26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hac Suresi 75. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

(A)llâhu yastafî mine-lmelâ-iketi rusulen vemine-nnâs(i)(c) inna(A)llâhe semî’un basîr(un)

Allah, meleklerden ve insanlardan peygamberler seçmiştir; şüphe yok ki Allah, duyar, görür.

 Allah, meleklerden de insanlardan da elçiler seçmektedir. Şüphesiz Allah, (her şeyi) İşitendir, (hakkıyla) Görendir.

Allah meleklerden de, insanlardan da elçiler seçer. Şüphe yok ki Allah, herşeyi gören ve herşeyi işitendir.

Allah meleklerden elçiler, insanlardan Rasuller, görevliler seçer. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir, görür; hep doğruları duyurur, doğru yolu gösterir.

Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz Allah duyandır, görendir.

Allah, meleklerden elçiler seçer ve insanlardan da. Şüphesiz Allah işitendir, görendir.

Allah, hem meleklerden, hem de, insanlardan peygamberler seçer. Gerçekten Allah her şeyi işitir = Semî'dir, her şeyi görür= Basîr'dir.

Allah, meleklerden ve insanlardan elçiler seçer. Şüphesiz Allah, (her sesi) işiten, (her şeyi) görendir.

Allah, meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz Allah, işitendir; görendir.

Allah, hem meleklerden, hem dahi insanlardan peygamberler seçer; Allah işitici, Allah görücü

Allah, meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

Meleklerden seçilen elçiler ilâhî vahyi Peygamberlere getirir, peygamberler de onları size tebliğ eder. Ama bunların Allah’ın tasarrufunda en küçük bi... Devamı..

Rasûllerini meleklerden ve insânlardan intihâb ider, her şeyi işidir ve her şeyi görir.

Allah meleklerden ve insanlardan peygamberler seçer. Doğrusu Allah işitir ve görür.

Allah, meleklerden de resûller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir.

Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah işitendir, görendir.

ALLAH meleklerden ve insanlardan elçiler seçer. Elbette ALLAH İşitendir, Görendir.

Allah hem meleklerden, hem de insanlardan elçiler seçer. Şüphesiz Allah her şeyi işitir, her şeyi görür.

Allah, hem Melâikeden Resuller süzer hem insanlardan, hakıkat Allah, yegâne semi', yegâne basîrdir

Allah, (vahyi peygamberlerine ulaştırma hususunda) meleklerden (elçiler, dinin emir) ve (hükümlerini kullarına ulaştırmak için de) insanlardan peygamberler seçer. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla işitendir, her şeyi hakkıyla görendir.

Allah; meleklerden de resuller seçer, insanlardan da. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyden Haberdar Olan'dır, Her Şeyi Gören'dir.

Allah hem meleklerden, hem insanlardan peygamberler seçer. Şübhesiz Allah (her şey'i) hakkıyle işiden, kemâliyle görendir.

Allah, meleklerden de insanlardan da elçiler seçer.(2) Muhakkak ki Allah, Semî'(hakkıyla işiten)dir, Basîr (kemâliyle gören)dir.

(2)Bakınız; (sahîfe 158, hâşiye 1)

Allah, melek ve insanlardan dilediği kimseleri elçi olarak seçer. Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir.

Allah meleklerden de, insanlardan da elçiler seçer. Çünkü , Allah işiticidir, görücüdür,

Allah, peygamberlere tavassut için meleklerden, nâs/ı dâvet için insanlardan, peygamberler seçer. Allah her şeyi işitir, görür.

Allah, meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Muhakkak ki Allah, Semî’dir, Basîr’dir.

Allah, meleklerden elçiler seçer ve insanlardan da. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.

Allah, uymanız gereken kanun ve kuralları size öğretmek üzere meleklerden ve insanlardan elçiler seçer. Melekler ilâhî vahyi Peygamberlere getirir, onlar da bunu size bildirirler. Fakat ne bir meleğin, ne de bir Peygamberin, Allah’ın egemenliğinde ortaklığı yoktur. Hiç kuşkusuz Allah, her şeyi işiten, her şeyi görendir. Öyle ki:

Allah, Melekler’den rasûlleri süzerek seçiyor, İnsanlar’dan da!
Allah, gören işitendir.

Allah, hem meleklerden hem insanlardan görevlendirmeler yapabilir. Çünkü her şeyi duyup gören sadece Allah'tır.

Allah dilerse insanlardan Resul seçtiği gibi meleklerden de Resuller seçer. Ancak yeryüzünde insanlar yaşadığı için insanlara kendi cinsinden birini Resul seçtik ki; insanlar kendilerine bahane bulmasınlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. [*] Şüphesiz ki Allah duyandır, görendir.

Benzer mesajlar: Âl-i İmrân 3:179; Şûrâ 42:13.

Allah meleklerden de insanlardan da elçiler¹ seçer. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, mükemmel görendir.

1 Allah’ın insanlardan seçtiği elçileri, Peygamberlerdir. Melekleri de Peygamberlere elçi olarak gönderir.

[Sınırsız kudret ve nüfûzuyla] Allah meleklerden de, insanlardan da elçiler seçer. Ama yine de her şeyi gören, her şeyi işiten Allah’tır: ⁹⁰

90 Yani, peygamberler ve melekler O’nun yalnızca kulları olup O’nun her şeyi gören, her şeyi işiten mutlak ilim ve kudretinden herhangi bir paya sahip... Devamı..

Allah, meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah, her şeyi işitendir, her şeyi görendir. 16/2, 42/51, 21/7, 14/11, 17/93, 18/110, 41/6, 57/4, 58/7

(Dolayısıyla) Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Ne var ki sadece Allah her bir şeyi duyar, her bir şeyi görür.[²⁸⁸²]

[2882] Zımnen: Herşeyi O’nun meleklerden ve insanlardan seçtiği elçiler değil, sadece O duyar, sadece O görür.

Allah, meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da! (Elçilik görevi meleklere has değildir) Allah, herşeyi hakkıyle işiten ve herşeyi hakkıyle görendir. (Kullarının sözlerini işitendir, onları görendir, onlardan peygamber olmaya kimin layık olduğunu, elbette en iyi bilendir)

Allâh meleklerden de, insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz Allâh, işitendir, görendir

Allah meleklerden resûller ihtiyar eder ve insanlardan da. Muhakkak ki, Allah tamamen işiticidir, görücüdür.

Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Allah elbette semî ve basîrdir (her şeyi hakkıyla işitir ve görür).

Allah meleklerden de, insanlardan da elçiler seçer. Allah, işitendir, görendir.

Allâh Te'âlâ meleklerden ve insânlardan rasûller ihtiyâr ider. Allâh söylenen sözleri işidir ve görir.

Allah, meleklerden elçiler seçer; insanlardan da seçer. Allah dinler ve görür.

Allah, meleklerden elçiler seçer, tabi insanlardan da. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.

Allah meleklerden de, insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz ki Allah herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

Allah, meleklerden de resuller seçer, insanlardan da. Şüphesiz ki, Allah Semî' ve Basîr'dir.

Tañrı üyürür firiştelerden yalavaçlar daħı ādemįlerden. bayıķ Tañrı işidicidür göricidür.

Tañrı Ta‘ālā iḫtiyār eyler feriştehlerden peyġamberler, ādem oġlanlarındandaḫı. Tañrı Ta‘ālā her nesneyi işidicidür, göricidür.

Allah mələklərdən də elçilər (peyğəmbərlər) seçər, insanlardan da. Həqiqətən, Allah (hər şeyi) eşidəndir, görəndir!

Allah chooseth from the angels messengers, and (also) from mankind. Lo! Allah is Nearer, Seer.

Allah chooses Messengers(2857) from angels and from men for Allah is He Who hears and sees (all things).(2858)

2857 Men are chosen as Messengers to ordinary men; for ordinary men will riot be able to understand and be in communion with beings so refined as ange... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.