19 Temmuz 2024 - 12 Muharrem 1446 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enbiyâ Suresi 66. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kâle efeta’budûne min dûni(A)llâhi mâ lâ yenfe’ukum şey-en velâ yadurrukum

İbrahim, peki dedi, öyleyse Allah'ı bırakıp da ne diye tapıyorsunuz size ne bir faydası dokunan, ne bir zararı gelen şeylere?

(Hz. İbrahim) Dedi ki: "O halde, Allah’ı bırakıp da, (bunlar gibi) sizlere yararı olmayan ve zararı dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz?"

İbrahim: “O halde” dedi. “Allah'ı bırakıpta size hiçbir şekilde ne yararı, ne de zararı dokunmayan şeylere mi tapınıyorsunuz?

İbrâhim:
“Öyleyse, siz Allah'ı bırakıp kulları durumundaki, size hiçbir fayda sağlamayan, hiç zarar veremeyecek olan putlara hâlâ tapacak mısınız?” dedi.

Dedi ki: "Öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir yararı ve zararı olmayan şeylere mi tapıyorsunuz?

Dedi ki: 'O halde, Allah'ı bırakıp da sizlere yararı olmayan ve zararı dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz?'

İbrâhîm: “- O halde Allah'ı bırakıb da size hiç bir fayda veremiyecek ve zarar da yapamıyacak şeylere mi tapıyorsunuz?

İbrahim: “Allah dışında, size ne bir fayda ne bir zarar vermeyen şeylere mi tapıyorsunuz?

66,67. İbrâhim, “O halde, Allah'ı bırakıp size hiçbir fayda ve zarar veremeyecek olan putlara mı tapıyorsunuz? Size de, Allah'ı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun! Aklınızı kullanmıyor musunuz?” dedi.

İbrahim dedi ki: «Allahı bırakarak, size kârı, zararı olmıyana mı tapıyorsunuz?

66-67. (Bunun üzerine İbrahim) dedi ki: “Öyle ise siz, (hâlâ) Allah'la beraber, size fayda ve zarar veremeyecek olan şeylere de mi tapıyorsunuz? Size de Allah'tan başka taptıklarınıza da yuh olsun! Hâlâ aklınızı işletmeyecek misiniz?”

66, 67. İbrâhîm: "Allâh var iken size hiç bir fâidesi yada mazarratı olmayan bir şeye tapmakdan utanmıyor mısınız, bir şey anlamıyor mısınız?" didi.

66,67. İbrahim: "O halde, Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyecek olan putlara ne diye taparsınız? Size de, Allah'ı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun! Akletmiyor musunuz?" dedi.

İbrahim, şöyle dedi: “Öyle ise siz, (hâlâ) Allah’ı bırakıp da, size hiçbir fayda, hiçbir zarar veremeyecek şeylere mi tapacaksınız?”

66-67. İbrâhim, “öyleyse Allah’ı bırakıp da size ne fayda ne de zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Size de Allah’ı bırakıp taptığınız bu şeylere de yuf olsun! Siz aklınızı kullanmaz mısınız?” dedi.

İbrahim: Öyleyse, dedi, Allah'ı bırakıp da, size hiçbir fayda ve zarar vermeyen bir şeye hâla tapacak mısınız?

"ALLAH'ın yanında Size hiç bir yararı ve zararı dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz," dedi.

(İbrahim) dedi: "O halde, Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyecek olan putlara mı tapıyorsunuz?"

O halde dedi: Allahı bırakıp da size hiç bir faide veremiyecek, zarar da edemiyecek nesnelere mi tapıyorsunuz?

(İbrâhîm,) “Madem öyle! (Bu, ilâh dedikleriniz, konuşmaktan bile âcizler, o halde) ne diye size hiçbir fayda veya zarar veremeyen, Allah’tan başka şeylere (putlara) tapıyorsunuz?

İbrahim: “Allah'ı bırakıp da size bir faydası da bir zararı da olmayan şeylere mi kulluk ediyorsunuz?” dedi.

(Ibrâhîm) dedi: «Öyleyse Allâhı bırakıb da size hiçbir şeyle ne fâide, ne zarar yapamayacak olan (bu put) lara haalâ tapacak mısınız»?

(İbrâhîm) şöyle dedi: “Öyle ise Allah'ı bırakıp da, size bir fayda vermeyen, hem size bir zararı da dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz?”

(İbrahim:) “O hâlde” dedi. “Allah’ın yanı sıra size hiçbir şekilde ne yararı ne de zararı dokunmayan şeylere (nesnelere) mi tapınıyorsunuz?

İbrahim onlara “O halde, size ne bir fayda, nede bir zarar veremeyen Allah dan başka şeylere mi kulluk ediyorsunuz?”

İbrahim dedi: "Demek siz Allah’ı bırakıp da size ne yararı ne de zararı olmıyanlara yine de tapıp duracaksınız öyle mi?

İbrahim dedi: Siz, Tanrı/yı bırakarak kendinize hiçbir menfaat ve mazarrat vermeyen şeylere mi tapıyorsunuz?

(İbrahim de), “Öyle ise siz Allah’ı bırakıp da, size hiçbir faydası ve hiçbir zararı dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz?” dedi.¹⁸

18 Krş. En’âm, 6/71

Dedi ki: “O halde, Allah'ı bırakıp da sizlere yararı olmayan ve zararı dokunmayan şeylere mi tapmaktasınız?”

İbrahim, “Madem öyle!” dedi, “Ne diye Allah’ı bırakıp da, size hiçbir fayda veya zarar veremeyecek kadar âciz olan bu şeylere tapıyorsunuz?”

İbrahim dedi ki:
“Allah’tan başka, size bir yarar sağlamaz ve zarar vermez şeylere kulluk ediyorsunuz, öyle mi?”.

İbrahim: " Yani şimdi siz, Allah’ı bırakıp da size hiçbir getirisi ve götürüsü olmayan, şeylere mi hizmet ediyorsunuz?

İbrahim şöyle dedi; "Öyle ise siz, hâla Allah’ı bırakıp size hiçbir fayda, hiçbir zarar veremeyecek şeylere mi tapacaksınız? Tarihinizden gelen insanların yasalarına mı uyacaksınız?"

(İbrahim) “Allah’ın peşi sıra size hiçbir yarar ve zarar veremeyen şeylere (hâlâ) tapacak mısınız?” demişti.

(İbrahim de onlara): “O halde, siz Allah’ı bırakıp da sizlere hiçbir şekilde fayda da zarar da veremeyen şeylere mi ibâdet ediyorsunuz?”

[İbrahim:] “O halde” dedi, “Allah’ı bırakıp da, size hiçbir şekilde ne yararı ne de zararı dokunmayan şeylere mi tapınıyorsunuz?

İbrahim: – O halde neden Allah’ı bırakıp da size hiç bir faydası ve zararı olmayan varlıklara kulluk ediyorsunuz? Dedi. 10/18

(İbrahim) “Ne yani” dedi, “şimdi siz Allah’ı bırakıp da, size hiçbir yarar sağlayamayan ve hiç bir zarardan (da sizi koruyamayan) nesnelere mi kulluk ediyorsunuz?

O zaman İbrahim, "O halde, Allah'ı bırakıp da, size hiçbir yarar ve zarar vermeyecek nesnelere ne diye tapıyorsunuz?"

İbrahim dedi ki: "Öyle ise siz, Allah’ı bırakıp da, size hiçbir fayda ve zararı veremeyecek şeylere mi kulluk ediyorsunuz?"

Dedi ki: «O halde Allah'tan başka size hiçbir şey ile faide veremiyecek ve zarar da veremiyecek bir şeye ibadet eder misiniz?»

66, 67. “O halde, ” dedi, Allah'tan başka, size ne fayda ne de zarar veremeyecek şeylere mi tapıyorsunuz! Yuh size de Allah'tan başka o taptıklarınıza da! Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız? ”

Peki, dedi, siz Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyen şeylere mi tapıyorsunuz?

İbrâhîm: "O halde siz, Allâh'dan gayrı size fâidesi ve zararı olmayan şeylere 'ibâdet mi idersiniz?"

(İbrahim:) “Yani size faydası olmayan, zararı da olmayan şeyleri Allah’a tercih ederek onlara kulluk mu ediyorsunuz?” dedi.

İbrahim:-O halde Allah'ı bırakıp da size hiç bir şekilde fayda ya da zarar vermeyen şeylere mi kulluk ediyorsunuz? dedi.

İbrahim dedi ki: “Allah dururken, size ne bir yarar, ne de bir zarar veremeyen şeylere mi ibadet ediyorsunuz?

İbrahim dedi: "Siz, Allah'ın berisinden, size hiçbir şekilde yarar sağlamayan, zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz?"

eyitti ibrāhįm “iy ŧapar misiz Tañrı’dan ayruġa aña kim aśśı degürmez size neşene daħı ziyān degürmez size.”

İbrāhīm eyitdi: ‘İbādet mi idersiz Tañrı Ta‘ālādan özgelere ki sizehīç aṣṣı idemezler, ziyān daḫı idemezler.

(İbrahim) dedi: “Elə isə Allahı qoyub sizə heç bir xeyir və zərər verə bilməyən bütlərəmi ibadət edirsiniz?

He said: Worship ye then instead of Allah that which cannot profit you at all, nor harm you?

(Abraham) said, "Do ye then worship, besides Allah, things that can neither be of any good to you nor do you harm?


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.