18 Ocak 2021 - 4 Cemaziye'l-Ahir 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enbiyâ Suresi 37. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ḣulika-l-insânu min ‘acel(in)(c) seurîkum âyâtî felâ testa’cilûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

İnsan aceleci (bir tabiatla) yaratılmıştır. (Oysa Cenab-ı Hakk) “Size ayetlerimi (ve va’ad ettiklerimi mutlaka) göstereceğim. Benden acele istemeyin” (diye ikaz buyurmaktadır).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

İnsan, pek aceleci yaratılmıştır; delillerimi yakında göstereceğim size, acele etmeyin.

Abdullah Parlıyan Meali

İnsan pek aceleci, tezcanlı olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi, delillerimi pek yakında göstereceğim, bunu benden acele istemeyin!

Ahmet Tekin Meali

İnsan kokmuş balçıktan, acûl tabiatlı yaratılmıştır. Size yakında âyetlerimi, mûcizelerimi, tehdidimin doğruluğunu göstereceğim. Benden bunu acele istemeyin.*

Ahmet Varol Meali

İnsan (adeta) "acele"den yaratılmıştır. [7] Size ayetlerimi göstereceğim, benden aceleyle istemeyin.*

Ali Bulaç Meali

İnsan aceleden (aceleci olarak) yaratıldı. Size ayetlerimi yakında göstereceğim. Şimdi hemen acele etmeyin.

Ali Fikri Yavuz Meali

İnsanda acelecilik yaratıldı. Yakında size (azaba dair) alâmetlerimi göstereceğim. Şimdi siz acele etmeyin.

Bahaeddin Sağlam Meali

Sanki insan acelecilikten yaratılmıştır. Ben, (azap) ayetlerimi size göstereceğim. Sakın Benden acilen gelmelerini istemeyin. (Acilen gelirse, siz zararlı çıkarsınız.)

Bayraktar Bayraklı Meali

İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Âyetlerimi yakında size göstereceğim, artık onların çabuk gelmesini istemeyiniz.

Besim Atalay Meali

İnsan yaratılmış ivmeden, size göstereceğim belgelerimi, ivetlemeyin

Cemal Külünkoğlu Meali

İnsan çok aceleci (tez canlı) yaratılmıştır. Size yakında mesajlarımı(n işaret ettiği azap gerçeğini) göstereceğim. Şimdi benden (azabın) acele gelmesini istemeyin!

Diyanet İşleri Meali (Eski)

İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim, bunu Benden acele istemeyin.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

İnsan çok aceleci (tez canlı) yaratılmıştır. Size yakında âyetlerimi göstereceğim.[363] Şimdi acele etmeyin.*

Diyanet Vakfı Meali

İnsan, aceleci (bir tabiatta) yaratılmıştır. Size âyetlerimi göstereceğim; benden acele istemeyin.

Edip Yüksel Meali

İnsanlar aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi (işaretlerimi) göstereceğim; acele etmeyin.*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size yakında (azaba dair) alametlerimi göstereceğim. Şimdi siz acele etmeyin.

Elmalılı Meali (Orijinal)

İnsan aceleden yaratıldı, yarın ben onlara âyetlerimi göstereceğim şimdi siz acele etmeyin

Erhan Aktaş Meali

İnsan aceleden yaratılmıştır.¹ Size, günü gelince âyetlerimi² göstereceğim. Acele etmemi istemeyin.*

Hasan Basri Çantay Meali

İnsan (lar sanki) aceleden yaratılmış. Size âyetlerimi göstereceğim. Benden onu acele istemeyin!

Hayrat Neşriyat Meali

İnsan (çok sabırsız, çok aceleci olarak sanki) acele'den yaratılmıştır. Yakında size âyetlerimi (tehdidlerimi) göstereceğim. Artık benden (onu) acele istemeyin!(1)*

İlyas Yorulmaz Meali

İnsan tez canlı (aceleci) olarak yaratılmıştır. “Size vaat ettiğim ayetleri (azabı, ölümü) onlara göstereceğim. Bunları benden acil olarak göstermemi istemeyin.”

İsmail Hakkı İzmirli

İnsan gûya aceleden yaratılmıştır. Ben size birliğe ait alâmetlerimi göstereceğim, acele azap istemeyin.

Kadri Çelik Meali

İnsan aceleden (aceleci olarak) yaratıldı. Size ayetlerimi yakında göstereceğim. Şimdi benden acele istemeyin.

Mahmut Kısa Meali

Zaten insanoğlu, pek aceleci yaratılmıştır. Fakat ey kâfirler, sabırsızlanmayın, her şeyin bir zamanı var: Kur’an’ın ilâhî bir kitap olduğunu, nihâî zafer ve üstünlüğü müminlerin kazanacağını gözler önüne seren delillerimi yakında size göstereceğim; belânızı hemen bulmak istemiyorsanız, bunu Benden acele istemeyin!

Mehmet Türk Meali

İnsan aceleci bir (tabiatta) yaratılmıştır.1 Şimdilik çok aceleci olmayın (bakalım), yakında size âyetlerimi (yavaş yavaş) göstereceğim.*

Muhammed Esed Meali

İnsan tezcanlı bir yaratıktır; 49 [fakat yakında] mesajlarımı[n işaret ettiği gerçeği] size göstereceğim; şimdi [bunu] Benden acele istemeyin! 50

Mustafa Çavdar Meali

İnsanoğlu pek aceleci yaratılmıştır. Acele etmenize gerek yok, zamanı geldiğinde ayetlerimi size göstereceğim. 10/50, 16/1- 2, 17/11, 46/4...6

Mustafa İslamoğlu Meali

İNSANOĞLU aceleci bir yaratılışa sahiptir;[2720] zamanı gelince size mesajlarımın (gerçek olduğunu) göstereceğim; dolayısıyla, acele etmenize hiç gerek yok.[2721]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

İnsan aceleden yaratılmıştır. Size yakında âyetlerimi göstereceğim, artık isti'câlde bulunmayın.

Suat Yıldırım Meali

İnsan, yaratılışça çok acelecidir (Bunu pek iyi biliyorum. Onun için, kendisini uyardığın azabın çarçabuk gelmeyişini alay konusu ediyor). Hele durun biraz, Beni de aceleye getirmeyin, yakında âyetlerimi size göstereceğim! [17, 11]

Süleyman Ateş Meali

(İnsanın tabiatinde acelecilik vardır. Öye acelecidir ki, sanki) İnsan aceleden yaratılmıştır. (Durun,) Size ayetlerimi göstereceğim, benden acele istemeyin.

Süleymaniye Vakfı Meali

İnsan aceleci bir yapıda yaratılmıştır. Siz acele etmeyin; size âyetlerimi göstereceğim[*].*

Şaban Piriş Meali

İnsan aceleci yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim, onun için acele etmeyin.

Ümit Şimşek Meali

İnsan aceleci yaratılmıştır. Hiç acele etmeyin; Ben size âyetlerimi göstereceğim.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İnsan, aceleden yaratılmıştır. Ayetlerimi size göstereceğim. Benden acele istemeyin!

Eski Anadolu Türkçesi

yaradıldı ādemį ivmekden. tįz gösterem size nişānlarumı pes ivmeñ siz.

Bunyadov-Memmedeliyev

İnsan tələsən (hövsələsiz) yaradılmışdır. (İnsan təbiəti e’tibarilə hövsələsizdir, tələskəndir. Allahın əzabının tez gəlməsini istəyən müşriklər kimi). Ayələrimi (Peyğəmbərin dediyi sözlərin düzgün olmasını, əzabımı tezliklə) sizə göstərəcəyəm. Hələ Məni tələsdirməyin!

M. Pickthall (English)

Man is made of haste. I shall show you My portents, but ask Me not to hasten.

Yusuf Ali (English)

Man is a creature of haste:(2699) soon (enough) will I show you My Signs; then ye will not ask Me to hasten them!*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.