16 Ocak 2021 - 2 Cemaziye'l-Ahir 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hac Suresi 74. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

kaderû(A)llâhe hakka kadrih(i)(k) inna(A)llâhe lekaviyyun ‘azîz(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Gafil ve cahil insanlar) Onlar, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edememişlerdir. Gerçekten Allah sonsuz kuvvet ve izzet sahibidir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Onlar, Allah'ın büyüklüğünü hakkıyla bilemediler; şüphe yok ki Allah, kuvvet sahibidir, üstündür.

Abdullah Parlıyan Meali

Putları Allah'a ortak koşmak suretiyle hataya düşenler, Allah'ın güç ve kudretini gereği gibi kavrayıp değerlendiremiyorlar. Çünkü Allah, herşeyi hükmü altında tutan, en yüce iktidar sahibidir.

Ahmet Tekin Meali

Onlar, Allah'ın, yüceliğini, kudretini, kadrini, zâtını vasfının, sıfatlarının tecellisinin ifade ettiği şekilde künhüyle kavrayamadılar, Allah'ı hakkıyla tanıyıp saygıyla hafsalalarına yerleştiremediler. Allah güçlü, kudretli, üstün ve hükümrandır.*

Ahmet Varol Meali

Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Şüphesiz Allah güçlüdür, yücedir.

Ali Bulaç Meali

Onlar, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah güç sahibidir, azizdir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Allah'ın azametini gereği gibi takdir edib bilemediler. Muhakkak ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye üstündür.

Bahaeddin Sağlam Meali

Onlar Allah’ı gereği gibi tanımadılar. Muhakkak Allah, sonsuz kuvvet ve izzet sahibidir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Onlar Allah'ı gereği gibi değerlendiremediler. Şüphesiz Allah çok kuvvetlidir; çok üstündür.

Besim Atalay Meali

Onlar gerçek değerince Allaha bir değer veremediler; Allahın gücü yeter, Allah emredir

Cemal Külünkoğlu Meali

Onlar Allah'ın gücünü gereği gibi kavrayıp değerlendiremediler. Muhakkak ki Allah, her şeyi hükmü altında tutan en yüce iktidar sahibidir.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah'ı gereği gibi değerlendiremediler. Doğrusu Allah kuvvetlidir, güçlüdür.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

Diyanet Vakfı Meali

Onlar, (Bu âciz putları Allah'a ortak koşmak suretiyle) Allah'ın kadrini hakkıyla bilemediler. Hiç şüphesiz Allah, çok kuvvetlidir, çok üstündür.

Edip Yüksel Meali

Onlar ALLAH'a gereken değeri vermediler. ALLAH elbette Güçlüdür, Üstündür.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Allah'ın büyüklüğünü gereği gibi değerlendirip bilemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye üstündür.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Allahın kadrini gereği gibi takdir edemediler, hakıkat Allah, yegâne kaviy, yegâne azîzdir

Erhan Aktaş Meali

Allah'ı gereği gibi takdir edemediler¹. Kuşkusuz Allah, Mutlak Güç Sahibi'dir, Mutlak Üstün Olan'dır.*

Hasan Basri Çantay Meali

Onlar Allahın kadrini hakkıyle ölçemediler. Şübhe yok ki Allah yegâne kuvvet saahibidir, mutlak gaalibdir.

Hayrat Neşriyat Meali

Allah'ı, kadrinin (kudretinin ve büyüklüğünün) hakkıyla takdîr edemediler! Şübhesiz ki Allah, elbette Kavî (pek kuvvetli olan)dır, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir.

İlyas Yorulmaz Meali

Şüphesiz ki bütün kuvvet ve güç elinde olan Allahı gereği gibi tanıyamadılar.

İsmail Hakkı İzmirli

Onlar Allah/ı gereği gibi takdir etmediler [³] Allah kavidir, yegâne galiptir.*

Kadri Çelik Meali

Onlar, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah, güç sahibidir, azizdir.

Mahmut Kısa Meali

Onlar, Allah’ı gereği gibi tanıyamadılar. O’nun sınırsız ilim, hikmet ve kudret sahibi tek rab ve ilah olduğunu bilemedikleri için kendilerine başka yol göstericiler aradılar; mutlak adâlet sahibi olduğunu kavrayamadıkları için âhireti inkâr ettiler; sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olduğunu anlayamadıkları için başkalarının egemenliği altına girdiler; izzet ve şerefin yalnızca O’nun elinde olduğunu idrâk edemedikleri için üstünlük ve itibarı başka yerlerde aradılar. İşte bunun içindir ki Kur’an, sürekli olarak Allah’ı anlatır: Gerçekten Allah çok güçlüdür, üstündür.

Mehmet Türk Meali

O (kâfirler) Allah’ı lâyıkıyla tam olarak tanıyamadılar.1 Şüphesiz Allah, çok güçlüdür, çok şereflidir.*

Muhammed Esed Meali

Bu [konuda hataya düşe]nler Allah'ın gücünü gereği gibi kavrayıp değerlendiremiyorlar; çünkü Allah, her şeyi hükmü altında tutan en yüce iktidar Sahibidir.

Mustafa Çavdar Meali

Onlar, Allah’ı gerektiği gibi takdir edemediler. Oysa Allah sonsuz güç sahibidir, mutlak üstün ve galip olandır. 39/67, 2/255, 36/83, 40/64, 59/23

Mustafa İslamoğlu Meali

Onlar, Allah’ın gücünü gereği gibi kavrayıp takdir edemiyorlar: nitekim Allah her şeye muktedir olan yüce bir otorite sahibidir.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Allah'ın kadrini bihakkın takdir edemediler. Şüphe yok ki, Allah elbette kavîdir, azîzdir.

Suat Yıldırım Meali

Allah'ı lâyık olduğu tarzda bilemediler. Muhakkak ki Allah pek kuvvetlidir, mutlak galiptir. [30, 27; 85, 12-13; 51, 58; 57, 25; 58, 21]

Süleyman Ateş Meali

Allah'ı layikıyle takdir edemediler (O'nu gereği gibi bilemediler). Allah kuvvetlidir, üstündür.

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah’ı gereği gibi değerlendiremediler. Oysa Allah güçlüdür, her işin üstesinden gelir.

Şaban Piriş Meali

Onlar, Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Oysa Allah güçlüdür, azizdir.

Ümit Şimşek Meali

Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Fakat Allah karşı koyulmaz kuvvet sahibi ve herşeyin mutlak galibidir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah'ı, şanına yaraşır biçimde takdir edemediler. Allah elbette Kavî'dir, Azîz'dir.

Eski Anadolu Türkçesi

bilmediler yā ululamadılar Tañrı’yı ḥaķķınca bilmek [180b] bayıķ Tañrı ķavįdur 'azįzdür.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Müşriklər) Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər (uca tutmadılar). Həqiqətən, Allah yenilməz qüvvət sahibi, qüdrət sahibidir!

M. Pickthall (English)

They measure not Allah His rightful measure. Lo! Allah is Strong, almighty.

Yusuf Ali (English)

No just estimate have they made of Allah. for Allah is He Who is strong and able to Carry out His Will.(2856)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.