27 Ekim 2021 - 21 Rebiü'l-Evvel 1443 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enbiyâ Suresi 85. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-ismâ’île ve-idrîse veżâ-lkifl(i)(s) kullun mine-ssâbirîn(e)

Ve İsmail de, İdris de, ZülKifl de, hepsi de sabredenlerdendi.*

(Ve yine) İsmail, İdris ve Zü’l-Kifl’i de (an ki), bunların hepsi (tevekkül ve teslimiyet içinde) sabredenlerdendi.

İsmail, İdris ve Zü'lkifl'i de an. Hepsi de her türlü sıkıntıya göğüs geren, sabırlı peygamberlerdendiler.

İsmâil, İdris ve Zülkifl'i de hatırlayarak insanlara anlat. Hepsi de sabırla mücadeleye devam eden, metanetli kimseler-dendi.

İsmail, İdris ve Zulkifl('i) de (an). Hepsi sabredenlerdendi.

İsmail, İdris ve Zü'l-Kifl, hepsi sabredenlerdendi.

İsmâil'i, İdrîs'i, Zü'l-Kifl'i de hatırla. Bunların her biri de sabredenlerdendi.

İsmail, İdris ve Zül-Kifl’i de hatırla. Onların hepsi sabredenler idi. [Onun için bu kâfirlerin dedikodularına karşı sen de sabret.]

İsmâil'i, İdrîs'i ve Zülkifl'i de an. Hepsi de sabreden kimselerdendi.

İsmail'i de, İdris'i de, Zülkifli de an, hepsi de sabırlılardan

İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de (hatırla! Bunların) hepsi de zorluklara direnenlerdendi.

İsmâ’îl İdris ve Zülkifl’i yâd it, hepsi sabır ile tahammül itdiler.

İsmail, İdris ve Zülkifl hakkında anlattığımızı da an; onların her biri sabredenlerdendi.

İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi.

İsmail'i, İdris'i ve Zülkif'i de (yâdet). Hepsi de sabreden kimselerdendi.

Ayrıca İsmail, İdris ve ZülKifl de... Hepsi güçlüklere karşı dirençli kişilerdi.

İsmail, İdris ve Zülkifl'i de (hatırla). Onların hepsi de sabredenlerdendi.

İsmaili de, İdrisi de, Zül'kıfli de; hepsi sabirînden

İsmâîl'i, İdrîs'i ve Zu'l –Kifl'i de an. Hepsi sabredenlerdendi.

İsmâîli, Idrîsi, Zülkifli de (yâdet. Bunların) her biri de sabr (ve sebat) edenlerdendi.

(Habîbim, yâ Muhammed!) İsmâîl'i, İdrîs'i ve Zülkifl'i de (hatırla)! Hepsi de sabredenlerdendi.

İsmail, İdris ve Zülkifli. Bunların hepsi Allah’ın sabırlı kullarından idiler.

İsmail, İdris, Zülkifl herbiri katlanmak nedir bilen kimselerdi.

İsmail, İdris ve Zülkif/i [³] de hâtırla. Bunların her biri meşakkat ve şiddetlere karşı sabır ve sebat gösterenlerdendi.*

İsmail, İdris ve Zülkifl, hepsi sabredenlerdendi.

İsmail’e, İdris’e ve Zülkifl’e Zülküf’e de katımızdan ilim ve hikmet vermiştik. Bunların hepsi de Allah yolunda ortaya koydukları mücâdelede, başlarına gelen her şeye sabırla göğüs geren kimselerdi.

İsmail, İdris ve Zülkifl’i de (önder yaptık).
Hepsi Sabredenler’dendi.

İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de (an)! Hepsi de sabreden kişilerdendi.

İsmail, İdris ve Zü’l-Kifl’i¹ (de hatırla). Bunların hepsi sabreden kimselerdi.*

VE İSMAİL ile İdris[i] 80 ve [o'nlar gibi] kendisini andla [Allah'a] bağlayan herkesi 81 [an ki]: o'nların hepsi darlığa göğüs geren kimselerdi,

Sabırlı kimseler olan İsmail, İdris ve Zülkifl’i de yâd et! 19/56...58

İSMAİL’İ, İdris’i[2758] ve yükümlülük alan kişiyi de (gündeme taşı);[2759] hepsi de sıkıntıya karşı direnen kimselerdendi:*

Ve İsmail ve İdris ve Zülkifl'i (de yâd et). Hepsi de sabredenlerden idiler.

İsmâil'i, İdris'i, Zülkifl'i de an! Onların hepsi sabır fazileti ile bezenmişlerdi. *

İsma'il'i, İdris'i, Zu'l-Kifl'i de an; hepsi de sabredenlerdendi.

İsmail, İdris ve Zülkifl’e gelince, hepsi de sabırlı kimselerdendi.

İsmail, İdris ve Zülkifl de. Hepsi sabredenlerdendi.

İsmail'i, İdris'i, Zülkifl'i de an. Onların hepsi de sabır ehliydi.

İsmail, İdris, Zülkifl, hepsi sabredenlerdendi.

daħı ismā'įl’i daħı idrįs'i daħı zü'l kifl’i dükeli śabr eyleyicilerdendür ya'nį Tañrı ŧa'atına.

İsmā‘īl daḫı İdrīs daḫı İlyās daḫı barçaları ṣabr eyleyicilerden idi.

(Ya Rəsulum!) İsmaili, İdrisi və Zülkifli də (yad et)! Onların hər biri səbr edən kimsələrdən idi.

And (mention) Ishmael, and Idris, and Dhul-Kifl. All were of the steadfast.

And (remember) Isma´il,(2741) Idris,(2742) and Dhu al Kifl,(2743) all (men) of constancy and patience;*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.