17 Nisan 2021 - 5 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hac Suresi 57. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velleżîne keferû vekeżżebû bi-âyâtinâ feulâ-ike lehum ‘ażâbun muhîn(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Kâfir olup ayetlerimizi yalanlayan kimseler(e gelince) ; artık onlar için aşağılatıcı (ve bunaltıcı) bir azap vardır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Kafir olup delillerimizi yalanlayanlarsa, onlar içindir horlayan, aşağılatan azap.

Abdullah Parlıyan Meali

Ama Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere ve mesajlarımızı yalanlamaya kalkışanlara gelince, işte böylelerini alçaltıcı bir azap karşılayacaktır.

Ahmet Tekin Meali

Allah ve peygamberlerini inkârda ısrar edenlere, küfre saplananlara, âyetlerimizi Kur'ân'ımızı yalanlayanlara, işte onlara alçaltıcı zillete düşürücü bir azap vardır.*

Ahmet Varol Meali

İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara ise aşağılayıcı bir azap vardır.

Ali Bulaç Meali

İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlar; artık onlar için aşağılatıcı bir azab vardır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Küfre varıp da âyetlerimizi inkâr edenler, işte bunlara horluk içinde bırakılacakları bir azab vardır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Kâfir olup da ayetlerimizi yalanlayanlar ise, işte onlar için zillet verici bir azap vardır.

Bayraktar Bayraklı Meali

İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlara da, aşağılatan bir azap vardır.

Besim Atalay Meali (1962)

Kâfir olan, belgelerimizi yalanlayan kimselerçin hor kılıcı azap var

Cemal Külünkoğlu Meali

Ama inkâr eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince; onlar için de aşağılayıcı bir azap vardır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

İnkar edenler, ayetlerimizi yalan sayan kimseler, işte onlar için hakir düşüren azap vardır.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

İnkâr edip âyetlerimizi yalanlamış olanlara gelince, onlar için de alçaltıcı bir azap vardır.

Diyanet Vakfı Meali

İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar için alçaltıcı bir azap vardır.

Edip Yüksel Meali

Ayetlerimizi yalanlayıp inkar edenler ise küçük düşürücü bir cezayı hakkederler.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İnkâr edip âyetlerimizi yalan sayanlar ise, işte bunlar için hakîr düşüren bir azab vardır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Kâfirlik edip âyetlerimize yalan demiş olanlar ise, işte bunlara mühîn bir azâb vardır

Erhan Aktaş Meali

Kâfir olan¹ ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler için alçaltıcı bir azap vardır. *

Hasan Basri Çantay Meali

Kâfir olub da bizim âyetlerimizi yalan sayanlar, işte onlar, onlar için de hor (ve zelîl) edici bir azâb vardır.

Hayrat Neşriyat Meali

İnkâr edenler ve âyetlerimizi yalanlayanlar ise, işte onlar için (pek) aşağılayıcı bir azab vardır.

İlyas Yorulmaz Meali

Doğruları inkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar içinde alçaltıcı bir azap var.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Kâfir olup âyetlerimizi yalan sayanlar da kendilerini hor kılıcı bir azaba uğrayacaklar.

Kadri Çelik Meali

Küfre sapıp ayetlerimizi yalanlayanlar (var ya), artık onlar için de aşağılatıcı bir azap vardır.

Mahmut Kısa Meali

Apaçık hakîkati inkâr eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da alçaltıcı bir azâba mahkûm edilecekler!

Mehmet Türk Meali

Kâfirler ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, rezil edici azap da onlaradır.

Muhammed Esed Meali

ama hakkı inkara, mesajlarımızı yalanlamaya kalkışanlara gelince, işte böylelerini alçaltıcı bir azap bekliyor olacaktır.

Mustafa Çavdar Meali

Gerçeği örtbas edip ayetlerimiz karşısında yalana sarılan kâfirlere ise, işte onlara onur kırıcı bir azap vardır. 2/39, 5/10, 6/49, 39/71, 40/49- 50

Mustafa İslamoğlu Meali

Ama inkârda inat eden ve Bizim âyetlerimizi yalanlayanlara gelince,[2868] işte onların hakkı, onur kırıcı bir terkedilmişliğe mahkûm olmaktır.[2869]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve o kimseler ki, kâfir oldular ve Bizim âyetlerimizi tekzîp eylediler, artık onlar için şedît bir azap vardır.

Suat Yıldırım Meali

Dini inkâr edip âyetlerimizi yalan sayanlara ise zelil eden bir azap vardır. [40, 6]

Süleyman Ateş Meali

İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara da alçaltan bir azab vardır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Ayetleri görmezlikten gelenlere ve ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanlara gelince, işte onlar için alçaltıcı bir azap vardır.

Şaban Piriş Meali

Kafir olup, ayetlerimizi yalanlayanlar ise işte onlara, onlara alçaltıcı bir azap vardır.

Ümit Şimşek Meali

İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar için de aşağılayıcı bir azap vardır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar için aşağılayıcı bir azap öngörülmüştür.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı anlar kim kāfir oldılar daħı yalan duttılar āyetlerümüzi pes anlar anlaruñdur ħor eyleyici 'aźāb.

Bunyadov-Memmedeliyev

Kafir olanlar, ayələrimizi yalan hesab edənlər isə rüsvayedici bir əzaba düçar olacaqlar!

M. Pickthall (English)

While those who disbelieved and denied Our revelations, for them will be a shameful doom.

Yusuf Ali (English)

And for those who reject Faith and deny our Signs, there will be a humiliating Punishment.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.