20 Ocak 2022 - 17 Cemaziye'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hac Suresi 66. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vehuve-lleżî ahyâkum śümme yumîtukum śümme yuhyîkum(k) inne-l-insâne lekefûr(un)

Öyle bir mabuttur ki sizi diriltti, sonra öldürür, sonra gene diriltir, fakat şüphe yok ki insan, pek nankördür.

Size (ilk defa) hayat verip (varlığa çıkaran), sonra öldürecek olan, sonra da yeniden diriltecek olan O’dur. (Buna rağmen) İnsan gerçekten pek nankördür (kadir kıymet bilmezdir).

Nitekim size hayat veren, sonra sizi öldüren ve en sonunda sizi yeniden diriltecek olan da O'dur. Bunca gerçeklere rağmen, insan çok nankördür.

O, size hayat veren, sizi yaşatan, sonra eceller gelince ölümü gerçekleştiren, daha sonra yeniden hayat verendir. İnsan pek nankördür, çok inkârcıdır.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/28; 40/11; 45/26.

Sizi dirilten, sonra öldürecek, sonra yeniden diriltecek olan O'dur. Doğrusu insan pek nankördür.

Sizi diri tutan, sonra öldürecek, sonra da diriltecek olan O'dur. Gerçekten insan pek nankördür.

Önce sizi dirilten, sonra öldürecek olan, sonra da (kabirden) diriltecek olan yine O'dur. Doğrusu insan (Allah'ın sayısız nimetlerine karşı) çok nankördür.

O’dur sizi dirilten, sonra sizi öldürüp, sonra tekrar dirilten. Muhakkak insan çok nankördür.

Size hayat veren, sonra öldüren, sonra yine diriltecek olan Allah'tır. Gerçekten insan çok nankördür.

Odur sizi diri kılan, odur sizi öldüren, sonra yine dirilten, insanoğlu iylik bilmez !

Sizi yaratan, sonra öldüren ve sonra tekrar diriltecek olan O'dur. Hiç kuşkusuz insan pek nankördür. 

Bkz. 2/28 ve dipnotu

Sizi yaşatan ve öldürecek ve sonra tekrâr diriltecek olan odur. Hakîkatde insân nankördür.

Sizi dirilten, sonra öldürecek sonra yine diriltecek olan O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür.

O, size hayat veren, sonra sizi öldürecek, daha sonra da diriltecek olandır. Şüphesiz, insan çok nankördür.

O, (önce) size hayat veren, sonra sizi öldürecek, sonra yine diriltecek olandır. Gerçekten insan, çok nankördür.

 64. âyette, göklerde ve yerde mevcut bütün eşyanın, Allah’ın olduğu, yani bütün bunların yaratıcısının, sahip ve mâlikinin Allah olduğu, O’nun, insan... Devamı..

O'dur size can veren, sonra sizi öldüren ve sonra sizi dirilten... İnsan elbette pek nankördür.

Size (ilk defa) hayat veren, sonra öldürecek olan, sonra da yeniden diriltecek olan O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür.

Size hayatı veren de odur, sonra sizi öldürür, sonra sizi yine diriltir, hakıkat insan çok nankördür

Ve size hayat veren, sonra sizi öldürecek olan, sonra da sizi diriltecek olan O'dur. İnsan¹ gerçekten çok nankördür.

1- Müşrik ve kâfir olan.

O, (önce) size hayaat veren, sonra sizi öldürecek, daha sonra da sizi yine diriltecek olandır. Hakıykat, (şu) insan çok nankördür!

Hem O'dur ki size hayat verdi; sonra sizi vefât ettirecek; sonra sizi tekrar diriltecek! Doğrusu insan gerçekten çok nankördür.

Size hayat veren yalnızca O dur. Sonra sizi öldürecek, sonra size tekrar hayat verip diriltecek dir. Şu bir gerçekdir ki insan nankördür (inkârcıdır).

Sizi dirilten, sonra öldüren, sonra yine dirilten Odur. Gerçekten insan iyilikten anlamaz.

Sizi iptidadan dirilten, sonra öldürecek, sonra yine diriltecek olan O/dur. İnsan hakikaten nankördür [²].

[2] Veya Allah'ı, âhireti münkirdir.

Sizi diri tutacak, sonra öldürecek, sonra da diriltecek olan O'dur. Gerçekten insan pek nankördür.

Size hayatı bahşeden, sonra sizi öldüren ve en sonunda sizi yeniden diriltecek olan, O’dur. Fakat insan, bunca nîmetleri kendisine bahşeden Rabb’ine karşı çok nankördür. Bu yüzden, apaçık delillere yersiz itirazlarla karşı çıkar, “Madem dört kitap da haktır, o hâlde biz, yalnızca bize gönderilen hükümlere uyarız, Kur’an’a uymak zorunda değiliz!” diyerek son ilâhî mesajı inkâr ederler. Oysa ki:

Size hayat veren de O’dur.
Sonra sizi öldürüyor; sonra diriltiyor.
İnsan, elbette çok nankördür.

Allah size hayat veren, eceliniz gelince hayatınızı alan, sonra diriltecek olandır. Şüphesiz verilen nimetleri inkâr edenler nankördür.

O, (önce) size hayat veren, sonra sizi öldürecek, sonra yine diriltecek olandır. Şüphesiz ki o (inkârcı) insan, çok nankördür. [*]

Ayetin sonunda yer alan bu ifade, Yüce Allah’ın bu sistemi devam ettirmesinin sebebini insanlara olan şefkati ve merhameti şeklinde belirlediğini göst... Devamı..

Sizi yoktan yaratan,¹ sonra öldürecek,² sonra da (tekrar) diriltecek³ olan sadece Odur.⁴ Gerçekten insan çok nankördür.

1 İlk defa Âdem’i çamurdan, sizi de ana karnında nutfeden yaratan.2 Eceliniz gelince...3 Âhirette hesaba çekmek için...4 Tenasüh: Bir şeyin dolaşarak ... Devamı..

Nitekim, size hayat veren, sonra sizi öldüren ve en sonunda sizi yeniden hayata döndürecek olan O’dur; [bütün bu gerçeklere rağmen, yine de] insan, gerçekten, çok nankördür.

Zira O’dur size hayat veren sonra sizi öldürecek, sonra da yeniden diriltecek olan. Şu bir gerçek ki insan bu nimetlere karşı çok nankördür. 2/152, 10/31, 11/9-10, 14/7- 28, 16/112

Zira size hayat bahşeden, sonra size ölümü tattıracak olan, ardından sizi diriltecek olan yine O’dur. Şu bir gerçek ki insanoğlu, (bütün bunlara rağmen) nankörlükte ısrarcıdır.[2877]

[2877] Fe‘ûl vezninden olan kefûr hem “inkâr eden” hem de “inkâr edilen” mânasını içerir. Bu şu demektir: Allah’ı tanımamak Allah tarafından tanınmama... Devamı..

Ve O, o zâttır ki, sizi diriltmiştir, sonra sizi öldürecektir, sonra sizi diriltecektir. Şüphe yok ki, insan elbette çok nankördür.

Size hayatı veren de O'dur. Sizi müteakiben öldürecek ve tekrar diriltecek olan da O'dur. Gerçekten insan pek nankördür! [2, 28; 45, 26; 40, 11]

O'dur ki sizi diriltti, sonra sizi öldürür, sonra yine sizi diriltir. Gerçekten insan çok nankördür.

Size hayat veren sonra öldüren sonra yine hayat verecek olan O’dur. İnsanoğlu gerçekten nankördür.

O'dur size hayat veren sonra sizi öldürecek, sonra da yeniden diriltecek olan. Fakat insan çok nankördür.

Size hayat veren, sonra öldüren, sonra tekrar dirilten de Odur. İnsan ise, doğrusu, pek nankördür.

Size hayat veren O'dur. Sonra sizi öldürüyor; sonra diriltecektir sizi. Gerçek olan şu ki, insan tam bir nankördür.

daħı ol oldur kim yarattı sizi andan öldürür sizi andan dirüdür sizi. bayıķ ādemį kāfir olıcıdur.

Ol Tañrı Ta‘ālā oldur kim sizi diriltdi, andan ṣoñra öldürdi sizi. Andan ṣoñrasizi girü dirildür. Taḥḳīḳ ādem oġlı ḳatı kāfirdür.

Sizi (əzəl başdan) dirildən, sonra (əcəliniz çatanda) öldürəcək, daha sonra (qiyamət günü) yenə dirildəcək məhz Odur.

And He it is Who gave you life, then He will cause you to die, and then will give you life (again). Lo! man is verily an ingrate.

It is He Who gave you life, will cause you to die, and will again give you life: Truly man is a most ungrateful creature!


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.