16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enbiyâ Suresi 67. Ayet

Ayeti Dinle



Meal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Uffin lekum velimâ ta’budûne min dûni(A)llâh(i)(s) efelâ ta’kilûn(e)

Yuh size de, Allah'ı bırakıp taptığınız şeylere de; akıl etmez misiniz ki?

"Yuh olsun size ve Allah’tan başka ibadet ettiğiniz (putlara ve tağutlara)! Siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?"

Yuh olsun size de, Allah yerine tapınıp durduğunuz bütün bu nesnelere de! Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?”

“Size de, Allah'ı bırakıp, kulları durumundakilerden taptıklarınıza da yazıklar olsun. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?”

Size de Allah'tan ayrı taptıklarınıza da yazıklar olsun! Akıl etmiyor musunuz?

'Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Siz yine de akıllanmayacak mısınız?'

Yuh size ve Allah'dan başka taptıklarınıza! Hâlâ akıllanmıyacak mısınız?” dedi.

Ben, sizden de Allah dışında ibadet ettiklerinizden de bıktım! Neden düşünmüyorsunuz?” dedi.

66,67. İbrâhim, “O halde, Allah'ı bırakıp size hiçbir fayda ve zarar veremeyecek olan putlara mı tapıyorsunuz? Size de, Allah'ı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun! Aklınızı kullanmıyor musunuz?” dedi.

Yazık ola sizlere, Allahtan özge taptığınız şeye de, anlamıyor musunuz?»

66-67. (Bunun üzerine İbrahim) dedi ki: “Öyle ise siz, (hâlâ) Allah'la beraber, size fayda ve zarar veremeyecek olan şeylere de mi tapıyorsunuz? Size de Allah'tan başka taptıklarınıza da yuh olsun! Hâlâ aklınızı işletmeyecek misiniz?”

66, 67. İbrâhîm: "Allâh var iken size hiç bir fâidesi yada mazarratı olmayan bir şeye tapmakdan utanmıyor mısınız, bir şey anlamıyor mısınız?" didi.

66,67. İbrahim: "O halde, Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyecek olan putlara ne diye taparsınız? Size de, Allah'ı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun! Akletmiyor musunuz?" dedi.

“Yazıklar olsun, size de; Allah’ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da! Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?”

66-67. İbrâhim, “öyleyse Allah’ı bırakıp da size ne fayda ne de zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Size de Allah’ı bırakıp taptığınız bu şeylere de yuf olsun! Siz aklınızı kullanmaz mısınız?” dedi.

Size de, Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun! Siz akıllanmaz mısınız?

"Yuh size ve ALLAH'ın yanında taptıklarınıza. Aklınızı kullanmaz mısınız?"

"Size de, Allah'ı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun, siz hâlâ akıllanmayacak mısınız?"

Yuf size ve Allahdan başka taptıklarınıza! hâlâ akıllanmıyacak mısınız?

(Yine dedi ki:) “Yazıklar olsun size ve Allah’tan başka taptıklarınıza! Siz hiç aklınızı kullanmayacak mısınız?”

“Yazıklar olsun size ve Allah'ın yanı sıra kulluk ettiğiniz şeylere. Siz hala aklınızı kullanmayacak mısınız?”

«Yuf size ve Allâhı bırakıb tapmakda olduklarınıza! Akıllanmayacak mısınız siz»?

“Size de, Allah'dan başka tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun! Hiç akıl erdirmez misiniz?”

Yazıklar olsun size de (kâinatı yaratan) Allah yerine tapınıp durduğunuz bütün bu nesnelere de! Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?

“Size ve Allah’dan başka kulluk ettiklerinize yazıklar olsun, aklınızı hiç kullanmıyor musunuz?” dedi.

Yazıklar olsun size! Allah’ı bırakıp da size hiç bir yararı ne de zararı olmıyan nesneleri mi tapıyorsunuz? Yine de aklınız yatmıyor mu?"

Tuh! Size de, Tanrı/dan başka taptıklarınıza da. Hâlâ buna aklınız ermiyor mu?

“Size ve Allah’ın dışında taptıklarınıza yuh olsun! Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?”

“Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza! Siz yine de akıllanmayacak mısınız?”

Güya aklı başında adamlarsınız, utanın şu hâlinizden! Size de, Allah’ı bırakıp taptığınız şeylere de yazıklar olsun! Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?”

“Yuh size ve Allah’tan başka taptıklarınıza! Akletmez misiniz?”.

Size de Allah’ı bırakıp kul olduklarınıza da yazıklar olsun! Hiç kafa yok mu sizde? "

"Yazıklar olsun size de Allah’ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da! Hâla aklınızı başınıza almayacak mısınız?"

“Size de Allah’ın peşi sıra tapmakta olduğunuz şeylere de yazıklar olsun! Akıl etmiyor musunuz?”

“Size de Allah’ın dışında taptıklarınıza da yazıklar olsun! Siz hiç akıllanmayacak mısınız.” dedi.

Yazıklar olsun size de, Allah yerine tapınıp durduğunuz bütün bu nesnelere de! Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?”

Yazıklar olsun size ve Allah’tan başka kulluk ettiklerinize! Siz hiç aklınızı kullanmayacak mısınız? 6/31

Size de, Allah’ı bırakıp taptığınız bütün bu nesnelere de yuh olsun! Siz hiç mi akıllanmayacaksınız?!”

"Yuh olsun size ve Allah'tan başka taptıklarınıza!.. Siz aklınızı başınıza alıp, imana gelmeyecek misiniz?" diyerek (onları bir kez daha uyardı, fakat bu uyarısı da yarar sağlamadı)

Of size ve Allah’tan başka o taptıklarınıza. Aklınızı kullanmayacak mısınız ?

«Yuf size! Ve Allah'tan başka tapar olduğunuza! Siz hiç âkılâne düşünmeyecek misiniz?»

66, 67. “O halde, ” dedi, Allah'tan başka, size ne fayda ne de zarar veremeyecek şeylere mi tapıyorsunuz! Yuh size de Allah'tan başka o taptıklarınıza da! Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız? ”

Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Aklınızı kullanmıyor musunuz siz?

"Yazık size! Yazık Allâh'dan gayrı 'ibâdet iylediğiniz şeylere! Bunı düşünüb ta'akkul itmez misiniz?" didi.

Size de Allah’a tercih ederek kulluk ettiğiniz şeylere de yazıklar olsun. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?”

Yazıklar olsun size ve Allah'tan başka kulluk ettiklerinize, hiç aklınızı kullanmayacak mısınız?

“Yuh olsun size de, Allah'tan başka taptıklarınıza da! Hâlâ akıllanmıyor musunuz?”

"Yazıklar olsun size ve Allah'ın berisinden taptıklarınıza! Siz hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?"

“uf size daħı aña kim ŧaparsız Tañrı’dan ayruķ! ay añlamaz misiz?”

Tū sizüñ ṣūretüñüze, ṭapduġuñuz nesnelere daḫı Tañrı Ta‘ālādan özge. Pesniçün uṣlanmazsız, fehm eylemezsiz? didi.

Tfu sizə də, Allahdan başqa ibadət etdiyiniz bütlərə də! Əcaba, (etdiyiniz əməllərin qəbahətini) anlamırsınız?”

Fie on you and all that ye worship instead of Allah! Have ye then no sense?

"Fie upon you, and upon(2723) the things that ye worship besides Allah. Have ye no sense?"..

2723 As soon as they admitted in so many words that the idols could not speak, Abraham delivered his final attack: 'Then why do you worship useless im... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.