27 Ocak 2022 - 24 Cemaziye'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enbiyâ Suresi 37. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ḣulika-l-insânu min ‘acel(in)(c) seurîkum âyâtî felâ testa’cilûn(e)

İnsan, pek aceleci yaratılmıştır; delillerimi yakında göstereceğim size, acele etmeyin.

İnsan aceleci (bir tabiatla) yaratılmıştır. (Oysa Cenab-ı Hakk:) “Size ayetlerimi (ve va’ad ettiklerimi mutlaka) göstereceğim. Benden acele istemeyin” (diye ikaz buyurmaktadır).

İnsan pek aceleci, tezcanlı olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi, delillerimi pek yakında göstereceğim, bunu benden acele istemeyin!

İnsan kokmuş balçıktan, acûl tabiatlı yaratılmıştır. Size yakında âyetlerimi, mûcizelerimi, tehdidimin doğruluğunu göstereceğim. Benden bunu acele istemeyin.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 17/11.

İnsan (adeta) "acele"den yaratılmıştır. [7] Size ayetlerimi göstereceğim, benden aceleyle istemeyin.

7.Yani insan çok aceleci olarak yaratılmıştır.

İnsan aceleden (aceleci olarak) yaratıldı. Size ayetlerimi yakında göstereceğim. Şimdi hemen acele etmeyin.

İnsanda acelecilik yaratıldı. Yakında size (azaba dair) alâmetlerimi göstereceğim. Şimdi siz acele etmeyin.

Sanki insan acelecilikten yaratılmıştır. Ben, (azap) ayetlerimi size göstereceğim. Sakın Benden acilen gelmelerini istemeyin. (Acilen gelirse, siz zararlı çıkarsınız.)

İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Âyetlerimi yakında size göstereceğim, artık onların çabuk gelmesini istemeyiniz.

İnsan yaratılmış ivmeden, size göstereceğim belgelerimi, ivetlemeyin

İnsan çok aceleci (tez canlı) yaratılmıştır. Size yakında mesajlarımı(n işaret ettiği azap gerçeğini) göstereceğim. Şimdi benden (azabın) acele gelmesini istemeyin!

İnsân hilkaten ’acelecidir, size ’azâbımızı gösteririz. ’Acele itmeyin.

İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim, bunu Benden acele istemeyin.

İnsan çok aceleci (tez canlı) yaratılmıştır. Size yakında âyetlerimi göstereceğim.[363] Şimdi acele etmeyin.

Buradaki âyetlerden maksat, İslâm’ı inkâr edenlerin yakında görecekleri cezalar veya Allah’ın varlık ve birliğini gösteren ve zamanla ortaya çıkacak o... Devamı..

İnsan, aceleci (bir tabiatta) yaratılmıştır. Size âyetlerimi göstereceğim; benden acele istemeyin.

İnsanlar aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi (işaretlerimi) göstereceğim; acele etmeyin.

Bak 4:28.

İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size yakında (azaba dair) alametlerimi göstereceğim. Şimdi siz acele etmeyin.

İnsan aceleden yaratıldı, yarın ben onlara âyetlerimi göstereceğim şimdi siz acele etmeyin

İnsan aceleden yaratılmıştır.¹ Size, günü gelince âyetlerimi² göstereceğim. Acele etmemi istemeyin.

1- Yaradılışında acelecilik vardır. Tez canlıdır. Sabırsızdır. 2- Nasıl bir sonuçla karşılaşacağınızı, azabımı.

İnsan (lar sanki) aceleden yaratılmış. Size âyetlerimi göstereceğim. Benden onu acele istemeyin!

İnsan (çok sabırsız, çok aceleci olarak sanki) acele'den yaratılmıştır. Yakında size âyetlerimi (tehdidlerimi) göstereceğim. Artık benden (onu) acele istemeyin!(1)

(1)“Hayât-ı dünyeviyeye (dünya hayâtına) kasden ve bizzat teveccüh edip (yönelip) bağlanan kâfirin ikābının imhâlinde (cezâsının te’hîr edilmesinde) v... Devamı..

İnsan tez canlı (aceleci) olarak yaratılmıştır. “Size vaat ettiğim ayetleri (azabı, ölümü) onlara göstereceğim. Bunları benden acil olarak göstermemi istemeyin.”

Kişi yaradılıştan acelecidir. Ben size belgelerimim göstereceğim. Öyle acele etmeyin.

İnsan gûya aceleden yaratılmıştır. Ben size birliğe ait alâmetlerimi göstereceğim, acele azap istemeyin.

İnsan aceleden (aceleci olarak) yaratıldı. Size ayetlerimi yakında göstereceğim. Şimdi benden acele istemeyin.

Zaten insanoğlu, pek aceleci yaratılmıştır. Fakat ey kâfirler, sabırsızlanmayın, her şeyin bir zamanı var: Kur’an’ın ilâhî bir kitap olduğunu, nihâî zafer ve üstünlüğü müminlerin kazanacağını gözler önüne seren delillerimi yakında size göstereceğim; belânızı hemen bulmak istemiyorsanız, bunu Benden acele istemeyin!

İnsan aceleden yaratıldı.
Size benim âyetlerimi göstereceğim; artık acele istemeyin!

İnsanoğlu aceleci yaratılmıştır. Ben size mucizelerimi yakında göstereceğim beni sıkıştırmanıza gerek yok...

İnsan çok aceleci yaratılmıştır. Size yakında üzerinde tartıştığınız gerçekleri göstereceğim! Acele etmeyin!

İnsan aceleci (olarak) yaratılmıştır. [*] Size delillerimi ileride göstereceğim; (azabı) benden acele istemeyin!

Benzer mesaj: İsrâ 17:11.

İnsan aceleci bir (tabiatta) yaratılmıştır.¹ Şimdilik çok aceleci olmayın (bakalım), yakında size âyetlerimi (yavaş yavaş) göstereceğim.

1 خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ) ( İfadesindeki (مِنْ) beyaniyye olarak tercüme edilmiştir. Bu cümlenin takdiri (خُلِقَ الْإِنْسانُ عَجُولًا)’dir. Bu... Devamı..

İnsan tezcanlı bir yaratıktır; ⁴⁹ [fakat yakında] mesajlarımı[n işaret ettiği gerçeği] size göstereceğim; şimdi [bunu] Benden acele istemeyin! ⁵⁰

49 Lafzen, “aceleci olarak yaratılmıştır” -yani, tabiat olarak sabırsızdır: karş. 17:11’in son cümlesi. Bu ayetin anlam örgüsü içinde bu ifade, olacak... Devamı..

İnsanoğlu pek aceleci yaratılmıştır. Acele etmenize gerek yok, zamanı geldiğinde ayetlerimi size göstereceğim. 10/50, 16/1- 2, 17/11, 46/4...6

İNSANOĞLU aceleci bir yaratılışa sahiptir;[2720] zamanı gelince size mesajlarımın (gerçek olduğunu) göstereceğim; dolayısıyla, acele etmenize hiç gerek yok.[2721]

[2720] Lafzen: “İnsanoğlu aceleden yaratılmıştır”. Bunun bir mecaz olduğu açıktır. İnsanoğlunun yapısal kodlarına dair ilâhî bir ihbar içeren bu hüküm... Devamı..

İnsan aceleden yaratılmıştır. Size yakında âyetlerimi göstereceğim, artık isti'câlde bulunmayın.

İnsan, yaratılışça çok acelecidir (Bunu pek iyi biliyorum. Onun için, kendisini uyardığın azabın çarçabuk gelmeyişini alay konusu ediyor). Hele durun biraz, Beni de aceleye getirmeyin, yakında âyetlerimi size göstereceğim! [17, 11]

(İnsanın tabiatinde acelecilik vardır. Öye acelecidir ki, sanki) İnsan aceleden yaratılmıştır. (Durun,) Size ayetlerimi göstereceğim, benden acele istemeyin.

İnsan aceleci bir yapıda yaratılmıştır. Siz acele etmeyin; size âyetlerimi göstereceğim[*].

[*] Bkz. Fussilet 41/53

İnsan aceleci yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim, onun için acele etmeyin.

İnsan aceleci yaratılmıştır. Hiç acele etmeyin; Ben size âyetlerimi göstereceğim.

İnsan, aceleden yaratılmıştır. Ayetlerimi size göstereceğim. Benden acele istemeyin!

yaradıldı ādemį ivmekden. tįz gösterem size nişānlarumı pes ivmeñ siz.

Ādem oġlı tizlenmekden yaradıldı. Size göstere‐men benüm āyetlerümi. Pes tizletmeñüz.

İnsan tələsən (hövsələsiz) yaradılmışdır. (İnsan təbiəti e’tibarilə hövsələsizdir, tələskəndir. Allahın əzabının tez gəlməsini istəyən müşriklər kimi). Ayələrimi (Peyğəmbərin dediyi sözlərin düzgün olmasını, əzabımı tezliklə) sizə göstərəcəyəm. Hələ Məni tələsdirməyin!

Man is made of haste. I shall show you My portents, but ask Me not to hasten.

Man is a creature of haste:(2699) soon (enough) will I show you My Signs; then ye will not ask Me to hasten them!

2699 Haste is the very bone and marrow of man. If he is granted respite for his own sake, in order that he may have a further chance of repentance and... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.