25 Ocak 2022 - 22 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 11. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elleżîne yeriśûne-lfirdevse hum fîhâ ḣâlidûn(e)

Öyle kişilerdir onlar ki Firdevs'i miras alırlar ve onlar orada ebedi kalırlar.

Ki onlar (ahirette de) Firdevs (cennetlerin)e varis olacaklardır; içinde de ebedi olarak kalacaklardır.

Firdevs cennetine varis olacak ve orada temelli kalacaklardır.

Firdevs cennetlerine vâris olarak orada ebedî yaşayacaklar.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 19/63; 43/72.

Onlar Firdevs'e varis olacaklardır. Onlar orada sürekli kalacaklardır.

Ki onlar Firdevs (cennetlerin)e de varis olacaklardır; içinde ebedi olarak kalacaklardır.

Ki onlar, Firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır.

Onlar ki, Firdevs Cennetine varis olurlar. Onlar orada ebedidirler.

Onlar Firdevs'e vâris olacaklar ve orada çok uzun süreli kalacaklardır.[351]

[351] Felâh, huşu’, lağv, emanet ve ahd kavramları hakkında kısa bir bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIII, 178-192.

Cennete de erişirler; orda sonsuz kalırlar

10-11. İşte onlar, temelli kalacakları Firdevs cennetlerine varis olanlardır.

İlelebed oturmak üzere cennet ânlara mîrâs kalacakdır.

10,11. İşte onlar, temelli kalacakları Firdevs cennetine varis olanlardır.

Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedî kalacaklardır.

(Evet) Firdevs'e vâris olan bu kimseler, orada ebedî kalıcıdırlar.

Cennete mirasçı olacak ve orada ebedi kalacaklar.

Ki, Firdevs'e varis olan bu kimseler orada ebedî kalırlar.

Ki Firdevse vâris olacak, onda muhallad kalacaklardır

Onlar, Firdevse¹ varis olacaklar ve orada sürekli kalacaklardır.

1- Muhteşem, harika cennet.

Ki onlar Firdevse vâris olacaklardır. Onlar bunun için ebedî kalıcıdırlar.

Onlar ki, Firdevs (Cennetin)e vâris olurlar. Onlar orada ebedî olarak kalıcıdırlar.

İçlerinde sürekli kalacakları Firdevs cennetlerine adaydırlar.

Cennet’e kavuşmuş da olacaklardır. Hep onun içinde kalacaklardır.

10, 11. İşte vâris olacaklar bunlardır ki en yüksek Cenneti ele geçirirler, orada daim kalırlar.

(Evet) Firdevs'e vâris olan bu kimseler, orada temelli kalıcılardır.

Yani, muhteşem nîmetlerle bezenmiş Firdevs cennetlerine vâris olacak ve sonsuza dek orada yaşayacaklar.

Firdevs’e vâris olacaklar; içinde sürekli kalacaklardır.

10,11. Firdevs cennetinin // gerçek varisleridir. Bunlar, orada sonsuza kadar kalacaklardır.

Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Orada ebedî kalacaklardır.

[Firdevs] [*] (cennetin)e mirasçı olacak olan bu kişiler orada [ebedî] kalıcıdır.

Bir kez de Kehf 18:107’de geçen “Firdevs” cenneti “cennetlerin en yükseği, has bahçe” demektir.

10,11. İşte (dünya hâkimiyetine ve cennete) sadece onlar vâris olurlar. Firdevs (cennetin)’e vâris olan bu kimseler, orada sonsuz kalırlar.

Cennete varis olacak ve orada sonsuza kadar kalacak olanlar.

Evet bunlar, Firdevs cennetlerine varis olacaklar, orada kalıcıdırlar. 9/20...22, 64/9, 65/10

onlar ki, görkemli cennetlerin mirasçısı olacaklar,[2894] onlar orada ebedî kalacaklar.[2895]

[2894] Kökenini Kehf 107’nin notunda dile getirdiğimiz el-firdevs, “İçerisinde her türden ağaç, özellikle üzüm bağları bulunan görkemli bahçe” anlamın... Devamı..

Onlardır ki, Firdevs'e vâris olurlar, onlar orada müebbeden kalıcılardır.

10, 11. “İşte vâris olanlar, ebedî kalacakları Firdevs cennetine vâris olanlar onlardır onlar. [19, 63; 43, 72]

Onlar (en yüksek cennet olan) Firdevs'e varis olacaklar, orada ebedi kalacaklardır.

Cennetten pay alacaklar ve orada ölümsüzleşeceklerdir.

Onlar, Firdevs'e varis olacaklardır ve onlar, orada ebedi kalacaklardır.

Onlar Firdevs Cennetlerine vâris olurlar ve orada ebediyen kalırlar.(5)

(5) Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Cennette yüz mertebe vardır; herbirinin arası da yer ile gök arası kadardır. Firdevs ise bunların en yukarıda ol... Devamı..

Ki, Firdevs cennetine mirasçı olurlar, onda sürekli kalırlar.

10-11. anlardur mįrāŝ alıcılar anlar kim mįrāŝ alurlar firdevs uçmaġını anlar anuñ içinde ebed ķalıcılardur.

Firdevsi mīrāẟ aldılar. Anlar anda ebedī ḳalurlar.

Firdovs cənnətinə varis olanlar, orada əbədi qalanlar!

Who will inherit Paradise: There they will abide.

Who will inherit Paradise: they will dwell therein (for ever).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.