2 Aralık 2021 - 27 Rebiü'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enbiyâ Suresi 93. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vetekatta’û emrahum beynehum(s) kullun ileynâ râci’ûn(e)

Dine ait işlerinde, kendi aralarında bölükbölük oldu onlar ve hepsi de dönüp bizim tapımıza gelecek.

(Yozlaşan ve dini kendi hevâ ve heveslerine uyduran insanlar var ya) Onlar, işlerini (dinin hükümlerini) kendi aralarında parça parça dağıttılar (dinlerinde bölünmeler yaptılar, kolay tarafını aldılar, zor kısmını bıraktılar); oysa (sonunda mutlaka) hepsi Bize dönecek (ve hesap verecek)lerdir.

Ama insanlar, aralarındaki bu din ve ümmet birliğini paramparça ettiler, ayrılığa düştüler, ama hepsi sonunda bize dönecekler.

İnsanlar, aralarındaki, düzenlerini, işlerini, birliklerini, güçlerini, yönetimlerini, ekonomilerini ve dinlerini parçaladılar. Hepsi bizim huzurumuza gelip hesap verecekler.

Onlar işlerini aralarında parçaladılar. [12] (Sonuçta) hepsi bize dönecektir.*

Onlar, işlerini kendi aralarında parça parça dağıttılar (dinlerinde bölünmeler yaptılar); hepsi bize döneceklerdir.

Geçen ümmetler, din işlerini aralarında parçaladılar, ayrılıklara düştüler; fakat hepsi bize döneceklerdir.

Fakat sizler(*) aranızdaki işinizi parça parça ettiniz. (İhtilafa girdiniz.) Hepiniz Bana döneceksiniz. (Cezanızı çekeceksiniz.)*

Ama insanlar din konusunda aralarında bölündüler; hepsi bize döneceklerdir.

Onlar aralarında, işlerini ayırdılar, hepsi de bize döneceklerdir

Fakat insanlar inanç birliğinden ayrılarak çeşitli gruplara bölündüler. Ama hepsi sonunda bize döneceklerdir. *

92,93. Beynlerinde münâza’a çıkardılar lâkin hepsi bana rücû’ idecekdir. (*)*

Ama insanlar, din konusunda aralarında bölüklere ayrıldılar, hepsi Bize döneceklerdir.*

(İnsanlar) işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Hepsi de ancak bize dönecekler.

(İnsanlar) kendi aralarında (din ve devlet) işlerinin birliğini bozdular. Halbuki hepsi bize döneceklerdir.

Fakat onlar işlerinde ayrılığa düştüler; hepsi bize döneceklerdir.

Ama insanlar din konusunda aralarında bölüklere ayrıldılar ama, hepsi bize döneceklerdir.

Onlar kumandalarını beyinlerinde parçaladılar, fakat hepsi bize rücu' edecekler

Emirlerini¹ aralarında bölük pörçük ettiler. Oysa hepsi yalnızca Bize dönecekler.*

(Muhaatablardan ba'zıları) aralarında, (din) işlerinde fırka fırka oldular. (Bununla beraber) hepsi yine ancak bize dönücülerdir.

Fakat (yahudilerle hristiyanlar, din) işlerini kendi aralarında parça parça ettiler! Hepsi (sonunda) ancak bize dönücüdürler.

Sonra aralarındaki birlik ve beraberlik ifadesi olan, inançlarının birliğini parça parça ettiler. Bunları yapanların hepsi (hesap vermek üzere) bize döneceklerdir.

Onlar din işinde bölük bölük oldular. Ancak, hepsi de Bize döneceklerdir.

Eski ümmetler kendi aralarında din işlerinde fırka fırka oldular. Bunların her biri bize döneceklerdir.

Onlar işlerini aralarında parça parça ettiler, fakat sonunda hepsi yine bize dönücülerdir.

Ama gel gör ki, bu Peygamberlerin izinden gittiğini iddia edenler, aralarındaki bu birliği bozup paramparça ettiler! Oysa, hepsi dönüp dolaşıp Bizim huzurumuza gelecek! İşte O Gün:

İşlerini aralarında bölük bölük ettiler.
Hepsi bize dönmektedirler.

(İnsanlar) kendi aralarında işlerini paramparça ettiler. [*] (Oysa) hepsi bize döneceklerdir.*

(Sonra) onlar din işlerini kendi aralarında parça parça ederek dağıttılar (ama nasıl olsa sonunda) hepsi Bize dönecekler.

Ama insanlar aralarındaki bu birliği paramparça ettiler; 90 (hem de) sonunda topluca Bize dönecekler[ini unutarak].

Fakat dinlerini paramparça ettiler, nihayetinde hepsi bize dönecektir. 3/103, 6/159, 23/52- 53, 30/32, 42/13

Ama onlar aralarındaki birliği paramparça ettiler: (oysa ki) hepsi de sonunda yine Bize dönecekler.[2768]*

(Bazı milletler) Din işlerinde kendi aralarında fırka fırka oldular. Hepsi de Bize dönücülerdir.

Ama insanlar aralarındaki bu birliği param parça ettiler. Fakat sonunda yine Bize dönecekler. *

İşlerini aralarında parçaladılar (Tanrıdan gelen dini parça parça ettiler, ayrılığa düştüler); hepsi (sonunda) bize döneceklerdir.

Ama din işlerini aralarında bölük bölük ettiler; hepsi bize döneceklerdir.

Aralarındaki işlerini paramparça ettiler. Hepsi bize dönecektir.

Fakat insanlar dinlerini paramparça ettiler. Hepsi de sonunda huzurumuza dönecekler.

İşlerini aralarında parçaladılar. Hepsi bize dönecekler.

daħı bölük bölük oldılar dinleri işi içinde aralarında. dükeli bizdin yaña dönicilerdür.

Dīnde iḫtilāf eylediler. Anlaruñ ḳamusı bize dönecekdür.

Amma (insanlar din barəsində) öz aralarında firqələrə bölünüb parçalandılar. Onların hamısı Bizim hüzurumuza qayıdacaqlar. (Biz də müvafiq surətdə əməllərinin əvəzini verəcəyik).

And they have broken their religion (into fragments) among them, (yet) all are returning unto Us.

But (later generations) cut off(2750) their affair (of unity), one from another: (yet) will they all return to Us.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.