14 Temmuz 2024 - 7 Muharrem 1446 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enbiyâ Suresi 59. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kâlû men fe’ale hâżâ bi-âlihetinâ innehu lemine-zzâlimîn(e)

Mabutlarımıza kim yaptı bu işi dediler, şüphe yok ki o gerçekten de zalimlerden.

(Müşrikler gelip bu durumu görünce) "Bunu tanrılarımıza kim ve nasıl yaptı? Mutlaka o bize zulüm (ve hakaret) edenlerden birisidir" diye (kuduruvermişlerdi.)

Onlar dönüp puthanede olanları görünce: “Bunları putlarımıza kim yaptı?” diye sordular. “Her kimse, O'nun haksızca iş yapan biri olduğunda kuşku yok!” dediler.

Onlar:
“Tanrılarımıza bunu kim yaptı. Kesinlikle o zâlimlerden, saygısızlardan biridir” dediler.

"İlahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o zalimlerden biridir" dediler.

'Bunu ilahlarımıza kim yaptı? Şüphesiz o, zalimlerden biridir' dediler.

(Kâfirler bayram yerinden döndükleri zaman) dediler ki: “- Bunu, bizim İlâhlarımıza kim yaptı? Muhakkak o, zalimlerden biridir.”

“Kim bunu ilahlarımıza yapmış? Bunu yapan şüphesiz zalimlerdendir” dediler.

Putperestler, “Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o, zâlimlerden biridir” dediler.

«Kimdir yapan bunu putlarımıza? O zalimdir!» dediler

(Onlar dönünce:) “Kim yaptı bunu ilahlarımıza? (Her kimse) muhakkak o zalimlerden biridir!” dediler.

59, 60. Ba’zıları "Bizim ma’bûdlarımıza bu mu’âmeleyi iden hangi zâlimdir? İbrâhîm nâmında bir gencin ma’bûdlarımız hakkında mezemmetde bulundığını işitdik" didiler.

Milleti: "Tanrılarımıza bunu kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir" dediler.

Onlar, “Kim yaptı bunu tanrılarımıza! Muhakkak o zalimlerden biridir” dediler.

(Dönüp durumu gören) putperestler, “Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o, zalimlerden biridir” dediler.

Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o, zalimlerden biridir, dediler.

"Her kim Tanrılarımıza bunu yaptıysa gerçek bir zalimdir!," dediler.

(Kavmi) "Tanrılarımıza bunu kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir." dediler.

Bunu bizim ilâhlarımıza kim yapmış? Her halde o zalimlerden biri dediler

(Kâfirler, bayram yerinden dönüp de biri hariç, bütün putlarının paramparça olduğunu görünce) dediler ki: “Bunu, bizim ilâhlarımıza kim yaptı? Muhakkak o, zâlimlerden biridir!”

“Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Kuşku yok ki o, gerçekten zalimlerdendir.” dediler.

Dediler: «Bunu bizim Tanrılarımıza kim yapdı? Her halde o, zaalimlerden biri (olacak)».

(Onlar döndükleri zaman:) “Bunu ilâhlarımıza kim yaptı? Hiç şübhesiz o, zâlimlerden biridir” dediler.

Onlar; (dönüp puthanede olanları görünce birbirlerine) ’Tanrılarımıza bunu kim yaptı? Kesinlikle o zalimlerden (tanrılarımıza hakaret ve saygısızlık yapanlardan) biridir’dediler.

Puta tapanlar “Bunu ilahlarımıza kim yaptı? Putlarımızı parçalayan kimse şüphesiz ki putlara zulmetmiştir.” dediler.

Dediler: "Tanrılarımıza karşı bu işi yapan kim? Besbelli ki kıyıcının biri."

Onlar «— Bizim mâbutlarımıza bu işi yapan kimdir? O, muhakkak zalim ve kendini helâke atan kimselerdendir» dediler.

(Dönüp geldiklerinde), “Tanrılarımıza bunu kim yaptı? Muhakkak ki o, zâlimlerden biridir!” dediler.

“Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o, zalimlerden biridir” dediler.

Ertesi sabah mâbede gelip putların halini gören müşrikler, “Kim yaptı bunu ilâhlarımıza?” diye bağırdılar, “Bunu yapan her kimse, gerçekten çok zâlim biriymiş!”

-“İlahlarımıza bunu kim yaptı?
O, elbette Zâlimler’dendir” dediler.

Cemaat: " Bunu tanrılarımıza kim yaptı acaba? Vay insafsız vay! "

İnkâr edenler heykellerin kırıldığını görünce; "İlahlarımıza bunu kim yaptı? Muhakkak o zalimlerden biridir!" dediler.

(Kavmi) “Bunu ilahlarımıza kim yaptı? Şüphesiz ki o (bunu yapan kişi) zalimlerden biridir.” demişlerdi.

(Bunun üzerine onlar): “Bizim ilâhlarımıza bunu kim yaptıysa kesinlikle o, zâlimlerdendir.” dediler.

[Dönüp de olanları görünce:] “Kim yaptı bunu tanrılarımıza?” diye sordular, “Her kimse, o’nun çok zalim biri olduğundan kuşku yok!”

Halk: – Kim yaptı bunu ilahlarımıza? Gerçekten o haddini bilmez biriymiş, dediler. 2/165

(Olan bitene vâkıf olunca, birbirlerine) dediler ki: “Kim yaptı bunu ilâhlarımıza? Her kimse, onun haddini bilmez biri olduğu[²⁷³⁷] apaçık ortada.”

[2737] Zaliminin bu anlamı için bkz. 29. âyet, not 37.

(Geri döndüklerinde durumu görünce kızdılar ve) "İlahlarımıza bu kötülüğü kim yaptı? Doğrusu o, zalimlerden biridir" dediler. (Kimin yaptığını araştırmaya başladılar)

Onlar dediler ki: Kim yaptı bunu ilahlarımıza ! Muhakkak o zalimlerden biridir...

Dediler ki: «İlâhlarımıza bunu kim yaptı ise şüphe yok ki, O zalimlerdendir.»

Dönüp de olanları görünce dediler ki: “Kim acaba tanrılarımıza bunu reva gören? Her kimse o, muhakkak ki zalimin teki! ”

(Döndükleri zaman): "Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o zalimlerden biridir." dediler.

('Avdetlerinde putlarının kırılmış oldığını gören kâfirler) İlâhlarımıza bu işi kim yapdı? Kim yapdı ise zâlimlerdendir" didiler.

“Bunu ilahlarımıza kim yaptı?” dediler; “O gerçekten yanlış yapanın (zalimin) tekidir.”

-İlahlarımıza bunu kim yaptı? Elbette o zalim biridir, dediler.

“Tanrılarımıza bunu yapan kim?” dediler. “Hiç şüphesiz o zalimlerdendir.”

Dediler: "Tanrılarımıza bunu yapan kesinlikle zalimlerdendir."

eyittiler “kim eyledi bunı Tañrılarumuza? bayıķ ol žālimlerdendür.”

Eyitdiler: Bu işleri kim işledi bizüm tañrılarumuz ile? Taḥḳīḳ ol ẓālimler‐dendür, didiler.

(Onlar qayıdan kimi işin nə yerdə olduğunu görüb) dedilər: “Bunu tanrılarımıza kim edibsə, o, şübhəsiz ki, zalımlardandır!”

They said: Who hath done this to our gods? Surely it must be some evil doer.

They said, "Who has done this to our gods? He must indeed be some man of impiety!"


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.