büken bir saygı; derin bir edep, hürmet, minnet ve mahcubiyet duygusu ve tevazu içindedirler. İbadetlerin zahiri ve kalbi esaslarına dikkat ve riayet ederler. Zaten iman şuuruyla, kulluk borcuyla ve hesap korkusuyla devamlı huzur halindedirler. Çünkü namaz Allah’la “ahit”leşme ve “akit”leşmeyi tazelemektir; ayrıca namaz, “abid”leşmedir, yani kulluk görevi ve Kur’an’ın tamamının sorumluluğunu üstlenme bilincidir.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Öyle kişilerdir onlar ki namazlarını gönül alçaklığıyla kılarlar.

Abdullah Parlıyan Meali

Onlar ki, namazlarını gönül alçaklığıyla ve duyarlılıkla kılarlar.

Ahmet Tekin Meali

Mü'minler namazlarında tam bir samimiyetle Allah'a imanın, kulluk ve ibadetin şuuruna ererek saygılı davrananlar, hakkaniyete riayet duygularını yaşayanlardır.

Ahmet Varol Meali

Onlar namazlarında hüşu üzeredirler.*

Ali Bulaç Meali

Onlar namazlarında hûşû içinde olanlardır;

Ali Fikri Yavuz Meali

O müminler ki, namazlarında tevazu ve korku sahibidirler.

Bahaeddin Sağlam Meali

Onlar ki, namazlarında sükûn ve huzur içindedirler.

Bayraktar Bayraklı Meali

Ki onlar namazlarını huşû içinde kılarlar.

Besim Atalay Meali (1962)

1,2,3,4,5,6. Namazlarında gönülleri titreyen; boş işlerden kaçınan; zekât veren; eşleriyle, odalıkları olmadıkça, utanç yerlerin koruyanlar; inanlılar kurtulurlar, bunlar ayıplanmazlar

Cemal Külünkoğlu Meali

Onlar, namazlarında derin bir saygı, huşu ve alçakgönüllülük içindedirler.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Onlar namazda huşu içindedirler.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler.

Diyanet Vakfı Meali

Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler;

Edip Yüksel Meali

Nitekim onlar namazlarında saygılıdırlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler,

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ki onlar namazlarında huşu'ludurlar

Erhan Aktaş Meali

Onlar, salatlarında¹ huşu² içinde olan kimselerdir. *

Hasan Basri Çantay Meali

(Öyle mü'minler) ki onlar namazlarında huşuua riaayetkârdırlar.

Hayrat Neşriyat Meali

O kimseler (o mü'minlerdir) ki, onlar namazlarında huşû' (korku ve eziklik) içinde olanlardır.

İlyas Yorulmaz Meali

Onlar öyle kimseler ki, namazlarında Rablerine saygı içerisinde ibadet ederler.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

2, 6. O mü/minler ki namazlarında huşu/da bulunurlar [²]. Beyhude şeyden yüz çevirirler, zekâtlarını da verirler. Utanacak yerlerini de haramdan saklarlar. Meğer ki zevceleriyle cariyelerine karşı olsun. Çünkü bunlar ile kınanmazlar.*

Kadri Çelik Meali

Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır.

Mahmut Kısa Meali

Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler. Rablerinin huzurunda saygıyla secdeye kapanır, tam bir teslimiyet ve tevazu ile O’na boyun eğerler.

Mehmet Okuyan Meali

Onlar, [salât]larında (ibadetlerinde) [huşu ]içinde (saygılı) olanlardır.**

Mehmet Türk Meali

2,3,4. O (mü’minler) namazlarında huşu1 sahibidirler ve boş söz (ve yararsız şeyler)den yüz çevirirler, zekât2 (görevlerini) yerine getirirler.*

Muhammed Esed Meali

onlar ki, salâtlarında alçak gönüllü bir duyarlık içindedirler;

Mustafa Çavdar Meali

Onlar ki, namazlarında huşu/derin bir saygı içinde olurlar. 2/45, 29/45, 20/14

Mustafa İslamoğlu Meali

Onlar ki, ibadetlerinde derin bir ürperti ve tevazu[2890] içinde olurlar;*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O mü'minler ki, namazlarında havf (tevazu) sahipleridir.

Suat Yıldırım Meali

Onlar namazlarında tam bir saygı ve tevazu içindedirler.

Süleyman Ateş Meali

Ki onlar, namazlarında saygılıdırlar.

Süleymaniye Vakfı Meali

Onlar derin bir saygıyla namaza duran kimselerdir.

Şaban Piriş Meali

Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır.

Ümit Şimşek Meali

Onlar namazlarında derin bir saygı ve alçakgönüllülük içindedirler.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Namazlarında/dualarında huşû sahipleridir onlar.

Eski Anadolu Türkçesi

anlar kim anlar namāzları içinde aşaġlıķ idicilerdür.

Bunyadov-Memmedeliyev

O kəslər ki, namazlarında (hər şeyi unudaraq ruhən və cismən yalnız Allaha) müt’i olub (Ona) boyun əyərlər! (Allahın qarşısında kiçilərlər!)

M. Pickthall (English)

Who are humble in their prayers,

Yusuf Ali (English)

Those who humble themselves(2866) in their prayers;*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.