1 Ekim 2020 - 13 Safer 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hac Suresi 6. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Żâlike bi-enna(A)llâhe huve-lhakku veennehu yuhyî-lmevtâ veennehu ‘alâ kulli şey-in kadîr(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

İşte böyle (bütün bunlar gösterir ki) ; şüphesiz Allah, Hakkın ta kendisidir ve şüphesiz O ölüleri diriltir ve gerçekten O her şeye güç yetirendir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bu da, şüphe yok ki Allah'ın gerçek oluşundandır ve şüphe yok ki o, ölüyü de diriltir ve şüphe yok ki onun, her şeye gücü yeter.

Abdullah Parlıyan Meali

Bütün bunlar, Allah'ın kudreti sayesinde, böylece meydana gelmektedir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir, herşey O'nunla varlık kazanır ve O ölüleri diriltir ve herşeye güç yetirendir.

Ahmet Tekin Meali

Bütün bunlar, Allah'ın bizâtihi varlığında şüphe olmayan hak ilâhlığından, ölülere hayat verecek güce kudrete sahip olmasından kaynaklanmaktadır. O'nun her şeye gücü kudreti yeter.*

Ahmet Varol Meali

Bu böyledir; çünkü Allah, hakkın kendisidir, O ölüleri diriltir ve O her şeye güç yetirir.

Ali Bulaç Meali

İşte böyle; şüphesiz Allah, hakkın kendisidir ve şüphesiz ölüleri diriltir ve gerçekten her şeye güç yetirendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

İşte bunlar (insanın muhtelif tavırlarla yaratılışı ve ölü arzın ihya edilişi) ispat ediyor ki, hakikaten Allah vardır. O, ölüleri diriltiyor ve gerçekten O, her şeye kadirdir.

Bahaeddin Sağlam Meali

İşte gerçek budur. Çünkü Allah haktır. Ve O, ölüleri diriltir ve O’nun her şeye gücü yeter.

Bayraktar Bayraklı Meali

Bunlar, Allah'ın gerçek olduğunu gösterir. O, ölüleri diriltir. O'nun her şeye gücü yeter.

Besim Atalay Meali

İşte bunlar Allahın hak olmasından, O diriltir ölüleri; her şeye gücü yetişir O'nun

Cemal Külünkoğlu Meali

İşte böyle; şüphesiz Allah, Hakk'ın kendisidir ve şüphesiz ölüleri dirilten ve gerçekten her şeye güç yetirendir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

6,7. Bunlar, yalnız Allah'ın gerçek olduğunu, ölüleri dirilttiğini, gücünün herşeye yettiğini, şüphe götürmeyen kıyamet saatinin geleceğini, Allah'ın kabirlerde olanı dirilteceğini gösterir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bu böyle. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. Şüphesiz O, ölüleri diriltir ve O, her şeye hakkıyla kadirdir.

Diyanet Vakfı Meali

Çünkü Allah hakkın ta kendisidir; O, ölüleri diriltir; yine O, her şeye hakkıyla kadirdir.

Edip Yüksel Meali

Çünkü, ALLAH tek gerçektir; ölüleri diriltir; herşeye gücü yeter;

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İşte bunlar gösteriyor ki, Allah şüphesiz haktır. Şüphesiz ölüleri o diriltir ve o her şeye kadirdir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

İşte bunlar hep Allahın şübhesiz hak ve o muhakkak ölüleri diriltiyor ve hakıkaten her şey'e kadir olmasındandır

Erhan Aktaş Meali

İşte Hakk olan Allah budur. O, ölüleri diriltir. Ve O, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

Hasan Basri Çantay Meali

Bunun sebebi şudur: Çünkü Allah Hakkın ta kendisidir. Hakıykat, ölüleri O diriltiyor. O, şübhesiz her şey'e hakkıyle kaadirdir.

Hayrat Neşriyat Meali

İşte bu (yaratılış), şübhesiz ki Allah'ın gerçekten Hakk olması ve muhakkak ki ölüleri O'nun diriltmesi ve şübhe yok ki O'nun, herşeye hakkıyla gücü yetmesindendir.

İlyas Yorulmaz Meali

İşte Allah, gerçek olan Odur. Elbetteki ölüyü dirilten ve her şeyi planlayıp uygulayan da Odur.

Kadri Çelik Meali

İşte bunlar şüphesiz Allah'ın hak olduğundan, muhakkak ölüleri dirilttiğinden ve hakikaten her şeye kadir olmasındandır.

Mahmut Kısa Meali

İşte bütün bu mûcizelerin her an gözlerinizin önünde yaşanması, şunun iyice bilinmesi içindir ki; Allah, hakkın ve hakikatin ta kendisidir; O, ölüleri yeniden diriltecektir ve O’nun her şeye gücü yeter!

Mehmet Türk Meali

İşte (bütün bunlar,) Allah’ın mutlak gerçeğin ta kendisi olduğunu, ölüleri Onun dirilttiğini ve Onun gücünün her şeye kesinlikle yettiğini (gösterir.)

Muhammed Esed Meali

Bütün bunlar [böylece vuku bulmaktadır,] çünkü Allah Nihaî Gerçek'tir 6 ve çünkü O, ölü olanı dirilten ve her şeye gücü yetendir.

Mustafa Çavdar Meali

İşte bu Allah’ın hak ve tek ilah olmasındandır. Hiç şüpheniz olmasın ki ölüleri diriltecek olan da O’dur ve her şeye gücü yeten de O’dur. 30/19- 50, 35/9, 41/39

Mustafa İslamoğlu Meali

Bütün bunların (gösterdiği) nihaî bir gâye[2799] vardır ki, o da şudur: Mutlak hakikat yalnızca Allah’tır.[2800] Zira sadece O’dur ölüyü dirilten; ve her şeye gücü yeten de yalnızca O’dur.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O (yaratılış, şu sebeplerdendir ki) şüphesiz hak olan, O Allah'tır ve muhakkak ki O, ölüleri diriltir ve şüphe yok ki O, her şey üzerine ziyâdesiyle kâdirdir.

Suat Yıldırım Meali

Bütün bunlar böyle cereyan etmektedir. Çünkü Allah hakkın, gerçeğin ta kendisidir ve çünkü ölüleri dirilten de O'dur. Her şeye hakkıyla kadir olan da O'dur. [41, 39; 36, 82]*

Süleyman Ateş Meali

Bu böyledir. Çünkü Allah, tek gerçektir. (Her şey O'nunla varlık kazanır) ve O, ölüleri diriltir ve O, her şeyi yapabilir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bu, Allah’ın gerçek varlık olmasından dolayı böyledir. Ölülere can veren O’dur. O, her şeye bir ölçü koyar.

Şaban Piriş Meali

İşte hakkın kendisi olan Allah, ölüleri de böyle diriltir. Çünkü O'nun her şeye gücü yeter.

Ümit Şimşek Meali

Bütün bunlar gösterir ki, Allah Hakkın(5) tâ kendisidir, ölüleri O diriltir ve Onun gücü herşeye yeter.*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bu böyledir, çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O, ölüleri diriltiyor ve O, her şey üzerinde kudretiyle egemendir.

M. Pickthall (English)

That is because Allah, He is the Truth. Lo! He quickeneth the dead, and lo! He is Able to do all things;

Yusuf Ali (English)

This is so, because Allah is the Reality: it is He Who gives life to the dead, and it is He Who has power over all things.(2778)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.