21 Eylül 2021 - 14 Safer 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enbiyâ Suresi 8. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemâ ce’alnâhum ceseden lâ ye/kulûne-tta’âme vemâ kânû ḣâlidîn(e)

Ve onları yemek yemeyen bir kalıp olarak yaratmamıştık ve onlar, ebedi de değillerdi.

Biz onları (peygamber yaptıklarımızı), yemek yemez bedenler kılmadık ve onlar ölümsüz de değillerdi.

Biz o peygamberleri yiyip içen bir yapıda yaratmıştık. Onlar ölümsüz de değillerdi.

Biz peygamberleri yeyip içmeyen, beşer tabiatından uzak birer varlık haline getirmedik. Onlar bu dünyada ölümsüz, ebedî kalıcı da değiller.

Biz onları yemek yemeyen cesetler kılmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi.

Biz onları, yemek yemez cesetler kılmadık ve onlar ölümsüz değillerdi.

Biz peygamberleri yemek yemez birer cesed olarak yaratmadık. Dünyada ebediyyen kalıcı da değildirler.

Onları yemek yemeyen cesetler de kılmadık. Onlar ebedî de kalmadılar.

Biz onları yiyip içmeyen birer ceset kılmadık ve onlar ölümsüz de değillerdir.

Biz onları yemez, içmez bir gövde yaratmadık, sonsuz da değillerdi

Biz, onları yemek yemeyen cesetler olarak yaratmadık. Onlar (dünyada) ebedi kalıcı da (ölümsüz de) değillerdi.

Biz onları yemek yemez birer ceset kılmadık ve onlar ölümsüz de değillerdi.

Biz, onları yemek yemez bir beden yapısında yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi.

Biz onları (peygamberleri), yemek yemez birer (cansız) ceset olarak yaratmadık. Onlar (bu dünyada) ebedî de değillerdir.

Onları, yemek yemeyen bedenler olarak yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi.

Biz onları yemek yemez birer cesed kılmadık ve onlar ölümsüz de değillerdi.

biz onları hem yemek yemez bir cesed yapmadık hemde mühalled değildiler

Biz, onları yemeye, içmeye ihtiyaç duymayan varlıklar yapmadık. Ve onlar ölümsüz de değillerdi.

Biz onları yemek yemez birer cesed olarak yaratmadık. Onlar (bu dünyâda) ebedî de değillerdi.

Hem onları yemek yemeyen cesedler yapmadık; (onlar) ölümsüz kimseler de değillerdi.

Biz, yiyip içmeyen hiçbir canlı (ceset) yaratmadık ve yarattıklarımızın hiç birisi de ölümsüz değildir.

Biz onları yemez içmez birer kütük olarak yaratmadık. Onlar ölümsüz de değildirler.

Biz, peygamberleri yemez, içmez bir ceset yapmadık. Onlar dünyada da daim değillerdir.

Biz onları (peygamberleri), yemek yemez cesetler kılmadık ve onlar temelli kalıcılar da değillerdi.

Biz Peygamberleri, yiyip içmeyen olağanüstü varlıklar olarak yaratmadık ve onlar ölümsüz birer varlık, bir melek de değillerdi. Sizin gibi fani birer insan olarak ümmetlerini uyarmış ve Allah yolunda her türlü baskı ve eziyete sabırla göğüs germişlerdi.

Onları yemek yemeyen bir cesed yapmadık;
Sürekli kalıcı da değillerdi.

Biz onları (peygamberleri), yemek yemeyen birer ceset olarak yaratmadık. Onlar (bu dünyada) ebedi kalıcı da değillerdi. [*]*

Biz o (Peygamberleri) yemez (içmez) cesetler¹ olarak yaratmadığımız gibi, onlar ölümsüz de değillerdi.*

(Göreceksiniz ki,) Biz o'nları yiyip içmeye ihtiyaç duymayan bir yapıda yaratmamıştık; 10 o'nlar ölümsüz de değillerdi.

Biz onları yemeğe içmeye ihtiyacı olmayan birer varlık yapmadık, onlar ölümsüz de değillerdi. 5/75, 25/7- 20

Biz onları yemeğe bile ihtiyaç duymayan varlıklar olarak göndermedik;[2682] dahası onlar ölümsüz de değildiler.[2683]*

Ve onları taam yemez birer ceset kılmadık ve onlar bâki kalan kimseler de olmadılar.

Biz onları yiyip içmeyen bedenden ibaret kılmadık; hem dünyada onlar ebedî olarak da kalmadılar. *

Biz onları yemek yemeyen ceset(ler) yapmadık. (Onlar), ölümsüz de değillerdi.

Onları yemek yemeyen bedenler yapmadık; ölümsüz de değillerdi.

Biz onlara yemek yemez bir vücut vermedik, onlar ölümsüz de değillerdi.

Biz onları yiyip içmeyen cesetler halinde yaratmadık; onlar ölümsüz de değillerdi.

Biz onları yemek yemez bir ceset olarak yaratmadık. Onlar sonsuza dek kalıcı da değillerdi.

daħı eylemedük peyġamberleri tenler kim yimeyeler ŧa'amı daħı olmadı anlar ebed ķalıcılar.

Daḫı biz anları gövde ḳılmaduḳ yimek yimeg‐içün, bel ki yirlerdi. Muḫal‐led daḫı ḳalmadılar.

Biz onları (peyğəmbərləri) yeməz-içməz (yemək yeməz) bir bədən yaratmadıq. Onlar (dünyada) əbədi də deyillər.

We gave them not bodies that would not eat food, nor were they immortals.

Nor did We give them bodies that ate no food, nor were they exempt from death.(2671)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.