19 Temmuz 2024 - 12 Muharrem 1446 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’minûn Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kad efleha-lmu/minûn(e)

Gerçekten de kurtulmuşlardır, muratlarına ermişlerdir inananlar.

Kesinlikle ve elbette felaha (gerçek kurtuluşa ve mutluluğa) ermiştir (ve erecektir, samimi) mü’minler (ki, onlar şu özellikleri taşıyan kimselerdir):

Kesin olan şudur ki, inananlar mutlaka kurtuluşa ereceklerdir.

Sûre mü’minlerin imanlarının gereği olan emirleri yerine getirmeleri durumunda hak kazanacak-ları cennet güzelliklerinden müjdelerle başlar ve devamla... Devamı..

Şuurlu ve kâmil mü'minler, ebedî nimetlerle mutluluğa ermişlerdir.

Mü'minler muhakkak kurtuluşa ermişlerdir.

Mü'minler gerçekten felah bulmuştur;

Muhakkak müminler zafer bulmuştur.

Şüphesiz, müminler kurtulmuşlardır.

Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir.[350]

[350] Müminûn sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIII, 175.

1,2,3,4,5,6. Namazlarında gönülleri titreyen; boş işlerden kaçınan; zekât veren; eşleriyle, odalıkları olmadıkça, utanç yerlerin koruyanlar; inanlılar kurtulurlar, bunlar ayıplanmazlar

Hakiki mü'minler, gerçekten kurtuluşa ereceklerdir.

1,2,3,4,5,6. Mü’minler, tevâzu’ ile namâz kılanlar, fenâ söz söylemekden ictinâb idenler, zekât virenler, ferclerini harâmdan muhâfaza idenler ve ihtiyâcât-ı nefsâniyelerini zevcelerine ve sağ el ile (yani helâl sûretde) tedârik itdikleri câriyelerine hasr idenler hiç bir levm ve ’itâba dûçâr olmazlar.

Müminler saadete ermişlerdir.

Mü’minler, gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.

Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir;

Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir;

İnananlar başarıya ulaşmışlardır.

Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir,

Hakikat felâh buldu o mü'minler

Mü’minler kesinlikle felâha (kurtuluşa) ermiştir.

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.

Mü'minler muhakkak felah bulmuşdur (korkduklarından emîn, umduklarına nail olmuşlardır).

Mü'minûn (o mü'minler) muhakkak kurtuluşa ermiştir.

İnananlar (gerçekten iman edip gereğini yerine getiren erkek ve kadınlar) elbette kurtulmuş (olacak)lardır.

İnananlar kurtulmuşlardır.

Gerçekten, inananlar onmuşlardır,

Mü/minler muhakkak umduklarına ermişlerdir.

[1] Mekke'de nâzil olmuş, 119 veya 118 âyettir.

Andolsun ki mü’minler (gerçekten) kurtulmuştur.

Müminler gerçekten kurtuluşa ermiştir.

(Mekke’de nazil olmuştur ve 118 ayettir. Özellikle ilk ayetlerinde kurtuluşa eren müminlerin ibadetlerinden, ahlâki yaşayışlarından ve nail olacakları... Devamı..

Müjdeler olsun: İnananlar, dünyada da âhirette de kesinlikle kurtuluşa ermişlerdir!

Mekke döneminin sonlarında indirilmiştir. Adını, müminlerde bulunması gereken özelliklerin anlatıldığı ilk ayetlerden almıştır. 118 ayettir. ... Devamı..

Kesinlikle felaha (kurtuluşa) erdi MÜ’MİNLER!

İnananlar kurtulmuştur:

Öldükten sonra yapılacak mahkeme sonucunda gerçekten kurtuluşa ulaşanlar; Allah’a, ahirete, hesap gününe inanıp, dünya hayatını Allah’ın yasalarına göre yaşayanlar olacaktır.

Müminler elbette kurtulmuş (olacak)tır.

Mü’minler gerçekten umdukları hayra¹ ulaşmıştır.²

1 Felah: Arzu edilen şeye ulaşmak veya sonsuz hayır, İflah; sonsuz hayra, cennete ulaşmak (yani bizim ta’birimizle felâh bulmak ma’nâsına da gelir) de... Devamı..

KESİN OLAN ŞUDUR Kİ, inananlar kurtuluşa erişeceklerdir:

Müminler, gerçekten kurtuluşa ermiştir. 5/119, 7/8, 57/12, 64/9

DOĞRUSU,[²⁸⁸⁷] gereği gibi inananlar[²⁸⁸⁸] gerçek kurtuluşa erecekler:[²⁸⁸⁹]

[2887] Mazi fiilin başında gelen kad, ya bir beklentiye cevap ya da haksız bir ithamı red içindir. [2888] el-Mu’minûndaki belirlilik, anlama “gereğ... Devamı..

Müminler muhakkak kurtuluşa ermiştir.. (Öyle müminler ki)

O mü’minler, kurtuluşa erdi.

Muhakkak ki, mü'minler felâha ermişlerdir.

Muhakkak ki müminler, mutluluk ve başarıya erdiler.

Felaha ulaştı o mü'minler.

Muhakkak felâh buldılar.

Müminler(İnanıp güvenenler)umduklarına kavuşacaklardır.

Müminler, kurtuluşa ermiştir.

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.

Hiç kuşku yok, kurtulmuştur müminler.

bayıķ ķurtıldı mü’minler.

Taḥḳīḳ dünyā ve āḫiret ḫayrına yitişdi mü’minler.

Həqiqətən, mö’minlər nicat tapmışlar! (Cənnətə nail olmaqla mətləblərinə çatıb əbədi səadətə qovuşmuşlar!)

Successful indeed are the believers

The believers must (eventually) win through,-(2865)

2865 Aflaha: win through, prosper, succeed, achieve their aims or obtain salvation from sorrow and all evil. This verse connects on with verses 10 and... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.