25 Ekim 2021 - 19 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enbiyâ Suresi 27. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Lâ yesbikûnehu bilkavli vehum bi-emrihi ya’melûn(e)

Onların sözleri, hep onun emrine uygundur ve onlar, daima onun emrini yerine getirirler.

Onlar sözle (bile olsa) O’nun (Allah’ın) önüne geçmekten (sakınmaktadırlar) ve onlar (bütün işlerini) O’nun emriyle (ve Allah’ın emrettiği şekil ve ölçüde) yapıp durmaktadırlar.

O melekler sözle bile olsa, O'nun önüne geçmezler ve ancak O'nun buyruğuyla hareket ederler.

Onlar Allah'ın sözünü kesmeden, edeple dinlerler, konuşmazlar. Hep O'nun planına, O'nun koyduğu düzene göre hareket ederler.

Onlar sözle (de olsa) O'nun önüne geçmezler ve onlar O'nun emriyle hareket ederler.

Onlar sözle (bile olsa) O'nun önüne geçmezler ve onlar O'nun emriyle yapıp-etmektedirler.

Melekler, Allah'ın sözünün önüne geçmezler, hep onun emriyle hareket ederler.

26, 27. Bütün canlıların rızkını veren, kendisi rızka muhtaç olmayan Allah için “evlat edindi” dediler. Hayır, evlat dedikleri o melekler, ikrama mazhar kullardır. Sözde O’nun önüne geçmezler ve yalnızca O’nun emriyle amel ederler.

Allah'tan önce konuşmazlar; onlar, sadece O'nun emri ile hareket ederler.

O'nu sözde geçemezler, onlar O'nun buyrumunca yürürler

Onlar, O'ndan önce (Allah kendilerine konuşma hakkı vermeden) söz söylemezler ve hep O'nun emriyle iş görürler.*

İzinsiz hiç bir vakit lakırdı söylemezler ve emirlerini icrâ iderler.

Allah'tan önce söz söyleyemezler; ancak O'nun emri üzerine iş işlerler.

Onlar Allah’tan önce söz söylemezler ve hep O’nun emriyle iş görürler.

O'ndan (emir almazdan) önce konuşmazlar; onlar, sadece O'nun emri ile hareket ederler.

Onlar O'ndan önce söz söylemezler; O'nun emirlerini ise titizlikle uygularlar.

Onlar Allah'ın sözünün önüne geçmezler, hep O'nun emriyle hareket ederler.

Onun sözünün önüne geçmezler hep onun emriyle hareket ederler

Onlar¹, O'nun sözüne aykırı hareket edemezler. Onlar, yalnızca O'nun buyruğuna uyarlar.*

Bunlar söz (leriy) le asla Onun önüne geçemezler. (Bil'akis) bunlar Onun emriyle hareket ederler.

(O melekler) söz ile O'nun önüne geçmezler (kendiliklerinden söylemezler) ve onlar ancak O'nun emriyle iş yaparlar.

Söz olarak, asla Allah’ın önüne geçmezler ve onlar yapacaklarını Allah’ın emri ile yaparlar.

İlk söz onlara düşmez. Allah ne buyurursa onlar ancak onu yaparlar.

Onlar Tanrı/nın sözünden evvel söz söylemezler, O/nun buyurultusu ile amel ederler.

Onlar sözle (bile olsa) O'nun önüne geçmezler ve onlar O'nun emriyle yapıp etmektedirler.

Onlar, Allah’ın hükmüne aykırı bir söz söylemezler ve yalnızca O’nun emrine göre hareket ederler.

Söz ile O’nun önüne geçmezler, onlar O’nun emriyle iş yaparlar.

O’ndan (emir almadan) önce konuşmaz, yalnızca O’nun emri ile iş yaparlar. [*]*

Onlar sözle (bile olsa) Allah’ın önüne geçemezler ve (işlerini) Onun emriyle yaparlar.

Sözkonusu kimseler, O kendileriyle konuşmadan asla konuşmazlar; 35 ve ancak O'nun buyruğuyla edip-eylerler.

Onlar sözleri ile onun önüne geçmezler ve onlar onun emri ile hareket ederler. 10/3, 21/28, 53/26, 78/38

Onlar, kendi sözlerini O’nun sözünün önüne geçirmezler:[2704] yani onlar sadece O’nun talimatıyla hareket ederler.*

Onlar, söz ile O'na tekaddüm etmiş olmazlar ve onlar O'nun emriyle amelde bulunurlar.

O, kendilerine sormadıkça hiç bir söz söylemezler, sadece O'nun emirlerini yerine getirirler.

O'ndan önce söz söylemezler ve onlar, O'nun buyruğunu yaparlar.

İlk sözü onlar[*] söyleyemezler. Onlar, Allah’ın emriyle iş yaparlar.*

Sözleriyle onun önüne geçmezler ve yalnız O'nun emriyle iş yaparlar.

Onlar Allah buyurmadan söz söylemezler; ancak Onun emriyle hareket ederler.

Onlar O'nun sözünün önüne geçmezler; onlar yalnız O'nun emriyle iş yaparlar.

öñirtmezler aña söylemeg-ile daħı anlar anuñ buyruġı-y-ıla işlerler.

Anuñ sözinden geçmezler, daḫı anuñ buyruġı bile işlerler.

(Mələklər) Ondan qabaq söz danışmaz, Yalnız Onun əmri ilə iş görərlər.

They speak not until He hath spoken, and they act by His command.

They speak not before(2687) He speaks, and they act (in all things) by His Command.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.