28 Ocak 2021 - 14 Cemaziye'l-Ahir 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enbiyâ Suresi 96. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Hattâ iżâ futihat ye/cûcu veme/cûcu vehum min kulli hadebin yensilûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Nihayet Ye’cüc ve Me’cüc’ün önü açıldığı (Sedd’leri yıkıldığı) zaman, onlar her tepeden (yükseklerdensaldırıya geçip) akın edeceklerdir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Sonunda Ye'cüc ve Me'cuc'un seti açılınca ve onlar, her tepeden yeryüzüne saldırınca.

Abdullah Parlıyan Meali

Nihayet yerleri Allah tarafından bilinen, kalabalık nüfuslarıyla ünlü iki toplum olan Ye'cüc ve Me'cüc'ün sedleri açılıp ta yeryüzünü dağılmaları için her tepeden saldıracakları

Ahmet Tekin Meali

Onlar her dere ve tepeden akın edip çıkan Ye'cûc ve Me'cûc'ün seddinin, yollarının açıldığı zamana, kıyametin kopacağı âna kadar berzah âleminde kalırlar.

Ahmet Varol Meali

Nihayet Ye'cuc ve Me'cuc('un setleri) açıldığında onlar her tepeden akın ederler.

Ali Bulaç Meali

Yecuc ve Mecuc (un sedleri) açıldığında, onlar her bir tepeden akın ederler;

Ali Fikri Yavuz Meali

Nihayet Ye'cûc ve Me'cûc'ün seddi açılıp da her tepeden saldırdıkları;

Bahaeddin Sağlam Meali

Nihayet Yecüc ve Mecüc’ün önü açılır. Onlar her tepeden akın ederler.

Bayraktar Bayraklı Meali

96,97. Nihayet Ye'cûc ve Me'cûc setleri açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman, verilen gerçek söz yaklaştığında inkâr edenlerin gözleri donakalır! “Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz, bu durumdan habersizmişiz, hatta biz zâlim kimselermişiz” derler.[336]*

Besim Atalay Meali

Ye'cuc, Me'cuc boşanarak, her tepeden aksa bile onlar yine dönemezler

Cemal Külünkoğlu Meali

Nihayet Ye'cüc ve Me'cüc'ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Yecüc ve Mecüc'ün seddi yıkıldığı zaman her dere ve tepeden boşanırlar.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Nihayet Ye’cüc ve Me’cüc’ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler.

Diyanet Vakfı Meali

Nihayet Ye'cûc ve Me'cûc (sedleri) açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman;

Edip Yüksel Meali

Nihayet, Yecuc ve Mecuc'un önü açıldığı zaman, onlar her yönden saldırırlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Nihayet Ye'cûc ve Me'cûc(un seddi) açıldığı zaman, ki onlar her dere ve tepeden akın edip çıkarlar.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Nihayet Ye'cûc ve Me'cûc açılıb da her tepeden saldırdıkları

Erhan Aktaş Meali

Hatta Ye'cûc ve Me'cûc¹ yaygınlaşıp her tarafı kuşatma altına alıncaya kadar.*

Hasan Basri Çantay Meali

96,97. Nihayet Ye'cûc ve Me'cûc (un seddi) açılıb da her tepeden saldıracakları ve gerçek va'd olan (kıyamet) yaklaşdığı vakit, işte o zaman o küfr (ve inkâr) edenlerin gözleri hemen belirib kalacak, «Eyvah bizlere! Doğrusu biz bundan gaflet içindeydik. Hayır, biz zaalim kimselerdik» (diyecekler).

Hayrat Neşriyat Meali

96,97. Nihâyet Ye'cüc ve Me'cüc'ün (seddi) açıldığı ve onların her tepeden akın etmekte olduğu ve gerçek va'd (olan kıyâmet)in yaklaştığı zaman bir de bakarsın ki, inkâredenlerin gözleri (dehşetten) donuktur. “Eyvah bize! Hakikaten bundan gaflet içindeydik,(biz) bil'akis (nefsimize) zulmeden kimseler imişiz!” (derler).

İlyas Yorulmaz Meali

Ancak yecüc ve mecüc için kapılar açılıp da onlar her taraftan akın akın yeryüzüne dağılırlarsa (helak edilmiş kasaba halkı da yeryüzüne geri döner) . *

İsmail Hakkı İzmirli

Nihayet Ye/cüç ve Me/cüç seddi açılır, onlar [³] dağlardan, tepelerden sür/atle inerler.*

Kadri Çelik Meali

Ye'cüc ve Me'cüc (seddi) açılıncaya ve onlar her tepeden akın ettiği zamana kadar (zalimler asla dönmezler).*

Mahmut Kısa Meali

Ta ki, Ye’cüc ve Me’cüc denilen hak hukuk bilmez istîlacı toplumlar onları engelleyen setler yıkılıp açılınca, sanki bütün dünyayı ele geçirmek üzere her tepeden akın akın insanlar üzerine saldıracaklar. Böylece insanlık, tüm dünyayı kuşatan müthiş bir bunalım ve kargaşanın pençesine düşecek.

Mehmet Türk Meali

96,97. Ye’cuc ve Me’cuc(un setleri)1 açılıp da onlar, her bir tepeden akın etmeye başlayınca ve gerçekten vâdedilen (kıyamet anı) yaklaşınca,2 bir de bakarsın ki kâfirler, gözleri yuvalarından fırlamış bir şekilde: “Yazıklar olsun bize, biz bu (kıyamet) anından tam bir gaflet içerisindeymişiz ve (üstelik bir de) bizler, (hakikaten) zâlimlerdenmişiz.” derler.*

Muhammed Esed Meali

Tâ ki, Yecüc ve Mecüc'ün [dünyaya] salınıp, [yeryüzünün] her köşe[sin]den boşalacakları 94 zamana kadar,

Mustafa Çavdar Meali

Nihayet o toplumun helakı için Yecüc ve Mecüc serbest bırakılır, her tepeden dalga dalga yayılırlar. 18/83...99

Mustafa İslamoğlu Meali

ta ki[2770] Ye’cuc ve Me’cuc’un salınıp,[2771] her bir köşeden boşalacakları zamana dek…[2772]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ye'cüc ve Me'cüc açılıp da onlar her tepeden koşmaya başlayacakları zamana kadar (bu kavimlerin halleri devam eder).

Suat Yıldırım Meali

96, 97. Nihayet Ye'cüc ve Me'cüc'ün sedleri açılıp her tepeden dünyaya akın etmeye başladıkları, doğru vâdin vaktinin yaklaştığı sıra, işte o zaman, kâfirlerin gözleri birden donakalır. “Eyvah, bizlere! Biz bundan tam bir gaflet içinde idik, daha doğrusu kendimize zulmettik! ” diyecekler.

Süleyman Ateş Meali

Nihayet Ye'cuc ve Me'cuc'un önü açıldığı ve onlar her tepeden akın etmeye başladıkları zaman,

Süleymaniye Vakfı Meali

(Onlardaki bu durum Kıyamet günü) Yecuc ile Mecuc’un[1](kabirleri) açılıncaya kadar sürer. O zaman her bir tümsekten[*2] çıkar, hızla giderler.*

Şaban Piriş Meali

Ne zaman ki Yecüc ve Mecüc serbest bırakılır, her tepeden ve dereden sel gibi akarlar.

Ümit Şimşek Meali

Nihayet Ye'cüc ile Me'cüc'ün önü açılır ve herbir tepeden akın ederler.(18)*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ye'cûc ve Me'cûc'ün önü açıldığı zaman onlar, her tepeden akın ederler.

Eski Anadolu Türkçesi

96-97. tā ol vaķt kim açıla yecüc daħı mecüc yol ḥalde kim yüce yirden yilişürler yaķın oldı ḥaķ va'desi ya'nį ķıyāmet pes anda açılup ķalıcıdur gözleri anlaruñ kim kāfir oldılar “iy 'aźābumuz! ya'nį eyideler olduġ-ıdı ġāfilliķ içinde bundan belki olduġ-ıdı žālimler”.

Bunyadov-Memmedeliyev

Nəhayət, Yə’cuc-Mə’cüc (səddinin) açılıb (dağılıb) onlar hər tərəfdən (alçaq və yüksək təpələrdən) sür’ətlə (məhşərə) axışdıqları zaman;

M. Pickthall (English)

Until, when Gog and Magog are let loose, and they hasten out of every mound.

Yusuf Ali (English)

Until the Gog and Magog (people)(2753) are let through (their barrier), and they swiftly swarm from every hill.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.