17 Mayıs 2022 - 16 Şevval 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hac Suresi 29. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Śumme-lyakdû tefeśehum velyûfû nużûrahum velyattavvefû bilbeyti-l’atîk(i)

Sonra ihramdayken yapılmayan şeyleri yapıp temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve tavaf etsinler Beytalatıyk'ı.

Sonra (vücutlarındaki ve ruhlarındaki) kirlerini atıp gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atik’i (Kâbe-i Şerifi) tavaf etsinler.

Sonra ihramda iken yapılamayan şeyleri yapıp temizlensinler, varsa adaklarını yerine getirsinler ve bu dünyanın en eski ve zorbalardan engellenip özgürlüğe kavuşturulmuş mabedini bir kere daha tavaf etsinler.

Sonra kirlerini giderip, temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyti Atîk'ı, ilk kurulan, dokunulmazlığı olan özgür mabedi, özgürlük yurdunu, ziyaret edenleri günahlardan uzaklaştıran şerefli en eski mâbedi tavaf etsinler.

bk. Lisânü’l-Arab; Vahdetin İnce, Özgürlük Şiarı Hac, Haksöz dergisi 2001, sayı 120.

Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Eski Ev'i (Kabe'yi) tavaf etsinler."

Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atik'i tavaf etsinler.

Sonra kirlerini (saç ve tırnaklarını) atsınlar, adaklarını yerine getirsinler ve o kadîm olan Beyt'i = Kâbe'yi tavaf etsinler.

Sonra kirlerini gidersinler, kendilerine gerekli olan ibadetleri (kurbanları kesmekle) ifa etsinler. (Allah’ın) en eski evi olan Kâbe’yi tavaf etsinler.

“Sonra beden temizliği yapsınlar. Adaklarını yerine getirsinler. Eski evi tavaf etsinler!”

Sonra da, temizlenip adakların ödesinler, Kâbe'yi de tavaf etsinler

(Haccı tamamladıktan) sonra uymak zorunda oldukları (temizlenmek, kurban kesmek, tıraş olmak, ihramdan çıkmak gibi) birtakım kısıtlamalara son versinler. (Varsa) adaklarını yerine getirsinler ve bu tarihi özgürlük evini (Kâbe'yi) tavaf etsinler.

Kıyafet-i hâriciyenizdeki teseyyübi terk idiniz nezdlerinize vefâ ve Beyt-i Kadîmi tavaf idiniz.

Sonra kirlerini giderip temizlensinler. Adaklarını yerine getirsinler. Kabe'yi tavaf etsinler.

Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik’i (Kâbe’yi) tavaf etsinler.

Sonra kirlerini gidersinler; adaklarını yerine getirsinler ve o Eski Ev'i (Kâbe'yi) tavaf etsinler.  

 Hacıların kirlerini gidermelerinden maksat, özellikle tıraş olmaları, tırnaklarını kesmeleri, koltuk altlarını ve kasıklarını temizlemeleri ve genel ... Devamı..

Sonra yükümlülüklerini tamamlasınlar, vermiş oldukları sözlerini yerine getirsinler ve o Tarihi Evi ziyaret etsinler.

Sonra kirlerini giderip temizlensinler. Adaklarını yerine getirsinler. Kâbeyi tavaf etsinler.

Sonra kirlerini atsınlar ve adaklarını yerine getirsinler ve o Beyti atikı tavaf etsinler

Sonra kirlerini gidersinler.¹ Adaklarını yerine getirsinler. Ve Beyt-i Atik'i² tavâf etsinler.

1- Arınsınlar. 2- Bütün göstergelerle işret edilen anlam ve değerlerin birleştiği, anlam ve önemlerini kazandıkları son nokta Kâbe.

«Sonra kirlerini gidersinler. Adaklarını yerine getirsinler ve o Beyt-i atıykı tavaaf etsinler».

“Sonra (vücudlarındaki) kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atîk'ı (Kâ'be'yi) tavâf etsinler!”

Sonra haccı tamamladıktan sonraki üzerlerine düşen (temizlenmek, kurban kesmek, tıraş olmak, ihramdan çıkmak v.s.) görevleri yapsınlar. Adaklarını yerine getirip, Beyt-i Atik’i tavaf etsinler.

Sonra kirlerini atsınlar, adaklarını yerine getirsinler. Kabe’ye yüz sürsünler.

Sonra pislikleri [⁵] gidersinler, adaklarını yerlerine getirsinler. Beyt-i Atik olan Kâbe/yi tavaf etsinler.

[5] Tırnak kesmek, koltuk altı yolmak gibi.

Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atîk’i¹⁵/Kâbe’yi tavaf etsinler.

15 Sözlükte eski, kadim, yaşlı, bağımsız, sağlam ve muteber gibi anlamları vardır (İbn Manzûr, Belot).

Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve eski evi (Kâbe'yi) tavaf etsinler.

Sonra da, hac sırasında uyulması gereken yıkanmamak, tıraş olmamak, tırnak kesmemek, koku sürünmemek gibi kısıtlamalardan dolayı meydana gelen kirlerini temizlesinler, varsa adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik’i, yani insanın her türlü kölelik boyunduruklarından kurtulup yalnızca Rabb’ine kul olarak gerçek anlamda özgürlüğe kavuşmasının sembolü olan bu tarihî mâbed, özgürlük evi Ka’be’yi son bir kez tavaf etsinler.

Sonra kirlerini atsınlar, adaklarını yerine getirsinler!
En Eski Ev’i (Kâbe’yi) tavaf etsinler!”.

Sonra temizlenip, adak işlerini halletsinler. Sonra özgür Kabe’yi tavaf etsinler.

Sonra kirlerini gidersinler! Adaklarını yerine getirerek Kâbe’yi tavaf etsinler!

(Hacca gidenler bundan) sonra kirlerini gidersin; [*] adaklarını (görevlerini) yerine getirsin ve o Eski Ev’i (Kâbe’yi) tavaf etsinler!”

Kâbe’yi tavafın öncesinde genel manada bir vücut temizliği yapılması gerektiğini hükme bağlanmaktadır.

“Sonra kirlerini gidersinler,¹ adaklarını (kurbanlarını keserek) yerine getirsinler ve Beyt-i Atîk’i² (Kâbe’yi) tavaf³ etsinler.” dedik.

1 Haclarını tamamladıktan sonra; tırnaklarını kessinler, tıraş olsunlar, diğer yerlerini temizlesinler, yıkansınlar.2 Kâbe’ye “Beyt-i Atîk” denilmesi ... Devamı..

Bundan sonra, uymak zorunda oldukları belli birtakım kısıtlamalara son versinler; ⁴² [varsa] adaklarını yerine getirsinler ve (Dünyanın) bu en eski Mâbedini [bir kere daha] tavaf etsinler. ⁴³

42 Taberî’nin görüşüne göre, sümme’l-yekdû tefesehum ifadesi “Hac dolayısıyla yapmaları zorunlu olan ibadetleri (menâsik) yerine getirsinler” anlamına... Devamı..

Sonra da ihramdan çıkarak yıkanıp temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt- i Atik- i/özgürlük evi Kâbe’yi tavaf etsinler. 2/124...144, 3/96- 97, 22/25...28

En sonunda, zorunlu yasaklara son verip kirlerini gidersinler;[²⁸²⁹] adaklarını yerine getirsinler ve bu Özgürlük Evi’ni tavaf etsinler.[²⁸³⁰]

[2829] Kur’an’da sadece burada kullanılan tefes kelimesinin “insanın kurtulması gereken kıllar, tırnak vs. gibi şeyler” olduğu yolundaki bir açıklamay... Devamı..

«Sonra kirlerini gidersinler ve adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik'i tavaf etsinler.»

Bundan sonra saçlarını, tırnaklarını kesip üstlerindeki başlarındaki kirleri gidersinler ve diğer hac görevlerini yerine getirsinler, dünyanın bu en kıdemli mâbedini bir kere daha tavaf etsinler.

Kâbe hakkında atîk sıfatı: 1.Eski, kıdemli, 2.Başkasının hâkimiyetinden uzak, 3.Şerefli ve hürmet edilen, demektir.

Sonra (bıyıklarını, tırnaklarını kesmek, sair temizlik gereklerini yapmak suretiyle) Kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Eski Ev(Ka'be'y)i tavaf etsinler.

Sonra (îfâ-yı hacdan ve kurbân kesdikden sonra) kirlerini izâle itsünler (traş olmak, tırnak kesmek ve yıkanmak gibi) ve nezirlerini îfâ iylesünler ve Beyt-i 'Atîk'i tavaf itsünler.

Aynı zamanda[1] tefeslerini (Arafat ve Müzdelife vakfelerini) tamamlasınlar[2], adaklarını yerine getirsinler[3] ve o şerefli Beyti (Kâbe’yi) tavaf etsinler.

[*] Kurbandan daha önce bahsedildiği için buradaki adaklarlar hacının, ihrama girmekle birlikte üstlenmiş olduğu görevlerdir. Allah Teâlâ şöyle buyuru... Devamı..

Sonra da temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik-i (Kâbe'yi) tavaf etsinler.

“Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik'i(8) tavaf etsinler.”

(8) Atik: eski, kıdemli, şerefli, azad olunmuş. 3:96’da, insanların ibadeti için ilk olarak inşa olunan evin Kâbe olduğu bildirilmiştir. Diğer yandan,... Devamı..

Sonra, kirlerini atsınlar, adaklarını yerine getirsinler, saldırılardan korunmuş/tarihî/yüce evi tavaf etsinler.

“andan gidersünler çirklerini daħı yirine getürsünler neźrlerini daħı ŧavāf eylesünler ķadįm ev’e.”

Andan ṣoñra kirlerin gidersünler, bıyıḳ ḳırḳmaḳ ve dırnaḳ kesmeg‐ile. Daḫıyirine getürsünler neẕrlerini, daḫı ṭavāf eylesünler eski evi ki Ka‘bedür.

Sonra həcc əməllərini (dırnaq kəsmək, saçını qırxmaq, yaxud qısaltmaq və s.) yerinə yetirsinlər (və ya kirlərini təmizləsinlər), nəzirlərini versinlər və (Nuhun tufanından salamat çıxmış, yaxud bəşər övladı üçün ilk ziyarətgah olan) qədim evi (Kə’bəni) təvaf etsinlər!

Then let them make an end of their unkemptness and pay their vows and go around the ancient House.

"Then let them complete the rites prescribed(2803) for them, perform their vows,(2804) and (again) circumambulate the Ancient House."

2803 Tafath- t he superfluous growth on one's body, such as nails, hair, etc., which is not permitted to remove in Ihram. These may be removed on the ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.